måndag 15 september 2008

Troy Davis igen

Georgia Board of Pardon and Paroles röstade den 12 september för att inte förmildra straffet för den dödsdömde Troy Davis. Avrättningen är planerad att genomföras den 23:e.

Skicka genom Amnesty International en vädjan om att ompröva Troy Davis straff. Det tar inte många sekunder.

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: