fredag 18 juli 2008

PZ Myers dödshotad

För drygt en vecka sedan skrev jag om en student som skapade rabalder genom att smita iväg från en katolsk mässa med en oäten hostia (oblat).

En som drev vidare denna nyheten var PZ Myers på Pharyngula. Detta är kanske inte speciellt förvånande eftersom Myers är en uttalad "militant" ateist. För att belysa det absurda över att vissa blev upprörda över ett kex, eller "frackin' cracker" som han uttryckte det, utmanade han läsare att skicka in en välsignad hostia till honom. Denna skulle ha sedan leka med och lägga upp bilder på sin blogg.

Det dröjde inte länge innan Myers inkorg svämmade över med mer eller mindre ilskna mail. Och precis som studenten fick Myers till och med dödshot. I ett mail stod det bl a:

"You have two choices my fucked up friend, first you can quit your job for the good of the children. Or you can get your brains beat in."

Detta mail kom från en mailadress på ett företag i USA. När detta uppdagades fick kvinnan som ägde mailadressen sparken. Men det var inte hon som hade skickat mailet. Det var hennes make som använt hennes adress.

Är inte sånt här ytterst märkligt? Förstår vissa inte att dödshot är så mycket värre än en ateistisk professors demonstrativa hot mot en brödbit?

Jag har själv varit skeptisk till PZ Myers planer att leka med en hostia på bloggen. Men sånt här får mig nästan att ändra uppfattning. Myers mål är att belysa situationens absurditet och människors irrationella reaktioner. Och det finns inget tvivel om att han lyckats. Det är inte svårt att se varför religiösa uppfattningar lett till krig, förtryck och misär ifall folk är beredda att ta till dödshot redan i detta läget. Hur skulle de då inte reagera vid värre provokationer?

Andra bloggar om: ,

24 kommentarer:

Hans Lundahl sa...

För katholiker har han utan tvifvel ocksaa lyckats belysa naagot: hänsynslösheten i föraktet för deras samveten.

Hans tilltag är moraliskt lägre än argumentum ad hominem. Det är en fälla.

"Vill du bevisa att du intet tror hvad du tror eller vill du bevisa att din tro är vaaldsam?" är den enda tolkningen.

Hans Lundahl sa...

För öfrigt har intet bara katholicism (m fl religioner) utan äfven egendom pekats ut som irrationnel och som grunden för alla eller altför maanga krig, altför mycket vaald.

Spraak och spraaklig identitet skulle kunna tilläggas.

Vi ha sett fölgderna af att gaa till storms mot "det som skiljer menniskor aat" - man skiljer menniskor än mer aat i o m med denna nya lojalitet mot de oekumeniska lojaliteterna.

Min egen haallning är att katholiker tyvärr möjliggjort detta sakrilegieusa tilltag med nyheten att dela ut kommunion i handen paa det sätt som nu sker, liksom de möjliggjorde George Gheoghans förnyade öfvergrepp, dermed hans slutliga fängelsedom och död, genom att nymodigt nog icke haalla fast vid första afstängningen utan skicka honom till psykare och sedan taga tillbaks honom när den "expertisen" kallade honom "tillfrisknad".

Hans Lundahl sa...

Samt att en stat skulle ha rätt att döma Myers till döden, medan enskilda medborgare icke borde göra saa med ngn, äfven om han förtjenar den.

Pekka S sa...

Jag anser själv att hans hostiahotelser i viss mån är tvivelaktiga. Han riskerar trots allt att såra och förarga massor av människor.

Dock tror inte att din tolkning är den enda. Myers mål är inte att locka fram våldsamma tendenser hos troende. Han vill istället belysa det absurda i att uppröras över en brödbits öde.

Sedan håller jag givetvis med om att katolicismen inte själv pekats ut som irrationell eller misärsgrundade. Flera andra religioner, filosofiska skolor och ideologiska rörelser kan räknas in.

Vad menar du förresten med din sista kommentar? Menar du att staten borde ha lagar gällande religiös förargelse vars brytande i vissa fall skulle leda till döden? Eller misstolkar jag dig? Jag hoppas det.

l_johan_k sa...

pekka, har inte Hans tydligt visat att han inte är "riktigt riktig" i tidigare inlägg på denna blogg.

Att han är så blodtörstig att han nu kräver dödsstraff för hädare är ju helt i enlighet med hans kristna tro.

Hans Lundahl sa...

Jag har hvarken kräft eller uteslutit dödsstraff för sakrileg, jag har deremot sagt att jag intet är för lynchning.

Johans nedlaatande kommentar faar staa för honom.

l_johan_k sa...

"Samt att en stat skulle ha rätt att döma Myers till döden, medan enskilda medborgare icke borde göra saa med ngn, äfven om han förtjenar den."

Det går ju hand i hand med ditt tidigare uttalande om stening av olydiga barn.

Hans Lundahl sa...

Hvilken post var nu det paa?

Jag vill gerna länka, för ditt minne sviker. Jag sade icke att olydiga barn vare sig borde stenas eller ens paa mosaisk tid stenats: jag sade att vuxna söner som vägrade lyda föräldrar stenades och tillade inget om att det borde fortsätta saa.

l_johan_k sa...

"Deremot tar jag på fullaste allvar att söner, som i vuxen ålder skämma ut eller utarma sina föräldrar om så med underlåtenhet och intet ens rätta sitt uppförande efter direkt order från far eller mor, förtjena stening. Den lagen har icke afkomma i fostringsbar ålder som hufvudsakligt objekt, utan redan vuxen afkomma."

Ref.

Hans Lundahl sa...

Just:

"Den lagen har icke afkomma i fostringsbar ålder som hufvudsakligt objekt, utan redan vuxen afkomma."

Icke barn altsaa, annat än i bemärkelsen att man lifvet ut är naagons barn.

Saa du tycker intet att försumlig afkomma som mycket öppet nonchalerar gamla föräldrars behof och värdighet förtjena ngt allvarligt straff?

Hans Lundahl sa...

Annars är denna bloggs läsare intet saa sjaapiga om dödsstraff, se här: The Evolving Ape: Dödsstraff för handel med utrotningshotade djur!

Pekka S sa...

"Saa du tycker intet att försumlig afkomma som mycket öppet nonchalerar gamla föräldrars behof och värdighet förtjena ngt allvarligt straff?"

Det var en väldigt abstakt frågeställning. Om de t ex försummar icke-autonoma föräldrar i deras vård måste de givetvis ställas ansvariga. Men det gäller vem som än råkar är ansvarstagare.

Men om det handlar om att t ex vara spydig eller respektlös mot föräldrar man inte tycker om är det en annan sak. Där ska inga bestraffning krävas.

Har du någon mera konkret situation i åtanke Hans?

Pekka S sa...

Jag håller för övrigt med bloggaren att handel med utrotningshotade djur är mycket allvarligt. Men dödsstraff skulle jag själv inte förespråka.

l_johan_k sa...

Hans, du tog verkligen en poäng där! Du menade ju bara stening av "vuxen afkomma." Gissa om mina kinder är röda...

Hans Lundahl sa...

1 Fraan Mose tid (och innan dess) till vaara dagar (minus sednaste femtio eller hundra aar eller saa i Sverige) har ansvaret för försörjning af icke längre arbetsföra föräldrar gällt aalegat just afkomman. Samt evt. vaard om vaardbehof föreligger.

2 Om afkomman försummar direkt order fraan föräldrar i det läget är det värre än kraangel paa pensionskassan eller med främmande vaardare, p g a den tacksamhetsskuld afkomman staar i inför föräldrar som omlhändertagit dem i barna-aar och faktiskt skänkt dem existensen. Samt öfverseenden för spydigheter i oförstaandiga barna-aar.

3 Den mosaiska lagen i fraagan gällde ocksaa föräldrars rätt att slippa skämmas för vuxen afkomma.

Pekka S sa...

1. Appeal to tradition

2. Om barnet har fått en barndom att vara tacksam för är det givetvis karaktärslöst att vara respektlös. Men det vuxna barnet behöver givetvis inte följa sina föräldrars "order". Och respektlöshet/ordersvägran ska självklart inte vara olagligt, såvida avkomman försummar ett juridiskt ansvarstagande över sin förälder.

3. Jaha? Vad innebär detta?

Hans Lundahl sa...

om 1
f d f saa förklarade jag bakgrund, just de sakliga skäl som lagen hade

f d a saa är det vanskligt att säga att de skulle upphört gälla - nyare ersättningar för familjen i fraaga om försörjning och vaard af aalderssvaga ha icke visat sig serdeles haallbara

Hans Lundahl sa...

dessutom är wikipedia-artikeln inkorrekt när den jemställer ("a k a") appeal to tradition i allmänhet med det katholsk och orthodox theologie kallar proof from tradition

enligt nämnda konfessioner, liksom enligt klassisk protestantism, föreligger hela den gudomliga uppenbarelsen i afslutadt skick efter att siste aposteln lemnat jordelifvet: men till skilnad fraan protestantism tas icke blott bibliska skrifter utan äfven konstant tradition i alla lokala kyrkor som bevarat katholska enheten som bevis paa att nämnda dogm utgör del af denna uppenbarelse af hela kristna läran, eftersom apostlarne (som faatt denna i o m tre aars lif med Jesus före dennes korsfästelse och fyrtio dagars umgänge mellan uppstaandelsen och himmelsfärden) voro de första biskopar som med sina efterträdare uppburit denna universella kyrkliga tradition

hvaraf kommer att i länkad artikel i Catholic Encyclopedia proof from tradition kommer efter proof from scripture

i baada fallen är det fraagan om:
1 intern kristen argumentering för den eller den lärans faktiska sanning i o m
2 intern och äfven extern argumentering för dess ursprunglighet inom den kristna gemenskapen

Hans Lundahl sa...

Bland det saalunda traderade är äfven att Nya Förbundet icke längre paabjuder dödsstraff.

Pekka S sa...

Proof from tradition talar väl bara om att en specifik dogm har en långtida historia? Traditionen bevisar väl inget om sakfrågans giltighet i fallet med barnens plikt jämtemot sina föräldrar? Att ett förhållande existerat under lång tid bevisar i sig inte att förhållandet är önskvärt eller korrekt. Detta är att begå en appeal to tradition.

Hans Lundahl sa...

jag paapekade ett urgammalt sakförhaallande som förklarar önskvärdheten af en mycket väl inskärpt vördnad mot föräldrarne

de länder der det nyligen (de sednaste femtio aaren eller saa) ändrats tala intet för att pensionssystem vore önskvärdare - affolkningen gör ju att de urholkas i precis samma länder

Pekka S sa...

Vissa urgamla traditioner finns givetvis eftersom de är av godo. Andra inte. Därför menar jag att traditionen i sig inte kan användas som bevis.

Dock håller jag med om att det finns problem i dagens samhälle när det gäller respekten, synen och omhändertagandet av de äldre. Men - Jag tycker absolut inte att vuxna barns olydnad eller respektlöshet bör vara olagligt.

Hans Lundahl sa...

Om intet olaglig, så åtminstone skamlig.

Mycket var olagligt och belagdt med dödsstraff på gamla förbundets tid, som nya förbundet - kyrkan och de kristna länderna - bara betrakta som ytterst skamligt. (Annat var symboliskt motiveradt på ett sätt som intet längre håller efter Kristi offer och ngt sednare templets förstörelse).

Pekka S sa...

Skamligt kan jag skriva under på, med reservation för undantag.