tisdag 12 maj 2009

Har barn rätt till kroppslig integritet?

Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt till åsiktsfrihet, religionsfrihet, osv. Men hur är det med de kroppsliga rättigheterna? Detta frågar sig representater för Humanisterna i en SvD-artikel.

Såhär står det i Socialstyrelsens rapport gällande omskärelse av pojkar:

”Det kan finnas en intressekonflikt mellan barnets självbestämmande och föräldrarnas tro och övertygelse. Det är dock en värderingsfråga. Den här konflikten är beskriven utifrån västeuropeisk eller kristen diskurs. För grupperna judar och muslimer finns det inte någon sådan intressekonflikt. Det är i barnets intresse att bli en del av familjens tro och tradition.”

Barn till kristna ses alltså som individer med självbestämmanderätt, men samma gäller inte för barn till judar eller muslimer. Alla barn behandlas inte lika. Det ligger tydligen i vissa barns intresse att omskäras för att kunna passa in i familjens religion. Nice.

Undrar om jag kan starta en egen religion där acceptans av barnen som medlemmar grundas i diverse ingrepp? Kanske måste barnen vara tatuerade, piercade eller ha friliggande örsnibbar? Undrar om Landstingen bistår med sådana ingrepp för att minimerar riskerna för barnen?

Eller vad sägs om denna crazy idé - Låt barnen i vuxen ålder få bestämma ifall de vill genomgå sådana här ingrepp. Omskärelsen kan väl vänta tills de är 18, 20 eller 52?

Nu vet jag att verkligheten inte är såhär enkelt, tyvärr. Pojkar som inte omskärs kanske ses som udda av sina kompisar. Och inget barn vill väl känna sig utanför? Så i viss mening kan det faktiskt vara i en pojkes intresse att omskäras. Men det är högst olyckligt att det måste vara så. Frågan är om man ska låta dessa traditionerna vara eller om man borde jobba mot en förändring av traditionerna. Och vilka signaler ska vi i så fall skicka?

Hur tolkas debattartiklar som denna av troende? Uppfattas Humanisterna som religionsförtryckande ateister, som barnrättsbejakande medmänniskor, eller annat?

Bloggar: Mats Reimer och Humanistbloggen.

Media: SvD, SvD2, SvD3

Andra bloggar om: ,

8 kommentarer:

Zoltan sa...

"Uppfattas Humanisterna som religionsförtryckande ateister, som barnrättsbejakande medmänniskor, eller annat"

Svar: annat, som hycklare av episka proportioner.

Pekka S sa...

Förstår det utifrån ditt senaste blogginlägg. Men hur ser du på just denna sakfrågan. Har de rätt, fel, eller annat?

Zoltan sa...

Pekka,

I sakfrågan tycker jag det vore mer relevant ifall någon med den islamska eller mosaiska tron uttalade sig.

Jag ser personligen inget problem alls med att spädbarn omskärs, under förutsättning att det sker under medicinskt godtagbara former.

Man kan lika gärna vända på problemet; varför ska exempelvis 9-åriga flickor inte få operera brösten?

Problemet i artikeln handlar egentligen om "vanföreställningen att religiös tro är en medfödd egenskap, ungefär som hudfärg eller biologiskt kön."

Detta påstående är både osakligt och symptomatiskt för Humanisternas egen inskränkthet.

Alla människor föds in i en kontext, inte in i ett neutralt kulturvakuum. I detta ingår antingen religion, eller avsaknaden av religion.

Det vore nästintill misshandel från föräldrar att inte ge sina barn full delaktighet i den kultur som barnen har sitt ursprung i, inklusive religion.

Med Humanisternas logik borde ju hemspråksundervisning också avskaffas.

Men de har nu snöat in på antireligion som sitt mantra.

Pekka S sa...

Zoltan: Hur ser du på tatuering eller piercing av småbarn?

9-åriga flickor ska självklart inte operera sin bröst (Jag förutsätter att du syftar till bröstförstoring). De är inte färdiga med sina kroppsliga utveckling. Har inte ens börjat bli könsmogna. Sådana ingrepp skulle med all sannolikhet leda till komplikationer.

Sedan har du rätt i att människor föds in i en kontext. Och det vore synd ifall de inte kunde vara delaktiga medlemmar i denna som barn. Men vissa gränser borde man väl kunna ha? Ska man inte ge barnet lite utrymme för egna val? Jag förstår ifall vissa föräldrar känner en vilja att stöpa sina barn efter sina egna mallar, men är det inte respektlöst mot barnet som individ? Enligt FN:s barnkonvension har barn rätt till sina egna åsikter och egna religösa val.

Zoltan sa...

Jag tycker piercing och tatuering är motbjudande, oavsett ålder.

Men, detta är en smaksak och något som enbart god(?) fantasi kan koppla till kapandet av förhud.

Pekka S sa...

Och om jag tycker att skärande av en pojkbarns penis är motbjudande? I så fall är det ett betydligt mindre ingrepp att gå en liten tatuering eller piercing i örat.

Zoltan sa...

Handlar det verkligen om ingreppets storlek?

Om ingrepp emot någons uttryckliga vilja är fel, så är det väl fel oavsett storlek?

Om ingrepp emot någons uttryckliga vilja kan tillåtas, så är det väl rätt oavsett storlek?

Eller, ser jag verkligen en relativ värdering födas?

Pekka S sa...

Nej, det handlar inte om ingreppets storlek. Inte bara det. Det finns givetvis fler faktorer som spelar in. Medicinsk nytta är en sådan. En annan är prioritering av vårdresurser.

Men alla ingrepp som sker mot en individs vilja är inte fel. T ex cancerbehandling av ett barn som inte gillar behandlingen är ändå befogad. Det är inte svart eller vitt.