måndag 6 oktober 2008

Skeptips 6 Oktober

En studie som publicerats i Science visar på ett samband mellan kontrollbrist och ökad tendens till illusorisk mönsteruppfattning. Ju mindre kontroll man har i en viss situation desto mer sannolikt är det att man uppfattar icke-existerande mönster/samband. Forskningen kan ge oss nya insikter om pareidolia, konspirationsteorier, vidskepelse, magiskt tänkande, osv.

"The less control people have over their lives, the more likely they are to try and regain control through mental gymnastics."

Steven Novella diskuterar forskningen på sin blogg Neurologica. Hittade även en notis om detta på Lennart Sjöbergs intressanta blogg.

1 oktober sände Uppdrag Granskning ett reportage om Scientologikyrkans dolda verksamhet i Sverige. Bloggen Medvetenskap har tittat på kyrkans behandlingsprogram.

Weird Science har tagit sig an ett SVT-reportage med en till synes okritisk inställning till antroposofisk vård av barn med aspergers.

Glenn R Morton var i flera år en kreationist som trodde att jorden var yngre än 10000 år gammal. Han publicerade artiklar i kreationistiska tidskrifter och deltog i konferenser med likasinnade. Men kunskaperna från hans arbete inom geologi ledde honom till slut ur denna teologiska skola. Intressant läsning.

I NY Times har Gina Kolata skrivit en mycket bra artikel om hur medicinska studier bör utformas. Steven Novella kommenterar på Science-Based Medicine.

Och på sin egen blogg, Neurologica, förklarar Novella vad som menas med termen vetenskaplig konsensus.

I Oregon verkar ännu ett barn ha fallit offer för Followers of Christ Church som jag skrivit om innan. Denna församling motsätter sig nämligen medicinsk vård och förlitar sig istället på bön och helbrägdagörelse. I mars 2008 dog en 15-månaders flicka till följd av medicinsk försummelse och nu har hennes 16-årige kusin Neil Beagley dött. Han verkar ha haft en urinvägsinfektion som obehandlad fick dödliga konsekvenser.

I England hotar en mässlingsepidemi att bryta ut till följd av de senaste årens låga vaccinationsgrad. Uppemot 100000 barn kan drabbas. Den låga vaccinationsgraden beror till stor del på antivaccinationsrörelsens högljudda skämselpropaganda.

Andra bloggar om: , , , , ,

2 kommentarer:

Henrik Gustafsson sa...

Första artikeln var intressant. Då kanske inte religion bara är en evolutionär bi-effekt? Förmågan att se mönster i en krissituation, även om dessa mönster i empirisk mening inte är sanna, tycks ju då ha en funktion som är gynnsam?

Pekka S sa...

För det första kan denna tendens till övertolkning i sig vara en evolutionär biprodukt.

Men om vi utgår ifrån att det finns en genuin evolutionär fördel med övertolkningstendensen så får man fråga sig vad detta säger om religioner? Religionerna skulle ju kunna ses som konsekvenser av denna evolutionärt fördelaktiga tendens. Därmed vore ju inte religionerna i sig direkta resultat av den naturliga selektionen. Kan man då inte se religionerna som evolutionära biprodukter?

Jag vågar dock inte dra några slutsatser om religioner från denna forskningen. Även om religioner enligt mig har vidskepliga och magiska inslag är religioner mer komplexa än så. Religionernas etiska/moraliska, mytologiska och existentialistiska sidor berörs inte nödvändigtvis. Frågan är egentligen hur och från vad religionerna evolverade. Började de som vidskepliga/magiska förklaringsmodeller, meningsskapande mytologi eller annat? Om jag förstått Karen Armstrong rätt var det myterna som påbörjade det hela. Lewis Wolpert i sin tur verkar tro på förklaringsmodellsmodellen så att säga...