onsdag 6 augusti 2008

Bibeln förklarar evolutionsteorin

Jag publicerade bara några minuter sedan första avsnittet av Richard Dawkins nya serie om Darwin och evolutionen. Detta ångrar jag nu efter läsning av en artikel i Dagen.

Dagenartikeln förklarar nämligen med briljerande retrodiktion och obundna associationer hur bibeln förklarade evolutionen över tusen år före Darwin. Jag borde ha skippat Dawkins tv-program och hänvisat er till den heliga skriften istället. Ber om ursäkt.

För vem kan säga mot sådant här:

""I begynnelsen var ordet och ... i ordet var liv." Modern vetenskap har på ett mycket övertygande sätt bekräftat sanningshalten i denna utsaga i Johannes evangeliums inledning och dess motsvarigheter i Första Moseboks skapelsebefallningar genom att visa att allt liv bygger på ordergivningen från orden i det kemiska språket DNA - alla livsformers generalplan."

Artikeln lyckas utöver detta visa hur bibeln bekräftar Einsteins och Hawkins teorier.

Visst är det fantastiskt? Synd bara att ingen lyckades upptäcka dessa teorier utifrån bibeln. För allt fanns ju där, vilket nu är bevisat.

Enligt min mening bör forskare världen över slänga sina datorer, stänga sina laboratorier, skrota alla teleskop och bränna sina anteckningsblock. De bör istället plocka fram varsin bibel där framtidens paradigmskiftande teorier säkerligen väntar på att upptäckas.

Andra bloggar om: ,

5 kommentarer:

Henrik Gustafsson sa...

Läste det där oxå, ganska roligt faktiskt, jag antar att hans syfte är att få folk att inse att man inte behöver göra en motsättning mellan bibeltrohet och modern vetenskap. Alternativt så kunde han citerat kyrkofadern Origenes(184-253 e.Kr?) ord från De principis 4:3 istället:

"Vilken förnuftig människa kan väl tro på att den första, den andra och den tredje dagen, liksom afton och morgon kan ha blivit till utan sol, måne och stjärnor, den första dagen till och med utan himmel? Vem är så enfaldig att han tror att Gud liksom en bonde skulle ha planterat 'en trädgård österut, i Eden', och att han där hade satt ett synligt och förnimbart livets träd? Den som med sin kropps tänder smakade på frukten skulle få leva, men den som tog och åt av trädet skulle få del av 'gott och ont'. När det sägs att Gud 'vandrade i trädgården på eftermiddagen' och att Adam gömde sig under trädet, då kan väl ingen betvivla att detta inte är någon sann berättelse utan endast en skenbar sådan som antyder vissa hemligheter." (Svenskt patristiskt bibliotek IV 2003, s.39)

Pekka S sa...

Origenes verkar ha varit en klok farbror. Vissa av de tidiga kyrkofäderna hade mycket bra att säga.

Jag tror också att Samuel Johansson försöker visa på en motsättningsfrihet men hans artikel är extremt krystad, nästan komisk.

Henrik Gustafsson sa...

Ja artikeln belyser väl på sätt och vis hur den moderna biblicismen har målat in sig i ett hörn.

Vad gäller Origenes så finner jag honom mycket intressant. Hans skriftliga arbete är otroligt omfattande och han var en självklar auktoritet i den unga kyrkan. Hans bibeltolkning kan uppfattas som ganska fri av protestantiska västerlänningar och han gav den allegoriska tolkningen ganska stort utrymme, något som naturligtvis bäddar för viss godtycklighet, även om han följde fastslagna principer. Han hade en intellektuell spänst men också en mycket mystik inställning till det religiösa livet. Han kom att bli kritiserad inom delar av kyrkan på grund av sin lära om apokatastasis ton panton, dvs att alla, inklusive Satan och demonerna, till slut kommer bli frälsta och återvända till Gud. Vissa andra tunga kyrkofäder stödde honom dock i denna lära, exempelvis Clemens av alexandria och Gregorios av nyssa. Slutligen blev det så att han i de arianska striderna långt efter hans död kom att bli stämplad som villolärare. I hans skrifter kan man nämligen utläsa att Sonen är underordnad Fadern. Denna underordning var ingen het potatis under Origenes livstid men i de senare arianska striderna ville kyrkan markera mot allt som kunde stödja Arius i hans villoläror (dock inte nytestamentliga texter)

Z sa...

Henrik Gustafsson
"den moderna biblicismen" var ett träffande uttryck ;)

Författaren till Genesis (första Moseboken) verkar inte alls göra anspråk på att veta hur det hela har gått till. De antyder en utveckling, bara.

Något som är lite tröttsamt att jämt behöva påminna både Dawkins och kreationister, är det uppenbara:

Det står två olika skapelseberättelser i Genesis.
Två olika versioner.

Om man inte kan tolka det som att bibeln inte "påstår sig" ha svaret på frågan Hur, så vet jag inte hur man läser bibeln, egentligen
;)

Pekka S sa...

H: Striderna mellan olika bibeltolkning hos kyrkofäderna är väldigt intressanta. Sådan kyrkohistoria verkar sällan ingå i medelsvenssons allmäna kunskaper. Jag vet inte hur det ligger till hos kristna i allmänhet?

Z: Dawkins är väl medveten om de två berättelserna, men väljer nog att inte fokusera på detta eftersom kreationisterna inte gör det. De skapelsetroende menar givetvis att berättelserna är kompatibla eller komplement till varandra.

Q: Var är mina nya superprylar?