måndag 5 januari 2009

Sturmark kommenterar Poirier Martinsson

Den 23 december presenterade Roland Poirier Martinsson sina "vetenskapliga" argument för Guds existens. Han menade att dagens ateister är vidskepliga vetenskapsförnekare.

"Men om strecket skulle dras i dag, om vetenskapens läge 2009 skulle sammanfattas, då ställs studenten inför ett val. Att acceptera Skaparen eller förneka vetenskapen. Många sekulära humanister har valt det senare. Det står dem fritt. Men är det inte märkligt att vi skriver 2009 och fortfarande ser välutbildat folk välja vidskepelse framför vetenskap?"

Per Dahlgren publicerade snabbt ett svar på Newsmill. Och nu har även Christer Sturmark gjort det.

Enligt mig var Poirier Martinsson överdrivet ivrig och nonchalant i sin vilja att inför julen förkunna gudstrons överlägsenhet. Dahlgren och Sturmark har nu utpekat många brister i hans resonemang och det vore intressant att ta del av en fortsatt debatt.


Andra bloggar om:

5 kommentarer:

Technicolor sa...

När man, som vid denna typ av religiös argumentering, inte tycker att man behöver befatta sig med vettig logik och rimliga bevis på allvar tenderar det att bli ganska knasigt. Och tröttsamt.

Pekka S sa...

Tror dock att Poirier Martinsson tycker sig vara väldigt vettig. I katolsk anda gillar han filosofisk argumentation och det märks att han är påläst. Han t o m avfärdar vissa gudsargument vilket är positivt. Han sträcker sålunda sig inte efter varenda halmstrå som många andra. Men hans kritiska granskning verkar inte ha räckt hela vägen. Han verkar ha vissa favoritargument som han inte ser bristerna i. Vore som sagt intressant om han svarade på kritiken han fått. Han skulle då få möjlighet att korrigera eller utveckla sig.

Daniel sa...

Som en teori är det nog rimligt att tänka sig ett oändligt antal spontant uppkomna universum som är finjusterade.

Då är frågan om intelligent liv kan skapa nya finjusterade universum. Spontant tänker jag att det borde gå, speciellt om man tänker sig t.ex datorsimuleringar.

Säg att varje finjusterat universum leder till minst ett nytt finjusterat universum (i medel), då kommer antalet skapade universum snabbt bli fler än antalet spontant uppkomna universum.

Det är till och med möjligt att de skapade universumena är oändligt så många som de spontant uppkomna.

Men sen om det är Gud som ligger bakom just vårt universum kan man ju inte veta, det kan ju också vara en femteklassare som gör vårt universum som en hemläxa. Han är i så fall väldigt mäktig.

Zoltan sa...

Pekka,

är det så kliniskt enkelt: "acceptera Skaparen eller förneka vetenskapen"? Finns det inga andra alternativ?

Varför begränsa sig så, och varför envisas med att sätta dessa två perspektiv i motsatsförhållande?

Att göra ett sådant antagande är inte logiskt korrekt. Det är närmast "vidskepligt"... Sic

Pekka S sa...

Daniel: Klart intressant att spekulera kring...

Zoltan: Håller med dig. Poirier Martinsson presenterar ett falskt dilemma.