onsdag 4 februari 2009

Darwintips 4 Februari

I år är det som bekant Darwins år. Och i media, bloggosfär och på debattsidor är intresset stort. Här är några tips från den senaste tiden...

En undersökning i Storbritannien
visar att hälften av britterna inte tror på evolutionsteorin. Dock verkar frågorna vara något tveksamt ställda. Bl a har undersökarna ställt upp ett val mellan teistisk och ateistisk evolution. Ordet "ateistisk" bär på vissa konnotationer och att placera det framför det vedertagna vetenskapliga alternativet är tveksamt. Men frågor om kreationism, intelligent design och evolution ställdes på många sätt. Och bl a kom man fram till att:

"Just over a third of respondents (37%) agreed that “humans evolved by a process of evolution which removes any need for God”, and just under a third (28%) that “humans evolved by a process of evolution which can be seen as part of
God’s plan.”"
Enligt dessa siffror tror 65% på evolutionen. De fullständiga siffrorna på alla frågor har dock inte publicerats än.

En präst, teolog och professor skriver i Göteborgsposten att kristen tro är kompatibel med en acceptans på evolutionsteorin.

I Aftonbladet beskrivs evolutionsteorin som den bästa idén genom tiderna. I en undersökning kopplad till artikeln frågas läsarna ifall de tror på Darwins evolutionsteori. Av ca 56000 svarande har 85,7% svarat Ja och 14,3% Nej. Detta säger nog mer om läsarna av artikeln än befolkningen i allmänhet.

I DN skriver Karin Bojs en artikel om Darwins liv och en krönika om motståndet till hans teori. Torill Kornfeldt skriver mer om detta motstånd.

Den 12 februari invigs utställningen Vetenskapelsen som "följer den eviga kampen mellan tro och vetande från Adams navel till Darwins svans". Utställningen kommer att vandra från Ronneby till andra orter åren 2009-2010.

På Newsmill
frågar sig Christer Sturmark varför Kristdemokraterna vill skicka en skapelstroende, Ella Bohlin, till EU-parlamentet. I en intervju för Humanisten 2005 berättade Bohlin att hon var kreationist. Nu vill Bohlin förneka att hon någonsin kallat sig kreationist och hon menar att hon år 2005 knappt visste vad termen betydde. Mhmm... Hon avslutar sin replik med att skriva:
"Darwins teori om jordens uppkomst kommer, om inget oförutsett inträffar, även fortsättningsvis att ha en dominerande ställning i biologiundervisningen kring jordens uppkomst."

Hon har sedan 2005 haft 3 år på sig att läsa på om evolutionsteorin, men det lär hon inte ha gjort. Sedan när talade Darwin om jordens uppkomst?

Veterankreationisten Henry Morris menar i US News att vi borde överväga skapelsestroendes hypoteser när man finner brister och hål i evolutionsteorin. God-of-the-gaps?

Jacob Rudolfsson skriver i Världen Idag om sin a-evolutionism.

David Attenborough
presenterar en tjusig och informativ bild av Livets Träd:Vidare pratar Attenborough om Darwin och evolutionsteorin på NatureVideo.

Andra bloggar om: ,

Inga kommentarer: