torsdag 14 maj 2009

KO går på Knock Out

Uppdatering: Artiklar i Expressen 1, 2.

Och meddelande på Newsdesk
och Konsumenverket.

"Konsumentombudsmannen, KO, vill att Marknadsdomstolen förbjuder ett företag inom den alternativa medicinen att komma med osanna påståenden om att deras produkter och behandlingar hjälper mot sjukdomar.
Alternativa Hälsokliniken erbjuder både tjänster och produkter inom vad som populärt brukar kallas för alternativmedicin. Bland annat marknadsförs ett så kallat Vegatest som påstås kunna analysera, kontrollera och diagnostisera sjukdomar och till och med att upptäcka cancersvulster. Kliniken marknadsför även hälsoprodukter och behandlingar som sägs bota eller lindra sjukdomar som astma, allergier, inflammationer, ledbesvär och lungproblem.

KO menar att påståendena att klinikens behandlingar och instruktioner helt eller delvis kan bota sjukdomar inte är sanna. KO menar också att reklamen för det så kallade Vegatestet ger intrycket av att kliniken även behandlar cancer eller ger instruktioner för hur patienten själv ska behandla cancer. Enligt KO saknar dock kliniken och dess personal nödvändiga legitimationer för den typen av behandling.

Vidare vill KO att Marknadsdomstolen förbjuder företaget att marknadsföra ett Ginko Biloba-preparat som läkemedel så länge det inte är godkänt av Läkemedelsverket.

- Jag tror att det är få som känner till att det är Konsumentverket och endast Konsumentverket som utövar tillsyn på detta område och då bara i den del som gäller själva marknadsföringen. Våra resurser är begränsade, men vi kommer fortsatt att hålla ett vakande öga på den här branschen, säger Agneta Broberg, ställföreträdande KO.

Kontaktpersoner

Christine Holst, jurist, tel 054-19 41 35, Daniel Karfs, jurist, tel 054-19 40 37"

(Här är en länk till Alternativa Hälsokliniken. Kolla även in deras artikel om mikrovågsugnar (pdf).)

Hatten av för Konsumentverket! Jag önskar att de hade haft mer resurser då denna bransch kryllar av pseudovetenskapliga behandlingar utan någon som helst dokumenterad effekt. Vegatestet är ett bra exempel på en högst dubiös "energimedicinsk" apparat.

Så här beskrivs apparaten:

"Vega-testet är en apparat som mäter elektriskt motstånd och elektriska svängningar i kroppen. Det används dels i diagnostiskt syfte för att lokalisera störningar i kroppen, och dels för att fastställa vilket av olika homeopatiska preparat som är den lämpligaste medicinen.

Utgångspunkten är att all materia har en viss frekvens, alltså även olika delar av kroppen och olika homeopatiska preparat. I en låda i apparaten placeras testampuller innehållande en rad homeopatiska medel. Lådan är kopplad till en elektrod med mycket liten strömstyrka. Elektrodens udd trycks mot exempelvis en akupunkturpunkt på en persons hand. Om akupunkturpunktens meridian har samma frekvens som preparatet, så orsakas ett elektriskt motstånd som kan avläsas på apparatens mätartavla. På det här sättet anser man sig alltså dels kunna finna "felet", och dels vilket medel som krävs för att rätta till det."

Vissa uppfattar kanske denna beskrivning som trovärdig. Men vetenskap är det inte. Snarare är det ett missbruk av vetenskapliga termer kombinerat med magiskt tänkande. Apparaten och de teoretiska förklaringsmodellerna saknar all form av vetenskapligt stöd och därmed gör KO helt rätt med sitt beslut. Jag hoppas att fler granskningar och förbud är på gång.

Här är förresten andra företag som marknadsför Vegatestet:

Andra bloggar om: ,

2 kommentarer:

Felicia sa...

Äntligen lite action mot alternativmedicin! Hoppas Sverige klarar sig undan den våg av okunskap som sveper över bl.a. USA.

Pekka S sa...

Länkade till en artikel i Expressen också. Anna Bäsén står återigen för god medicinsk rapportering.