torsdag 30 april 2009

Poe's Lag om satir

Poe's lag i korthet:

"Without a winking smiley or other blatant display of humor, it is impossible to create a parody of Fundamentalism that SOMEONE won't mistake for the real thing."

Om man inte ger en uppenbar humoristisk vink är det alltså omöjligt att skapa en parodi av fundamentalism som någon inte misstar för den riktiga varan.

Detta har jag stött på flera gånger på sistone, så jag tänkte presentera några exempel för att se ifall ni kan skilja på seriöst menade budskap och satir. För de mer insatta blir detta nog inte en svår övning, men andra kan nog finna det knepigt. Besök gärna länkarna och läs/titta mer innan ni drar era slutsatser.

Först ut är tidskriften Flammor, en profetisk tidskrift med fokus på Jesu snara återkomst. Ett typiskt citat från deras sajt:

"Finns det någon antydan i Bibeln om att Jesu andra tillkommelse skulle inträffa i vår generation? Vi skall se på ett bibelställe som flera bibelutläggare anger som skäl för detta."
...
"1948 blev Israel alltså en nation igen, allt enligt ett flertal profetior i Bibeln. Detta tillsammans med alla andra tidstecken som vi ser i vår generation, skulle alltså tyda på att Jesu tillkommelse skulle kunna inträffa innan den generation som levde 1948 har dött ut.
Det är ett budskap för oss att begrunda i vår tid, ett budskap som värmer de troende som väntar på att få möta sin frälsare."

Seriöst eller satir?

Nästa exempel är Mullbergaskolan, en låg- och mellanstadieskola med kristen profil.

"Visioner
  • Mobbing tolereras inte, varken bland barn mot barn, personal mot personal eller barn mot personal. Personalen ska systematiskt kunna bestraffa barn som förstör undervisningen för andra elever, och kollektivbestraffning är något som får tillämpas i vissa fall med rektorns särskilda tillstånd.
  • Skolan ska vara religiöst och politiskt obunden, men det underlättar för alla om samtliga har en kristen värdegrund.
  • Pornografi eller ”Porr” som det i folkmun kallas är strängt förbjudet i alla dess former eftersom det helt enkelt är syndigt.
  • Bögtendenser tillåts ej i gympan. Varken i duschen, där jag absolut inte vill se någon ”penismätning”, eller i form av kvinnofasoner dvs. Patric(gymnastiklärare) kommer inte att acceptera veklingar som yttrar sig i ord i form av ”jag orkar inte, jag är trött”.
  • Angiveri har aldrig, och kommer aldrig ses som någonting negativt här på skolan. För hur ska vi annars kunna skapa rättning i leden om inte vi får reda på vilka dessa ”orosmoment” är? Angiveri handlar egentligen om omtanke, och hur kan omtanke någonsin vara fel?!"

Sedan tar vi en titt på bloggen Apg29, förvaltad av evangelisten Christer Åberg från Jönköping.

"Visste du att Valborgsfirandet har ett katolsk ursprung? Valborg är ett katolskt helgon som föddes år 710. Valborgsfirandet är en sammanblandning av katolsk tro och vanlig hedendom. Jag skriver mer om detta på min sida om Högtider.

Det är intressant att lägga märke till att mycket av svenskars firande i detta sekualiserade land Sverige är andligt. Det kanske inte syns för oftast är det dolt. Men det har sitt ursprung i det andliga.

Är det andliga inte en ren källa så riskerar folk öppna upp sig för demoner och bli bundna. Dessutom har man visat bort Jesus, eller man inte har honom, så öppnar man sig upp för någonting annat. Det är också stor risk att man inte ser att det är andligt eftersom det ligger fördolt.

Här behövs sann omvändelse till Jesus så att folk får uppleva Sanningen. För hur som helst så avslöjar Valborgsfirandet att dagens svenskar har ett religiöst behov och att de är sökta av Gud. Därför är det bästa att ta emot Jesus så att man inte öppnar upp sig för någonting annat som inte är bra."

Och ännu en blogg - Sanningen måste fram, med kristdemokraterna Inger Johansson och Jan O Nilson som skribenter.

"Kära läsare!
Jag vill idag lyfta fram ett gott exempel på hur man kan lägga upp undervisningen för barnen i församlingen. Som jag tidigare nämnt så är barn som mest mottagliga upp till 7-års ålder. Efter denna ålder ifrågasätts Sanningen allt oftare vilket kan leda barnen ut på villovägar.Ebeneserkyrkans upplägg ser ut som följer:

BARNPASSNING för 1-3-åringarna med Bibelberättelser, sång, lite bön samt mycket lek och pyssel.
BARNMÖTE för 4-12-åringarna där vi lovsjunger och tillber samt ber tillsammans med barnen. Barnen får ta del av kreativ undervisning om Bibelns sanningar och om vad det innebär att vara en kristen i det verkliga livet. Efter barnmötet får barnen välja aktiviteter av olika slag att delta i.

Jan O Nilson
Debattör och Strateg inom Sociala medier"

Metodistpastor Berndt Isaksson är nästa exempel.
"Är det möjligen så att den svininfluensa som nu sprids över hela världen är en föraning om de pester som snart kommer att gå över välden som domsakter då Vredesskålarna töms ut över mänskligheten. I den globaliserade värld vi lever i idag så kan ju smittan spridas med en hastighet som inte var möjlig förr i tiden då liknade farsoter brutit ut. Förutom det lidande själva pesten/farsoten orsakar av sjukdom, lidande och död, så för den ju också med sig enorma kostnader för ländernas ekonomier."

...

"Om tiden strax innan Jesu tilkommelse så säger Bibeln att
”på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa”.

Och vi lever verkligen i en sådan tid nu. Men vi som bekänner Jesus som Herre och Frälsare kan mitt i allt detta veta att vi har löftet om hans närvaro vid vår sida alla dagar intill tidens slut."
Vi avslutar med ett par Youtubefundamentalister.

JesusophileVenomFangXEdwardCurrentVar dessa för lätta? För mig var långt ifrån alla självklara till en början. Och det är precis så det ska vara med träffsäker satir.

Har jag förresten missat några exempel som ni anser borde vara med?

Förslag från kommentarerna:

Andra bloggar om: ,

onsdag 29 april 2009

Lidandet finns tack vare Gud

Detta är som jag förstår det kontentan av Anders Piltz krönika i Dagen.

"Utan Gud är livet en dag som slutar i natt. Med Gud är det en natt som mynnar ut i morgonen till en dag utan slut."

Så kan man också se det. Men enligt mig luktar argumentationen önsketänkande. Visst vore det trevligt ifall livet härefter (för de rätt-troende) blir ett evigt paradis. Men ens önskningar behöver ha föga med verkligheten att göra.

Vidare menar Piltz att lidandet är en gåta.

"Det finns ett kraftigt argument för Gud: lidandet. Lidandet är en gåta för alla, också för de troende, i synnerhet när fullkomligt oskyldiga får lida. Men utan tro på Gud blir det oändligt mycket mer absurt. Då försvinner också det sista hoppet om rättvisa, om kompensation på något annat sätt i Guds hemlighetsfulla plan."

För det första - Lidandet är inte en gåta för ateisten/humanisten/naturalisten. Anledningen till att vi kan känna glädje, lust, hunger och lidande har vi i vår evolutionära bakgrund. Våra känslor har med anpassning, överlevnad och fortplantning att göra. Någon gåta existerar inte.

För det andra - Piltz vädjan till rättvisa och kompensation har inget med sanningen om Guds existens att göra. Piltz bortser nämligen från ett högst verkligt alternativ, att någon slutgiltig rättvisa och kompensation inte finns. (Läs mer om felslutet Appeal to consequences.)

Piltz övertygar alltså inte det minsta.

Och jag frågar mig ifall hans teologiska synsätt ens är attraktivt för troende? Piltz menar på fullaste allvar att allt lidande är nödvändigt. I alla fall allt lidande som inte har direkt mänskligt ursprung. Säg det till barn som förlorat föräldrar, lemmar och vett i en naturkatastrof. Eller föräldrar vars barn föds med smärtsamma och dödliga sjukdomar. Är barnet, vars korta liv är ett enda hjälplöst lidande, bara en bricka i Guds spel? Är detta barn ett medel som helgar målen?

Det är lätt för Piltz att filosofera från sitt ämbetsrum. Men var finns empatin och medlidandet? Var finns verklighetskontakten? Har han verkligen försökt sätta/känna sig in i de lidande människornas situationer under sitt filosofiska analyserande?

Man kan också fråga sig - Är denna värld den bästa Piltz Gud kunde åstadkomma? En värld där ohyggligt lidande är en nödvändighet?

Tidigare inlägg:
Teodicéproblemet i siffror
Teodicéproblemet och medicinska symptom

Andra bloggar om:

tisdag 28 april 2009

Homeopatisk behandling vid autism?

Har tidigare noterat att Pulsatilla Homeopati erbjuder homeopatiska behandligar för diverse åkommor. Ur ett vetenskapligt perspektiv saknar varenda en legitimitet, men ändå kan vissa ses som mer tveksamma än andra. Till de mest anmärkningsvärda hör behandlingar av ADHD och autism.

Nu ska tydligen Susanne Davidsson från Pulsatilla hålla en föreläsning i ämnet den 28 maj. Såhär står det i annonsen:

"Susanne Davidsson är klassisk homeopat och kommer att tala om effektiva homeopatiska behandlingar vid autism, Aspergers syndrom, ADHD etc. Susanne är mamma till ett barn med f d autismdiagnos. Hon kommer att berätta om hur hennes som tillfrisknade från autism med hjälp av homeopatisk behandling och kostomläggning."

Effektiva homeopatiska behandlingar vid autism? Tillfrisknat från autism med hjälp av homeopatisk behandling? Någon mer som är skeptisk?

Såhär ligger det till - homeopati är en verkningslös behandlingsmetod som i bästa fall ger en god placeboeffekt. Inget barn lär "tillfriskna" från autism tack vare placebobehandlingar. Men studier har visat att uppemot 19% av barn med autismdiagnos med tiden kommer att glida ur autismspektrat. Det finns alltså en stor risk att föräldrar tillskriver diagnosförändringar till verkningslösa behandlingar när det i verkligheten handlar om naturliga utvecklingsförlopp. De tolkar helt enkelt korrelation som kausalitet.

Jag undrar hur långt man får gå som homeopat i sina påståenden om behandlingars effektivitet? Samma fråga ställer jag mig till andra alternativmedicinare. T ex är det redan idag olagligt att göra reklam för alternativmediciner när det gäller behandling av cancer och andra allvarliga sjukdomar. Men var ska gränsen dras? Borde det vara lagligt att marknadsföra vetenskapligt obevisade behandlingar för sådant som autism, Aspergers eller ADHD? Jag är mycket tveksam.

Andra bloggar om: , ,

måndag 27 april 2009

Anna Wahlgren konspirerar vidare

Anna Wahlgren diskuterades en hel del efter årskiftet pga hennes sympatier med scientologernas antipsykiatriska organisation KMR. Och det verkar inte som att hon tagit åt sig speciellt mycket av kritiken.

På hennes forum skrev en av medlemmarna om ett besök hos en läkare som verkar ha betett sig väldigt arrogant och respektlöst. Och läkarens beteende verkar onekligen ha varit oacceptabelt.

Men så dyker Anna Wahlgren upp med sina scientologiinspirerade konspirationsteorier. Såhär skriver hon:

"Med sitt tjat om att det är DU som har problem och DU behöver gå till psykolog för DIN (fullt förklarliga och djupt förståeliga) oro, i stället för att sköta sitt jobb som barnläkare, illustrerar han också det grabbarnas ryggdunkande sinsemellan som underhåller och odlar myten om behövande kvinnors hjälplösa svaghet, för att inte säga dumhet (en karl, en pappa, hade han säkerligen inte kommit på tanken att bemöta på det här sättet). "Receptet" är nya kunder till kompispsykologen och mer pillertillverkning åt läkemedelsindustrin. Nästa steg i "behandlingen" hade varit psykofarmaka åt dig. Och varför inte åt barnet?!

Cynismen inom det här geschäftet - för geschäft är precis vad det är - är gränslös. Den som inte ser herrar patriarkers - och de finns av båda könen, tragiskt nog - kvinnoförtryck i det hela är blind. Min nästa krönika ska handla om det. "

Läkarens ohyffsade beteende grundades enligt Wahlgren i en vilja att förse psykologerna med patienter och läkemedelsindustrin med pengar. Den enklaste förklaringen enligt mig är helt enkelt att läkaren i fråga är en skitstövel, men jag är givetvis naiv. Självklart pågår ett hemligt spel under ytan, en pengardriven konspiration okänd för oss oinvigda. Vilken tur att vi har Anna Wahlgren och Scientologikyrkan som kan leda oss till ljuset.

Anledningen till läkarbesöket var en oro för ett barns hälsa, en oro som bl a orsakats av ett andningslarm som larmat på natten. Om detta skriver Wahlgren:

"Och behåll det [larmet]. Risken för PSD är inte alls över i och med att barnet kan vända sig självt, som "din" läkare säkert skulle hävda. Motståndet mot larm är också, hur bisarrt det än kan tyckas, ett utslag av kvinnoförakt - sin ICKE oro, sina egna skydd för nerverna får en mamma inte själv åtgärda; det är farbror Gud, expertisen, patriarkatet som ska ha kontrollen över henne och både upprätta och vidmakthålla hennes utlämnade beroende. Hon ska rätta sig och vara och förbli underlydande. Det är, och har alltid varit, förutsättningen för Maktens utövande. Och Makten landar alltid i pengar och därmed, förr eller senare, i korruption."

Läkaren och andra män gillar alltså inte andningslarm eftersom dessa minskar männens makt över kvinnorna. Återigen något jag (som man) missat. Jag som trodde att båda föräldrarna, både pappan och mamman, nyttjade larmet. Men nej, pappan är troligtvis bara sur över förlorad makt.

Och ingen av forummedlemmarna har något negativt att säga...

Tidigare om Wahlgren:
Anna Wahlgren och Scientologerna
Anna Wahlgren och Scientologerna II
Debatt på Anna Wahlgrens forum

På andra bloggar:
Scientologisekten
Psykiatern
Trollhare

Andra bloggar om:

Religion är INTE en fredad sektor

Mahmoud Aldebe, tidigare ordförande i Sveriges muslimska råd, uttrycker i Dagen sitt stöd för FN-resolutionen mot religionskritik.

Han menar att människors trosövning ska kunna kritiseras, men inte religionerna i sig. Religioner ska enligt Aldebe vara fredade även i Sveriges demokratiska lagstiftning.

Frågan är bara varför? Varför ska religioner särbehandlas? I samhällen med åsikts- och yttrandefrihet måste alla idéer få diskuteras, kritiseras och till och med förlöjligas. Det spelar ingen roll ifall det är moderat politik, fildelningsetik, förintelseförnekan eller islam det handlar om.

Men jag är inte oroad. Albede lär inte vinna några nya anhängare med sin vädjan. Snarare blir det tvärtom.

Andra bloggar om:

söndag 26 april 2009

När man dödar djur kissar Jesus

Samtal mellan mig och en 6-årig pojke...

Pojken: "Vet du, när man dödar ett djur så kissar Jesus. Då börjar det regna."

Jag: "Jaså?"

Pojken: "Ja, så man får inte döda djur."

Jag: "Men igår dödad en av dina kompisar ett bi, men det har inte regnat ännu."

Pojken: "Men Jesus kissar bara när man dödar snälla djur..."

Jag: "Bin är väl snälla djur?"

Pojken: "Joo... Men han kissar bara ibland. När han vill."

Jag: "Så Jesus kissar, så att det regnar, när man dödar snälla djur. Förutom när han inte gör det?"

Pojken: "Mmm..."

Andra bloggar om:

Annorlunda spådomsannons

Denna annons var i senaste numret av Allers. Kolla in det angivna året...


Jag ser en tydlig fördel med spådomar av denna sort - de är snabba att kontrollera. Men vill kunderna betala 19,80 kr/min för gissningar om föregående års händelser?

Alternativt är detta en tjänst för folk med dåligt minne?

Andra bloggar om:

lördag 25 april 2009

Från kristen till satanist?

En liten flickas andliga utveckling...:-)

Andra bloggar om:

Den ateistiska partnern

Det är inte lätt att vara öppen och tolerant mot sin ateistiska partner om man själv är övertygad om att partnerns, ens egen och barnens evighet i paradiset hänger på en Gudstro.

I videon här nedan talar Dr Phil med ett sådant par. Och jag är lite överraskad över Dr Phils respektfulla inställning, även om jag tycker mig skönja en viss högfärdighet. Vore dock intressant att följa detta pars framtid. Hur tror ni att det går? Jag tippar på att frun till slut vill skiljas och ta med sig barnen...Via Atheist Media Blog

Andra bloggar om:

fredag 24 april 2009

Skeptips 24 April

The Economist tar sig en titt på våra Aha-ögonblick. Studier visar att signalen för denna känsla etableras flera sekunder innan vi blir medvetna om den. Detta är ännu en studie som visar att vårt medvetna tidsmässigt ligger efter hjärnans slutsatser. Detta knyter an till frågan jag har i högerspalten - Har vi en fri vilja? För den som inte redan röstat - gör det gärna nu!

PsyBlog förklarar att vårt medvetandeflöde inte är så jämnt som vi tror att det är.

I New Scientist finns en intressant artikel med titeln Quantum gods don't deserve your faith. Artikeln är en recension av Victor Stengers nya bok Quantum Gods: Creation, chaos and the search for cosmic consciousness. I korthet handlar det om New Age-rörelsens missförstånd och missbruk av kvantfysiska begrepp och teorier.

Jim Carrey är tillsammans med Jenny McCarthy antivaccinationsrörelsens två mest kända ansikten. Carrey har hittills hållit sig i skuggan av McCarthy men kanske börjar han bli sugen på mera strålkastarljus? På bloggen Huffington Post höjer han i alla fall rösten och sprider missinformation så det står härliga till. Phil Plait, Orac och PalMD kommenterar.

Steven Novella diskuterade för ett tag sedan de 14 studier som antivaccinationrörelsen presenterar som stöd för sin alarmism. Detta gillades inte vilket ledde till en Ad Hominem-attack från J B Handley, ännu en frontfigur vid sidan av Carrey och McCarthy.

I Seacoastonline kan vi läsa om missionären som konverterades av en ateistisk stam i Amazonas.

John Loftus tipsar om ett samtal mellan en ateist som blev en pastor och en pastor som blev en ateist.

På Bad Astronomy handlar det om pareidolia - ett favoritämne för Phil Plait. Atheist Media Blog har ett rykande färskt exempel.

På samma blogg (Debunking Christianity) presenterar Valerie Tarico en dödsstrafflista från Bibeln.

Knut Stahle presenterar en film om humanism. Har själv inte hunnit titta på den än.

Hos Technicolor kan vi läsa om bönelogik, amerikanska psykologer som medverkade vid tortyr och faran med att tolka korrelation som kausalitet.

Tortyr fungerar dock dåligt
enligt en expert som Onegoodmove presenterar.

Gällande bönelogik finns mer att läsa på Tankebrott. Dessutom har tankebrottarna tagit sig en titt på p-piller och homeopati.

Medvetenskap
är tillbaka efter en kortare paus. Denna gång kommenteras en förvirrad rapportering om glukos, fruktos och fett.

Mats Reimer tar sig en titt på en skärgårdsprofessors förkärlek för det alternativa.

Hemant Mehta har följande att säga - You Say We’re Redefining Marriage? You’re Redefining Love.

I förra Skeptips frågade jag mig varför verkningslösa alternativmediciner fortlever. På bloggen Epiphenom finns ytterligare insiktsfull läsning i ämnet.

Verkar vi bloggaren i en konfirmationsbiasbaserad gemenskap? Jo, så är det nog i viss grad. För de konservativa verkar detta gälla mer än för andra. Mer om detta på Science Reporting.

I kommentarerna till ett föregående inlägg tipsade Olle om lite inspirerande läsning. Det handlade om Karla McLaren som gått från New Age-författare till skeptiker. Läs gärna hennes artikel på Skeptical Inquiry också.

Zoltan tipsade i kommentarerna till en annan artikel som handlar om islänningars tro på älvor.

Poddradio:

Skepticality fyller 100. Detta firas med tillbakablickar, m.m.

I Skeptics Guide 195 diskuteras John Maddox, guds hand, homeopati, Darwin Awards, m.m.

Skeptic Zone har hunnit ut med avsnitt 26 och 27. Avsnitt 26 innehåller en intervju med Tim Minchin.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Vem skapade jorden Pekka?

Ett samtal mellan mig och en 6-årig pojke idag.

Pojken: "Vem skapade jorden Pekka?"

Jag: "Jag vet inte."

Pojken: "Någon skapade ju den."

Jag: "Nja, det tror jag inte. Ingen behöver ha skapat jorden."

Pojken: "Jo, någon måste ha gjort den. Så stod det i min Jesus-bok. Det är en riktig bok."

Jag: "I andra böcker kan det stå annorlunda. Vem skapade jorden enligt Jesus-boken?"

Pojken: "Det har jag glömt."

Andra bloggar om:

torsdag 23 april 2009

Facit för årshoroskop 2008

Tack vare en kommentar uppmärksammades jag på ett inlägg från förra året gällande årshoroskop. Såhär skulle mitt 2008 bli...

2008: Expressen - Årshoroskop av Li Larsson

"Du jobbar hårt men unnar dig att njuta och ha kul mellan varven. Dina inkomster är goda och spenderas gärna på lyx och nöjen och kanske också en ny inredning hemma!"
Nej, det blev ingen ny inredning hemma. Men lyx och nöjen, jovisst. Fast det passar väl på 90% av svenska befolkningen...
"Kärleken kan hamna lite vid sidan om i år, nu har du så många andra spännande projekt på gång. Du är förvissad om att den rätte ändå dyker upp när den ska."
Jag är gift alltså var jag inte på jakt efter någon ny "den rätte" förra året.
"Möjligheter till snabba klipp kan dyka upp, men det mesta får du själv jobba ihop. Du drar in slantar genom flit och plikttrogenhet men har tyvärr inte tur i spel."
De flesta har inte tur i spel. Det är liksom meningen. Några snabba klipp blev det säkert och visst fick jag jobba ihop till det mesta själv. Men återigen passar detta på de flesta.
"Se upp för: Att köpa grisen i säcken"
När ska man inte se upp för detta?


Vad har man egentligen för nytta av horoskop som dessa? Och vad är så speciellt med ovanstående råd för att de ska gälla för just skorpioner? Sedan kan man fråga sin om jag ens är skorpion? Enligt den sideriska traditionen tillhör jag snarare vågens tecken.

Andra bloggar om:

måndag 20 april 2009

Beröm till Dagen

Den kristna tidningen Dagen har lanserat sin nya design. Säga vad man vill om deras åsikter och perspektiv, men de är onekligen duktiga på webb-biten.

Den nya sajten verkar både snabbare, snyggare och mer lättöverskådlig är andra tidningssajter.

Men Dagen har visat framfötterna på andra håll också. T ex var de tidigt ute med att bädda in Youtubeklipp. Många av skribenterna bloggar och de har nyligen lanserat en funktion som meddelar journalisterna så fort någon bloggat om deras artiklar. På detta vis kan de läsa blogginläggen och ta till sig av eventuell kritik. Har flera gånger sett hur artikelförfattarna rättat till fel som påpekats i bloggar. Någon som sett journalister från Aftonbladet, Expressen, DN eller SvD rätta sina fel på detta sättet? Dagen länkar också i sina artiklar till andra tidningar som skrivit om samma nyheter vilket ger läsarna en chans att snabbt hitta mer information.

Bra jobbat Dagen!

Andra bloggar om:

fredag 17 april 2009

Skeptips 17 April

Peter Singer skriver i The Guardian att kritik och hädelse av religioner måste få vara en mänslig rättighet. Kan inte annat än hålla med.

I Kabul, Afghanistan, har talibanerna nyligen avrättat en ung kvinna och en man. Deras brott? De försökte rymma hemifrån för att kunna leva tillsammans. Fy på dem!

I Saudiarabien vägrar en domare för andra gången annulera giftermålet mellan en 8-årig flicka och en 47-årig man.

Expressen tar upp farorna som många albiner står inför på många håll i Afrika.

Dagen rapporterar att Noas ark
har återuppbyggts av kinesiska biljardärer. Återuppbyggts?

Vidare skriver Dagen om Sävedalen där förståndshandikappade erbjuds speciella Alphakurser. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om detta...

I Aftonbladet debatterar Mona Nilsson för att experter tiger om mobilstrålningens faror. Japp, det är en gigantisk konspiration styrd av telekomindustrin. Den har man aldrig hört innan.

I Finland
föreslår en grupp inom social- och hälsovårdsministeriet att alternativmediciner borde regleras hårdare. Alternativmedicinarna är givetvis inte glada. De vill självklart ha fortsatt särbehandling.

På Jättars Axlar fortsätter sin granskning av antroposofiska Saltå Kvarn och Demeter.

Technicolor tar sig en närmare titt på Kognitiv Dissonans. Alltid ett intressant ämne!

Varför är verkningslösa alternativmediciner fortsatt populära? Ars Technica rapporterar om matematiska modeller som ironiskt visar att effektiva metoder ofta kan ha en för kort behandlingsperiod för att hinna spridas ryktesväg. Ineffektiva metoder kan däremot vara längre och få större exponering. Oftast blir folk bättre vilken metod de än väljer, vilket leder till att ineffektiva metoder kan få ett oförtjänt bra rykte.

James Randi skriver på sin blogg om John Maddox bortgång. John Maddox var vid två omgångar redaktör för den vetenskapliga tidskriften Nature. Maddox och Randi samarbetade bl a vid testningen av en framträdande homeopat. Även PZ Myers beklagar bortgången.

PZ har förresten fått en egen kolumn i The Guardian. I sin första artikel skriver han om släktskapet mellan människor och sniglar.

På sin egen blogg skriver PZ om mord av en besjälad penis. Bloggen Rant & Reason spinner vidare på frågan om själens existens.

Mer från The Guardian. Marina Hyde skriver om kändisars vetenskapsanspråk.

I TIME intervjuas Bruce Hood om sin bok Supersense - Why we belive in the unbelivable. I den argumenterar han för att vidskepelse, religion, andetro, osv uppstår ur våra naturliga tendenser att hitta mönster och ordning i tillvaron.

Mats Reimer följer upp problemet med kosttillskottet Fortodol som visat sig innehålla skadliga halter av medicinska substanser.

På Tankebrott gästbloggar Mats Lundberg om hur betydelselöst det tycks vara för muslimer att be åt rätt håll. Eller är det?

Ting och Tankar tipsar om ett evolutionssymposium på Naturhistoriska Riksmuseet den 19-30 maj. Bl a medverkar E.O. Wilson och Michael Ruse.

På bloggen Butterflies and Wheels ställs frågan - Hur vet du vad du tror dig veta?

Psyblog presenterar 18 sätt som uppmärksamhet kan gå fel.

Bart Ehrman var gäst
Colbert Report gällande sin bok Jesus, Interrupted.

Skeptics Circle #109 presenteras hos The Lay Scientist.

Not Exactly Rocket Science rapporterar om en studie som visar att folk som uppfattar sig själva som moraliska beter sig mindre moraliskt än andra.

Cynical C presenterar en serie från Jehovas Vittnen om Jesus och jordens undergång. Vilken hygglig kille han är!

Steven Novella reder ut vissa missförstånd gällande vetenskap och induktiv logik.

Massimo Pigliucci, filosof och biolog, diskuterar tro och förnuft. Han argumenterar den spridda uppfattningen att tro är en sorts dygd.

The Skeptical Teacher bjuder på människor som tror sig kunna sväva. Och skapa världsfred...

Vilket stjärntecken är du född i? Hexmaster på VoF Forum förklarar att det beror på... Bra tips att ha till hands när horoskoptroende blir för påträngande.

Brainz.org presenterar en lista på de 50 mest briljanta ateisterna genom tiderna.

Podd:

Skeptics Guide 194 innehåller en intervju med Daniel Loxton, redaktör för Junior Skeptic och initiativtagare till broschyren What Do I Do Next? Panelen diskuterar dessutom datorer som vetenskapar och bedragare på energifronten.

Skeptiko 69 innehåller slutsatserna av Ben Radfords och Alex Tsakiris tvist om så kallade "psychic detectives".

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Spådomar om piratdomen

Tre siare fick i uppdrag att förutspå domen mot Pirate Bay. Hur lyckades de?

Domslutet:
Samtliga åtalade dömdes till 1 års fängelse och de måste betala över 30 miljoner i skadestånd.

Spådomarna:
Mona på Själskristallen
menade att åtminstone tre av fyra från Pirate Bay skulle bli dömda men inte få en fängelsedom. Korten har enligt henne aldrig fel. Ok, men i så fall hade hon kanske problem med att tolka dem?

Jackie på Astrobyrån var 90% säker på en fällande dom för alla. Dock menade hon att ingen skulle hamna i fängelse, vilket inte stämde.

Paras på Andrummet såg en ljus framtid för Pirate Bay-gänget. Han trodde på en friande dom, men eventuellt ett symboliskt straff. Fel helt enkelt. Vidare såg Paras vatten för Peter Sunde. Seriöst? Vatten? Hahaha... Cold Reading 101.

Mediokert resultat överlag alltså. Men kunde man förväntat sig något annat?

Andra bloggar om: ,

onsdag 15 april 2009

Extra Extra! Mirakulöst helande!

Dagen rapporterar idag om en rullstolsbunden pojke som efter bön kunde resa sig och gå. Allvarligt Dagen? Varför rapportera sånt här?

För det första - Har redaktionen på Dagen aldrig kollat på God TV? Benny Hinn & Co levererar "mirakel" av denna typ i varenda program. Skulle sådana här händelser vara nyheter? Jag misstänker att folk titt som tätt tror sig blivit helade vid något av sveriges frikyrkomöten.

För det andra - Var finns det kritiska tänkandet? Pojken i fråga hade enligt artikeln en tumör på njuren. Är denna nu borta? Var finns dokumentationen? Hur vet vi att det ena i så fall var en kausal följd av det andra? Någonsin hört talas om post hoc ergo propter hoc? En intervjuad kardinal menar att om det saknas vetenskapliga förklaringar för tillfrisknandet kan det klassas som ett mirakel. Hört talas om argumentum ad ignoratiam? Var finns resten av de alternativa förklaringarna? Feldiagnos, bedrägeri, bristerna hos människors minnen, lagen om stora tal, osv?

För det tredje - Kontrollerade undersökning av bönens effekt har inte kunnat visa på någon som helst effekt. Hur kommer detta sig? Påstådda "mirakel" verkar endast dyka upp i okontrollerade situationer där mängden av potentiella felkällor är närmast omöjliga att avfärda. Är inte detta ganska passande?

Återigen - Varför rapportera sånt här? Och så här okritiskt på köpet?

Mer om detta hos Vem i helvete ... ?!

Andra bloggar om:

Hur når man ut till de som vill tro?

Dan frågade i inlägget om Skitbra Homeopatiposter:

"Men hur når man ut till människor man bryr sig om, som faller för sådana här idiotier? Tyvärr har jag bekanta som har ett behov av handböcker att följa, för att slippa ta itu med sina liv. Jag vill inte klampa in som en diktator och bränna upp böckerna. Samtidigt bär det mig emot att se vanligtvis smarta människor göra dumma saker. Ifrågasättandet är allt jag har i det läget, men ändå stämplas jag nog som "negativ"."
En medlem på VoF Forum ställde en liknande fråga:
"Bland det absolut första som hände mig på mitt nya jobb (tre månader sedan nu) var att jag fick frågan vilket stjärntecken jag är född i. Det visar sig då att hälften på min avdelning är tokiga i stjärntecken och tycker sig se både det ena och det andra i det. Att jag inte ens vet vad min sons stjärntecken är anses vara väldigt spektakulärt.

Herrarna på avdelningen bryr sig i huvud taget inte utan man ser nästan hur påståendena flyger rakt igenom skallarna på dem medan jag försökt smyga in lite skeptisism. Det jag ångrar mest är att jag inte såg vad som var på väg den där första dagen och drog till med ett annat stjärntecken.

Men hur gårt ska man framhärda. Jag har haft min skeptikertröja till jobbet, försökt snacka med dem om absurditeten men de går bara och myser med sin världsbild. Hur gör ni andra?"

Ja, hur når man dessa människor? Detta måste vara den svåraste frågan för alla som vill förmedla vetenskap och vett till sina medmänniskor.

Jag har några tankar kring detta, men de bygger på egna erfarenheter så man får ta dem med en nypa salt.

För det första reagerar folk olika och därmed kan det vara svårt att ge allmänna råd. Men vi är trots allt människor allihopa och på många sätt är vi väldigt lika.

Sedan ska man fråga sig vilka det är man ska försöka övertyga. Det är skillnad på argumentation med troende, osäkra/obestämda och de som redan är skeptiska. Men i Dans fall är det folk som redan är troende man har att göra med.

I sådana läget tror jag att man som skeptiker ska akta sig för att vara överdrivet aggressiv. Folk som känner sig attackerade går lätt in i försvarsposition och då sätter deras rationaliseringsprocesser i gång på allvar. Folk vill inte känna sig korkade och många har svårt för att erkänna fel. Folk i försvarsposition är svåra att nå fram till.

I många fall kan det istället vara smart att få folk att tänka själva. Istället för att tala om hur de borde tänka kan man ställa lite frågor om deras övertygelser. Varför tror de som de gör? Hur tror de att fenomen X fungerar? Kan det finnas alternativa förklaringar? Osv. Helst ska man sköta frågandet på ett trevligt och öppet vis. En anklagande eller förlöjligande ton hjälper nog föga.

När det gäller sådant som The Secret och liknande hade jag tagit frågandets väg. Hur är det tänkt att lagen om attraktion ska fungera? Hur testar man dess effekt? Finns det risker för t ex confirmation bias? Kan det finnas alternativa förklaringar? Troligtvis når man inte fram direkt och inte till alla. Men hos vissa lyckas man kanske så ett frö av kritiskt tänkande. Men man kan givetvis inte räkna med det.

Sedan finns det ju andra metoder också, som kanske inte känns lika rumsrena intellektuellt sett, men som är retoriskt effektiva. T ex kan man sikta in sig på de troendes emotioner och värderingar. Man kan fråga ifall judarna som dog i koncentrationslägrena förtjänade att dö eftersom de inte lyckades önska eller "dra till sig" bättre omständigheter? Drog tsunanioffrena till sig sin egen olycka genom negativt tänkande? Varför pratar förespråkarna av The Secret så mycket om att dra positiva saker till sig själva, men inte till andra? Är inte The Secret en väldigt egocentrerad metod? Osv.
Folk vill ju inte förknippas med egoism, judeförföljelse, osv. Att bryta de emotionella kopplingarna kan nog vara nödvändigt i många fall även om det kan ta emot att behöva attackera från detta håll. Men det vore naivt att tro att logiska resonemang alena räcker.
Dock finns det en stor risk att man hamnar i logiska felslut när man argumenterar från emotionella grunder. En läras moraliska eller emotionella konsekvenser behöver trots allt inte vara relevanta för dess logiska eller empiriska giltighet. Lagen om attraktion kan vara giltig trots att den innebär att judar och tsunamioffer hade sig själv att skylla. Att hävda annat vore att begå felslutet Appeal to consequences.

Jag tror även att man kan vinna mycket på att ha konkreta alternativ att erbjuda. Vad ska de luta sig emot ifall de inte har The Secret och Dr Phil? Tyvärr kommer jag inte på rak arm på något bra exempel i detta fallet, men säkerligen finns det självhjälpslitteratur av högre kvalitet. Om jag hade hamnat i en sådan diskussion så skulle jag jag söka fram sådana alternativ.

Till sist vill jag åter påpeka att ovanstående främst gäller när man ska övertyga de som redan är troende. Individer som inte än valt sida är mycket enklare att nå fram till. De har inte samma emotionella kopplingar till lärorna i fråga. Och det är främst sådana (och givetvis de som redan är skeptiska) jag riktar mig till på denna blogg. Jag tror knappt det går att rikta sig till troende, osäkra och skeptiker på samma gång om man vill vara effektiv. Skeptiker och osäkra reagerar troligtvis bra på en viss grad av aggressivitet och förlöjligande. Troende kan däremot gå i försvarsställning. Men om man istället tar till en försiktigare ton, för att tilltala de troende, kan många osäkra uppfatta läget svävande/oavgjort, vilket ofta inte stämmer. T ex ska man för de oinvigda inte måla upp debatten om evolution kontra skapelse som en jämbördig oenighet, när evolutionsalternativet i verkligheten är det enda vetenskapligt trovärdiga.

Så vad har jag kommit fram till? Tyvärr för lite för att jag ska känna mig nöjd. Hur man effektivt ska förmedla det skeptiska perspektivet är som sagt en svår nöt att knäcka. Det vet alla som försökt övertyga någon som är skapelsetroende, homeopatifrälst eller anhängare av The Secret. I många fall tycks utsikterna för "konvertering" vara näst intill obefintliga. För varje troende man når fram till finns det tusen (eller fler) som verkar fullständigt immuna för förändring. Kanske ska man ge upp? Nä, det tycker jag inte. Även om många är svåra att nå fram till så är en av tusen mycket bättre än ingen alls. Och man får inte glömma alla de obestämda, som är relativt öppna för argument från många olika håll. Här kan det vara av stort värde att arbeta proaktivt.

Vad tror ni? Har ni några tips till mig, Dan och andra kämpande skeptiker?

Andra bloggar om:

Meddelande från Answers in GenesisTrevligt va?

Andra bloggar om:

tisdag 14 april 2009

Barn och auktoritetstro

Richard Dawkins har ofta framfört sin övertygelse om att barn av naturen är godtrogna och auktoritetstroende. Han menar att det ur ett evolutionärt perspektiv har funnits en fördel för barn att okritiskt acceptera vuxna människors påståenden. Jag har för mig att han tar upp detta både i boken The God Delusion och tv-serien The Root of All Evil?.

På bloggen Epiphenom snubblade jag på forskning som tycks visa just detta. Människobarn är till och med mer benägna att efterapa vuxna än vad schimpansungar är.

I studien som presenteras på Epiphenom får barn se hur vuxna löser ett pussel. Därefter ska barnen själva försöka lösa det. Det barnen inte vet är att de vuxna utför vissa moment som är helt onödiga/irrelevanta. Men när det väl är dags gör barnen precis som de vuxna gjorde. Och de ändrar inte tillvägagångssätt ens när de informerats momenten som saknar betydelse. Viljan att följa det auktoritetslärda är för stort. Enligt forskarna har barn en naturlig tendens att förmoda att vuxna har rätt även om barnen inte alltid förstår varför. (Dessutom visar annan forskning att vi människor har mycket svårare för att "avlära" oss jämfört med att lära oss.)

Men ovanstående förvånar kanske föga? Nog har de flesta av oss märk hur vi själva eller andra har svårt för att släppa värderingar, övertygelser eller vanor som vi burit på sedan barnsben? Själv håller jag fortfarande på Finland i ishockey även om jag knappt känner igen några spelare längre. Hur svårt är det inte att släppa riktigt betydelsefulla "lärdomar" när till och med något så trivialt som ishockeypreferenser är svåra att släppa?

Så det är inte särskilt konstigt att vidskepelser, vandringssägner, faktoider, pseudovetenskaper, religioner, osv består med tanke på barns tendens att okritiskt suga åt sig övertygelser samtidigt som avlärning är så himla svårt.

Så vad ska vi göra med denna kunskap? Ledare i Jehovas Vittnen, Maranata, osv blir givetvis upprymda. Deras indoktrinering av församligsbarnen har goda förutsättningar för att lyckas. Vi andra som vill uppfostra fritänkande barn, med goda förutsättningar för självständigt beslutsfattande, bör nog vara mer försiktiga. Vi bör begrunda vilka övertygelser vi vill eller inte vill förmedla med partisk ton. Men vilka färger som gäller i hockeyrinken är givetvis av hög prioritet! :)

Vidare läsning:
Scientific American - Religious Ideas Burrow into Brains: Cognitive Scientists explain how supernatural concepts migrate between minds.

Andra bloggar om:

Shroud of KitKat?

Hittade via Bad Astronomy Jesus i en KitKat. Detta måste ju vara äkta med tanke på likheterna med Turinsvepningen (som jag har flikat in)?

Andra bloggar om: ,

söndag 12 april 2009

Se och lär David Attenborough

Detta är biologi och naturfilm när det är som bäst...

"They're digging a hole..."

Andra bloggar om:

fredag 10 april 2009

Skeptips 10 April

I Sydsvenskan kan vi läsa om två naiva politiker som lovordar Scientologerna och närvarade vid deras lokalinvigning i Arlöv. Unga Humanister uppmanar folk att hålla ett kritiskt öga på Skånesatsningen.

I SvDs Under Strecket skriver Pederé Thalén att ateismen inte längre är trosviss. Även om artikeln till stor del behandlar postmodernistiska föreställningar, som jag har svårt för, är den läsvärd. Jag vill gärna tro att min ateism aldrig varit trosviss i den mening att den vore orubblig.

Obama och Biden visar åter att de vill fatta beslut baserade på god vetenskap. I sitt ekonomiska stimulanspaket ingår t ex en ökad fokus på vaccinationer. Jenny McCarthy & Co har inte lyckats avskräcka Obamaadministrationen på denna front.

I Metro kan vi läsa om spikmattor som tydligen håller på att bli trendiga. Martin Ingvar är dock skeptisk. Med all rätt.

Dagen skriver en artikelserie om folkmorden i Rwanda. Viktig och skrämmande läsning!

I samma tidning intervjuas Markus Birro om sin religiösa tro. Av någon anledning tycks hans berättelse passa väl med teorierna om kognitiv dissonans. Birro berättar att han vill tro och att hans religiösa tro verkar har förstärkts när hans barn dog och gud i det läget verkade frånvarande. Förloppet verkar närmast analogt med Leon Festingers observationer av sektmedlemmar vars tro förstärktes när sektledarens profetior misslyckades.

Tony Blair utmanar påven genom att be honom omvärdera vatikanens hållning till homosexualitet. Go Tony!

Debunking Christianity rapporterar om en nylig debatt mellan Christopher Hitchens och William Lane Craig. Att Hitchens insats inte imponerade blir tydligt av beskrivningen "Frankly Craig spanked Hitchens like a foolish child." . William Lane Craig är såvitt jag förstår känd som en ypperlig debattör. Den som inte dyker upp väl förberedd mot sådana som honom åker givetvis på pisk.

Mer från samma blog. Bart Ehrman förklarar varför mirakler som förklaringar för historiska påstående alltid är underlägsna naturalistiska alternativ. James McGrath tänker i samma banor. John Loftus förklarar mer ingående varför detta är fallet.

Orsakssamband är ibland luriga. Denna anekdot demonstrerar detta på ett underhållande sätt.

Illussionisten John Houdi förklarar på sin blogg varför folk ofta missuppfattar honom som sluten till sinnet.

James Randi presenterar ett gammalt klipp från sitt arkiv. Denna gång krossar han Barbara Walters illussioner om Uri Gellers förmågor.

På Slashdot kan vi läsa om tron på medicinska behandlingar som saknar vetenskapligt stöd.

Vetenskap är fantasilöst. Så låter det ibland från troende av pseudovetenskap, new age, religioner, osv. Phil Plait förklarar på Bad Astronomy Blog varför detta är ett stort missförstånd. Vetenskap vore tvärtom värdelöst om utövarna saknade fantasi.

Nyligen beslutade svenska riksdagen om en könsneutral äktenskapslagstiftning. The Friendly Atheist rapporterar att ytterligare två amerikanska delstater går i samma spår. I USA har nu 4 delstater erkänt könsneutrala äktenskap.

Ben Goldacre fortsätter med sitt utmärkta vetenskapsrapporterande. I detta inlägg presenterar han några kontraintuitiv exempel på vetenskap och förklarar varför medierna är usla på att rapportera vetenskap.

På Goldacres blogg Bad Science kan vi även läsa om hans undersökningar av Mattias Rath, en alternativmedicinare som stämde Goldacre för förtal 2008. På bloggen kan vi ladda ner ett helt kapitel om Rath från boken Bad Science.

Michael Shermer skriver i Skeptic Blog om varför Darwin borde vara betydelsefull även för skapelsetroende.

På bloggen Tankebrott presenterar CJ Åkerberg en utmärkt analys om mediernas rapportering av jordbävningen i Italien. Närmare bestämt handlar det om forskaren som sade sig ha förutspått naturkatastrofen utan att bli trodd av myndigheterna.

På bloggen Technicolor kan vi läsa mer om Scientologerna. Det handlar om KMR:s skräckpropaganda mot ECT (elchocksterapi).

Terra förklarar att FN riskerar att förlora sin legitimitet i och med beslutet om hädelseförbud.

Poddradio:

I Skeptics Guide 193 intervjuas Paul Murray om kreationisternas satsning på skolorna i Texas. De skeptiska panelisterna diskuterar tankestyrda robotar och Jenny McCarthy.

Skeptic Zone 25 behandlar "The Great Easter Debate", godhet utan gud, m.m.

Skepticality tar sig en pratstund med Seth Shostak från SETI om sökan efter utomjordingar, ufon, m.m.

Reasonable Doubts intervjuar PZ Myers om kampen mot dogmer.

I Scientific Americans Science Talks diskuterar Steve Mirsky och Tania Lombrozo varför folk tror som de gör.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

torsdag 9 april 2009

Igår på God TV

På God TV håller de för fullt på med en insamling till tv-kanalen. Målet verkar vara 5 miljoner dollar. Pastor efter pastor står i rutan och vädjar till tittarna att ringa och donera.

Programledarnas och de inbjudna talarnas pengavädjan gör mig smått illamående, men en pastor igår gjorde extra irriterad. Vad han heter kommer jag inte ihåg men han var väldigt karismatisk och en mycket slipad talare. Munnen gick på honom i ett så att man som tittare inte fick någon tid till att tänka efter. Jag fick "mute:a" sändningen för att kunna begrunda hans budskap.

Hela "predikan" vädjade till människors själviskhet och girighet. Pastorn berättade om samtal han hade haft med Gud och några anekdoter för att demonstrera hur mycket man skulle donera för att få rikligt tillbaka. För att få tillbaka i hundralappar skulle man donera i hundralappar. För att få tillbaka i tusenlappar skulle man donera i tusenlappar. Osv. Pastorn berättade hur han själv lyckats håva in miljoner på detta vis. För att kunna "skörda" rikligt var man tvungen att "så" därefter.

Nästa steg var för tittarna att bestämma sig för vad de önskade av nuvarande år. Vad skulle göra detta år till det bästa någonsin? Var det att få en bil eller ett hus? Var det att få sina lån avbetalade eller att vinna pengar? Sitt önskemål skulle man skriva ner på ett papper. Detta kallades för skördandets "DNA".

Sedan var det dags för Gud att "tala" till oss tittare. Man skulle lyssna till Guds "röst" för att få veta hur mycket man var tvungen att donera för att kunna få sitt önskemål uppfyllt. Om man "hörde" flera siffror var det med all sannolikhet det högre som gällde. Låga siffror kom från djävulen. Med den inledande predikan hade pastorn redan förberett folk på att de var tvungna att donera mycket. Och pastorn upprepade detta krav flera gånger.

Hela "föreställningen" var en motbjudande uppvisning i cynisk utpressning av troende människor.

Och flera pastorer har de senaste dagarna kört med samma retorik om att man skördar som man sår.

En pastor berättade för ett par dagar sedan ena otroliga anekdoten efter den andra. T ex berättade han om en kvinna med dödlig cancer i livmodern. Kvinnan var bortom hopp enligt läkarna, men hon valde ändå att besöka en helbrägdagörare. Efteråt kunde hon konstatera att tumören i livmodern var borta, men det var inte allt - hon var nu gravid i tredje månaden också!

Sådant här pumpas kontinuerligt ut till God TVs tittare. Och de verkar gilla det. Sist jag kollade var de uppe i närmare 2 miljoner dollar.

Till sist frågar jag mig detta - Varför väljer inte producenterna och programledarna för tv-kanalen att så enorma summor pengar själva? Detta skulle garanterat säkra deras ekonomi om man ska tro på deras teologi/retorik. Men det är kanske nästa steg, efter att ha mjölkat sina tittar på miljoner? Nä, så korkade lär de inte vara...

Andra bloggar om:

Skitbra homeopatiposter

Via Hell's News Stand

Andra bloggar om:

onsdag 8 april 2009

Special Pleading i FN-kläder

Special Pleading är ett logiskt felslut där man åberopar särskilda bedömningsregler för utvalda argument. Argumentsföraren menar att det förvisso finns generella regler för argumentation, men dessa gäller inte för hans egna undantag.

FN har nu klubbat igenom en variant av special pleading i sitt råd för mänskliga rättigheter. De menar att yttrandefriheten bör gälla men inte för religionskritik. Av någon anledning menar de alltså att kritik av religiösa idéer ska ses som straffbart, vilket givetvis är befängt. Religiösa övertygelser och dogmer bör givetvis få kritiseras på precis samma sätt som alla ideologier, politiska åsikter, vetenskapliga hypoteser och etiska förhållningssätt.

Anledningen till att den aktuella resolutionen godkändes av FN är att majoriteten av de representerade länderna är icke-demokratiska och islamiska där religionskritik ses som straffbara hädelser.

UN Watch, en politiskt obunden grupp med uppgift att granska FN, skriver såhär:

"We, the undersigned non-governmental organizations,

Deeply concerned by the pervasive and mounting campaign by the Organization of the Islamic Conference (OIC) to produce U.N. resolutions, declarations, and world conferences that propagate the concept of “defamation of religions,” a concept having no basis in domestic or international law, and which would alter the very meaning of human rights, which protect individuals from harm, but not beliefs from critical inquiry;

Deeply concerned
by the attempt to misuse the U.N. to legitimize blasphemy laws, thereby restricting freedom of religion, freedom of expression, and freedom of the press;

Deeply concerned that “defamation of religions” resolutions may be used in certain countries to silence and intimidate human rights activists, religious dissenters, and other independent voices;

I Sverige har man inte hört speciellt mycket om detta beslut, men de som uttalat sig har varit mycket negativt inställda. Inte ens ledarspalterna i religiösa tidningar har visat sitt stöd. Tvärtom. Trots att de själva är religiösa förstår de värdet av rätten att få kritisera deras åsikter.

Elisabeth Sandlund, chefredaktör för Dagen, skriver:

"Att muslimer över hela världen blev djupt kränkta av de så kallade Muhammedkarikatyrerna kan det inte råda någon tvekan om. Lika glasklart är det att många kristna blir bestörta och förtvivlade när Jesus framställs på ett sätt som uppfattas som profanerande och hädiskt. Men att lägga locket på och försöka lagstifta bort religionskritik är ingen lösning på de problem som bristande insikter om och respekt för det heliga skapar.

FN:s råd för mänskliga rättigheter riskerar att förvandlas till en parodi på sig själv genom tilltag av detta slag."
Läs även debattartikeln av Arne Ruth och Dilsa Demirbag-Sten i SvD.

Andra bloggar om:

Fingerflödesfrekvens

Hur många ord i minuten hinner ni blogga? Jag är tyvärr inte snabbare än såhär.
42 words
Men alfabetet på tid jag har fixat på ca 2,5 sekunder (en gång i tiden). Nu ligger jag kring 3,2 s.

Uppdatering (090409):46 words

Andra bloggar om:

torsdag 2 april 2009

Skeptips 3 April

I Washington Post kan vi läsa om vetenskapsmän som opponerar sig emot vidare statlig finansiering av NCCAM, den amerikanska institutionen som upprättats för testning av alternativa mediciner. Bl a får Steven Novella komma till tals.

Benjamin Radford diskuterar på bloggen Free Thinking varför många är skeptiska mot skeptiker.

Jenny McCarthy har slagit till igen, och denna gången är hennes uttalanden värre än vanligt. Hon säger rakt ut att hon accepterar att sjukdomar som t ex polio kommer tillbaka för att folk ska börja lyssna till hennes villfarelser om vacciner och autism. Räcker det inte med den skada hon redan gjort?

QualiaSoup har producerat ännu en lärorik och välgjord video till sin Youtube-kanal. Denna gången handlar det om det öppna sinnet.

På Talk Reason finns en ingående och genomarbetad argumentation mot den antropiska principens bevisvärde för det övernaturligas existens. Artikeln är från 2004 men jag har inte hittat den förräns nu.

Skeptikeren presenterar en undersökning av en detox-BH som sägs motverka bröstcancer.

James Randis The Amazing Meeting (TAM) kommer för första gången att hållas i London. Mötet kommer att vara från den 3-4 oktober och bland talarna finner vi inga mindre än Richard Dawkins, Simon Singh, Richard Wiseman, Adam Savage, Ben Goldacre och Jon Ronson. Och givetvis James Randi och Phil Plait. Någon annan som är sugen på att åka?

Phil Plait berättar på Bad Astronomy Blog om hur lätt UFO-troende och nyhetskanaler kan luras att tro på UFO-bluffar. Hos eSkeptic finns en noggrann redogörelse över en sådan bluff.

Hos eSkeptic finns dessutom en broschyr för skeptiker som vill bli bättre på att förmedla och stödja den "skeptiska agendan". Över 100 tips presenteras i en diskussion med bl a Ben Radford, Eugene Scott, Brian Dunning, Jeff Wagg och Jay Novella.

JREF avslöjar vilka som får ta emot 2008 års Pigasus Awards.

Richard Wiseman presenterar en klurig fredagsgåta på sin blogg.

Den 1 april är förbi men hos Kolportören hittade jag en video som ändå är värd att länka till. Mycket rolig!

Times Online presenterar ett mycket intressant perspektiv på den gamla frågan om arv kontra miljö. Kanske bör vi ändra vårt sätt att begrunda denna dikotomi?

I Dagen kan man göra ett test på sina kunskaper om Jesus. Jag fick 11 av 15 rätt. Inte jättebra, men inte heller uselt.

Sugen på att grunda en ny alternativ medicin? Börja då hos The Quackometer som presenterar en top-10-lista på värdefulla tips.

Hos British Medical Journal presenteras 7 alternativ till den evidensbaserade medicinen. Av någon anledning finner jag dem mindre tilltalande.

PZ Myers på Pharyngula visar upp en annorlunda kondomförpackning. Dessutom får han ironispasmer över en varning från katolska biskopar.

Humanistbloggen berättar om katolska kyrkan i Melbourne som vill bekämpa pedofili med homofobi.

Mats Reimer diskuterar officiellt certifierad homeopati. I texten finns en länk som leder er tillbaka hit.

Tankebrottarna presenterar veckans tankebrott på bloggen Tankebrott.

På The Tyra Banks Show menar en relationsexpert att man ska dumpa ateistiska killar med detsamma.

Michael Brooks, författare till boken 13 Things That Don't Make Sense skriver i The Telegraph om varför vetenskap är svårt att förstå.

Jag har tidigare tipsat om en rolig sajt kallad Fstdt.com (Fundies Say The Darndest Things). Nu finns en videodramatisering av utvalda citat.

The Independent rapporterar om att kvinnor i Turkiet uppmanas till självmord för att rädda sina familjers "ära".

I Dalademokraten kan vi läsa om en elallergisk kvinna som menar att barn inte borde få vara nära mobiltelefoner.

ScienceNow rapporterar att medan vi fattar beslut utifrån våra preferenser, så ändras våre preferenser också utifrån våra val.

Fler än 100000 britter har laddat ner ett certifikat om "avdöpning" för att visa sitt avståndstagande från den kristna tron.

Senaste tidens poddradio:

The Skeptics Guide to the Universe är nu uppe i 192 avsnitt. I detta avsnitt diskuteras Cold Fusion, läroplanen i Texas, syntetiskt blod och "Quantum Jumping". Vi får dessutom höra lite Randibabbel.

I Point of Inquiry intervjuas Jerry Coyne, författare till boken Why Evolution is True.

I Skepticality diskuteras skeptisk aktivism med Daniel Loxton som bl a ligger bakom broschyren för skeptiker jag nämnde tidigare.

Skeptics Zone har hunnit med hela tre avsnitt sedan sist. Här är avsnitt 22, 23 och 24.

Little Atoms intervjuar Richard Wiseman.

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Söta små barn
Andra bloggar om:

onsdag 1 april 2009

Könsneutralt äktenskap ett faktum

Idag röstade riksdagen med stor majoritet genom en lagförändring som innebär att alla partners, oavsett kön, ska få ingå äktenskap.

Och det var på tiden! I en sekulär stat där alla individer ses som jämlika bör denna form av lagstiftning vara en självklarhet. Och det tyckte också 261 av 299 riksdagsledamöter. Utmärkt!

Media: SvD, Dagen, Dagen II, Aftonbladet, Expressen, CNN, The Christian Post, Reuters

Andra bloggar om:

Förstaaprilsvideo

Hittade denna geniala video via Emanuel Karlstens blogg:


Detta är en ypperlig video som snyggt kombinerar 1:a aprilsskämtande och kritiskt tänkande. Här är BBC:s ESP-video.

Andra bloggar om:

1 April 2009

Förra året funderade jag på detta med 1 april och kritiskt tänkande. Detta verkar enligt mig vara den dag på året då folk är som mest skeptiskt lagda. 1 april är något av en inofficiell skeptikerdag.

Många tycker nog att denna årliga övning i kritiskt tänkande är både rolig och lärorik. Dessutom verkar många vara bra på detta när de väl fått på sina skeptikerbrillor. Jag tror alltså att folk i allmänhet har goda förutsättningar för att snabbt bli föredömliga skeptiker. Dock gäller det att motivera dem till att behålla på dessa brillor även andra dagar.

Här nedan ska jag försöka samla några extra kluriga eller roliga aprilskämt från denna omgång...

Fler aprilskämt finns samlade på Buzz och Aprilskämt.se

Andra bloggar om: