torsdag 26 februari 2009

Anna Wahlgren och scientologerna II

I måndags skrev jag ett inlägg om Anna Wahlgrens oroande sympatier med scientologernas antipsykiatriska organisation KMR. Via ett tips som mailades till mig fick jag upp ögonen för en äldre krönika med liknande innehåll.

Anna Wahlgren publicerade i september 2004 en krönika med titeln "Vad är ADHD?". Även denna krönika är ett angrepp på psykiatrin med argument och retorik som hämtat från scientologerna/KMR.

I krönikan finner vi en rad argument och insinuationer som går ut på att misskreditera psykiatrin i allmänhet och ADHD-diagnosen i synnerhet.

Till att börja med menar Wahlgren, med några noga (selektivt) valda citat att ADHD inte går att diagnostisera objektivt. Mellan raderna ska man läsa att ADHD är en påhittad diagnos. Argumentet bygger på det faktum att sjukdomen inte går att fastställa utifrån fysikaliska indikatorer på hjärna eller annat. Samma sak gäller dock för många andra syndrom och sjukdomar, bl a migrän och depression. Det Wahlgren inte nämner är att det finns andra kriterier att basera diagnos på. T ex kan man titta på diverse psykologiska tester av beteende, inlärning, koncentration, socialisering, subjektiv feedback, osv.

Vidare antyder Wahlgren att det är pengaintresset som styr i de psykiatriska kretsarna. Läkemedelsbolagen vill gärna ha fler diagnoser de kan skapa behandlingar mot och läkarna vill tjäna pengar på att förskriva sponsrade läkemedel. Wahlgren har givetvis rätt, i viss del. Pengar styr mycket. Men hon får allt plocka fram ordentliga bevis om hon vill hävda att ADHD och psykiska besvär är påhittade i en gigantisk konspiration där tusentals människor från alla möjliga håll ingår. Är alla forskare mutade också? Alla universitet där forskning pågår? Skulle det kunna vara så att människor har andra motiv vid sidan av pengar? Som empati och viljan att göra något gott och betydelsefullt?

Man kan undra varför Wahlgren valde just ADHD att fokusera på? Kan det ha att göra med de psykologiska läkemedel (psykofarmaka) som ordineras till personer med denna diagnos? Kan det bero på läkemedlet Ritalin som av en slump angripits hårt av KMR och scientologerna?

I USA och i andra länder uppstod i slutet av åttiotalet en plötslig våg av kritik mot Ritalin. Medierna hoppade snabbt på larmrapporteringen där läkemedlet beskrevs som en farlig drog med ödesdigra bieffekter. Få tänkte visste troligtvis att det var scientologerna som i största del låg bakom larmkampanjen. Wahlgren kör i körnikan med samma retorik genom att presentera ett antal anekdoter med kopplingar till läkemedlet. Oavsett om de individuella fallbeskrivningarna är sanna eller inte utgör de i ett större sammanhang föga bevisvärde. Alla läkemedel kan ha bieffekter. Men Wahlgren försöker måla upp Ritalin som en slags monsterdrog. T ex hävdar hon att polisstatistik i USA och Kanada visat att två tredjedelar av alla brott begåtts under inverkan av Ritalin. Den källan skulle jag vilja titta närmare på.

Några källor fanns dock inte angivna i Wahlgrens krönika men jag skulle inte bli förvånad ifall hon snappat upp informationen från källor som innehåller bokstäverna K, M och R.

Så istället gjorde jag ett par sökningar på Pubmed gällande Ritalin (Methylphenidate) och ADHD. Pubmed är en databas som indexerar så gott som all forskning som publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Vad hittade jag?

Överlag verkar bevisningen för Ritalins effektivitet var väldigt god, om jag tolkat slutsatserna rätt. Bieffekterna verkar dessutom vara få. Är det inte konstigt att ett läkemedel ger positiva effekter på en (påstått) påhittad diagnos?

Här är några citat:

"The current level of evidence for adequacy of empirical data to inform clinical practice for short-term treatment of ADHD in preschool children is Level A for methylphenidate and Level B for parent behavior training, child training, and additive-free elimination diet."

- Psychopharmacological and other treatments in preschool children with attention-deficit/hyperactivity disorder: current evidence and practice. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2008 Oct, Ghuman JK, Arnold LE, Anthony BJ.

"Twenty-six placebo-controlled trials were found, in which 811 adults received methylphenidate for ADHD and other conditions. In the short term, methylphenidate was well tolerated and no serious side effects were observed. There is little information on the long-term safety of methylphenidate in adults, although the number of serious adverse effects reported to regulatory authorities has, so far, been low."

- Safety of therapeutic methylphenidate in adults: a systematic review of the evidence. J Psychopharmacol. 2009 Mar, Godfrey J.
"Current best evidence supports using immediate release methylphenidate as first-line treatment for most adults with ADHD."

- Comparative benefits and harms of competing medications for adults with attention-deficit hyperactivity disorder: a systematic review and indirect comparison meta-analysis. Psychopharmacology (Berl). 2008 Mar. Peterson K, McDonagh MS, Fu R.
"Drug therapy seems to be superior to no drug therapy, no significant differences between the various drugs in terms of efficacy or side effects were found, mainly owing to lack of evidence, and the additional benefits from behavioural therapy (in combination with drug therapy) are uncertain."

- A systematic review and economic model of the effectiveness and cost-effectiveness of methylphenidate, dexamfetamine and atomoxetine for the treatment of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents. Health Technol Assess. 2006 Jul. King S, Griffin S, Hodges Z, Weatherly H, Asseburg C, Richardson G, Golder S, Taylor E, Drummond M, Riemsma R.
"The evidence strongly supports the use of stimulant medications for treating the core symptoms of children with ADHD and, to a lesser degree, for improving functioning. Behavior therapy alone has only limited effect on symptoms or functioning of children with ADHD, although combining behavior therapy with medication seems to improve functioning and may decrease the amount of (stimulant) medication needed."

- Treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder: overview of the evidence. Pediatrics. 2005 Jun. Brown RT, Amler RW, Freeman WS, Perrin JM, Stein MT, Feldman HM, Pierce K, Wolraich ML; American Academy of Pediatrics Committee on Quality Improvement; American Academy of Pediatrics Subcommittee on Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder.
"This study concurs with 11 previous studies in finding no compelling evidence that stimulant treatment of children with attention-deficit/hyperactivity disorder leads to an increased risk for substance experimentation, use, dependence, or abuse by adulthood."

- Does the Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder With Stimulants Contribute to Drug Use/Abuse? A 13-Year Prospective Study. PEDIATRICS Vol. 111 No. 1 January 2003. Russell A. Barkley, PhD*, Mariellen Fischer, PhD{ddagger}, Lori Smallish, MA{ddagger} and Kenneth Fletcher, PhD*
"Our results suggest that stimulant therapy in childhood is associated with a reduction in the risk for subsequent drug and alcohol use disorders."

- Does Stimulant Therapy of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Beget Later Substance Abuse? A Meta-analytic Review of the Literature. PEDIATRICS Vol. 111 No. 1 January 2003. Timothy E. Wilens, MD*, Stephen V. Faraone, PhD*, Joseph Biederman, MD*, and Samantha Gunawardene, BS*

Här ovan har jag nu ett antal referenser som pekar på att Ritalin är ett effektivt och säkert läkemedel som är till stor nytta för barn, ungdomar och vuxna med ADHD. ADHD som förövrigt är en högst verklig och diagnosbar uppmärksamhetsstörning.

Nu är det upp till Anna Wahlgren och andra KMR-sympatisörer att presentera bevis för motsatsen. Med tanke på hur säkra det verkar vara på sin sak lär de har massor av goda studier att visa upp. Eller har de?

(090223: Anna Wahlgren och Scientologerna I)

Andra bloggar om: ,

7 kommentarer:

Terra sa...

Jag tittade runt lite på pubmed och konstaterade att det faktiskt finns en del studier som påvisar fysiologiska avvikelser i kroppen på folk med ADHD. Så man kan inte direkt säga att scientologerna har koll.

Pekka S sa...

Vet du ifall sådana avvikelser är så pass vedertagna att de används vid diagnos? Inte för att det nödvändigtvis spelar roll för scientologerna. De lär förneka allt som inte bekräftar deras villfarelser...

Anonym sa...

Orkade faktiskt inte gå igenom hela forumtråden borta på föräldraforumet där AW inblandning i KMR. Men av det lilla jag såg så ställdes aldrig frågan huruvida AW trodde på psykiska sjukdomar överhuvudtaget. DET hade ju varit intressant att få reda på för alla inblandade. Om om hon nu gör det, vad är den stora skillnaden som gör att hon tror på vissa och inte på andra.
/Daniel

Anonym sa...

Pekka: Tittade här också eftersom jag kommenterat i ditt andra inlägg om scientologerna. Det mesta du skriver verkar korrekt, men, som ofta är fallet, är långtidseffekterna inte väl utredda. (I det här fallet speciellt om man fortsätter ta Ritalin.)

Det kan nog vara bra att ha det i minnet.

Pekka S sa...

Långtidseffekter är alltid svåra att förutse. Vem kunde t ex förutspå att antibiotikaanvändning i förlängningen skulle kunna leda till antibiotikaresistens? Men man måste givetvis ha sådant under uppsikt.

Anonym sa...

Hej!

Jag har läst lite AW nu och då och stör mig ganska rejält. Dock är AWs dravel för det mesta nog relativt harmlöst flum (i bemärkelsen hokus pokus. Flum som i "flumskolan", däremot, vilket jag antar innebär lärande av svårkvantifierad kunskap som t.ex. demokrati, tycker jag är toppen-flum).

En potentiellt allvarlig sak som AW propagerar för är att spädbarn ska sova på mage. Detta ökar risken för plötslig spädbarnsdöd.

AW menar att det är naturligt för bebisar att sova på mage och att man som mamma förstår detta intuitivt. Forskningen om plötslig spädbarnsdöd kallar hon för "vacker statistik" gjord av manliga vetenskapsmän. (Jag tror att jag läst detta på hennes websida, men orkar inte leta fram nån länk, då det är ångestframkallande att exponeras av AW.)

Slutligen skulle jag illvilligt och skämtsamt vilja påpeka att jag inte kan låta bli att tänka att det ter sig lägligt för AW att avsky prykiatrin...

Anonym sa...

...och med "exponeras av" menar jag "exponeras för", tror jag...