fredag 22 augusti 2008

Hur bibeln förklarar lidande

Jag läste/lyssnade nyligen på Bart Ehrmans senaste bok God's Problem: How the Bible Fails to Answer Our Most Important Question--Why We Suffer. Lång titel och lång bok. Men mycket givande!

För de som inte orkar läsa boken eller lyssna till en ljudbok på 13 timmar finns här en föreläsning i ämnet av Ehrman:Andra bloggar om:

4 kommentarer:

Henrik Gustafsson sa...

Bra föreläsning, bra att han var lite personlig också så att hans kontext framträdde tydligare.

Han kunde dock förtydliga att apokalyptikens perspektiv inte endast medger lidande för den som följer Gud så som kyrkan traditionellt tolkat sin text. Jesu ord i evangeliet "Guds rike är mitt ibland er" uttrycker något av det framtida hoppet realiserat redan nu, allt är inte lidande. Detta var en liten parentes bara och detta ger ju ingen biblisk förklaring av lidandet som sådant.

Ehrman verkar gilla Predikaren, det bådar gott.

Pekka S sa...

Kommer inte ihåg ifall han tog upp detta i boken. Nackdelen med ljudböcker är att man inte snabbt kan leta och skumma igenom texten.

Hur uppfattade du tolkningarna? Ehrman ska ju vara bland de främsta inom sina fält och såvitt jag vet tillhör han inte någon obskyr minoritet åsiktsmässigt.

Det framkom även i boken att Predikaren var en favorit hos Ehrman. Det har jag hört andra icke-troende bibelforskare säga också. Får ta mig en närmare titt själv!

Henrik Gustafsson sa...

Av det som han presenterade av sin forskning i föreläsningen så var det såvitt jag kan se inte något som direkt avvek från vad som lärs ut på uppsala universitet. Jag kan dock tänka mig att mer konservativt skolade teologer möjligen skulle invända mot vissa dateringar han gjorde. Det som jag ändå tror särskiljer Ehrman (utifrån vad jag kunde se på föreläsningen) är att han verkar sticka ut hakan lite. Jag fick intrycket att han fajtades en del med evangelikala? Möjligen motiverar han utifrån forskning sin skepsis mot Guds existens? Det tror jag kan väcka känslor, kanske särskilt i USA. Intressant att notera var att Ehrman själv + de flesta som ställde frågor till honom efteråt redogjorde för var de själva stod i sina personliga religiösa/icke-religiösa övertygelser, det säger troligen en del om det amerikanska forskningsklimatet. På uppsala universitet är de flesta lärare ganska nedtonade om sina egna personliga religiösa eller icke-religiösa övertygelser, troligen en kulturfråga.

Blev tvungen att läsa Predikaren igen, en ypperlig bok, en hel del av vad som står där borde kunna uppskattas även av någon icke-religiös

Pekka sa...

Ehrman var ju en hyffsat fundamentalistisk kristen innan han började med sina bibelstudier. Utifrån dessa fann han att bibeln inte var ofelbar och konsekvent gällande olika frågor. Delvis var det väl dessa studier som ledde honom till sin nuvarande agnosticism. Just lidandedilemmat var väl en av de största problemen om jag inte minns fel.