onsdag 18 februari 2009

Intuitiva kausalsamband

Paul Offit berättade i en intervju en anekdot som jag tyckte var mycket tänkvärd.

Föreställ er följande:

Du är på barnavårdscentralen för att vaccineras ditt barn mot mässlingen, påssjuka och röda hund (MPR). Sköterska håller på med förberedelserna och om bara ett par minuter ska barnet få sin spruta. Då får barnet helt utan förvarning ett epileptiskt anfall, blir medvetslös och börjar skaka okontrollerat.

Hur hade du reagerat ifall detta anfall hade kommit minuterna efter, istället för före, sprutan?

Jag misstänker att även den mest kritiskt tänkande människan hade gjort en intuitiv koppling mellan sprutan och anfallet. Och tanken på denna koppling vore svår att släppa, även om den vetenskapliga hållningen inte skulle stödja sådana orsaksamband.

Vi kan vidare fundera på vår reaktion om tidsaspekten var förändrad. Vilka kopplingar hade vi gjort ifall anfallet istället hade kommit 1 timme, en dag eller en vecka efter sprutan? Många hade troligtvis kopplat anfallet till sprutan även då. Och det är fullt förståeligt.

Lägg sedan till ekvationen en högljudd, självsäker och socialt inbjudande antivaccinationsrörelse som på internet bekräftar kopplingen.

En klar parallell kan dras till uppfattningen att autism orsakas av vacciner. Många föräldrar vittnar om att deras barn började visa autistiska symptom strax efter mpr-sprutan. Och med tanke på att autistiska symptom i regel börjar märkas kring samma ålder som barnen får mpr-vaccinet är det inte konstigt att många råkar ut för en sådan tidsmässig korrelation.

Är det då konstigt att antivaccinationsuppfattningarna känns så övertygande för många? Nej, snarare tvärtom. Samtidigt tyder ju all vetenskap på att de har fel. Men vetenskapen kan te sig svårförstådd, abstrakt och känslolös samtidigt som våra (och andras) upplevelser och intuitioner är mycket övertygande känslomässigt sett. Det ligger som sagt i vår natur. Och vår natur är en tjurskallig diskussionspartner.

Andra bloggar om: , ,

15 kommentarer:

Dannemanne sa...

Lägg därtill i mixen vårt allas fallerande minne och para det med confirmation bias så är det ännu mindre konstigt att felaktiga slutsatser dras.

Pekka S sa...

Ja, absolut. Man ska inte glömma sådana faktorer heller. Sådant är också svåra att upptäcka i efterhand, såvida det inte finns god dokumentation. Det finns liksom inget sätt att subjektivt skilja ett falskt/förändrat minne från andra. Och saker man inte tagit hänsyn till minns man heller inte.

Marcus B sa...

Problemet du beskriver med upplevelser och känslomässiga uppfattningar i motsats till kalla bevis och torr vetenskaplighet är troligtvis det största. En upplevelse och en känsla är något personligt, medan vetenskapliga bevis är något opersonligt och "objektivt". Alltså, om man kritiserar en persons känslor och upplevelser uppfattas det gärna som kritik mot personen i fråga. Det är svårt att särskilja detta, även för en skeptiker som jag.

Pekka S sa...

Känner igen mig. När någon säger till mig att produkt si eller så t ex stoppade deras (eller någon annans) förkylning visar jag ibland en öppen skepsis. Jag försöker förklara att enstaka upplevelser inte är bevis för en produkts verkan, men detta tas ofta som personlig kritik. Och jag förstår dem, kan själv ha svårt för sådant. Men jag inbillar mig ändå ha blivit något mer konservativ med subjektivt grundande slutsatser de senaste åren.

Andreas sa...

Bra sagt och väldigt belysande exempel.

Nog har man allt själv också en jädra fallenhet för att dra förhastade slutsatser om kausala samband.

Särskilt duktig blir man på sådana när man har barn och är mån om att inte missköta avkomman alltför mycket. "Oh nice, hon blev X när vi Y:ade, det fortsätter vi med", typ. Det är svårt att undvika, helt enkelt.

Men med det lilla kritiska tänkande jag har i mig brukar jag snabbt inse att det kanske inte är så enkla samband alla gånger.

Men nästa gång är jag där igen...

Pekka S sa...

Visst kan det vara så Andreas. Det är inte lätt med barn med tanke på att de alla är unika och man knappast har kontrollgrupper till hands för att kunna bestämma eventuell effekt. Det blir mycket trial and error.

Anonym sa...

Peka
Varför är du inte även skeptisk till det som vetenskapen säger?
I gränslandet mellan det vi vet med säkerhet och det helt okända kan vetenskapen dra fel slutsatser, vilket bevisligen har gjorts ibland.
Du menar väll inte att man ska tro på att osäkra vetenskapliga slutsatser är vetenskapliga sanningar tills man vet säkert.
Hur ser du på detta

När du kritiserar ex homeopati med mera men aldrig nämner fel som vetenskapen HAR gjort, så får jag så jag inget förtroende för det du säger. Att påstå att vetenskapen är fantastiskt alltid är sann eller att försöka få det till en sådan uppfattning, då slutar en del att tro på dig, har man upplevt skandalen med neurosedyn då VET man att vetenskapen har fel ibland. Då är det flera som börjar tvivla på vetenskapen, en del börjar tyvärr tro på nonsens horoskop.

Jag håller med dig om mycket ex homeopati, akupunktur, sen finns det saker som är svårare att bevisa med säkerhet, sen finns det frågor som inte kan avgöras med nuvarande kunskap.

Vad är en skeptiker? Har du skrivit någon bra förklaring eller har du en bra länk

Dan sa...

Din blogg blir allt bättre. Just det du belyser ligger till grund för mycket som brukar kallas ödet. "Om inte x hänt så hade vi krockat. Och det där y i går måste ha varit för att göra mig beredd på att något ska hända". Utan de kvasi-kausala sambanden skulle inte new age-rörelsen existera...

Pekka S sa...

Anonym: Självklart är jag, mer eller mindre, skeptisk till vetenskapliga påståenden också. T ex ska man ofta ta diverse hälsolarm som baseras i enstaka studier med en nypa salt. Andra saker är jag mindre skeptisk till, t ex evolutionsteorins giltighet.

Du har troligtvis inte läst allt jag skriver för jag kritiserar t ex hälsolarm som bygger på tvivelaktig eller tvetydig vetenskap. Jag tar även upp andra vetenskapliga problem då och då. Här är några exempel:

Mediernas okritiska hälsolarmer

Stora brister i medicinsk rapportering

Mer mobilskrämsel från Aftonbladet

Vetenskaplig tvist till kammarrätten

Vissa alternativmediciner hjälper...

Om jag missar något som du tycker att jag ska ta upp får du gärna tipsa mig!

Vad är då en skeptiker? Det finns många olika slags skeptiker och därmed många definitioner. Jag tillhör den skara som ibland kallas vetenskapliga skeptiker och ingår i den så kallade skeptiska rörelsen. Som skeptiker försöker jag bedöma diverse påståenden och fenomen utifrån ett vetenskapligt och logiskt förhållningssätt. Jag försöker också skapa en förståelse för hur människor fungerar kognitivt, psykologiskt, minnesmässigt, osv.

Det finns massor av länkar om detta men jag nöjer mig med följande:

What is Skepticism
Wiki: Scientific Skepticism
Skeptic: Intro
Skeptic: Manifesto

Pekka S sa...

Dan: Tack så mycket. Och jag håller givetvis med. New Age-föreställningar bygger till stor del på magiskt tänkande och en bristande förståelse för vår mänskliga förmåga att misstolka saker.

Anonym sa...

Tack peka
Vist ska nya vetenskapliga rön granskas kritiskt och jämföras med befintlig forskning håller med.
Men ett hälsolarm kan vara riktigt och all gammal forskning kan vara felaktig, det är svårt att avgöra sådant Neurosedyn är ett sådant exempel.
Jag är lika skeptisk till gamla sanningar som aldrig har bevisats med någon säkerhet.
Ta debatten om att mättat fett är farligt, dom gamla forskningsrönen var inte några bra bevis, och forskarna var inte eniga då teorin kom, nya rön pekar på att det var fel, jag anser att man i dag inte längre har några bevis för det ena eller det andra och då ska man vara skeptisk till båda åsikterna, och inte försvara den gamla åsikten (vill inte ha en matdebatt)
Jämför bevisvärdet för att mättat fett skulle vara farligt med bevisen för att homopati är verkningslöst jag anser att skillnaden är extremt stor
Jag anser att man med dagens kunskap om mättat fett inte kan avgöra frågan, vetenskapen påstår saker som inte på något sätt är bevistat, precis som alternativmedicinen gör om vissa saker.

Pekka S sa...

Jag är själv osäker när det gäller fettfrågorna. Är för dåligt insatt för att kunna dra några egentliga slutsatser.

Dock har jag en invändning mot ditt sista påstående "vetenskapen påstår saker som inte på något sätt är bevistat, precis som alternativmedicinen gör om vissa saker."

Det är viktigt att poängtera att det är forskare/vetenskapsmän/alternativmedicinare som påstår saker. Om en forskare säger något ogrundat kan man ju inte klandra "vetenskapen" för det. Detsamma gäller för alt.med.

Anonym sa...

Pekka
Nu tror jag mer på att du är en skeptiker ” Jag är själv osäker när det gäller fettfrågorna”

En skeptiker kan vara Uffe Ravnskov http://www.ravnskov.nu/svcholesterol.htm
Fler skeptiker hittar du här http://www.thincs.org/

”vetenskapen påstår saker som inte på något sätt är bevistat”
Det är precis det som vetenskapen gör (majoriteten av forskarna) (det mesta är säkert riktigt)
Hade Uffe haft fel så hade man kunnat överbevisa honom men det har man aldrig gjort (vad jag vet) ingen verkar våga svara på hans frågor i läkartidningen,
Vist han kan ha fel men när så seriös kritik riktas mot en teori så saknas det bevis för att säga vad som är rätt,
Om ex 70% av forskningen går emot uffe så bevisar den inte att han har fel, det talar mer för att man vet för lite för att kunna avgöra frågan, och då är det fel av vetenskapen att påstå att det är på ett vist sätt.
Jag är inte kritisk till att forskarna tror att fett är farligt, men jag avskyr deras påståenden som vi vet med säkerhet att det är så här.
När forskarna säger att vatten består av syre och väte då finns det ingen med kunskap som ifrågasätter det.

jacobsteel sa...

Tjurskallig var ordet, sa Bull!

Pekka S sa...

Anonym: Är som sagt inte insatt i denna fråga. Kan inte bedöma huruvida Uffe eller de andra har rätt.