tisdag 26 augusti 2008

Vetenskaplig övertygelse är syndigt

En undersökning, baserat på 153 unga pingstvänner, visade att 61% av dessa tyckte att en tro på evolutionsteorin i stället för bibelns skapelseberättelse är en synd.

Nu utgör kanske inte gruppen en god representation av unga pingstvänner i stort, men resultatet är trots detta häpnadsväckande. Varifrån kommer denna uppfattning egentligen? Vad lärs egentligen ut av dessa ungdomars föräldrar, församlingar och bibelgrupper?

Evolutionsteorin tillhör de naturvetenskapliga teorier med allra starkast bevisgrund, men från vissa religiösa håll har det alltid funnits en stor skepsis. Jag har själv mött denna inställning från yngre pingstvänner, men jag trodde inte att uppfattningen var så vanligt förekommande i Sverige.

Att man till och med menar att en vetenskaplig övertygelse kan vara en synd är som sagt förvånande. I sådana lägen handlar debatten mellan en kreationist och en evolutionist om mycket mer än de vetenskapliga teorierna och faktaunderlagen. Kreationisten ser teorin som något omoraliskt och antireligiöst och detta måste man vara medveten om. Då räcker det troligtvis inte med att lägga fram de vetenskapliga argumenten för att övertyga. Enligt min personliga uppfattning räcker det i många fall inte med någonting.

Just 61% menade också att tro på horoskop och ladda ner olaglig musik/film är en synd.

Andra bloggar om: , ,

4 kommentarer:

Antimonite sa...

Folk som tror på bibeln istället för på vetenskapligt förnuft har iaf en ursäkt. Deras tro förblindar dem.

Jag har egentligen nästan mer svårt för folk som tror på horoskop - eftersom många som gör det inte har nån bra ursäkt på samma sätt.

Pekka S sa...

Tja, de tycker väl att horoskopen passar så himla på bra på dem. Och så uppfattar de ibland att spådomarna slår in, samtidigt som de glömmer varenda miss. De har en "tro" baserad på erfarenhet.

Dessutom kan de ta fram uråldrighetskortet ur rockärmen och vädja till "lärans" tusenåriga historia.

Jag vet faktiskt inte vilken jag har svårast för.

Lena sa...

Mja. Det är väl ungefär så att evolutionsteori är ungefär lika mycket tro som skapelsetroende. De fyller enkelt inte vetenskapens upprepningskrav (något av dem). HISTORIA är en helt jämförbart forskningsområde och man kan försöka troliggöra en eller annan teori (men ingen kan någonsin påstå att han har rätt). Därmed är förstås inte sagt att man kan "bevisa" en skapelse heller.

Pekka S sa...

Lena: Upprepningskrav inom vetenskapen behöver inte handla om replikering av fenomen eller händelser, såsom den evolutionära processen i sin helhet. Upprepningskravet kan tillfredställas genom att testa förutsägningar baserade på teorin. Man kan därtill upprepa mätningar och tolkningar av diverse fynd.

Att upprepa hela den biologiska evolutionen för att bekräfta teorin är givetvis en omöjlighet. Men detta betyder givetvis inte att teorin därmed måste handla om tro av samma slag som skapelsetron. Evolutionsteorin går trots allt att testa utifrån de fossila fynden, fylogenetiken, komparativ anatomi, utvecklingsbiologi, molekylärbiologi, biogeografi, m.m.

Du har dock rätt i att evolutionsteorin till stor del belyser historia. Teorin tillhör i den meningen de s k historiska naturvetenskaperna. Dessa ska dock inte förväxlas med humanioraämnet historia.

Om du verkligen är intresserad av bevisen för evolutionsteorin kan du läsa igenom denna sida:

http://www.talkorigins.org/faqs/comdesc/

Den innehåller dock väldigt mycket information.

Här har jag själv berört en av punkterna, nämligen den molekylärbiologiska aspekten:
Molekylärbiologiska argument för evolutionsteorin