onsdag 25 februari 2009

Mer om Facebook och Cancer

Jag skrev i senaste Skeptips om en larmrapport som hävdade att användandet av internetbaserade sociala nätverk ökade risken för bl a cancer. Expressen var en av de som nappade.

Mindhacks var snabba ut med att poängtera brister i slutsatserna. Nu har fler analyserat och artikeln i fråga(pdf).

Det finns i huvudsak två punkter att kritisera.

För det första verkar forskaren i fråga, Aric Sigman, ha varit väldigt selektiv när det gäller refererandet till relevanta studier. Han har helt enkelt valt studier som bekräftar hans hypotes, samtidigt som andra studier ratats. Det finns nämligen studier som visar att internet faktiskt främjar välbefinnande och socialitet.

För det andra baserar han delvis sina slutsatser på en artikel från 1998 som antydde att internetanvändande tenderade att leda till ökad social isolation och nedstämdhet. Detta är alltså en 11 år gammal studie som tog en titt på internet i allmänhet och inte på sociala nätverk i synnerhet. Dessutom har internet förändrats enormt sedan 1998. (Såhär såg "Facebook" ut 1998)

Det finns förvisso goda belägg för att socialt isolerade människor tenderar att vara sjuka i större grad. Men man kan inte rakt av säga att sociala nätverk på internet leder till en skadlig social isolation av denna typ. Sigman har i sin artikel inga studier som visar på ett sådant samband.

För vidare kritik rekommenderar jag Bad Science och PsychCentral.

Här nedan debatterar Ben Goldacre (Bad Science) med Aric Sigman:


Andra bloggar om:

Inga kommentarer: