fredag 28 november 2008

Skeptips 28 November

Onlineserien PvP konstaterar att vetenskap är foten som kickar magi på nötterna.

Ben Goldacre är förkyld och då passar han på att informera om övertro på c-vitamin, regression to the mean, våra tendenser att se mönster där sådana inte finns, m.m.

Det har florerat en hel del misstänkt insändarreklam för homeopaten Pär Wahlström i diverse tidningar. Nu har Wahlströms förlag börjat med pressmeddelanden istället. Bl a gör de reklam för Wahlströms nya bok om "homeopatisk energimedicin" som handlar om "metafysiska energier". Suck...

Mats Reimer fortsätter sin undersökning av (vissa) svenska kiropraktikers ovetenskapliga hållning. Bl a verkar det förekomma skumma "medicinska" instrument och ogrundade påståenden om "vård" av barn.

Sedan har vi två nyheter från Dagen. Enligt den första visar en dansk studie att ungdomar tenderar att tro mindre på gud efter sin konfirmation. Vad detta beror på vågar jag inte spekulera i.
Den andra nyheten är att Åke Green tar avstånd från Westboro Baptist Church (WBC). Detta är ironiskt med tanke på att WBC riktat sin hat mot Sverige (God Hates Sweden) till stor pga åtalet mot Åke Green. Bra Åke!

Marc Crislip presenterar på Science-Based Medicine en jämförelse av immunsystemspåfrestning från vaccinationsschemat kontra livet i stort. Intressant med lite perspektiv, speciellt för de som är rädda för vacciner.

Action Skeptics beskriver värdet av tvivel. Som skeptiker tycker jag givetvis att inlägget är mycket tänkvärt.

Medvetenskap presenterar en lista på korrelat till kvacksalveri. Läs och lär. Mycket användbart.

Brittiska reklamgranskningsnämnden ASA har stoppat en reklamfilm för astrologi, ädelstenar och annat tjafs. Helrätt.

Nu finns Christer Sturmarks intervju med Eva Dahlgren som video på webben. Uppskattas av oss som är intresserade men saknar TV8.

Kvällsposten har en artikel om Magnus, en 16-årig kille med autism, vars föräldrar är upprörda över att den svenska vården inte erbjuder syrgasbehandling som vård. Syrgasbehandling går ut på att inandas syrerikt luft i en tryckkammare, vilket sägs påverka autistiska individer till det bättre. Någon vetenskaplig stöd för metoden finns inte och därmed är det inte konstigt att alternativet inte finns att tillgå i den svenska vården. Men jag full förståelse för att föräldrar, till varje pris, vill hjälpa sina barn. Dock finns det en stor risk att de blir lurade eller lurar sig själva när metoderna saknas bevisgrund.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

10 kommentarer:

Johan Persson sa...

För mig så bidrog konfirmationsundervisningen starkt till att jag en gång för alla tog avstånd från kristendomen, den fick mig helt enkelt att läsa Bibeln från pärm till pärm. Då insåg jag dels att jag absolut inte trodde på den boken, dels att den "moral" som den gav uttryck för var direkt motbjudande.

Pekka S sa...

Troligtvis hjälper det en hel del att ha en (i någon grad) kristen uppfostran och att ingå i kristna kretsar för att kunna finna Bibeln trovärdig när man väl läser den.

Anonym sa...

Varför tog Åke Green avstånd från Westboro Baptist Church?

Henrik Gustafsson sa...

Johan och Pekka: Jag tror Bibeln förstås bäst utifrån kyrkans tradition eftersom Bibeln är en produkt av kyrkans tradition. Man ska visserligen inte inte förakta den förståelse av Bibeln som kan fås från den moderna femtonåringens perspektiv, men risken finns att Bibeln kapas från sin historia och kyrkans budskap om man bara läser den rakt av som om den inte vore en förvetenskaplig text, på samma sätt som många gånger är fallet inom vissa evangelikala rörelser. Detta gör att jag tror att man bör problematisera vad det innebär att tro på Bibeln, många som hävdar att de tror på Bibeln kan ändå komma fram till ganska olika slutsatser i olika frågor. Vad gäller Bibelns moral så kan denna möjligen uppfattas som motbjudande, Jesus säger en del vassa saker. Samtidigt upplever jag att många som kallar Bibelns moral motbjudande tar fasta på vissa saker i gamla testamentet och tror att det är så man läser Bibeln. Bibeln måste förstås utifrån kyrkans tradition, den kom till för att berätta om Jesus och uttrycker därför i sin helhet en rörelse, från exempelvis att stena till "inte heller jag dömer dig". Dock förnekar jag inte att Bibeln är spretig och svårbegriplig till och med för kyrkan själv, den är skriven av en mängd olika författare i olika tidsperioder och på olika platser. Hursomhelst tror jag att man missar centrala teman om man bara försöker läsa den utifrån det moderna bokstavliga upplysningsparadigmet, Bibeln är ytterst en bok som handlar om tidlösa erfarenheter av den mänskliga tillvaron, den handlar om liv och död, kärlek och hat, skuld och förlåtelse samt inte minst människans ändlighet och Guds oändlighet (vilket naturligtvis inte accepteras av alla och som kanske accepteras lättare om den primära socialisationen inbegripit religiösa motiv)

Pekka S sa...

Anonym: Han tycker väl att WBC är för hatiska helt enkelt.

Henrik: I min kommentar tänkte jag främst på tron på bibeln som historiskt dokument. Men du har helt rätt i att detta endast är ett synsätt. En tro på Bibeln som bok om människan tillvaro, liv och död, guds karaktär, osv känns mera sund. Men frågan är då vad man menar med "en tro på Bibeln"? Att den förmedlar svar på existentiella frågor, moralisk visdom och så vidare? Jovisst, men det gör kanske Koranen, Gudsillusionen och Sagan Om Ringen också? Eller är det Bibelns försök att ta sig an Gudsfrågor man har en tro på?

Sedan är ju frågan om man ens ska tala om "Bibelns moral", "bibelns Gud" eller "Bibelns historiska korrekthet". Bibeln består trots allt av ett flertal böcker, från olika författare, olika samhällen och olika tider (precis som du skriver). Visst kan man försöka skapa en helhetsbild av Bibeln men det lär inte ha varit med sådan avsikt böckerna skrevs.

En fråga - Vad menar du med att Bibeln "kom till för att berätta om Jesus"? Menar du hela Bibeln eller bara NT? Om du bara menar NT så har jag inga problem med påståendet.

Henrik Gustafsson sa...

oj det blev fel ovan, jag var visst inloggad som min fru, det är alltså jag som skrivit ovanstående

Henrik Gustafsson sa...

Ursäkta röran, nu skriver jag i mitt eget namn

Pekka: NT skrevs ju av författare i den framväxande unga kyrkan, GT var naturligtvis judarnas heliga skrifter och fanns på så sätt före Jesus och kristendomens inträde på arenan. Sedan är det ju som du säger att Bibelns författare kunde ju inte veta att deras texter skulle samlas ihop i en bok i framtiden, en bok som skulle läsas som en helhet. Det jag menar med att Bibeln kom till för att berätta om Jesus är att den som skriftsamling kom till genom kyrkans kanoniseringsprocess just eftersom man ansåg att de olika texterna vittnade om Jesus. Även GT pekade framåt mot Jesus menade man. Detta eftersom Jesus själv tycks ha uppfattat det så då han i evangelierna ofta legitimerade vissa saker han gjorde genom att hänvisa till skriftställen i det som inom kristendomen senare kom att kallas gamla testamentet. Det fanns ju en debatt i den unga kyrkan som drevs av Marcion om att man skulle förkasta GT helt eftersom den var från förkristen tid, men kyrkan bestämde till slut att även GT är centralt för att förstå vem Jesus är. Inom den lite modernare protestantiska traditionen sammanfattas väl denna syn på Bibeln bäst av Luther som sade: "Kristus är skriftens kärna och stjärna", dvs Bibeln, både GT och NT, måste läsas och förstås utifrån Jesus, om man vill förstå vad kristendomen handlar om.

När det gäller om ifall Koranen, Gudsillusionen och Sagan Om Ringen kan hjälpa en att förstå existensen och den mänskliga tillvaron så tror jag att det är så. Allt som har sitt ursprung i den mänskliga erfarenheten måste ju rimligen säga något om vad det innebär att existera och vara människa, man kan alltid lära något viktigt. Sedan är det ju så att i mitt fall så tror jag ju tillvarons mysterium sammanfattas på ett speciellt sätt i Jesus, men det är ju för att jag är kristen.

Pekka S sa...

Henrik: (Tog bort den felaktiga kommentaren.)

Jag tycker att Luther är ute på hal is när han menar att Bibeln i sin helhet har Jesus som kärna. Känns lite som önsketänkande eller efterhandskonstruerande. Visst kan han ha rätt, men är hans åsiktsgrunder verkligen starka nog för en sådan slutsats?

Är på liknande grunder lite skeptisk till kyrkofädernas syn GT. Visst refererar Jesus i evangelierna till GT men vet man att GT verkligen hade Jesus i åtanke? Det hade ju varit väldigt lätt för Jesus eller evangelieförfattarna att påstå att så var fallet. Men du som läst sånt här vet säkert att det ofta finns andra tolkningar av sådana citat. De flesta judar håller nog med oxå ;)

Kan man i studerandet av Bibeln komma ifrån att de olika böckerna faktiskt kan ha uppstått som lokala (ibland av varandra oberoende, ibland konkurrerande) skrifter, som eventuellt refererar till olika gudar (YHWH, El, Elohim, Adonai, El Shaddai)? Visst gick kanoniseringsprocessen ut på att skapa en Bibel med viss enhetlighet, men kan man som modern forskare verkligen hålla den uppfattningen utan vidare? Det finns väl t.o.m. tecken på att evangelierna inte är menade att vara inbördes kompatibla utan snarare är konkurrerande redogörelser?

Jag hyser viss tvivel till uppfattningen att bibeln bör läsas som en enhetlig, inbördes konsekvent bok. Teologi och apologetik av "bibeln alena"-typen känns inte heller trovärdigt.

Henrik Gustafsson sa...

Pekka: Naturligtvis kan det vara så att exempelvis de messiasförväntningar som uttrycks i GT inte alls syftar på Jesus, judarna tolkar ju det som att Jesus inte var den Messias som GT talade om, de väntar ju fortfarande på Messias. Det kan ju också vara så att alltihop var en bluff eller missuppfattning från första början, det finns kanske ingen Messias eller ens nån Gud. Dessutom är alla de textkritiska problem du ger uttryck för direkt relevanta ur ett vetenskapligt perspektiv, och även ur ett religiöst perspektiv. Det smidigaste hade ju troligen varit om kyrkan hade bestämt att Bibeln bara skulle innehålla ett evangelium och inget mer. Att kyrkan ändå uppfattat det som, och fortfarande uppfattar det som, att allt detta som Bibeln består av sammanlagt pekar mot Jesus säger kanske något om den religiösa trons integrerande funktion. Motsägelser på ett vetenskapligt plan tycks inte behöva innebära motsägelser på den religiösa trons plan. Kanske kan detta fenomen förstås utifrån något psykologiskt perspektiv. Men att fenomenet kan förstås innebär inte för mig att det kan förklaras.

Pekka S sa...

Är inte förståelse det samma som en förklaring? Om jag t ex förstår mig på hur binärkod fungerar har jag väl per automatik fått en förklaring?