torsdag 11 december 2008

Placeboakupunktur är riktig akupunktur?

Den senaste tiden har alternativmedicin fått ett visst fokus i media, kanske främst p g a boken Salvekvick och Kvacksalveri. I den hävdar Ernst och Singh bl a att akupunktur har närmast noll effekt utöver placebo.

Nu väljer fem förespråkare av akupunktur att försvara metoden. I princip är detta bra för att kunna utveckla debatten. Men frågan är hur övertygande de fem är?

Till att börja med ska jag medge att akupunktur inte tillhör de alternativmediciner jag är mest skeptisk till. Homeopati t ex är långt mer osannolik. Dock är jag skeptisk till att akupunktur skulle ha någon större effekt. Och dess traditionella teoretiska grund som bygger på energiflöden, meridianer och Qi placerar jag i kategorin magiskt tänkande. Min tolkning av forskningen är att akupunkturen endast visat sig ha marginell effekt inom ett fåtal områden. Dessutom har eventuell placeboeffekt inte kunnat uteslutas p g a att studierna överlag hållit dålig metodologisk kvalitét.

Vad säger de fem förspråkarna?

I artikeln presenteras SBUs bedömning att:

"...det finns starkt vetenskapligt stöd för att akupunktur har en smärtlindrande effekt jämförbar med annan behandling vid ländryggssmärta, vid tennisarmbåge och vid nack-skuldersmärta."

Slutsatsen är förvisso från 2004 men läget har nog inte förändrats avsevärt sedan dess. Akupunktur har helt klart effekt. Men till vilken grad och varför? SBU verkar t ex inte ha kunnat utesluta placebo som förklaring med tanke på att de ställer följande fråga i samma utredning:

"Ger akupunktur effektivare smärtlindring än en trovärdig placebo?
Genom strikta studier med användning av så kallade placebonålar eller
annan liknande metodik skulle effekten av placebo kunna utvärderas
mer tillförlitligt [2,50]. Ett överväldigande antal studier har för få individer
i grupperna för att möjliggöra meningsfulla jämförelser mellan
grupperna. Stora multicenterstudier är därför att rekommendera."
s 408, Metoder för behandling av långvarig smärta, SBU

Christer Carlsson, en av de fem, gillar dock inte allt snack om placebo och han är irriterad på Martin Ingvar. Ingvar forskar på Karolinska Institutet på just alternativa- och komplementära metoder.

Christer Carlsson:

"Jag är otroligt trött på placebodiskussionen. Jag har jobbat i motvind i alla år och sett goda resultat. Martin Ingvar har inte jobbat ett dugg med akupunktur."

De som är övertygade om diverse metoders giltighet gillar givetvis inte snack om motsatsen. Men det hjälper ju inte att gnälla heller. Forska istället vidare och visa att placeboeffekten inte är en sannolik komponent i effektbilden. Att själv "ha sett" goda resultat säger oftast ganska litet.

Vidare menar han att Martin Ingvar varit orättvis i sin kritik mot användandet av akupunktur:

"Vi behandlar långvariga smärttillstånd och en del andra symtom där det finns vetenskapliga resultat och beprövad erfarenhet. Om någon med legitimation använder akupunktur ”hej vilt” så är det olagligt och bör förstås anmälas."

Menar han då att Rolf Nordemar, en annan av de fem, borde undersökas närmare? Han verkar tillhöra den skara som använder akupunktur trots bristande vetenskapligt stöd. Bl a stödjer han metoden mot pollenallergi.

"Akupunktur vid pollenallergi är kanske inte godkänd inom försäkringskassan, men kan ge bra resultat. Man sätter nålarna i punkter som kan påverka nervsystemet och signalera till ryggmärgen."
- Aftonbladet

Barnmorskan Lilleba Anckers beklagar sig över att folk är skeptiska:

"Jag var med på en förlossning i förrgår. Jag frågade kvinnan om hon ville ha akupunktur. Då tittade hon på sin man och sa: ”Jag har ju läst att det inte fungerar”. Jag tycker att det är så tråkigt att det är det som kommer fram."

Vad säger forskningen? De två senaste systematiska genomgångarna verkar vara från 2004:

"There is insufficient evidence for the efficacy of any of the complementary and alternative therapies for labor pain, with the exception of intracutaneous sterile water injections. For all the other treatments described it is impossible to make any definitive conclusions regarding effectiveness in labor pain control."
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15295342
"It is concluded that the evidence for acupuncture as an adjunct to conventional pain control during labor is promising but, because of the paucity of trial data, not convincing. Further research is warranted to clearly define its place in labor pain management.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15547526"

Såhär ser det ut i många studier gällande akupunktur. Eventuellt finns det en viss effekt, men mer och bättre forskning krävs för att klara slutsatser ska kunna dras. Kvinnan som trodde att metoden inte fungerade hade inte helt rätt, dock hade hon goda skäl att vara skeptisk.

Något som är extra intressant i akupunkturforskningen är relationen mellan akupunktur och så kallad placeboakupunktur (sham-akupunktur). Dessa två brukar alltid ge bättre effekt än ingen behandling alls, men skillnaden mellan de två är sällan stor. Vissa studier visar på lika effekt, i andra får akupunktur bättre resultat och i vissa verkar placebo ge bättre effekt. En inte alltför orimlig förklaring till sådana resultat är att båda varianterna är placebon.

Men om man har en stark tro på akupunkturens effekt vill man ju inte dra sådana slutsatser. Vad finns det då för alternativ? Jo - att både vanlig- och placeboakupunktur har verklig effekt. Placebon är alltså ingen placebo.

Rolf Nordemar:

"Det blir inte samma sak som att jämföra läkemedel med sockerpiller. Med akupunktur kan man få liknande effekter med så kallat overksamma nålar. Om man då kommer fram till att man får liknande resultat i de båda grupperna måste man vara klar över att man gjort två aktiva behandlingar"

Så man behöver inte sätta nålarna på rätt ställen? Och de behöver inte ens penetrera huden? Ok, om du säger det så. Men låter allt lite som bortförklaringar.

För att testa akupunkturens effektivitet vill Nordemar att man istället att man nöjer sig med jämförelser med andra standardmetoder. Någon alternativ placebometod verkar han inte ha tänkt sig. Och då kan man aldrig bedöma placeboeffektens roll.

Men som sagt - Jag är hyffsat öppen för att akupunktur skulle kunna ha en viss effekt. Men i dagsläget är det svårt att inte vara skeptisk.

Andra bloggar om: ,

8 kommentarer:

Maria sa...

Jag är den förste att förespråka ett hälsosamt kritiskt förhållningssätt till världen vi lever i, men inte till den grad att man utesluter möjligheter för att de i nuläget inte är bevisade enligt vetenskapens kriterier. Själv testade jag för några år sedan akupunktur för två olika krämpor och fann att det var effektivt för det ena men helt verkningslöst för det andra.

I de här frågorna måste man dessutom ta hänsyn till de biverkningar som följer med respektive alternativ. Långvariga behandlingar med smärtstillande medicin har ganska stora och negativa biverkningar till exempel. Ofta är det ju just smärtstillande/antiinflammatoriska medel som erbjuds som enda alternativ till naturmedicinen.

Att läkarvetenskapen står frågande och vilsna inför många sjukdomar ska man inte heller glömma. Man vill gärna tro att det är en exakt vetenskap men det är allt annat än det.


Maria

Pekka S sa...

Maria: Jag håller med dig om att man måste vara öppen för sådant som inte än är bevisat.

Att du upplever dig bli hjälpt av akupunktur är jättebra. Kanske var det akupunkturen som hjälpte. Kanske var det placebo. Kanske gick det över av sig självt eller av annan orsak. Enskilda individers resultat är jättesvåra att dra slutsatser ifrån.

Maria sa...

Håller med dig, det är svårt att avgöra vad som är vad. Hade det anbart handlat om placebo borde jag dock ha märkt en förbättring på båda behandlingarna (som behandlade olika krämpor), men jag märkte bara av det på den ena.

Men vad man vid det här laget vet är väl att bara det faktum att någon annan ägnar vår åkomma uppmärksamhet ger en positiv effekt. Och frågan är då om man måste kalla den placebo eller om man helt enkelt ska överväga tanken på att mänsklig interaktion och närhet har effekter som inte kan ringas in med kemiska termer.

Pekka S sa...

Nu vet jag ju inte vilka krämpor du hade men visst borde placebo kunna hjälpa mer i vissa fall? T ex lär placeboeffekten fungera bättre mot stress och oro än mot nötallergi och benmärgscancer.

Forbo sa...

Maria/Pekka,

Det är ju också så att vissa krämpor går över av sig självt...ryggont,nackspärr, spänningshuvudvärk, magbesvär etc Om man sedan har fått behandling för dessa besvär så är det lätt att koppla samman behandlingen med besvärens avlägsnande..när de lika gärna kan ha försvunnit av sig själva.

Sen ska man vara väldigt medveten om följande:
Att "något inte kan förklaras vetenskapligt ännu" är en sak...men saker som vetenskapligt är bevisat om och om igen är verkningslösa, det är något annat. Alltså, om akupunktur i vetenskapliga tester visat sig fungera, då hade nästa stega varit att ta reda på hur det fungerar... Men nu har det ju visat sig att det inte fungerar...och då finns det inte längre anledning att älta frågan vidare.

Det är lite som med svarta hål...vetenskapen vet inte hur de fungerar...men det är bevisat att de finns. Då är det av intresse och vikt att ta reda på hur de fungerar.

Pekka S sa...

Jag skulle inte våga gå så långt som att påstå att akupunktur visat sig vara icke verksam i entydig mening. Snarare är forskningen motsägelsefull och av generellt dålig kvalitet. Mycket talar dock för att akupunktur är en närmast ren placebo.

Sedan finns det andra metoder, som t ex homeopati, som man verkligen inte bör älta vidare.

Forbo sa...

Pekka:

Sant, jag ville bara påpeka själva den gamla grejen med "Bara för att vetenskapen inte förstår ÄN..."

Pekka S sa...

Det tål att upprepas.