onsdag 17 september 2008

Tro på Bibeln och evolutionen kompatibelt?

Dagens fråga på Dagen den 16/9 var "Kan man tro på evolutionen samtidigt som man tror på Bibeln?".

Av de som röstat menar 52% att man kan det medan 47% säger nej. Och många av kommentarerna är ganska intressanta.

Jonny skriver:

"Visst sker mindre anpassningar av arter under tidens gång. Men den stora evolutionsteorin står faktiskt i motställning till vad Bibeln påstår. Det framgår ju av skapelseberättelsen att Gud skapade de olika arterna "färdiga". Jag blir så trött på den defensiva linjen som många hippa kristna driver där man in absurdum vill försöka få bibeln att gå ihop med vetenskapen. Vi behöver inte vara så skraja. Vetenskapen är ingen auktoritet. Minsta lilla insikt i vetenskapsteori ger vid handen att allt inom vetenskapen är teorier, särskilt sådant som handlar om jordens äldsta historia. Vetenskapen är väldigt bräcklig och det som var en sanning en dag är falsk nästa."
Visst är vetenskapen föränderlig. Det är dess styrka. Men bräcklig? Nja... Jag har en misstanke om att vi inte gissade oss till månen eller att partikelacceleratorn Large Hadron Collider bygger på bräckliga dagdrömmar.

M.A.:
"Det är ett fritt land. Tro på vad du vill. Men tvinga inte mig att tro både på Evolutionen och på Bibeln. Det finns inte ett enda bevis på att Evolutionen är en vetenskaplig teori eller lära.
Har Gud sagt att han skapade människan ur jorden så har gjort det. Jag väljer att tro på det. Det snackas mycket om vetenskapliga bevis för Evolutionen, vilka är de? Var är länken mellan apan och människan? Det finns ingen. Är man tillräckligt intelligent för att tro på vetenskapen så förstår jag inte hur man tro att allt detta, hele skapelsen, är bara en slump!
Du och jag är skapade med mycket omtanke och kärlek, kom ihåg det."
God said it. That settles it! Och bara slump också. Take that Dawkins!

Steffo:
"Om evolutionsteorin är sann, när kom då synden in i världen??? Långt innan människan fanns.
Hela teorin bygger ju på att den starke överlever och utrotar det svaga. Något som går rakt emot bibeln."
Synden kanske aldrig kom in i världen?

Ulla i Ullared:
"Nej ! Biben har Sanningen. Evolutionsfilosofin är människotanke . Darwin bad om förlåtelse innan han dog, för att han hade ljugit för människor. Han tog tillbaka det han hade sagt. Bibeln har rätt. d.v.s. den exakt rätta Bibelöversättninmgen från Grundtexten. Men Bibeln måste förstås på ett andligt sätt. Svårt för ofrälsta att förstå Bibeln. Troligen också för de som tyvärr har ADHD, vilket är en sjukdom som Gud kan bota."
Nej, Darwin bad inte om förlåtelse vid dödsbädden. Lever fortfarande denna skröna? Inte ens världens ledande kreationiströrelse håller fast vid påståendet. Att dra in ADHD i det hela var dock något nytt.

SP:
"Det som blir problemet är människans inträde i tiden. Djur och människor skiljs åt i Bibeln. Någonstans i evolutionen måste då den första människa ha kommit, född av en apa? Det blir ett orimligt resonemang. Men man kan tänka sig att övrigt uppstått under lång tid, men att Gud placerar människan där då allt annat är färdigt."
Den aphonan lär ha blivit förvånad. Och aphanen anklagat henne för otrohet.

Anders kör vidare på aptemat:
"De vetenskapsmän som hävdar det självklara i att människan kommer från aporna, måste i den ärliga konsekvensens namn kunna säga också var aporna kommer ifrån. Kanske från någon liten råtta någonstans? Och den lilla råttan då...osv, osv, osv. Om man inte kan det kan man inte heller hävda att människan kommer från aporna. Det är liksom lite för lättvindigt. Bara för att apan har en del drag som kan påminna om en människa."
Nu har man ju bra koll på den evolutionära historien även bortom "apstadiet", men det är egentligen inte en nödvändighet. Det räcker t ex med att veta att en bil kommer från en bilfabrik. Man behöver inte förneka detta faktum bara för att man inte vet varifrån bilfabriken fick sina råvaror och komponenter.

Anette gillar inte heller apor:
"Man kan tro på både ock om man inte är insatt i det hela. Om man är insatt i vad evolutionsläran lär och bristerna där så förkastar man den läran och tror enbart på Bibeln om är kristen dvs. Tänk när vetenskapen sa att jorden var platt, ja då stod det i Bibeln liksom nu att jorden är rund. Undrar vad man kommer att lära ut i vetenskapen om Herren dröjer några 100 år? Kanske någon värre goja än evolutionsläran? Tänk så tokigt det kan bli när man förlitar sig på sin hjärna mer än Gud... jo då säger man något så dumt att vi kommer från aporna. Jag skrattar bara....helt enkelt."
Var inte jorden en cirkel med fyra hörn var enligt bibeln? Och vilken vetenskap menade egentligen att jorden var platt?

Gunnar:
"All skrift är given av Gud. Den Helige Ande har talat till människor som sedan nedtecknat detta. Bibeln säger också att Gud inte kan stå emot sig själv(sanningen). Skulle då Guds ord ge plats för något annat än hans egen skapelseförordning? SKÄRPNING! Gud är helig, dyrka honom för den han är o inget annat. Halleluja!"
Bibeln är Guds ord eftersom det står så i bibeln. Amen!

Kjell filosoferar:
"alla talar om ett universum som har ett (tak) hur högt är det taket och vad finns ovanför om det finns en vägg hur tjock är den? vad det gäller skapelsen så står det att en dag kan vara som tusen år och aporna kunde möjligen härstamma från människan"
Kanske är det människorna som kom först och aporna som förgrenade sig från oss. Fossilerna visar förvisso motsatsen, men kanske vände syndafloden våra sedimentlager upp och ner? Intressant.

K-son:
"Faktum är att det finns inga fakta som tyder på att evolutionsteorin skulle vara sann. Tvärtom så ger fynd och forskning bibelns skapelseberättelse rätt, gång på gång till och med. Så är det bara."
Så är det bara. I Mats Molén böcker.

Per har solida argument:
"Om Evolutionen vore sann, så undrar jag hur blommor och olika sädesslag och liknande kunde "kämpa" sig till överlevnad på något annat levandes bekostnad? De vackraste mest synliga borde ha utrotats för länge sen av nån elak och krigiskt benägen art...
Och hur kunde vetekornet veta att det skulle "utvecklas" till att bli den nyttigt för oss människor...?
Nej, inse att Gud satte ihop allt vid skapelsen så att det blev en både vacker och funktionell helhet!"

Jo, evolutionen gynnar säkerligen någon elak och krigisk art som vill röja runt på fälten och massakera vackra blommor. Eller så är blommorna vackra och synliga för att locka till sig insekter och därmed öka sin fortplantningsförmåga. Undrar om Per är medveten om att vetekornet är artificiellt framavlat av människan sedan 11000 år. För att inte tala om bananen med dess fantastiska design.

Jag tror att jag ska läsa kommentarerna på Dagen lite oftare. Detta var ju en guldgruva för en skeptiker.

Andra bloggar om: ,

8 kommentarer:

Forbo sa...

Visst är det kul att se att man inte behöver blicka över Atlanten för att hitta fundamentalistiska kristna? De finns ju mitt ibland oss! (Tjohoo?)

Tror att signaturen "Martin" i diskussionsforumet för artikeln summerar ganska bra vad de flesta kreationister känner:
"Det känns otroligt jobbigt att tänka att vi människor i förlängningen skulle kunna härstamma från apor men just nu har jag inget bättre att fylla mitt historiska tomrum med. "

Med den stora skillnaden att de flesta kreationister inte vågar erkänna detta för sig själva...

Pekka S sa...

Fast denne Martin är ju inte kreationist såvitt jag kan läsa. Han erkänner motvilligt att evolutionsteorin är den bästa förklaringen. Men han gillar det inte. Andra väljer kanske att dämpa denna obehagskänsla genom att förkasta vetenskapen och anamma en skapelsetro istället.

Forbo sa...

Jo precis, jag menar just att kreationisterna/kristna i gemen antagligen tycker det är otroligt jobbig tanke att vi skulle ha gemensamt ursprung med apor...men medan Martin erkänner bevisens överväldigande så agera kreationister som envisa och tjuriga barn="NEJ, jag VILL inte!!"

Pekka S sa...

Så verkar det onekligen. Och jag kan förstå dem. Evolutionsteorin ger oss en radikalt ny världsbild jämfört med skapelsetron.

Henrik Gustafsson sa...

forbo sa: "jag menar just att kreationisterna/kristna i gemen antagligen tycker det är otroligt jobbig tanke att vi skulle ha gemensamt ursprung med apor."

Vill bara reda ut viss begreppsförvirring, man bör inte sätta likhetstecken mellan kreationister och kristna i gemen. Kreationismen är en modern lära som främst förknippas med modern evangelikal teologi, man kan nästan säga att den är evangelikal teologi klädd i en vetenskaplig språkdräkt. Vad gäller de mer historiska kyrkorna så förekommer inte alls samma motstånd till modern naturvetenskap inklusive evolutionsteorin som inom de evangelikala kyrkorna (även om Darwins bok från början säkerligen möttes av motstånd även bland de äldre kyrkorna). Det kan också vara värt att notera att tidningen Dagen från början var pingströrelsens tidning och troligen är dess läsare huvudsakligen mer åt det evangelikala hållet.

Själv är jag kristen och har inget problem med att mitt ursprung är samma som apornas och universums övriga varelser. Tvärtom ger detta mig en ökad vördnad för dem alla, de är som jag, inte lika smarta bara och därför måste jag vårda och värna om dem, helt i linje med den kristna grundtanken.

Den evangelikala teologin gör att det är svårt att tänka såhär eftersom den är ganska präglad av upplysningsfilosofin vilket innebär att man avmystifierat bibeltexterna och givit dem en strikt bokstavlig tolkning.

Pekka sa...

Henrik: Håller med. Man ska givetvis inte sätta likhetstecken mellan kreationister och kristna. Det var inte meningen i mitt svar till Forbo. Kan även vara värt att påpeka att många muslimer är kreationister. Se bara på Turkiet.

Och precis som du skriver ger insikten om mitt släktskap med jordens biologiska mångfald en känsla av samhörighet, ödmjukhet och respekt. Och i ett ännu större perspektiv delar vi människor ursprung med resten av hela universum. Stora delar av den materia vi består av skapades i stjärnor för miljarder år sedan. Den insikten är sannerligen inspirerande och vördnadsväckande.

Forbo sa...

Henrik:
Jag ber om ursäkt om du uppfattade det som att jag drog alla över en kam där. Jag är fullkomligt medveten om situationen du beskriver, och jag åsyftade givetvis den evangeliska fåran(Läs: Extremkristna i USA och vissa mer extrema religiösa rörelser runtomkring i Sverige och annorstädes).

Anledningen till att jag skrev kreationister/kristna var för att jag inte tror alla vet vad "kreationism" står för, det är ju trots allt ett ganska nytt fenomen i Svensk debatt.

Henrik Gustafsson sa...

pekka: Ja vi får mötas i samhörigheten och vördnaden inför allt detta stora som vi är en del av, vem vet vilka förunderliga platser i universum som atomerna i våra kroppar besökt?

forbo: ok då förstår jag, jag ville bara klargöra. Vän av ordning skulle nog även skilja på "evangelikal" och "evangelisk" då det senare i detta sammanhang har kommit att betyda "luthersk" som i svenska kyrkan.