söndag 31 augusti 2008

Jesus uppståndelse: Ehrman vs Craig

2006 debatterade Bart Ehrman och William Lane Craig hur Jesus påstådda uppståndelse bör tolkas utifrån historiska data. Av någon anledning har inte videon dykt upp förrän nu. Såvitt jag vet i alla fall.

Debatten är relativt lång (över 2 timmar), men för de riktigt intresserade kan den givetvis inte vara lång nog, eller hur? :)


(Hittad via Atheist Media Blog)

Andra bloggar om:

lördag 30 augusti 2008

Helgläsning från Terra incognita

I senaste Skeptips missade jag tyvärr att inkludera två läsvärda inlägg från bloggen Terra incognita. Så här kommer de...

Föreningen Genesis pseudovetenskaper: Här bemöts föreningen Genesis påståenden gällande geologi och fossiler. Jag lärde mig en hel del.

Humanioraträsket: I detta inlägg beskrivs naturvetenskapares missuppfattningar och fördomar mot humaniora. Återigen lärorikt.

Andra bloggar om: ,

torsdag 28 augusti 2008

Utbildning och kunskap

Talande diagram från Indexed:


Passande citat:

"The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, but wiser people so full of doubts."
- Bertrand Russell

Andra bloggar om:

Storsjöodjuret filmat?

Några filmare har lyckats fånga något avlångt och ormliknande på video i Storsjön. De menar att detta kan vara Storsjöodjuret. Mhmm... Troligt.


Andra bloggar om: ,

onsdag 27 augusti 2008

Skeptips 27 Augusti

Liza Marklund ventilerar i en Expressenkrönika hennes tro på elallergi. Hon menar att hennes "hårddisk" (dvs dator) gav henne diverse symptom, tills hon fick en ny bildskärm. Just det... Och i Örnsköldsvik diskuterar kommunen skapandet av "lågstrålande" områden för elöverkänsliga.

I Scientific American diskuteras forskning relaterad till människans uppfattning om fri vilja. Forskningen visar att individer som tvivlar på den fria viljan uppvisar en mindre moralisk karaktär än de troende. Eftersom man endast mättes kortvariga effekter är det svårt att dra slutsatser om långvariga sådana. Istället visar andra studier att determinister (skeptiker av den fria viljan) inte verkar förneka moraliska skyldigheters värde.

Stockholms universitet har beslutat att man inte längre kommer att tillhandahålla lärarutbildningar med Waldorfinriktning. De anser att denna antroposofiska pedagogik saknar vetenskapligt grund, vilket givetvis är uppenbart. Men detta protesterar givetvis antroposoferna emot.

På BBC Radio presenterar Ben Goldacre två utmärkta radioprogram om placeboeffekten.

Harriet Hall recenserar på Science-Based Medicine Trick or Treatment, en bok som granskar alternativa mediciners effektivitet.

Studier av kapucinapor visar att de föredrar att både ge och få framför att bara få. Detta gällde dock endast när aporna fick ge till individer de kände. Främmande individer ville de inte ge något till. Forskarna menar att beteende bygger på apornas förmåga till empati. Detta är alltså inte en förmåga endast människor besitter.

Lyssna till självaste L Ron Hubbard när han berättar om scientologernas tro på den utomjordiska härskaren Xenu.

Den kristna tidningen Dagen verkar göra reklam för Conservapedia, ett konservativt/kristet alternativ till Wikipedia. Skribenten, Thomas Manfredh, menar att vanliga Wikipedia innehåller "massor av information om evolutionen - men knappt något alls om skapelseläran". Jaså? Menar du det? Och har skribenten hört talas om Lenskidialogen som belyser Conservapedias immunitet mot fakta?

Andra bloggar om: , , , , ,

tisdag 26 augusti 2008

Konsekvenserna av vaccinationsvägran

I USA har det hittills i år rapporterats 131 fall av mässlingen, vilket kan jämföras med 42 under hela förra året. Siffran är det högsta på över ett decennium. Och den lär växa.

Mycket tyder på att ökningen är en konsekvens av den ökade rädslan för vacciner. Antivaccinationsrörelsen har den senaste tiden fått ordentligt med luft under vingarna tack vare kända talespersoner som t ex Jim Carrey och Jenny McCarthy. Dessa hävdar bl a att vaccinationer kan leda till autism hos småbarn. Men forskarvärlden i stort är ense om att vacciner inte är en trolig orsakskälla. Det finns alltså föga anledning till oro.

Flera av de största namnen inom den vetenskapliga bloggvärlden har skrivit öppna brev till McCarthy & Co:

I media:
En av de mest kända talesmännen för vaccinationer är Paul Offit, professor i vaccinologi och pediatrik. Inom kort släpps hans senaste bok Autism's False Prophets: Bad Science, Risky Medicine, and the Search for a Cure som handlar om antivaccionationsrörelsen och autismrelaterad pseudovetenskap.

Här är en video där Offit talar om sin bok:


Andra bloggar om:

Vetenskaplig övertygelse är syndigt

En undersökning, baserat på 153 unga pingstvänner, visade att 61% av dessa tyckte att en tro på evolutionsteorin i stället för bibelns skapelseberättelse är en synd.

Nu utgör kanske inte gruppen en god representation av unga pingstvänner i stort, men resultatet är trots detta häpnadsväckande. Varifrån kommer denna uppfattning egentligen? Vad lärs egentligen ut av dessa ungdomars föräldrar, församlingar och bibelgrupper?

Evolutionsteorin tillhör de naturvetenskapliga teorier med allra starkast bevisgrund, men från vissa religiösa håll har det alltid funnits en stor skepsis. Jag har själv mött denna inställning från yngre pingstvänner, men jag trodde inte att uppfattningen var så vanligt förekommande i Sverige.

Att man till och med menar att en vetenskaplig övertygelse kan vara en synd är som sagt förvånande. I sådana lägen handlar debatten mellan en kreationist och en evolutionist om mycket mer än de vetenskapliga teorierna och faktaunderlagen. Kreationisten ser teorin som något omoraliskt och antireligiöst och detta måste man vara medveten om. Då räcker det troligtvis inte med att lägga fram de vetenskapliga argumenten för att övertyga. Enligt min personliga uppfattning räcker det i många fall inte med någonting.

Just 61% menade också att tro på horoskop och ladda ner olaglig musik/film är en synd.

Andra bloggar om: , ,

måndag 25 augusti 2008

Ett till personlighetstest

Hittade via Catarina och Svartanova ett personlighetstest baserat på Myers-Briggs/Jungs typologi. Såhär blev mitt resultat:

Din personlighetstyp:

Tystlåtna och reserverade. Vill förstå hur saker fungerar. Praktiskt lagda med talang för allt som har med mekaniska ting att göra. Risktagare som lever för ögonblicket. Ofta intresserade av extremsporter, både som deltagare och åskådare. Har enkla och okomplicerade mål i livet. Lojala och moraliska, men med flexibel syn på lagar och regler om så krävs för att få något uträttat. Analytiska och objektiva. Mycket skickliga på att finna lösningar på praktiska problem.

Karriärer som skulle kunna passa dig:

Poliser, kriminalpoliser, patologer, programmerare, systemvetare, dataspecialister, ingenjörer, snickare, mekaniker, piloter, chaufförer, idrottsmän, entreprenörer, brandmän, ambulanssjukvårdare, byggnadsarbetare, tandhygienister, elektroingenjörer, lantbrukare, militärer, övervakare, stålarbetare, transportarbetare.

Det är dock värt att notera att Myers-Briggs/Jung personlighetstest har fått en hel del kritik. Testet bygger inte direkt på vetenskapliga studier och dess tillförlitlighet är diskutabel. Man bör alltså ta resultatet med en nypa salt.

Andra test som jag tagit:
- Hur skeptisk och logisk är jag?
- Ateisttest
- Några testresultat
- Ännu fler tester

Andra bloggar om:

Vattenkonspirationer

Ibland dyker det upp väldigt svårbedömda videon och en sådan presenterar jag här nedan. Skojar kvinnan med oss, är hon seriös eller rent av mentalt ostabil?Steven Novella har på The Rogues Gallery analyserat videon lite djupare.

Andra bloggar om:

fredag 22 augusti 2008

Johnny Boy

Via Z har jag fått en utmaning att plocka fram en låt till att sprider kärlek i bloggosfären.

Mitt val föll till slut på Gary Moores Johnny Boy. Denna låt berör mig extra mycket, men jag vet inte riktigt varför. Kanske är det kombinationen av den stämningsfulla musiken, Moores röst och den enkla text som ändå lyckas förmedla så mycket.

Låten tillhör kanske inte de mest uppiggande men den förmedlar det enorma värde våra nära har för oss och som vi har för dem.Vem som helst får anta utmaningen. Jag väljer att inte peka ut några specifikt.

Andra bloggar om: , ,

Retfulla sammanbladningar

Nyteknik har i sommar röstat fram den mest irriterande sammanblandningen av begrepp. "Data istället för Dator" vann.

Andra sammanblandningar i toppstriden var:

 • Bult istället för skruv
 • Procent istället för procentenhet
 • Energi istället för effekt
 • Teknologi istället för teknik
 • Magnetröntgen istället för magnetresonans
 • Grävskopa istället för grävmaskin
 • Tyngd istället för massa

Jag jobbar mycket med IT-support och en av de vanligaste sammanblandningarna jag hör är hårddisk istället för dator. Enligt många är "dator" ett samlingsnamn för hårddisk (dator) + bildskärm. Ibland är det så illa att jag själv måste referera till datorn som hårddisk för att vissa ska förstå vad jag menar.

Andra exempel:
 • Windows istället Office
 • Internet istället för Internet Explorer
 • Lösenord istället för användarnamn

Inom området skepticism och kritiskt tänkande finns det många exempel man skulle kunna nämna men jag väljer möjlighet istället för sannolikhet. Många uppfattar nämligen att deras argument för dittan eller dattan är sannolika så länge de är logiskt möjliga. "Men det är ju inte omöjligt eller hur?" och "Jag ser det som en möjlig förklaring." är argument jag ofta hör. Men möjlighet innebär naturligtvis inte sannolikhet. Att påpeka diverse förklaringars möjlighet är närmast meningslöst ifall man inte kan visa att sannolikheten är stor nog för att argumentet ska behöva tas på allvar. Det är t ex möjligt att det flygande spagettimonstret skapade världen för 12 minuter sedan, men hur sannolikt är det?

Några andra exempel på sammanblandningar:
 • Kausation istället för korrelation
 • Teori istället för hypotes
 • Evolution istället för evolutionsteori
 • Oförklarligt istället för oförklarad
 • Tro (faith) istället för tro (belief)

Vilka sammanblandningar tycker ni är värst? Ta gärna med exempel från områden ni är intresserade av så kan kanske andra lära sig något på köpet.

Andra bloggar om: ,

Hur bibeln förklarar lidande

Jag läste/lyssnade nyligen på Bart Ehrmans senaste bok God's Problem: How the Bible Fails to Answer Our Most Important Question--Why We Suffer. Lång titel och lång bok. Men mycket givande!

För de som inte orkar läsa boken eller lyssna till en ljudbok på 13 timmar finns här en föreläsning i ämnet av Ehrman:Andra bloggar om:

The Genius of Charles Darwin 2 & 3

Del 2. (Uppdelad i 5 videon)


Del 3. (Också 5 videon)


Andra bloggar om: ,

torsdag 21 augusti 2008

Beviskrav på naturläkemedel

Hur hårda är egentligen kraven från Läkemedelsverket på preparat som klassas som naturläkemedel? Jag bestämde mig för att titta lite närmare på detta.

På Läkemedelsverkets hemsida står det att:

"Kraven på naturläkemedel vad gäller tillverkningskvalitet och säkerhet är i stort sett samma som för konventionella läkemedel. Det ska dessutom finnas undersökningar eller dokumentation som stöder att naturläkemedlet har avsedd effekt." (Min fetstil)

"Naturläkemedel måste uppfylla strikta krav på kvalitet, effekt och säkerhet för att godkännas av Läkemedelsverket."

Vad innebär då detta med strikta krav och stöd för avsedd effekt? Måste preparaten vara vetenskapligt testade såsom vanliga läkemedel eller gäller andra kriterier?

Läkemedelsverket:
"Vad gäller effekt och säkerhet kan de styrkas på två sätt. Det vanligaste är att detta sker genom hänvisning till medicinsk litteratur (handböcker) om väletablerad traditionell användning i Sverige eller i länder med liknande medicinsk tradition. Produktens effekt och säkerhet kan också, på samma sätt som för vanliga läkemedel, visas genom vetenskapliga studier. Vid säkerhetsbedömningen tas antal och svårighetsgrad av rapporterade biverkningar i beaktande." (Min fetstil)

Naturläkemedel kan alltså godkännas utifrån traditionell användning. Detta kallas även för "beprövad erfarenhet" ibland. Jag skickade ett mail till Läkemedelsverket där jag bad om en lite utförligare definition av beviskraven. Såhär svarade de:

"Vad gäller effektdokumentationen för naturläkemedel så är det riktigt att det oftast räcker att visa att den aktiva substansen (dvs oftast ett växtextrakt) har haft traditionell användning/beprövad erfarenhet i Sverige. Detta kan visas genom att referera till välkända medicinska/farmaceutiska handböcker där växtens användning (indikation, dosering, säkerhet osv) finns beskriven. Resultat av kontrollerade kliniska prövning krävs endast för vidareutvecklade produkter, där man frångått den traditionella användningen t.ex. i doseringen eller beredningsformen." (Min fetstil)

Positiva resultat från klinisk prövning erfordras alltså inte.

Framöver kommer alla växtbaserade naturläkemedel att omklassas som traditionella växtbaserade läkemedel eller vanliga läkemedel. Vad är skillnaden mellan dessa två klasserna? Såhär skriver Läkemedelsverket i sitt mail:

"För Traditionella växtbaserade läkemedel (TVBL) krävs ur effektsynpunkt att sökanden kan visa att produkten eller en motsvarande produkt har använts i medicinskt syfte under minst 30 år, varav 15 år inom EU. Resultat av kliniska prövningar erfordras ej.
För Vanliga läkemedel (VBL) krävs att sökanden kan visa att den aktiva substansen har en sk väletablerad medicinsk användning. För detta krävs bl. a. att substansen har använts som läkemedel inom EU i minst 10 år samt att det finns kliniska data som stöder att substansen har avsedd effekt. Normalt innebär detta att det finns positiva resultat från kliniska prövningar." (Min fetstil)

30 år är ju ingenting för de flesta naturläkemedel som funnits sedan tidernas begynnelse. De får alltså klassas som naturläkemedel utan större bekymmer, så länge preparaten uppfyller vissa krav på kvalitet och säkerhet.

Egentligen förstår jag inte varför det heter naturläkemedel. Varför kalla preparat som saknar bevisad effekt för läkemedel? Av samma anledning ogillar jag termen alternativmedicin. (Fast några kriterier för att få kallas alternativmedicin tror jag inte existerar över huvudtaget.)

De bristande beviskraven är något man kan ha i åtanke när man ser annonser för diverse naturläkemedel i tidningar, broschyrer och hälsokostbutiker. Reklamen utformas ofta för att övertyga med diverse anekdoter och glada ansikten, men vetenskapliga studier refererar man sällan till. Ibland finns det dock sådana referat men man ska vara försiktig med att ha en övertro till studiernas relevans. För om preparaten verkligen var kliniskt välprövande kan man undra varför de inte får säljas som vanliga läkemedel istället?

Om jag hade fått bestämma hade naturläkemedel istället kallats för skrockmedel och alternativmedicin för vidskepelsemetodik. Men det är jag det...

Andra bloggar om: , ,

onsdag 20 augusti 2008

Promiskuitet kan leda till demonisk besatthet

Jeremy Davies, en ledande präst inom den katolska kyrkan i Storbritannien menar att promiskuitet, homosexualitet och pornografi kan leda till demonisk besatthet.

Om homosexualitet har han att säga följande...

"Among the causes of homosexuality is a contagious demonic factor."
Men även heterosexuell sexsynd får sig en känga:
"Even heterosexual promiscuity is a perversion; and intercourse, which belongs in the sanctuary of married love, can become a pathway not only for disease but also for evil spirits."
Enligt artikeln i LifeSiteNews ser Davies inte den sekulära humanismen som något direkt gudasänt heller.
"He also said that Satan is responsible for having blinded most secular humanists to the "dehumanising effects of contraception and abortion and IVF, of homosexual 'marriages', of human cloning and the vivisection of human embryos in scientific research." Extreme secular humanism, "atheist scientism", is comparable to "rational satanism" and these are leading Europe into a dangerous state of apostasy. "Only by a genuine personal decision for Christ and the Church can someone separate himself from it.""

Dock tar Davies även avstånd från alternativa mediciner, new age, astrologi, osv, vilket är positivt. Men han verkar inte stödja detta avståndstagande på företeelsernas pseudovetenskapliga karaktär utan snarare för att de kan leda till djävulen.

Den katolska kyrkan och katolska troende slutar aldrig att förvåna mig. Kyrkan är bland de mest vetenskapsvänliga av alla religioner. Katoliker skyggar sällan från filosofiska resonemang, förnuft och logik. Men samtidigt tror de på och erkänner demoner, exorcism, djävulen, änglar, själar, andar, köttsliga nattvardskex, mirakel och en massa obevisbar metafysik. För mig som utomstående ser deras värld ut att vara väldigt kluven. En slags gryta fylld med kognitiv dissonans. Men som sagt - jag är utomstående och kan av detta skälet kanske inte förstå dem riktigt.

Andra bloggar om:

tisdag 19 augusti 2008

Skeptips 19 Augusti

Gott & Blandat för de lässugna...

Ingen har väl missat den senaste Bigfoot-nyheten? Ett par amerikaner ville av någon anledning bli kändisar inom kryptozoologivärlden, höll ett fullsatt pressmöte där föga bevis levererades och nu verkar allt tyda på att Bigfoot bara var en kostym.

LiveScience har en intressant artikel om monster, paranormala fenomen och viljan hos vissa att tro på sådant. Passar bra som efterrätt till Bigfootläsningen.

En studie i USA har visat att 57% tror att gud skulle kunna rädda en anhörig i lägen där läkarna anser att behandligar för att rädda deras liv är lönlösa. Av läkarna tror 20% också att gud kan vända en dödlig prognos. Orac på Respectful Insolence och Steven Novella på Neurologica har tagit sig en titt på studien i fråga.

I den utmärkta föreläsningsserie Ted Talks talar matematikern Peter Donnelly om människors stora brister gällande statistiska bedömningar. Han visar bl ahur juryn kan luras av statistik. För skeptiker är detta faktum inte nytt, men det är fortfarande av stort intresse.

Sannolikheten för att barn reagerar positivt på placebo är tydligen 50% högre än hos vuxna.

I Tidningen Kulturen har Ulla Johansson skrivit en tänkvärd krönika om vidskepelsens segertåg.

I Afghanistan sitter många kvinnor i fängelse för att ha blivit utsatta för våldtäkt. Det afghanska rättssystemet skiljer helt enkelt inte på olovlig och påtvingad sex. Och detta bygger självklart på tolkningar av koranen.

PsyBlog levererar ständigt intressanta och relativt lättsmälta artiklar från psykologins värld. Senast ut är en artikel om vidskepelsens grepp, som inte ens lämnar de rationellt sinnade oberörda. Artikeln nämner aldrig begreppet "magiskt tänkande" men det är just detta fenomen som berörs.

Filosofen Daniel Dennett intervjuas i Spirit & Science om hans tankar kring medvetandet, den fria viljan, religion, m.m.

Till sist tänkte jag bara nämna det dolda religiösa budskap som sägs finnas på vissa apparater vid övergångställen. Apparaterna har nu anmälts till JO eftersom någon ateist ansåg att de "på något sätt bryter mot lagen". Löjligt. Vem tar egentligen företaget eller deras märkliga budskap på allvar? Känner sig någon genuint hotad? Knappast...

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

söndag 17 augusti 2008

Det undersökningsbara

Denna bild hittade jag via Friendly Atheist Blog.


Visst är det intressant? Övertygelser som bygger på gemensamt accepterade kriterier, logik och testbarhet tenderar att spridas världen över. Matematik, logik och vetenskap fungerar likadant i alla länder, oavsett språk, religion, politik och kultur. Men detta gäller inte för t ex religioner som tenderar att "begränsas" till vissa geografiska områden. Man ärver helt enkelt den tro ens föräldrar och närmaste omgivning bekänner sig till. Undantag finns givetvis, men den generella regeln är tydlig.

Skrev i mars ett inlägg om religionsöverskridande ekumenik där jag funderade över liknande frågor. Finns det några kriterier utifrån vilka man enas om att undersöka olika religioner?

Andra bloggar om:

onsdag 13 augusti 2008

Senaste tidens poddradio

De senaste veckorna har flera utmärkt poddradioprogram nått internäten. Här är några tips.

Absolut vassast på sistone är Skeptoid - The Most Effective Homeopathy Podcast Ever. Jag rekommenderar en lyssning för alla intresserade. Avsnittet är kort med klargörande.

Som vanligt är The Skeptics Guide to the Universe utmärkt på alla sätt och vis. Avsnitt 158 innehåller bl a en mycket intressant intervju med mentalisten Banachek. Avsnitt 159 innehåller en intervju med James Randi och Phil Plait. Panelen diskuterar varifrån all energi och materia i universum kom och man tar som vanligt upp en del intressanta vetenskapsnyheter.

Brain Science Podcast har publicerat två avsnitt tillägnade "känslan av visshet", som jag själv bloggat om tidigare. Poddsändningen går dock mycket djupare in i denna forskning. Avsnitt 1 och 2.

Point of Inquiry har flertalet intressanta intervjuer dykt upp. Joe Nickell talar om humanistisk skepticism, Lewis Wolpert presenterar sina teorier om trons evolutionära ursprung, Guy P. Harrison diskuterar 50 skäl till att folk tror på gud och Allan Mazur talar om osannolika övertygelser.

I senaste Infidel Guy Show talar Bill Wilson om sin bok "How to Get Rich as a Televangelist or Faith Healer.".

Philosophers Zone diskuterar objektiv sanning och moraliska dilemman.

Andra bloggar om:

tisdag 12 augusti 2008

Debatt om intelligent design i Jönköpingsposten

Den 2 augusti recenserades Per Kornhalls nyutkomna bok Skapelsekonspirationen i Jönköpingsposten. Omdömet var mycket positivt även om recensenten beklagade nödvändigheten av en bok som denna.

Den 8 augusti skickade G Amling in en insändare:

"Nyligen läste jag i JP en artikel med överskriften "Intelligent design? Nej tack." Jag har inte förmågan att med vetenskapliga termer kommentera artikeln, men när jag iakttar till exempel ett öga, en hjärna, ett bi, en silvertärna, en ros eller fortplantningsförmågan hos människor, djur och växter eller sådant som kärlek, vänskap, tankeförmåga och så vidare, så kan jag inte tänka mig någon annan förklaring än att det hela är ett tydligt bevis på en överväldigande intelligent design.

Hur skulle ett öga av slumpen kunna utvecklas i små steg? I tidigare faser hade det ju inte fungerat alls.

Om utvecklingsläran stämmer, är ju allting fortfarande under utveckling. Inget borde i så fall vara perfekt. Men kan t ex en myra, ett bi, en spindel, ett lejon, en hunds nos eller ett skönt doftande blomster utvecklas mer och bli ännu bättre?

Intelligent design? Ja tack! En bländande intelligent design! Designern är Bibelns Gud."
Bara ett par dagar dröjde innan nästa insändare dök upp. Denna gång var det från signaturen en 12-årig ateist:
"Svar på insändaren om intelligent design under signaturen G Amling i Jönköpingsposten 8 augusti.

För det första, ett öga går att förklara med Darwins teori. Det kom troligen från början som en ljuskänslig glob på plattmaskar (kolla på "Livets resa" på animal planet). För det andra finns det en uppsjö av bevis, som exempelvis felande länkar som kvastfene liknande fiskar/ödlor, som (o)intelligent design inte kan förklara. Ett tips är "Domens dag" på kunskapskanalen om Denverrättegången.

Jag säger i alla fall nej till (o)intelligent design."
G Amling eller en 12-årig ateist? Det finns hopp om framtiden. ;)

Andra bloggar om: ,

Ett till barn faller offer för religiös sekt

Jag har tidigare skrivit om bl a en 15-månaders bebis, en tonåring och en 11-årig flicka som fallit offer för religiösa sekters vettlösa idéer. Nu är det dags igen.

Denna gång är det en 19 månader gammal pojke som hittades död i en resväska. Det visade sig att föräldrarna, som tillhör en religiös sekt, svultit pojken till döds bl a för att han vägrat säga "amen" vid matbordet. Sektmedlemmar menade dessutom att pojken var en demon.

Pojkens mamma och tre andra medlemmar ur sekten åtalas nu för mord.

Andra bloggar om:

söndag 10 augusti 2008

Knack knack

Det knackar på dörren. Jaha, min sons kompisar som vill leka igen? Nä, det är en medelålders kvinna och en pojke på 10 (+/- 2) år.

Kvinnan frågar ifall de får läsa några stycken ur bibeln som handlar om vad som ska hända framöver. Ja, det går väl bra säger jag. Kvinnan ger bibeln till sin son som läser om att gud kommer för att rädda oss eller något i den stilen. Domedagsteologi i sann Jehovasanda.
Sonen verkar varken entusiastisk eller motvillig. Istället verkar läsande utföras som en självklar plikt. Kvinnan är något mera rutinerad men hennes genomgång känns också väldigt utarbetat och pliktmässigt.

Knacka på. Berätta om veckans budskap. Räck ut Vakttornet (med bilagor). Tacka och gå till nästa dörr. För det måste man som Jehovas. Det handlar plikt.

Och denna plikt skulle sonen också lära sig.

Igår skrev jag om precis detta. Om barndomen och de värderingar och uppfattningar man tar med sig in i det vuxna livet. Vill Jehova säga mig något med dagens besök? ;)

Det var ett tag sedan Jehovas var och knackade på men den röda tråden för deras budskap går inte att ta miste på. Världen är en hemsk plats och människan kan inte hejda denna utveckling. Krig, naturkatastrofer, svält, brottslighet, orättvisor, osv är vanliga teman. Idag fick jag Vakttornet nr 15 "Är bättre tider på väg?", Vakna! nr 8 "GLOBAL uppvärmning - Är jorden i fara?" och en litet häfte med den käcka titel "Allt lidande ÄR SNART SLUT!".

Artiklarna är som de brukar vara. Jorden håller på att gå under, det är vårt fel och vi kan ingenting göra. Endast Gud kan rädda oss och de som tror och följer honom kommer att få leva i ett framtida paradis på jorden. Och slutet är nära. Alla tecken finns där om man bara tolkar bibeln som de gör. Har man hört det förut?

Detta är precis vad man vill läsa om en regnig söndag, eller hur?

Jag avslutar med ett citat från en artikel i Vakttornet med rubriken "Undervisa dina barn - Samuel höll fast vid det som var rätt."

"Hur är det med dig? Kommer du att vara lik Samuel när du blir äldre? Kommer du att våga stå för det som är rätt? Kommer du att fortsätta hålla fast vid det som Bibeln lär och det som dina föräldrar lärt dig? Om du gör det blir både Jehova och dina föräldrar glada."

Andra bloggar om: ,

lördag 9 augusti 2008

Alternativ datorsupport

Eftersom jag är utbildad och jobbar inom IT så är följande video extra rolig.Får mig att tänka på frågan varför troende inte ber till gud vid databekymmer? Eller det kanske de gör? Det hade jag gjort. Och om jag hade varit gud så hade jag haft tre standardsvar:

1. Se till att alla sladdar sitter ordentligt fast.
2. Starta om datorn.
3. Formatera hårddisken.

Andra bloggar om: ,

Amanda Peet om vaccinationer


"It seems that the media is often giving celebrities and actors more authority on this issue than they are giving the experts. I know it’s a paradox, but that’s part of why I wanted to become a spokesperson, to say to people, Please don’t listen to me. Don’t listen to actors. Go to the experts."
Precis.

Hittad via The Rogues Gallery

Andra bloggar om: ,

Barndom och emotionella värderingar

Jag är av uppfattningen att de värderingar, övertygelser och sanningar man omges av under sin barndom kommer att ha stor påverkan långt in i vuxen ålder. Kanske livet igenom.

Frågan en förälder då kanske måste ställa sig är vilka värderingar och övertygelser man vill att barnen ska ta ställning till själva som äldre och vilka de ska få med sig hemifrån. Detta kan vara mycket svårt att ta bestämma. Och än svårare i praktiken.

Hur ska en t ex en övertygad och aktiv politisk ideolog uppträda för att de egna värderingarna inte ska smitta av sig på barnen? Hur ska djupt troende föräldrar bete sig hemma för att inte föra vidare sin tro till barnen? Hur ska jag som ateist, humanist och heavy metalfan lämna vissa övertygelseval så öppna som möjligt för mitt barn?

En lösning är att inte aktivt propagera för sina åsikter i frågor som man vill låta barnen själva ta ställning till.

Men räcker detta? Nej, det tror jag tyvärr inte. För vad hjälper det ifall marxisten ändå klär väggarna med porträtt av Lenin, fyller bokhyllan med politiska skrifter, umgås i likasinnade kretsar, talar hjärtligt om sin ideologi vid matbordet och kastar ilskna blickar på Fredrik Reinfeldt? Vad hjälper det om de troende föräldrarna ändå tar sina barn till religiösa barnmöten, ber middags- och godnattböner, regelbundet läser bibeln och talar om gud som om han vore en självklarhet? Vad hjälper det om om jag har Metallica i högtalarna dygnet runt och bränner dansbandsskivor, öppet visar missnöje mot religiösa övertygelser/värderingar och mediterar vid mitt altare med bilder på Christer Sturmark?

Jovisst. Men hur undviker man sådant här? Måste vi föräldrar i 18 år dölja vissa övertygelser och värderingar som vi kanske brinner för? Övertygelser som kanske utgör en central del av vår existens? Jag har inget bra svar. Som ateist har jag dock vissa fördelar i och med att jag inte har några ritualer, sociala/andliga möten, heliga ikoner/skrifter, osv att "dölja". Troende med ambitionen att uppfostra fritänkande barn måste ha det svårare. Så jag vill inte klaga för mycket på dem.

Varför tror jag egentligen att uppfattningar och värderingar från barndomen är så viktiga? Utöver den forskning som tyder på detta är jag ju själv inte troende. Jag uppfostrades inte i ett ideologiskt eller religiöst färgat hem. Vad vet jag då om sådan påverkan?

Jag är som sagt inte troende men jag har vissa erfarenheter från min barndom som jag tror ger mig vissa (kanske begränsade) möjligheter till jämförelse.

Mina båda föräldrar är födda i Finland och som stolta finnar i ett annat land (Sverige) var det en självklarhet för mig att också högvärdera Finland. Som ung bodde jag dessutom i ett område med många finländare. Det bodde så många finnar där att jag t o m gick i finsktalande skola i låg- och mellanstadiet. Det blev naturligt att umgås med likasinnade och i denna sociala kontext frodades den finska stoltheten. Att vi dessutom tillhörde en minoritet hjälpte ju till.

Jag tror inte att mina föräldrar någonsin talade om för mig att Finland var bättre än Sverige eller att jag inte fick favorisera Sverige. Någon indoktrination förekom inte. Jag tror inte ens att de aktivt påhejade min finska stolthet. Men trots detta växte jag upp med en stor kärlek till Finland. Och Sverige såg jag som en "konkurrent" som jag ofta hade svårt för. Lite lillebrorsavundsjuka kanske? När det gällde idrott var Sverige fiende nummer ett. Det gick inte att heja på Sverige om de så spelade mot Moldavien. Då hejade jag på Moldavien.

Än idag ser jag Finland som personlig favorit i alla fall när det gäller idrott. Jag får ett emotionellt rus av att heja på Finland och se dem vinna. Och när det gäller Sverige gäller ofta motsatsen, även om jag numera är en stolt svensk. Emotionellt tar det ändå emot att heja på Sverige i t ex ishockey. Mot Finland är det fullt omöjligt och det kan t o m ta emot när det gäller andra länder. Numera kan jag faktiskt känna en viss glädje åt Tre Kronors framgångar, men när de förlorar kan en skadeglädjen blossa upp som jag därefter måste kämpa emot. För jag saknar helt rationella skäl till att känna så. Jag känner inte ens igen namnen på majoriteten av de finska spelarna längre, samtidigt som jag vet vilka alla svenska kronor är.

Vad beror detta på då? Givetvis är det barndomen och de emotionella värderingar som utvecklades i min unga hjärna som spökar. Men att ha en förkärlek för Finland är inte direkt något jag eller andra lider av. Det är en ganska oskyldig preferens. Men jag tror att jag har något att lära av dessa känslor. Jag kan tack vare detta relatera till andras övertygelsegrunder. Sen är det ju positivt att jag inte fått några falska barndomsövertygelser - Finland är ju bäst i hockey utifrån fullständigt objektiva mått. De har t ex Teemu Selänne - världens bästa hockeyspelare. :)

Barndomens värderingar, övertygelser och sanningar är svåra att bli av med. Även om man senare stöter på intellektuella hinder så kommer känslorna att kämpa emot. Och känslorna har en tendens att vara svårbesegrade. Som människor är vi först och främst styrda av våra medvetna och undermedvetna emotioner. Huvudsaken av vårt tänkande går åt att rationalisera det vi redan tror på och vill fortsätta tro på - i känslomässig mening.

Så det är inte lätt att som förälder förbereda sina barn för en självständig framtid.

Min egen ambition är att ge mitt barn bästa möjliga sociala, psykologiska och kognitiva grunder för att som vuxen kunnat fungera som ansvarstagande, empatiska och fritt (och kritiskt) tänkande individ. Barn behöver vissa grunder, men de behöver inte alltid detaljerna. Sådant kan de få upptäcka och bestämma själva. Lätt som en plätt. Eller hur? ;)

Frågor som jag hade velat att alla barn skulle få ta ställning till själva vid mogen ålder är:
- religiösa frågor
- politisk ideologi
- moralisk filosofi
- vetenskapliga uppfattningar

Men detta är inget lätt ämne, speciellt för föräldrar. Jag kommer säkerligen att fundera vidare i dessa banor i lång tid framöver. Hur tänker ni?

Andra bloggar om:

fredag 8 augusti 2008

Böcker på second hand

Följande böcker valde jag att lägga beslag på vid senaste rundan till second handbutiken. 10 kr kostade detta storköp.

Andra bloggar om:

torsdag 7 augusti 2008

Skeptips 7 Augusti

Följande har hamnat i min intresselåda de senaste dagarna...

I want to believe - Så lyder undertiteln till senaste Arkiv X-filmen. I DN går Clas Svahn, ordförande i Riksorganisationen UFO-Sverige, igenom verkligheten bakom de paranormala fenomen som förekommit under seriens gång. Utomjordingar, ombordtagningar, konspirationsteorier, sädesfältscirklar, m.m. tas upp.

Minst 50 personer i Indien har blivit blinda efter att ha stirrat på solen alltför länge. De väntade sig nämligen få se jungfru Maria som enligt rykten visat sig på platsen. Varför Maria inte satte stopp för stirrandet rapporterades inte.

Den 92:a upplagan av The Skeptics Circle finns nu att läsa hos The Lay Scientist.

På Friendly Atheist blogg kan man läsa om det religiösa homofördömandets effekter. En kvinna berättar hur hon fortfarande har samvetskval över sin läggning trots att hon inte längre är troende. På samma blogg kan man även läsa om en f d Jehovas vittnes obehagliga historia.

Michael Brooks diskuterar i en artikel på New Scientist om universums påstådda finjustering för liv. Han menar att detta argument egentligen inte testats ordentligt men att nyligen gjorda simulationer visat att universum anpassade för liv kanske inte är så ovanliga. Serien Jesus and Mo rör vid en liknande fråga nämligen varför det finns något istället för inget.

American Atheists har utformat en ceremoni för dekonvertering som bl a innebär torkning med en fön. Fyndigt.

Till sist vill jag rekommendera en lång men utförlig artikel som diskuterar varför tron på det övernaturliga består. Artikeln går bland annat in på det magiska tänkandet, hjärnans tendens att fylla i informationsluckor, våra intuitiva teorier om osynliga mekanismer, intuitionens baksidor och tänkbara fördelar med övernaturliga övertygelser.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Fritänkande superhjältar

Det var ett tag sedan jag var inne på Comicbookreligion.com men när Dagen diskuterade sajten tog jag en ny titt.

Oväntat nog började jag leta efter agnostiska/ateistiska/humanistiska superhjältar, men tyvärr finns det inte många. Inte kända i alla fall. Lex Luthor är förvisso känd, men knappast en "superhjälte" att se upp till.

Några intressanta karaktärer hittade jag dock.

Starman (Ted Knight): Atheist. Ted Knight has no natural superhuman powers. His abilities stem from the use of his inventions, the gravity rod and the cosmic rod. Ted possesses a brilliant intellect, mastery of several sciences, and a gift for invention.


Doctor Thirteen: Atheist. Dr. Thirteen is a parapsychologist who investigates reports of possible supernatural activity with the goal of proving them to be hoaxes. His skepticism makes him somewhat resistant to magical effects.

Mr Terrific (Michael Holt): Atheist. At a young age, Michael Holt showed remarkable intelligence, reading and assimilating the works of Bohr, Einstein, Planck, and Feynman, the pantheon of theoretical physics, at the age of six. Before he began his career as a superhero, he already possessed 14 Ph.D's (two in Engineering and Physics -- including doctorates and masters degrees in Law, Psychology, Chemistry, Political science, and Mathematics).

Andra bloggar om: ,

onsdag 6 augusti 2008

Bibeln förklarar evolutionsteorin

Jag publicerade bara några minuter sedan första avsnittet av Richard Dawkins nya serie om Darwin och evolutionen. Detta ångrar jag nu efter läsning av en artikel i Dagen.

Dagenartikeln förklarar nämligen med briljerande retrodiktion och obundna associationer hur bibeln förklarade evolutionen över tusen år före Darwin. Jag borde ha skippat Dawkins tv-program och hänvisat er till den heliga skriften istället. Ber om ursäkt.

För vem kan säga mot sådant här:

""I begynnelsen var ordet och ... i ordet var liv." Modern vetenskap har på ett mycket övertygande sätt bekräftat sanningshalten i denna utsaga i Johannes evangeliums inledning och dess motsvarigheter i Första Moseboks skapelsebefallningar genom att visa att allt liv bygger på ordergivningen från orden i det kemiska språket DNA - alla livsformers generalplan."

Artikeln lyckas utöver detta visa hur bibeln bekräftar Einsteins och Hawkins teorier.

Visst är det fantastiskt? Synd bara att ingen lyckades upptäcka dessa teorier utifrån bibeln. För allt fanns ju där, vilket nu är bevisat.

Enligt min mening bör forskare världen över slänga sina datorer, stänga sina laboratorier, skrota alla teleskop och bränna sina anteckningsblock. De bör istället plocka fram varsin bibel där framtidens paradigmskiftande teorier säkerligen väntar på att upptäckas.

Andra bloggar om: ,

The Genius of Charles Darwin

Här är första avsnittet (av tre) av Richard Dawkins nya tv-serie The Genius of Charles Darwin.Andra bloggar om: , ,

tisdag 5 augusti 2008

Insändare om alternativ vård

I Jönköpingsposten den 4 augusti hittade jag en insändare av Anna Svensson där hon förespråkade en introduktion av fler alternativa metoder till den allmänna sjukvården. Specifikt verkade det gälla homeopati.

Efter lite googling fann jag att hon skickat exakt samma text till en mängd tidningar.

Såhär skriver hon:

Varför ska etablissemanget vägra oss vanliga människor vård utanför den traditionella skolmedicinen? Varför ska vi vanliga döda behöva stå ut med kroniska sjukdomar och besvär bara för att den alternativa och komplementära medicinen inte accepteras av våra politiker?
Jag har nu haft min reumatism och besvärande allergi i mer än tio år, utan att den traditionella vården har kunnat hjälpa mig med den minsta lindring. Det enda jag blivit erbjuden är farliga mediciner med kraftiga biverkningar och som ändå inte kunnat bota mig.

Tack vare en god vän kom jag i kontakt med en bok om egenvård med homeopati. Detta blev min räddning, trots att jag från början var ganska skeptisk (precis som jag fått lära mig att vara mot det som normalt inte accepteras av samhället). Men efter att ha läst och funderat, läst och funderat började jag inse olika saker om mig själv.

Detta blev lösningen på mina kroniska besvär och jag har nu sedan sex månader tillbaka blivit nästan helt besvärsfri och mår mycket bättre. Och det är jag mycket glad över efter att ha haft ständiga smärtor under så lång tid.

Varför ska våra politiker få bestämma över vår hälsa på detta sätt? Jag kan varmt rekommendera boken till alla andra som dragit på sig kroniska besvär med hälsan, den heter ”Må bättre till kropp och själ” och är skriven av homeopaten Pär Wahlström. Läs den och unna dig en annan syn på din sjukdom! Många bibliotek har den till utlåning, men annars kan du säkert få tag i den i bokhandeln.

Anna Svensson, 46 år
(varav 10 jag inte ens vill minnas)

Såhär ser jag på det hela.

Till att börja önskar jag ingen dålig hälsa. Alla hälsoförbättringar är positiva oavsett vilken metod man tillskriver framgången. Jag är fullt medveten om att många upplever sig ha blivit hjälpta av alternativa metoder och jag är glad för deras skull. Men detta räcker inte för metoderna ska accepteras inom den allmänna sjukvården.

Istället vill jag berömma den svenska sjukvården för de hårda krav som gäller för godkännande av nya vårdmetoder.

Varför är jag av denna åsikt?

Sjukvården i Sverige är till stor del skattefinansierad och dessa pengar verkar sällan räcka fullt ut. Långa vårdköer, dåliga löner och så vidare är till stor del konsekvenser av ekonomiska begränsningar. Därför är det extra viktigt att pengarna som finns används på bästa möjliga sätt. För att garantera bästa tänkbara vård måste de ekonomiska medlen styras till metoder vars effektivitet konstaterats genom gedigen vetenskaplig forskning.

De behandlingsmetoder som inkluderas under den så kallade alternativa medicinen saknar väldigt ofta sådant forskningsstöd. Det är därför metoderna kallas för ”alternativa” istället för skolmedicinska. Borde sådana metoder inkluderas inom den allmänna sjukvården? Nej, eftersom detta skulle innebära att man tvingas att strama åt budgeten för effektiva metoder till förmån för spekulativa alternativ. Detta vore enligt min mening grovt oansvarigt.

Utöver den ekonomiska biten finns det andra risker med att släppa in alternativa metoder. Till att börja med får metoderna en status de inte förtjänar. Att metoderna kommer att släppas in på grund av sänkta beviskrav lär få tänka på. För det andra riskerar man att försämra förtroendet för den svenska vården i allmänhet. Många kommer att undra varför man erbjuds skumma alternativa metoder och andra lär uppleva att vårdkvalitén generellt sett försämras (till följd av nya verkningslösa metoder).

Homeopati, zonterapi, ayurveda, irisdiagnostik, dianetik, kinesiologi och andra så kallade alternativa metoder bör inte höra hemma inom den allmänna sjukvården förrän dessa genom övertygande vetenskapliga studier förtjänat sin plats.

Homeopatiförespråkaren Pär Wahlström är förresten inte en man bör ha alltför högt förtroende för. Han är bl a dömd för bokföringsbrott och olovligt förfogande under namnet Christer Domermark. Han är även svartflaggad av Råd & Rön för oseriös stuguthyrningsverksamhet. Nyligen gick hans företag i konkurs.

Insändaren:
Nwt.se
Länstidningen i Södertälje
Dagens Arbete
Östersunds-Posten
Hallands Nyheter
Värmlands Folkblad

Trelleborgs Allehanda
Norran
Katrineholms Kuriren

Andra bloggar om: , ,

Phil Plait och JREF

Är precis hemkommen från en trevlig semestertripp till Göteborg. Har hunnit ta med sonen till hajarna på Universum, kaninerna på Liseberg och broarna på Paddan.

Dock räcker det med ett par dagar utan internetuppkoppling för att bli efter gällande skeptiska nyheter, bloggande och svarande på kommentarer. Ska ta tag i detta snarast möjligt.

Men jag kan börja så smått med två nyheter, en bra och en dålig. Vilken vill ni höra först?

De som vill höra den dåliga först räcker upp en hand nu... *räknar*

Och de som vill höra den bra först räcker upp en hand nu... *räknar*

Mhmm...

Den dåliga först alltså. Den dåliga nyheten är att James Randi kliver ner från sin post som ordförande för James Randi Educational Foundation (JREF) för att ägna mer tid åt bl a bokskrivandet. En stor era har kommit till ända.

Och det goda nyheten? Phil Plait kommer att ta vid som ny ordförande. Plait är utbildad astronom och välkänd för sitt vetenskapsbloggande. Bad Astronomy vann 2007 pris för bästa vetenskapsblogg på Weblog Awards.

Plait har i flera år varit aktiv inom kampen mot pseudovetenskap, missinformation och konspirationsteorier. Han tillhör de mest uppskattade och välkända individerna inom skeptikerkretsarna. P g a sitt kunnande, sin erfarenhet och sin personlighet lär han ha ett enormt kontaktnätverket inom vetenskaps-, blogg- och skeptikervärlden. Jag är säker på att han kommer att förvalta sin nya presidentroll väl. Men han kommer givetvis inte att kunna ersätta Randi, vilket han själv erkänner.

"There is no way I can replace Randi, or fill his shoes, or even be moderately Amazing. I won’t even try. Happily, I don’t need to: he will continue to work with the JREF, guiding the Foundation as the Chairman of the Board of Directors. There is a lot of Randi in the JREF, and of the JREF in Randi, and I wouldn’t have it any other way."
Men det känns bra att stiftelsen fått en så ung, kompetent och ambitiös ordförande. Och jag ser givetvis fram emot de böcker Randi jobbar med!

Andra bloggar om: , ,