lördag 28 februari 2009

Träd är också människor

De kan i alla fall ha antropomorfa drag.

Eller vad säger ni om detta "lyckliga" träd som jag hittade i Ydreskogarna?

Andra bloggar om:

fredag 27 februari 2009

Skeptips 27 Februari

Prinsessan Victoria och hennes blivande make kommer tydligen ha klara direktiv för deras barns uppfostran. Enligt grundlagen måste de fostra sina barn i den evangeliska kristna tron. Och den kunglighet som väljer en annan väg förlorar automatiskt sin möjlighet att bli regent. Detta är närmast skrattretande enligt mig. Tankebrott håller med.

Tankebrott har förövrigt publicerat del 2 i sin skeptikerskola. Denna gång tittar de på förintelseförnekan. Mycket intressant!

Vem i Helvete behöver irrläror?! Ja, det frågar sig Andreas på bloggen Vem i Helvete...?! Tre gånger till och med. Ett, två, tre. Underhållande och träffsäkert!

Terra Incognita presenterar ett inlägg med titeln Geologi & Kreationism: Sprickor i tiden. Något att bita i för Mats Molén.

Johann Hari skrev i slutet av januari en artikel om FN:s sorgliga godkännande av muslimska staters vädjan att beivra religiösa hädelser. I princip går denna resolution ut på att tysta kritik av religioner, vilket givetvis är absurt. När artikeln publicerades i Indien blev fundamentalistena ursinniga och krävde att tidningens redaktör skulle arresteras. Är det sådant här agerande man inte ska få fördöma enligt FN?

I Storbritannien håller alternativmedicinerna på att förlora sina platser på universiteten. Andrea Lipsett i The Guardian skriver lite mer om detta.

Läkemedelsverket varnar för ett dödligt kosttillskott. Tillskottet Fortodol har visat sig innehålla en läkemedelssubstans som kan leda till leversvikt.

På bloggen Making Light finns ett mycket läsvärt inlägg om varför vi vaccinerar. För de som inte förstår varför sådana som jag är upprörda över antivaccinationspropaganda är detta inlägg ett måste.

Torbjörn Tännsjö presenterar på Newsmill ett tänkvärda argument för varför aborter bör vara fria och inte reglerade. Tännsjös artikel kommer som en reaktion på nyheten om en kvinna som valde att abortera ett flickfoster efter könsbestämning.

En kyrka i Finland har börjat med Metal i kyrkan istället för traditionella körer. Sådant här skulle nästan kunna få mig till kyrkan!

I Christian Science Monitor skriver om William Lobdell, en journalist och "pånyttfödd" kristen, som förlorade sin tro pga sitt jobb som religionsbevakare.

Steven Novella skriver på Neurologica om nylig dietforskning som visat att alla dietformer är närmast likvärdiga. Det som spelar någon roll är hur många kalorier man får i sig och hur många man förbränner. Konstigt va?

Novella kan vi även höra på NPR där han tar sig an en kreationist gällande medvetandet och hjärnan.

Hos Disillussioned Word hittar vi Skeptics Circle nummer hundrasex.

Och så lite mer om Facebook och cancer. Hos NHS finns en utmärkt genomgång om varför Aric Sigmans forskning var kass. I Washington Times finner vi till och med en artikel om varför internetbaserade sociala nätverk kan vara nyttiga.

Dr Krillian tar sig an frågan Den fria viljan är väl verkligen fri?

Podd:

Reasonable Doubts presenterar ett tredje avsnitt dedikerat determinismen och den fria viljan.

Point of Inquiry intervjuar den före detta pastorn John Loftus om varför han blev ateist. För den som vill höra (läsa) mer av Loftus kan bege sig till bloggen Debunking Christianity.

Skeptics Zone nummer nitton innehåller en intervju med Caroline Watt om parapsykologi, Rachael Dunlop tar sig en titt på antivaccinationsrörelsen, m.m.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

torsdag 26 februari 2009

Anna Wahlgren och scientologerna II

I måndags skrev jag ett inlägg om Anna Wahlgrens oroande sympatier med scientologernas antipsykiatriska organisation KMR. Via ett tips som mailades till mig fick jag upp ögonen för en äldre krönika med liknande innehåll.

Anna Wahlgren publicerade i september 2004 en krönika med titeln "Vad är ADHD?". Även denna krönika är ett angrepp på psykiatrin med argument och retorik som hämtat från scientologerna/KMR.

I krönikan finner vi en rad argument och insinuationer som går ut på att misskreditera psykiatrin i allmänhet och ADHD-diagnosen i synnerhet.

Till att börja med menar Wahlgren, med några noga (selektivt) valda citat att ADHD inte går att diagnostisera objektivt. Mellan raderna ska man läsa att ADHD är en påhittad diagnos. Argumentet bygger på det faktum att sjukdomen inte går att fastställa utifrån fysikaliska indikatorer på hjärna eller annat. Samma sak gäller dock för många andra syndrom och sjukdomar, bl a migrän och depression. Det Wahlgren inte nämner är att det finns andra kriterier att basera diagnos på. T ex kan man titta på diverse psykologiska tester av beteende, inlärning, koncentration, socialisering, subjektiv feedback, osv.

Vidare antyder Wahlgren att det är pengaintresset som styr i de psykiatriska kretsarna. Läkemedelsbolagen vill gärna ha fler diagnoser de kan skapa behandlingar mot och läkarna vill tjäna pengar på att förskriva sponsrade läkemedel. Wahlgren har givetvis rätt, i viss del. Pengar styr mycket. Men hon får allt plocka fram ordentliga bevis om hon vill hävda att ADHD och psykiska besvär är påhittade i en gigantisk konspiration där tusentals människor från alla möjliga håll ingår. Är alla forskare mutade också? Alla universitet där forskning pågår? Skulle det kunna vara så att människor har andra motiv vid sidan av pengar? Som empati och viljan att göra något gott och betydelsefullt?

Man kan undra varför Wahlgren valde just ADHD att fokusera på? Kan det ha att göra med de psykologiska läkemedel (psykofarmaka) som ordineras till personer med denna diagnos? Kan det bero på läkemedlet Ritalin som av en slump angripits hårt av KMR och scientologerna?

I USA och i andra länder uppstod i slutet av åttiotalet en plötslig våg av kritik mot Ritalin. Medierna hoppade snabbt på larmrapporteringen där läkemedlet beskrevs som en farlig drog med ödesdigra bieffekter. Få tänkte visste troligtvis att det var scientologerna som i största del låg bakom larmkampanjen. Wahlgren kör i körnikan med samma retorik genom att presentera ett antal anekdoter med kopplingar till läkemedlet. Oavsett om de individuella fallbeskrivningarna är sanna eller inte utgör de i ett större sammanhang föga bevisvärde. Alla läkemedel kan ha bieffekter. Men Wahlgren försöker måla upp Ritalin som en slags monsterdrog. T ex hävdar hon att polisstatistik i USA och Kanada visat att två tredjedelar av alla brott begåtts under inverkan av Ritalin. Den källan skulle jag vilja titta närmare på.

Några källor fanns dock inte angivna i Wahlgrens krönika men jag skulle inte bli förvånad ifall hon snappat upp informationen från källor som innehåller bokstäverna K, M och R.

Så istället gjorde jag ett par sökningar på Pubmed gällande Ritalin (Methylphenidate) och ADHD. Pubmed är en databas som indexerar så gott som all forskning som publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Vad hittade jag?

Överlag verkar bevisningen för Ritalins effektivitet var väldigt god, om jag tolkat slutsatserna rätt. Bieffekterna verkar dessutom vara få. Är det inte konstigt att ett läkemedel ger positiva effekter på en (påstått) påhittad diagnos?

Här är några citat:

"The current level of evidence for adequacy of empirical data to inform clinical practice for short-term treatment of ADHD in preschool children is Level A for methylphenidate and Level B for parent behavior training, child training, and additive-free elimination diet."

- Psychopharmacological and other treatments in preschool children with attention-deficit/hyperactivity disorder: current evidence and practice. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2008 Oct, Ghuman JK, Arnold LE, Anthony BJ.

"Twenty-six placebo-controlled trials were found, in which 811 adults received methylphenidate for ADHD and other conditions. In the short term, methylphenidate was well tolerated and no serious side effects were observed. There is little information on the long-term safety of methylphenidate in adults, although the number of serious adverse effects reported to regulatory authorities has, so far, been low."

- Safety of therapeutic methylphenidate in adults: a systematic review of the evidence. J Psychopharmacol. 2009 Mar, Godfrey J.
"Current best evidence supports using immediate release methylphenidate as first-line treatment for most adults with ADHD."

- Comparative benefits and harms of competing medications for adults with attention-deficit hyperactivity disorder: a systematic review and indirect comparison meta-analysis. Psychopharmacology (Berl). 2008 Mar. Peterson K, McDonagh MS, Fu R.
"Drug therapy seems to be superior to no drug therapy, no significant differences between the various drugs in terms of efficacy or side effects were found, mainly owing to lack of evidence, and the additional benefits from behavioural therapy (in combination with drug therapy) are uncertain."

- A systematic review and economic model of the effectiveness and cost-effectiveness of methylphenidate, dexamfetamine and atomoxetine for the treatment of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents. Health Technol Assess. 2006 Jul. King S, Griffin S, Hodges Z, Weatherly H, Asseburg C, Richardson G, Golder S, Taylor E, Drummond M, Riemsma R.
"The evidence strongly supports the use of stimulant medications for treating the core symptoms of children with ADHD and, to a lesser degree, for improving functioning. Behavior therapy alone has only limited effect on symptoms or functioning of children with ADHD, although combining behavior therapy with medication seems to improve functioning and may decrease the amount of (stimulant) medication needed."

- Treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder: overview of the evidence. Pediatrics. 2005 Jun. Brown RT, Amler RW, Freeman WS, Perrin JM, Stein MT, Feldman HM, Pierce K, Wolraich ML; American Academy of Pediatrics Committee on Quality Improvement; American Academy of Pediatrics Subcommittee on Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder.
"This study concurs with 11 previous studies in finding no compelling evidence that stimulant treatment of children with attention-deficit/hyperactivity disorder leads to an increased risk for substance experimentation, use, dependence, or abuse by adulthood."

- Does the Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder With Stimulants Contribute to Drug Use/Abuse? A 13-Year Prospective Study. PEDIATRICS Vol. 111 No. 1 January 2003. Russell A. Barkley, PhD*, Mariellen Fischer, PhD{ddagger}, Lori Smallish, MA{ddagger} and Kenneth Fletcher, PhD*
"Our results suggest that stimulant therapy in childhood is associated with a reduction in the risk for subsequent drug and alcohol use disorders."

- Does Stimulant Therapy of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Beget Later Substance Abuse? A Meta-analytic Review of the Literature. PEDIATRICS Vol. 111 No. 1 January 2003. Timothy E. Wilens, MD*, Stephen V. Faraone, PhD*, Joseph Biederman, MD*, and Samantha Gunawardene, BS*

Här ovan har jag nu ett antal referenser som pekar på att Ritalin är ett effektivt och säkert läkemedel som är till stor nytta för barn, ungdomar och vuxna med ADHD. ADHD som förövrigt är en högst verklig och diagnosbar uppmärksamhetsstörning.

Nu är det upp till Anna Wahlgren och andra KMR-sympatisörer att presentera bevis för motsatsen. Med tanke på hur säkra det verkar vara på sin sak lär de har massor av goda studier att visa upp. Eller har de?

(090223: Anna Wahlgren och Scientologerna I)

Andra bloggar om: ,

onsdag 25 februari 2009

Mer om Facebook och Cancer

Jag skrev i senaste Skeptips om en larmrapport som hävdade att användandet av internetbaserade sociala nätverk ökade risken för bl a cancer. Expressen var en av de som nappade.

Mindhacks var snabba ut med att poängtera brister i slutsatserna. Nu har fler analyserat och artikeln i fråga(pdf).

Det finns i huvudsak två punkter att kritisera.

För det första verkar forskaren i fråga, Aric Sigman, ha varit väldigt selektiv när det gäller refererandet till relevanta studier. Han har helt enkelt valt studier som bekräftar hans hypotes, samtidigt som andra studier ratats. Det finns nämligen studier som visar att internet faktiskt främjar välbefinnande och socialitet.

För det andra baserar han delvis sina slutsatser på en artikel från 1998 som antydde att internetanvändande tenderade att leda till ökad social isolation och nedstämdhet. Detta är alltså en 11 år gammal studie som tog en titt på internet i allmänhet och inte på sociala nätverk i synnerhet. Dessutom har internet förändrats enormt sedan 1998. (Såhär såg "Facebook" ut 1998)

Det finns förvisso goda belägg för att socialt isolerade människor tenderar att vara sjuka i större grad. Men man kan inte rakt av säga att sociala nätverk på internet leder till en skadlig social isolation av denna typ. Sigman har i sin artikel inga studier som visar på ett sådant samband.

För vidare kritik rekommenderar jag Bad Science och PsychCentral.

Här nedan debatterar Ben Goldacre (Bad Science) med Aric Sigman:


Andra bloggar om:

måndag 23 februari 2009

Anna Wahlgren och scientologerna

Många känner till Anna Wahlgren för hennes kontroversiella nattningsmetoder av barn. Men få vet troligtvis att Wahlgren är medlem av Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR).

KMR är Scientologernas antipsykiatriska frontorganisation. De som följt Scientologerna har bl a hört hur Tom Cruise attackerade Brooke Shields för att hon tog antidepressiva medel mot hennes förlossningsdepression. Scientologerna tror nämligen att psykiatriska läkemedel är värdelösa och farliga. Istället menar de att psykologiska problem beror på s k kroppsthetaner, dvs (utomjordiska) "själar" som ockuperar våra kroppar.

Anna Wahlgren skriver varje månad en krönika på sin sajt och denna månad består krönikan nästan uteslutande av citat hämtade från KMR. Krönikan heter "Barnpsykiatrin - en dödsfälla!" och börjar såhär:

"115 människor beräknas dö om dagen av psykofarmaka, 42 000 om året, världen över. Det är som om ett mindre passagerarplan skulle störta varje dag, eller ett par fullastade jumbojet i veckan - året runt, år efter år, decennier efter decennier. Då skulle det bli rubriker och reaktioner. Polis kopplas in, haverikommissioner tillsättas, flygplan skulle ställas in och flygolag upphöra, kanske skulle till och med riskdag och regering reagera. Men inte när det gäller psykiatrin. De får i stället ett extra antal miljarder för att ställa till med ännu mer skada."

Någon annan som tycker att liknelserna haltar? Visst dör människor ibland till följd av sjukvård. Ingen har väl hävdar att medicinska behandlingar är 100% säkra? Men man måste givetvis se på döds- och skadesiffrorna i jämförelse med bättringsstatistiken. Hur många är det som blivit hjälpta av psykofarmaka? Det lär vara långt mer än 42000 per år. Hur många liv räddas varje år av psykiatrin?

Texten kommer förövrigt ifrån KMR:s tidning Mänskliga Rättigheter (nr 2, 2008) (Pdf-länk). Jag hittade i tidningen inga källor på de siffror (t ex den om 42000 döda) som anges. Så de bör tas med en stor nypa salt.

Wahlgrens krönika fortsätter i samma missledande spår...

Peter Anstrin, redaktör för Mänskliga Rättigheter har bl a följande att säga om psykiatrin i sina böcker:

"Männen bakom Hitler, spårar författaren ursprunget till rashygienen och visar hur människan ”avsjälades” för att sedan bli mottaglig för den biologiska syn som idag kännetecknar mentalhälsovården. Därefter avslöjas psykiatrins roll vid utrotningen av stora folkgrupper under andra världskriget i Tyskland. Det har varit ett mörkt kapitel i historien och fördolt för de flesta människor. Trots att psykiatrikerna i Tyskland på eget initiativ utrotade över 275 000 mentalpatienter och förståndshandikappade barn före, under och till och med efter andra världskriget har ytterst lite skrivits om detta. Få människor känner till att det faktiskt var psykiatriker som låg bakom utrotningen.

När mentalpatienterna tog slut på sjukhusen, monterades gaskamrarna ner på de psykiatriska dödsinstituten och flyttades ut till förintelselägren. Psykiatrikerna följde med som konsulter och experter på massmord och Förintelsen blev ett faktum. Allt fler historiker och forskare hävdar nu att Förintelsen knappast skulle ha ägt rum utan psykiatrins inblandning.

Ett annat skrämmande faktum som inte alls är känt är att bara ett ytterst fåtal av de inblandade psykiatriker som deltog i själva mördandet av mentalpatienterna blev straffade efter kriget. Tvärtom fick de höga positioner vid universiteten och inom sjukvården. De utvecklade därefter dagens biologiska psykiatri såväl som den psykiatriska genetiken som fungerar som en språklig dimridå för det rashygieniska tänkande som fortsatt att genomsyra psykiatrin under senare delen av 1900-talet."
- Ett sekel med psykiatrin, Del 1

Notera kopplingarna till Hitler och förintelsen. Han menar även att dessa nazistiska psykiatriker ligger bakom psykiatrin så som den ser ut idag. Oavsett sanningshalt är det svårt att missa denna uppenbara Guilt by Association. Helt i linje med scientologernas agenda. För en än mer skrämmande smutskastning kan man läsa Kaos och Terrorism Skapat av psykiatrin - Rapport och rekommendationer om psykiatrins roll i den internationella terrorismen (Pdf-länk).

Internationellt kallas organisationen för Citizens Commission on Human Rights (CCHR). I följande video kan vi se en representant attackera psykiatrin på de mest bisarra sätt. Bl a påstår han att Usama Bin Ladens närmaste man är en psykiatriker (vilket han inte är) som övertalade Bin Laden till att attackera USA. (Om detta kan man också läsa i Kaos och Terrorism...)


Scientologists Try to Explain How Psychiatrists Caused 9/11

Ta även en titt på Uppdrag Gransknings program om KMR och Aftonbladets artikel.

Är det någon annan som finner det oroväckande att en känd och framgångsrik barnhälsoförfattare stödjer en sådan här organisation?

(090226: Anna Wahlgren och Scientologerna II)

Andra bloggar om: ,

fredag 20 februari 2009

Skeptips 20 Februari

Idag blir det mycket. Men ni har ju hela helgen på er! :)

Vi börjar med Tankebrott som publicerat del 1 i sin Skeptikerskola. Ta gärna en titt på deras genomgång av logiska felslut också. Felslut 1, 2, 3. Vill även rekommenderas CJ:s antroposofiska söndagssaga som har genererat en mindre kommentarsstorm.

Expressen meddelar oss att Facebook kan göra oss sjuka och kanske t.o.m. ge oss cancer. Denna larmrapport kommer från Aric Sigman som stödjer sin slutsats bl a på att socialt isolerade människor tenderar att bli sjukare än andra. Det stämmer ju, men leder Facebookanvändande till social isolering? Nja, det är ju tveksamt. Mind Hacks förklarar vidare. Men Expressen lägger givetvis ingen tid på att undersöka påståendets sanningshalt. (Originalartikeln kan läsas Här som pdf.)

Bunta ihop o slå ihjäl dem bara... Så heter en ny skeptiskerblogg startad den 16 februari. Redan har kreationism, antiabortretorik och behovet av intern religionskritik behandlats.

I Australien verkar folk inte ha gått på antivaccinationsrörelsens propaganda. Där har man nu nått en så hög vaccinationsnivå mot mässlingen att risken för smittoutbrott blivit obefintlig.

Dagen har tagit upp Gallupundersökningen som visar att Sverige är världens näst mest sekulariserade land. Endast 17% anser att religionen är en viktig del av deras vardag. I Egypten är motsvarande siffra 100%.

TIME verkar ha en intressant artikel som heter The Biology of Belief. Har inte än läst hela själv, men så fort jag får tid så...

Bloggaren Apg29 visar hur selektivt tänkande fungerar i praktiken. Han prisar i ena stunden Gud för bönesvar för att sedan säga att man inte ska skylla på Gud när bönesvaren uteblir. Man ska alltså tacka Gud när han räddar ett störtande flygplan, men när Gud låter bli att rädda ett annat ska man blunda och hålla för öronen.

På RichardDawkins.net finns en artikel som ur ett evolutionärt perspektiv försöker förklara varför kvinnor är mer religiösa än män.

Times rapporterar om ny forskning som bekräftar att även apor har ett sinne för moral. Detta borde inte förvåna i och med att vi är så nära besläktade med dem.

TED Talks är ett fantastiskt forum för spännande idéer. Lyssna t ex till Barry Schwartz som förklarar att vi slutat vara visa.

Troy Brisport är veckans missionärshjälte. Han kidnappade en 22-årig prostituerad, handklovade fast henne och började läsa bibelverser. Det verkar som att han ville frälsa kvinnan helt enkelt...

Borås Tidning skriver om en "naturläkare" som polisanmäldes efter att en av hans patienter dött i cancer. Naturläkaren hade "behandlat" henne med musselolja, vitkål och basilika. Han menar dock att han är oskyldig. Överläkare Christer Drott håller inte med.

Mats Reimer har funnit andra utövare av tveksamma metoder. I Falköping sysslar man med "holistisk healing" exporterad från Mexiko. Han skriver även om studieförbund som tyvärr lär ut tungmetallskontaminerad alternativmedicin.

Tv-evangelisten Pat Robertson och banankreationisten Ray Comform träffades för en pratstund om Darwin och evolutionsteorin. Mer förvirrat än såhär blir det knappast.

Terra har funnit att andelen skapelsetroende i smålandstrakterna motsvarar (eller möjligtvis överskrider) andelen i de mest sekulära trakterna i USA. Är detta goda nyheter för USA, i och med att Sverige är ett av världen mest sekulariserade länder, eller är det vi svenskar som bör vara oroade?

Julian Baggini skriver i Guardian om filosofen David Hume och hans syn på religion, mirakel, tro, förnuft, m.m. Här är del 1 och del 2.

Kaing Guek Eav är inför rätta för tortyr och mord av minst 12380 personer under Röda Khmerernas styre. Guek Eav är numera en pånyttfödd kristen och man undrar ju vad kristna tror om hans efterliv? Kommer han att sitta brevid Jesus i himlen, medan Ghandi brinner och plågas?

Pew Research har publicerat en ny undersökning om amerikaners inställning till evolutionsteorin. Man fann bl a att 81% av buddisterna accepterade evolutionsteorin medan motsvarande siffra hos Jehovas vittnen endast var 8%.

Till sist lite poddradio:

The Skeptics Guide har hunnit med två avsnitt sedan sist eftersom Novellabröderna bestämde sig för att semestra denna vecka. I avsnitt 186 intervjuas Jon Ronson och panelen talar om senaste nyheterna om Andrew Wakefield, Large Hadron Collider, m.m. Avsnitt 187 innehåller bl a en intervju med Angie McQuaig och ett panelsamtal om Ben Goldacres senaste bravader.

Skeptics Zone intervjuar Ben Goldacre i ett specialavsnitt dedikerat till Goldacres kritik av radioprataren Jeni Barnett. Goldacre hotades efter kritiken med åtal eftersom han hade publicerat ett radiosegment där Barnett framfört fullständigt befänga uppgifter om vaccinationer.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

torsdag 19 februari 2009

Repris på intressant korttrick


Här är originalet

Andra bloggar om:

Pojkbebis gifte sig med en hund

Ovanstående rubrik måste vara bland de skummaste jag satt och visst låter det som hämtat ur En Ding Ding Värld?

Men detta är inte ett skämt. Det handlar om en indiskt pojke som giftes bort med grannens hund eftersom byborna tror att detta kommer att skydda pojken från vilddjursangrepp.

"Around 150 tribespeople performed the ritual recently in a hamlet in the state of Orissa's Jajpur district after the boy, who is under two years old, grew a tooth on his upper gum.

The Munda tribe see such a growth in young children as a bad omen and believe it makes them prone to attacks by tigers and another animals. The tribal god will bless the child and ward off evil spirits after the marriage."

Hur komiskt var inte detta? Oerhört roande :)

- "Vilken fin hund din granne har!"
- "Ja, det är min fru!"
Andra bloggar om:

onsdag 18 februari 2009

Intuitiva kausalsamband

Paul Offit berättade i en intervju en anekdot som jag tyckte var mycket tänkvärd.

Föreställ er följande:

Du är på barnavårdscentralen för att vaccineras ditt barn mot mässlingen, påssjuka och röda hund (MPR). Sköterska håller på med förberedelserna och om bara ett par minuter ska barnet få sin spruta. Då får barnet helt utan förvarning ett epileptiskt anfall, blir medvetslös och börjar skaka okontrollerat.

Hur hade du reagerat ifall detta anfall hade kommit minuterna efter, istället för före, sprutan?

Jag misstänker att även den mest kritiskt tänkande människan hade gjort en intuitiv koppling mellan sprutan och anfallet. Och tanken på denna koppling vore svår att släppa, även om den vetenskapliga hållningen inte skulle stödja sådana orsaksamband.

Vi kan vidare fundera på vår reaktion om tidsaspekten var förändrad. Vilka kopplingar hade vi gjort ifall anfallet istället hade kommit 1 timme, en dag eller en vecka efter sprutan? Många hade troligtvis kopplat anfallet till sprutan även då. Och det är fullt förståeligt.

Lägg sedan till ekvationen en högljudd, självsäker och socialt inbjudande antivaccinationsrörelse som på internet bekräftar kopplingen.

En klar parallell kan dras till uppfattningen att autism orsakas av vacciner. Många föräldrar vittnar om att deras barn började visa autistiska symptom strax efter mpr-sprutan. Och med tanke på att autistiska symptom i regel börjar märkas kring samma ålder som barnen får mpr-vaccinet är det inte konstigt att många råkar ut för en sådan tidsmässig korrelation.

Är det då konstigt att antivaccinationsuppfattningarna känns så övertygande för många? Nej, snarare tvärtom. Samtidigt tyder ju all vetenskap på att de har fel. Men vetenskapen kan te sig svårförstådd, abstrakt och känslolös samtidigt som våra (och andras) upplevelser och intuitioner är mycket övertygande känslomässigt sett. Det ligger som sagt i vår natur. Och vår natur är en tjurskallig diskussionspartner.

Andra bloggar om: , ,

tisdag 17 februari 2009

Claphamgäng sågas

Tre medlemmar av den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet publicerade den 9/2 en evolutionskritisk artikel på Newsmill. En av skribenterna, Sture Blomberg, har även tyckt till på Expressen och på Claphaminstitutets forum.

Han skriver bl a:

"Nej, evolutionsteorin får inte allt mindre stöd. Enligt min mening har den inget vetenskapligt stöd över huvud taget och har aldrig haft. Vad skulle det vara?"

Det visar sig alltså att Sture Blomberg är en evolutionsförnekande kreationist. Kanske gäller detsamma för de två andra skribenterna också.

Nu har Blomberg & Co fått svar på tal av Patrik Lindenfors / Christer Sturmark och Dan Larhammar / Daniel Ocampo Daza / Tomas Bergström.

Claphaminstitutets mål är att "verka enligt stadgarna för den kristna trons tillämpning på kultur-, tros-, och samhällsförhållanden både inom och utom Sverige.". Frågan är hur institutets eventuella trovärdighet och genomslagskraft påverkas av sådana här utspel? Jag kan inte föreställa mig att detta på något sätt stärker deras position som opinionsbildare.

Andra bloggar om:

lördag 14 februari 2009

Filosofiska Rummet om felslut

Nu på söndag kl 17:03 kommer Filosofiska Rummet handla om felslut (logiska slutledningsfel)

"”Halmgubben”, ”tu quoque” och ”ad hominem”. Det är bara en bråkdel av alla fantasifulla namn på logiskt felaktiga sätt att argumentera, som vardagen och inte minst det politiska livet kryllar av. Till exempel går halmgubbe-felslutet ut på att tillskriva motparten en ståndpunkt som denne faktiskt inte intar, och sen angripa den istället för motpartens verkliga ståndpunkt."

"Retorikprofessor Anders Sigrell, filosof Anna-Sofia Maurin och Tankebrott-bloggaren Andreas Anundi hjälper oss upptäcka några vanliga logiska felslut, och diskuterar eventuella skillnader mellan felslut ur ett filosofiskt respektive retoriskt perspektiv."

De som följer bloggen Tankebrott eller diskuterar på Vetenskap och Folkbildnings forum känner kanske igen Andreas Anundi. Roligt med lite skepticism i radion! Ser gärna fler avsnitt i samma anda. T ex vore det extremt intressant med ett avsnitt om kognitiva bias eller minnets svagheter.

Lyssna alltså nu på söndag eller ladda hem avsnittet som poddsändning i efterhand!

Andra bloggar om:

fredag 13 februari 2009

Skeptips 13 Februari

Svenska Dagbladet tar upp en vetenskaplig tvist som hamnat i kammarrätten. Det är forskare på Karolinska Institutet som vägrar att lämna ut grundmaterialet i sin forskning om hälsoriskerna med snusande. Forskarna menar att uppgifterna inte kan lämnas ut utan att riskera deltagarna integritet. Fallet påminner om Gillberg & Co:s forskning om DAMP som slutade med att forskarna kände sig tvingade att förstöra sitt grundmaterial för att säkra deltagarnas anonymitet. I sådana här lägen uppstår en svår balansgång mellan kravet på vetenskaplig transparens, forskningsetiskt hänsynstagande och juridiska tolkningar av offentlighetsprincipen. Ska bli intressanta att se vad kammarrätten säger om KI:s integritetsanspråk. Tack till Dominika för tipset!

Forskning & Framsteg
berättar att naturläkemedel inte alltid är naturliga.

It's the Thought that Counts presenterar den 105:e upplagan av the Skeptics Circle.

Susan Blackmore funderar på varför folk fortfarande tror på parapsykologen Rupert Sheldrakes medvetandehypoteser.

Discover Magazine har en pratstund med Gerald Edelman, nobelpristagare i medicin. Edelman är numera fokuserad på att undersöka medvetandets gåtor.

Dagen har snappat upp nyheten om att albiner i Tanzania jagas av häxdoktorer. De har även en intressant intervju med Lars-Åke Albinsson, en cancersjuk som berättar om andras förväntningar på att han ska bli helad.

CNN konstaterar det uppenbara - att medium/spåtanter har det bra när ekonomin i stort går dåligt.

Tro & Tänk hittade en rolig undersökning i Ystad Allehanda. Hur är egentligen kyrkans inställning till homosexuella får?

I går (12/2) hade Darwin födelsedag och hela året kommer på sätt och vis vara Darwins år. Bloggen Terra Incognita har i rask takt producerat en rad intressanta artiklar om Darwin:

Bra jobbat! Och jag misstänker att Terra kommer att leverera en hel del mer innan året är slut.

Men all uppmärksamhet på evolutionsteorin irriterar givetvis kreationisterna som känner sig manade att höja rösten. På Newsmill kör Johannes Forsblom med "poisoning the well"-taktiken och drar dubiösa paralleller mellan Darwin och Hitler. Lågt värre. Birgitta Forsman menar tvärtemot att Darwin var antirasist.

På samma debattsajt menar ett gäng från den kristna tankesmedjan Clapmaninstitutet att evolutionsteorin får allt svagare stöd. En av artikelförfattarna, Sture Blomberg, beklagar sig på Claphams forum över rubrikssättningen, för han anser att evolutionsteorins aldrig haft något stöd, så än svagare kan det ju inte bli.

Samma Sture skriver nu på Expressen att evolutionsteorin är ett fuskbygge. Claphaminstitutet kan stolt konstatera att de i Sture Blomberg har värvat en kreationist av den gamla hederliga skolan. Expressenartikeln svämmar fullständigt över av missförstånd, felaktigheter och missledande citat som redan bemötts tre miljoner gånger.

På Skepticblog presenterar Steven Novella en lista som Sture borde ta en närmare titt på. Det handlar nämligen om ett bemötande av 10 argument mot evolutionsteori.

Richard Wiseman har på sin blogg en rolig illussion Darwin till ära. Han ber oss även testa vår intuition. Har precis börjat följa Wisemans blogg och den verkar vara en riktig höjdare.

Vidare till annat...

Oprah
är en karaktär som ger oss skeptiker mardrömmar. Hon är helt enkelt världens ledande proponent av New Age, alternativmedicin och en massa annan strunt. Nyligen hade hon besök av Suzanne Somers, en annan kändis med noll koll. Somers och Oprah talade sig varma om tveksamma hormonbehandlingar för kvinnor i övergångsåldern. Nu har de fått ordentligt med kritik. Mer av sånt! Troligtvis hör Oprah alltför lite kritik mot sina villfarelser.

Katolikerna håller hårt på sina traditioner och nu verkar en gammal bekant göra comeback. Det är avlatsbreven som åter börjar komma i bruk. Märkligt värre.

På tal om katolicismen läste jag en förbryllande artikel om en broder Thomas Euteneuer som menar att abort är ett blodsoffer till Satan. I kid you not. Mer om detta på Unreasonable Faith.

Nonicoclolasos presenterar på sin blogg senaste statistiken från Gallup gällande religiositet i världen. USA hamnar förvånansvärt lågt på skalan enligt mig. Mina fördomar verkar ha varit överdrivna.

Saudi Gazette rapporterar om en 23-årig kvinno som blivit dömd till fängelse och 100 piskrapp - för att ha blivit våldtagen och därefter försökt göra abort. Saudiarabien är en skamfläck för mänskligheten.

En amerikansk domstol har kommit fram till att vacciner inte har orsakat autism i tre bestämda fall. Detta är ännu ett bakslag för antivaccinationsrörelsen. Mer om detta hos:

Hos Tankebrott kan vi läsa om en annan relaterad nyhet. Det handlar om Keith Olbermann som i sitt segment Worst Person in the World gjort ett rejält snedsteg och trampat rakt in i en fälla gillrad av David Kirby, en ledande figur inom antivaccinationsrörelsen.

Slutligen Poddradiotipsen...

Skeptics Guide intervjuar Massimo Pigliucci om skillnaderna mellan vetenskap, pseudovetenskap och ovetenskap. Panelen diskuterar upptäckten av en ny exoplanet, svarar på en lyssnarfråga och försöker lösa veckans Science or Fiction. Mer info.

Skeptic Zone tar sig en titt på vidskepelser inom sportens värld, homeopati för brännskadade, m.m. Mer info.

Point of Inquiry intervjuar Kendrick Frazier, som varit redaktör för Skeptical Inquirer i 30 år.

Reasonable Doubts fokuserar på Darwin i sitt 33:e avsnitt. De intervjuar bl a Ken Miller och Ed Brayton.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

torsdag 12 februari 2009

Att se en jätte...

Vad skulle ni svara om någon sade följande till er:

"Härom dan kom jag åkandes ned på våran gårdsplan då en jätte uppenbarade sig för mig."

"Jätten är ungefär 7 gånger så stor som en vanlig människa och han var iförd en röd tröja samt såg ut som en gammeldags väktare av nåt slag."
Blir ditt svar:

A) "Har du missat att det inte är 1 april idag?"

B) "Vad får dig att tro något sådant? Är du verkligen säker på vad du såg?"

C) "Oj vad spännande! Undrar vad han ville?" (sagt utan ironi)

Om ditt svar blir C har jag hittat ett forum som passar just dig!

Andra bloggar om:

Darwin 200 år

Grattis Darwin! Idag fyller du 200 år! Fast nu kan du ju inte läsa detta eftersom du är död. Sen förstod du ju inte svenska heller... Men, men. Grattis i alla fall!

Media: SMP, Kristianstadsbladet, SvD, SvD-Blogg, Sydsvenskan, UNT

Andra bloggar om:

onsdag 11 februari 2009

Andrew Wakefield under luppen

Andrew Wakefield - Worst Person in the World enligt Keith Olbermann


Andrew Wakefield är forskaren som bär det allra största ansvaret för antivaccinationsrörelsens olyckliga framgångar på senare år. Det var hans forskning från 1998 som pekade på en potentiell koppling mellan MPR-vaccinet och autism. Wakefields studie har sedan dess kritiserats hårt och den anses numera vara dåligt genomförd och därmed otillförlitlig.

Nu har nya fakta dykt upp som tycks visa att Wakefield, medvetet eller omedvetet, baserat delar av sin forskning på felaktig information. Mycket av den information som presenteras i forskningsrapporten verkar inte stämma med barnens sjukhusjournaler.

Kort sagt ser det inte bra ut för Wakefield.

Mer om detta:
Times Online, Times Online II
Brian Deer (journalisten som luskat i frågan)
Science Based Medicine
Respectful Insolence

---

Samtidigt har SBU kommit fram till att svenska barnvacciner är bevisat säkra. Vaccinationsgraden i Sverige är också föredömligt hög, men tyvärr finns det ändå många som är rädda för att vaccinera sina barn. Samma missinformation som florerar i Storbritannien och USA är givetvis tillgänglig även här.

Andra bloggar om: ,

tisdag 10 februari 2009

Inte vidare genomtänkt?

Else-Marie Lindgren, kristdemokratisk politiker, tycker att det vore suveränt ifall Fredrik Reinfeldt skulle avsluta sina tal till nationen med:

"Gud välsigne Sverige"

Är det en så himla bra idé egentligen? För det första är det osäkert om Reinfeldt ens är troende. För det andra är staten numera skilt från kyrkan och då kan man fråga sig hur passande detta vore?

En av internets kanske mest kontroversiella ateister, PZ Myers, tycker att förslaget är ett skämt. Inte ens ledarbloggaren på den kristna tidningen Dagen tycker om förslaget.

Else-Marie Lindgren motiverar sin åsikt med att "vi fortfarande är ett kristet land". Jag trodde att vi var ett sekulärt land?

Men kanske syftade hon på vår historia? Hon säger nämligen att:

"Vårt lands lagar är byggda på kristna värderingar"

Ja, det stämmer, i alla fall delvis. Men mycket har hänt sedan Sveriges lagar ursprungligen skrevs. Jag tvivlar på att de kristna som en gång i tiden började stifta våra lagar skulle erkänna våra moderna lagar som genomgående kristna. Kvinnlig rösträtt, homosexuellas rättigheter, liberala abortlagar, religionsfrihet, m.m. skulle de ha mycket svårt för. Men tiderna förändras och så även kristnas värderingar.

Ett ytterligare argument enligt Lindgren:

"Jag tror också att människor med andra trosuppfattningar ändå kan tycka att det kan vara ett sätt att känna samhörighet."

Skulle folk i världens kanske mest sekulära land känna mer samhörighet ifall landets ledare ber om guds välsignelse?

Kanske borde Lindgren tänka om? Alla har vi rätt att slänga fram lite lösa idéer då och då. Och Lindgren lär med alla sannolikhet inte satsa någon seriös tid på förslagets förverkligande.

Media: Aftonbladet, Dagen, SvD, DN, SR, GT/Expressen

Andra bloggar om:

L. Ron Hubbard berättar om XenuMer hos: Gawker

Andra bloggar om:

måndag 9 februari 2009

Äntligen över...

Efter 17 år som hjärndöd har äntligen Eluana Englaros fått somna in.

Människan Eluana lär med all sannolikhet vara död sedan länge, men nu kan äntligen hennes pappa få begrava sin dotter. Och kanske kan han nu se fram emot ett liv utan vatikanen hängandes över sin dotters kropp.

Media: Dagen, Aftonbladet, SvD

Andra bloggar om:

lördag 7 februari 2009

Tim Minchin

Har på senaste tiden lyssnat/tittat igenom Tim Minchins videon på Youtube och jag är helt klart imponerad. Minchin är något så ovanligt som en komiker, musiker och skeptiker...

Vi börjar med en 9-minuters dikt:Vidare till musiken:

If You Open Your Mind Too Much Your Brain Will Fall Out (Take My Wife) Minchins slår vad med sin piano, ett ben och sin fru i potten

If I Didn't Have You - Är Minchins fru unik?

Not Perfect En sång om att uppskatta det man har

10 Foot Cock & A Few Hundred Virgins En sång om analsex och Gud

På poddfronten har Minchin besökt både Skeptics Guide och Little Atoms (intervjuad av Rebecca Watson)

Oj, och jag glömde nästan! Lyssna till Canvas Bags - Tim Minchins vädjan till vårt miljömedvetande!

Andra bloggar om:

fredag 6 februari 2009

Skeptips 6 Februari

Antalet mässingssmittade ökade med en tredjedel i Storbritannien från 2007 till 2008. 1348 smittades under förra året (vilket kan jämföras med ca 25 i Sverige). Anledningen till detta är givetvis den låga vaccinationsfrekvensen bland britterna.

En student i USA anklagades av sin skola för att ha lagt en besvärjelse på en lärare. Nu anmäls skolan av ACLU.

Reuters rapporterar att ett ökande antal barn i Kongo utpekas som häxor och andra kidnappas för "tjänstgöring" som barnsoldater. Inte ett land man vill vara barn i.

Anna Bäsén skriver i Expressen om naturläkemedel som konstaterats ha effekt. En bra och balanserad artikel (om än något kort) som kompletterats med en läsvärd lista.

Anna Bjurström, vice ordförande för Unga Humanister, har skrivit en inspirerande opinionsartikel i Skånskan.

Steven Novella rapporterar att det i Storbritannien verkar finnas en trend mot att utbildningar (som ger vetenskapliga examen) i diverse alternativmediciner håller på att stängas. Varför har de från första början skapats "vetenskapliga" utbildningar i sådant som homeopati, kristallterapi och traditionell kinesisk medicin?

På Johans Blogg finns ett tänkvärt inlägg om livets orättvisa - från ett lite annorlunda perspektiv.

Terra fortsätter sitt korståg mot kreationismen med ett inlägg med titeln Geologi & kreationism: Vår farliga värld. Troende i allmänhet får också kritik för sitt selektiva prisande av Gud.

Phil Plait på Bad Astronomy har hittat ett ovanligt tydligt fall av pareidolia.

Emanuel Karlsten meddelar att journalisterna på tidningen Dagen ska bli ännu bättre på att lyssna på läsarna. De får t ex mail så fort någon bloggat om deras artiklar. Låter utmärkt enligt mig!

Ett försäkringsbolag i Österrike anställer endast folk med specifika stjärntecken. T ex jag som är skorpion behöver inte ens bry mig om att söka. De påstår sig ha statistik som visar att vissa stjärntecken varit bättre på jobbet.

Zoltan på bloggen Alltid Yrvaken undrar om det finns moraliska sanningar och om man i så fall kan nå dessa.

På Enkla Bloggen funderar Z kring varför vissa hyser en misstro till evolutionsteorin. Hon söker även efter en beskrivning av evolutionen.

Jerry Coyne argumenterar på Edge (The Reality Club) för att religiös tro och vetenskap inte är kompatibla. Detta följs av kommenterar från bl a Steven Pinker, Daniel Dennett, Sam Harris och Kenneth Miller.

Enligt Dagen verkar Vatikanen skylla SVT för en kupp mot påven. Konspirationstänkandet frodas överallt.

Och podd:

Avsnitt 184 av Skeptics Guide to the Universe innehåller bl a en intervju med Tim Minchin och panelen diskuterar kvicksilver i maten, vaccindebatten och ett påstått UFO vid Obamas installationsceremoni.

Skepticality talar med Benjamin Radford om UFO:n, medium som påstår sig hjälpa poliser, m.m.

Point of Inquiry intervjuar Christopher Burns om hur gruppbeteende, organisationsstrukturer, osv kan leda till dåligt beslutsfattande.

Skeptic Zone har en pratstund med Ben Goldacre.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

onsdag 4 februari 2009

Darwintips 4 Februari

I år är det som bekant Darwins år. Och i media, bloggosfär och på debattsidor är intresset stort. Här är några tips från den senaste tiden...

En undersökning i Storbritannien
visar att hälften av britterna inte tror på evolutionsteorin. Dock verkar frågorna vara något tveksamt ställda. Bl a har undersökarna ställt upp ett val mellan teistisk och ateistisk evolution. Ordet "ateistisk" bär på vissa konnotationer och att placera det framför det vedertagna vetenskapliga alternativet är tveksamt. Men frågor om kreationism, intelligent design och evolution ställdes på många sätt. Och bl a kom man fram till att:

"Just over a third of respondents (37%) agreed that “humans evolved by a process of evolution which removes any need for God”, and just under a third (28%) that “humans evolved by a process of evolution which can be seen as part of
God’s plan.”"
Enligt dessa siffror tror 65% på evolutionen. De fullständiga siffrorna på alla frågor har dock inte publicerats än.

En präst, teolog och professor skriver i Göteborgsposten att kristen tro är kompatibel med en acceptans på evolutionsteorin.

I Aftonbladet beskrivs evolutionsteorin som den bästa idén genom tiderna. I en undersökning kopplad till artikeln frågas läsarna ifall de tror på Darwins evolutionsteori. Av ca 56000 svarande har 85,7% svarat Ja och 14,3% Nej. Detta säger nog mer om läsarna av artikeln än befolkningen i allmänhet.

I DN skriver Karin Bojs en artikel om Darwins liv och en krönika om motståndet till hans teori. Torill Kornfeldt skriver mer om detta motstånd.

Den 12 februari invigs utställningen Vetenskapelsen som "följer den eviga kampen mellan tro och vetande från Adams navel till Darwins svans". Utställningen kommer att vandra från Ronneby till andra orter åren 2009-2010.

På Newsmill
frågar sig Christer Sturmark varför Kristdemokraterna vill skicka en skapelstroende, Ella Bohlin, till EU-parlamentet. I en intervju för Humanisten 2005 berättade Bohlin att hon var kreationist. Nu vill Bohlin förneka att hon någonsin kallat sig kreationist och hon menar att hon år 2005 knappt visste vad termen betydde. Mhmm... Hon avslutar sin replik med att skriva:
"Darwins teori om jordens uppkomst kommer, om inget oförutsett inträffar, även fortsättningsvis att ha en dominerande ställning i biologiundervisningen kring jordens uppkomst."

Hon har sedan 2005 haft 3 år på sig att läsa på om evolutionsteorin, men det lär hon inte ha gjort. Sedan när talade Darwin om jordens uppkomst?

Veterankreationisten Henry Morris menar i US News att vi borde överväga skapelsestroendes hypoteser när man finner brister och hål i evolutionsteorin. God-of-the-gaps?

Jacob Rudolfsson skriver i Världen Idag om sin a-evolutionism.

David Attenborough
presenterar en tjusig och informativ bild av Livets Träd:Vidare pratar Attenborough om Darwin och evolutionsteorin på NatureVideo.

Andra bloggar om: ,

tisdag 3 februari 2009

Vidare vädjan för Troy Davis

Jag har skrivit om Troy Davis tidigare. Nu griper Amnesty m fl efter halmstrån, men något måste man ju göra...


Andra bloggar om: ,

måndag 2 februari 2009

Glassköp och fri vilja

Du befinner dig på snabbköpet för att inhandla ett par varor enligt din inköpslista. På listan står det att du ska köpa glass, men exakt vilken sort står det inget om.

I glassdisken finns massor av olika smaker och varianter. Vanilj, gammaldags vanilj, choklad, choklad med crisp, tuttifrutti, jordgubb, päron, kaffe, glass med nötter, osv. Inte nog med att glassarna finns i så många smaker, de finns också från olika märken - GB, Ica, Euroshopper, Häägen-Dazs, Kling, Sia, osv. Och priserna varierar givetvis också.

Vad väljer du?

Om du inte har en solklar favoritglass som du köper varje gång kommer du troligtvis att fundera och vela ett tag. Du upplever med all sannolikhet att valet är långt ifrån självklart och att du skulle kunna välja på många olika sätt. Men kan du verkligen det? Har du en fri vilja?

Enligt den vanligaste definitionen är den fria viljan fullständigt fri, oberoende av vår fysiska världs orsakskedjor. Även om vi människor substansmässigt består av materia är vår vilja av en annan art (kanske av själslig natur). Vår fria vilja kan enligt denna uppfattning ta intryck av våra behov, begär, värderingar, insikter, osv men våra beslut är inte nödvändigtvis beroende av dessa. Vi skulle alltså kunna agera mot våra egna värderingar och behov. Vi har enligt uppfattningen en reell möjlighet att i varje situation agera på otaliga sätt. Denna typ av fri vilja kallas ibland för kontrakausal fri vilja (contra causal free will).

Vad talar för denna klassiska syn på den fria viljan? Såvitt jag kan se är det våra subjektiva upplevelser som är det främsta (och kanske enda?) argumentet. Det känns helt enkelt som att vi har kontroll. Det känns som att vi har massor av reella möjligheter och skulle kunna ha agerat annorlunda i en given situation.

Vad talar då emot? Enligt mig är det en hel del. Om vi ska titta på människors beteenden, begär, behov, värderingar, insikter, osv från ett vetenskapligt perspektiv kommer vi enligt mig fram till att allt sådant har en koppling till vår hjärna. Det är (något förenklat) i vår hjärna våra minnen lagras, det är där våra känslor uppstår och det är hjärnan som utför våra intellektuella kalkyler. Och det är i hjärnan vår vilja finns.
Hjärnan består av materia och alla dess processer är därmed fysikaliska. Och (om vi räknar bort kvantmekaniken) vi vet att vår fysikaliska värld agerar efter orsak och verkan, vilket då även gäller för vår hjärna. Om viljan är en produkt av hjärnan måste den agera efter samma kausala regler som allt annat. Vår vilja kan därmed inte vara fri i vedertagen mening. Viljan måste vara ofrånkomligt beroende av våra hjärnprocesser och vårt agerande är ett resultat därav. I en given situation har vi inga reella möjligheter att agera på otaliga sätt - det finns endast ett möjligt utfall för varje val.

Vad säger då forskningen om vårt beslutsfattande? Vi kan t ex titta på neurologi, psykiatri, psykologi, sociologi, osv. Studier har bl a visat att vår hjärna initierar handlingar (t ex armrörelser) innan beslutet ens hunnit nå det medvetna planet. Vår subjektiva upplevelse av beslutsfattandet kan vara flera sekunder efter de neurologiska signalerna. Andra experiment har visat att folk har en tydlig tendens till att rationalisera även omedvetna val. Vid direkt manipulation av hjärnan (med elektroder, magnetfält, osv) kan man få folk att röra på lemmar, känna vissa känslor, uppleva lukter, minnen, osv. När detta görs upplever försökspersonerna det inte som ett ofrivilligt agerande. Tvärtom finner de snabbt förklaringar som de själva behårt tror på. Den som är uppmärksam kan troligtvis uppfatta liknande rationaliseringar (konfabuleringar) i sitt eget dagliga agerande.
Om vi tittar vidare finner vi att hela vår mänskliga repertoar är bunden till vår hjärna och kropp. Om vi manipulerar eller skadar specifika delar av vår hjärna (och i vissa fall även kroppen) förändras vår personlighet, vår moraluppfattning, vår intelligens, vår empatiska förmåga, osv. Kort sagt allt som har med oss att göra. All forskning pekar på att vi som varelser är helt och hållet förkroppsligade och inget däröver behövs. Vilket då även gäller vår vilja.

Min personliga åsikt är att den fria viljan, så som man brukar beskriva den, inte existerar. Den insikten kändes ganska obekväm till en början, men obehaget gick snabbt över. Men jag kan föreställa mig att många bävar för tanken.

Vad anser ni? Existerar den (kontrakausala) fria viljan? Är ni verkligen fria att välja glass?

Svara gärna på enkäten i bloggens högerkolumn.

Free Will: Wikipedia, Stanford Encyclopedia of Philosophy

Andra bloggar om:

Bussreklam für alles

Humanisterna i Storbritannien har efter en succéartad insamling börjat med en omstridd reklamkampanj på bussar. Reklamen finns i form av affischer och kort.

Nu kan alla designa sin egen variant. Här är ett förslag från mig:


För att förstå poängen ska man nog ha sett Ghostbusters...

(via Friendly Atheist)

Media: Dagen 1 2 3

Andra bloggar om: