onsdag 30 juli 2008

Skeptips 30 Juli

De senaste dagarna har intressanta artiklar fullständigt översvämmat mitt saker-att-blogga-om-centra i hjärnan. Jag måste helt enkelt blogga av mig lite.

Vi börjar med Kina. Amnesty rapporterar att läget i Kina inte har blivit bättre trots att OS närmar sig. Snarare har det blivit sämre. Censur av medier, dödsstraff, förföljelse av människorättsaktivister och rättegångslösa fängslanden är de punkter som fått mest kritik.

Ett företag i Hong Kong håller på att köpa upp enorma mängder åsneskinn eftersom sådant används som sexdriftshöjande medel inom den traditionella kinesiska (alternativ)medicinen.

Och i Japan har ett företag tagit patent på akupunktur för tonfisk, vilket ska göra köttet godare.

Simon Singh beskriver i BBC News det homeopatiska påståendet att vatten kan behålla ett "minne" av en substans som ej längre är närvarande.

På sportpsykologibloggen Playing The Field finns ett mycket intressant inlägg om vidskeplighet inom sportvärlden. Extra intressant är jämförelsen mellan skeptiker och troende när det gäller mönsterdetektion. Det har nämligen visat sig att troende har en tendens att till större grad se mönster där det inte finns några (sk falska positiv). Detta korrelerar även med nivån på vissa neurotransmittorer hos testpersonerna.

The Economist rapporterar att läget för icke-muslimer verkar bli allt svårare i många muslimska länder. Att konvertera från islam blir allt svårare och vissa menar att dödsstraff bör tillämpas för sådant. Tidningen Dagen hänger på.

Två professorer från University of New Mexico föreslår att religioner har evolverat som skydd mot infektioner och smittor. De menar religioner att delar och isolerar grupper från varandra, vilket i sin tur skyddar mot sjukdomsspridning. Då var den frågan löst ;)

En psykolog från Oxford University menar i sin tur att barn inte födds som ateister. Snarare utvecklas en medfödd (primitiv) gudstro med åren. Ateism är något man måste lära sig.

Ulf Ekman predikar om att släppa kontrollen, våga tro trots osäkerhet och lyda gud. Man ska inte försöka hittar egna vägar utan istället lite på skaparen. Blind tro och lydnad. Låter det lockande? Låter som fundamentalism och sekterism i mina öron. Om Religion och Knut Stahle verkar hålla med.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

12 kommentarer:

Z sa...

Men....om ateismen visar sig vara något man måste lära sig, så betyder det att ateismen ("det finns ingen gud") är ett aktivt ställningstagande, och inte avsaknad av tro/ställningstagande.

Henrik Gustafsson sa...

Petrovichs idéer är väl egentligen inte något nytt, möjligen är hennes empiriska undersökning ny. Jag skulle säga att det är helt i linje med psykoanalytiska traditionen och kanske då särskilt den objektrelationsteoretiska skolan, även om Petrovich möjligen inte lägger samma tonvikt på de individuella föräldrarnas betydelse för barnets upplevelse av Gud. Men principen tror jag är samma, barnet skapar en gudsrepresentation som består av stoff från de primära objektrelationerna (dvs barnets relation till föräldrarna har ett direkt samband med barnets föreställning om en gud). Winnicott talade om övergångsobjekt( ex snuttefilt) och härledde individens gudsrepresentation till samma mentala område som dessa övergångsobjekt. Rizzuto menar att alla på detta sätt utvecklar en sorts gudsrepresentation. Rizzuto menar oxå att medan vanliga övergångsobjekt förlorar sin verkan efterhand som barnet växer upp, så kan gudsrepresentationen också för somliga förlora sin verkan efterhand, men den tycks ha en benägenhet att aktiveras på nytt vid senare skeden i livet på ett sätt som ett vanligt övergångsobjekt inte gör.

Henrik Gustafsson sa...

möjligen består den huvudsakliga skillnaden mellan petrovich och objektrelationsteoretikerna i att den förra fokuserar kognitiva aspekter där de senare fokuserar emotiva aspekter? Tycker dock att mönstret är detsamma

Pekka S sa...

Z: Aktivt ställningstagande står inte i motsats till avsaknad av tro, eller hur? Man kan mycket väl ha haft en uppfattning som man sedan förlorat tron på.

Henrik: Intressant! Är tyvärr inte så insatt i dessa teorierna. Jag länkade inte till forskningen för att jag nödvändigtvis tror att den är sann, utan för att den är intressant och tankeväckande.

Jag lyssnade förresten till en forskare vid namn Lewis Wolpert på poddradiokanalen Point of Inquiry. Han studerar religionen ur ett evolutionärpsykologiskt perspektiv, men har kommit fram till ungefär samma slutsatser, dvs att vår religiocitet är medfödd. Han menar att vår religiocitet evolverade till följd av vår förmåga att använda verktyg och förstå fysikaliska samband. Vi utvecklade en antropomorf föreställning om yttervärldens orsakssamband eftersom vi därmed kunde relatera till dem och "förstå" dem. Ungefär.

Hans bok Six Impossible Things Before Breakfast verkar intressant.

Z sa...

"Man kan mycket väl ha haft en uppfattning som man sedan förlorat tron på."

Samtidigt som man antar den motsatta uppfattningen/tron, nämligen att icke-X stämmer.
;)

Pekka S sa...

Och ändå finns det en skillnad mellan:

1:"Jag tror att X inte finns."
2:"Jag saknar tror på att X finns."

Det ena är ett affirmativt/positivt ställningstagande, medan det andra är negerande.

Z sa...

Exakt. Det finns en skillnad mellan 1. och 2. i din kommentar.

Punkt 2. kan antas av både ateisten och agnostikern.

Men för att kunna kalla sig ateist, dvs skilja ut sig ur agnostiker-mängden, behöver man även anta punkt 1.

l_johan_k sa...

1 = positiv ateism
2 = negativ ateism

Pekka S sa...

Z: Nej, det behöver man inte. Man kan vara ateist och agnostiker samtidigt.

Dessutom handlar ateism och agnosticism om två olika saker så som jag förstått det.

Agnosticism handlar om vetande eller bristande därav. A(icke) gnocis(vetande). Agnostikern uttalar sig främst gällande sitt havande eller icke-havande av vetande om guds existens, eller om sin möjlighet (eller bristande möjlighet) att nå sådan vetskap.

Ateism handlar om tro eller bristande därav. A(icke) teism(gudstro). Ateisten uttalar sig främst om sin tro eller bristande tro i gudsfrågan.

Jag själv är en svag (negativ) ateist i den mening att jag saknar tro på gud, men inte tror att gud inte existerar.

Jag är samtidigt agnostiker, men här vet jag inte riktigt var på skalan jag befinner mig. Jag vet inte ifall det finns möjlighet att nå kunskap om guds existens eller inte. Just nu besitter jag dock ingen sådan kunskap, såvitt jag vet.

Henrik Gustafsson sa...

rimligtvis borde det gå att vara agnostiker och religiöst troende samtidigt vilket borde vara fallet för den individ som inte vet ifall det finns möjlighet att nå kunskap om guds existens eller inte, men som ändå tror trots medvetenheten om att han inte kan veta. detta torde vara en relativt vanlig position bland religiösa.

Pekka S sa...

Japp, det går utmärkt att vara en agnostisk troende. Jag läste om en sådan präst bara för några dagar sedan.

Z sa...

Pekka
tack för att du i debatten påminde om att det finns en skala, där inte jag ens är 100%-ig. Då skulle jag nämligen antingen VETA att Gud finns,
ELLER ändå (trots avsaknad av garanti och bevis) vara så trogen att jag gjorde goda gärningar exakt jämnt, bad jämt, var mindre feg, etc.
Skriver om detta här.