tisdag 23 september 2008

Troy Davis fall kommer att granskas...

... den 29 september.

Detta är alltså sex dagar efter hans tänkta avrättning den 23:e. Trots att Davis fått vänta 17 år på dödstraffets verkställan är myndigheterna ovilliga att ge honom några extra dagar. Kanske går giftsprutornas bäst före-datum ut snart?

Tidigare inlägg:
Ompröva Troy Davis dödsstraff (6 sept)
Troy Davis igen (15 sept)

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: