tisdag 26 augusti 2008

Konsekvenserna av vaccinationsvägran

I USA har det hittills i år rapporterats 131 fall av mässlingen, vilket kan jämföras med 42 under hela förra året. Siffran är det högsta på över ett decennium. Och den lär växa.

Mycket tyder på att ökningen är en konsekvens av den ökade rädslan för vacciner. Antivaccinationsrörelsen har den senaste tiden fått ordentligt med luft under vingarna tack vare kända talespersoner som t ex Jim Carrey och Jenny McCarthy. Dessa hävdar bl a att vaccinationer kan leda till autism hos småbarn. Men forskarvärlden i stort är ense om att vacciner inte är en trolig orsakskälla. Det finns alltså föga anledning till oro.

Flera av de största namnen inom den vetenskapliga bloggvärlden har skrivit öppna brev till McCarthy & Co:

I media:
En av de mest kända talesmännen för vaccinationer är Paul Offit, professor i vaccinologi och pediatrik. Inom kort släpps hans senaste bok Autism's False Prophets: Bad Science, Risky Medicine, and the Search for a Cure som handlar om antivaccionationsrörelsen och autismrelaterad pseudovetenskap.

Här är en video där Offit talar om sin bok:


Andra bloggar om:

2 kommentarer:

Daniel sa...

131 fall av mässlingen är ju typ inga alls, mässlingen är inte heller en speciellt farlig sjukdom. Jag fattar inte.

Problemet verkar vara att vetenskapsivrarna är störda i huvet, det är något jag allt oftare börjar tro.

Pekka S sa...

Det är inte direkt antalet som skrämmer, utan trenden.