onsdag 16 juli 2008

Nya spekulativa autismspekulationer

Två svenska läkare menar i en debattartikel på DN att brist på vitamin D kan vara en av orsakerna till den så kallade autismepidemin.

Det finns bara två problem.

Det första klarar läkarna själva av att förmedla:

"Tyvärr kommer det att ta tid att undersöka sambandet ohälsa och D-vitaminnivåer i Sverige och vetenskapligt bevisa att D-vitamintillskott behövs för befolkningen."
Läkarna medger alltså att det inte finns något vetenskapligt stöd för kopplingen mellan autism och brist på vitamin D.

Det andra problemet rör den så kallade autismepidemin. Jag skriver "så kallade" eftersom det är långt ifrån uppenbart att det ens finns en epidemi att tala om. Antalet individer som fått diagnosen autism har förvisso ökat lavinartat de senaste decennierna, men beror detta på en ökning av antalet drabbade eller något annat? Mycket verkar tyda på att detta istället kan kopplas till det faktum att kriterierna för diagnos av autism har förändrats över åren, vilket inneburit att allt fler fångats upp och klassats inom autismspektrat.

Debattartikeln är i övrigt skriven i mycket sakligt och bestämd ton som om risken var av uppenbar karaktär. Detta gör mig väldigt skeptisk med tanke på att läkare och forskare borde vara mer försiktiga med sina antaganden. Kanske finns det en koppling mellan autism och D-vitamin. Men varför denna alarmistiska ton när bevisen saknas?

Jag hoppas på reaktioner från individer som är insatta i dessa frågor.

Annan media: Expressen + Ledare

Andra bloggar om:

53 kommentarer:

Harald Cederlund sa...

Jag är inte insatt - men jag tycker spontant att en omdefiniering av autismbegreppet verkar vara en mycket rimligare förklaring än D-vitaminbrist.

Inte fasen solar vi så mycket mindre nuförtiden att det har gett upphov till någon epidemi? Fast det är klart vi kanske sitter oftare inne framför datorn...

Och att somaliska barn oftare har autism i Sverige än i hemlandet kan också vara relaterat till en skillnad i diagnosticering mellan länderna.

Pekka S sa...

Ja, man undrar ju hur stor skillnaden är mellan den svenska och somaliska psykiatrin.

Hypotesen om D-vitaminets koppling till autism verkar komma ifrån John Cannell, en D-vitaminförespråkare i USA. De svenska läkarna verkar i sin tur vara inne på samma linje, dvs att vitaminet kan förklara och bota det ena och det andra.

Här talar Humble om D-vitaminet som skydd mot hjärtinfarkter:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1350057.svd

I vissa fall kan de ju ha rätt. Jag är tyvärr inte tillräckligt insatt för att bedöma detta. Men autismhypotesen verkar långsökt.

Pekka S sa...

Förresten - Tack för omnämnandet på din blogg!

Hans Lundahl sa...

"Mycket verkar tyda på att detta istället kan kopplas till det faktum att kriterierna för diagnos av autism har förändrats över åren, vilket inneburit att allt fler fångats upp och klassats inom autismspektrat."

Amen, dankeschön!

OM somaliska barn oftare ha "autism" i Sverige än i hemlandet kan dessutom bero paa kulturskilnaden.

Liksom att visso faatt "autism" under sednare decennier.

Hans Lundahl sa...

Förresten, Harald!

Kan du förklara för Johan Karlsson, nra inlägg bakaat (kommentardelen till Teodicéproblemet och medicinska symptom)skilnaden mellan chromosomers fusion (sammansmeltning) som han och i allmänhet evolutionister numer anse belagd i o m menniskans chromosompar nr 2 och som verkar möjlig; och deras fission, som är en förutsättning för däggdjurens olika chromosomtal (saavida högsta icke förutsätts vara urspringliga urdäggdjurets) enligt evolutionismen, men är minst sagdt vansklig p g a den nödvändiga men svaarförklarliga tillkomsten af en ny centromer för att baada delarne skola funka chromosomiskt?

l_johan_k sa...

Hans, kan inte du först berättiga induktion inom den kristna världsbilden...

l_johan_k sa...

Jag ser nu att nu kommenterat på din blogg, något du rimligen kunde ha påpekat för mig. Jag tänker dock inte föra någon diskussion på din blogg. Du startade diskussionen här. Du får avsluta den här.

Hans Lundahl sa...

ah, fastän jag länkat?

scrollande i all ära, men theodicéproblemet et c har nu öfver 80 commentarer, om jag räknat rätt

dock kan jag - om pekka tillaater - fortsätta här

jag nämnde paa min blogg:

induktion om det vanligen förekommande är möjligt, icke för att Gud helt afstaar fraan mirakler, utan för att han sparar dem till vigtiga tillfällen

din kritik var:
jag kan intet veta det annat än genom induktion, och i saa fall är mitt resonnement circulärt

jag svarar:
icke saa! bevisandet af induktionens möjlighet aaligger ingen för att ha rätt att inducera (hvilket vi göra hela tiden); enbart icke-bevisandet af dess omöjlighet - liksom i fraaga om deduktion, definition, samt elementärt (pre-induktivt, pre-deduktivt, pre-definitoriskt) begripande

l_johan_k sa...

Hans, problemet med ditt resonemang är att induktionens berättigande inom den kristna världsbilden redan har falsifierats.

Man kan inte heller bevisa induktion genom ett induktivt resonemang. Rent pragmatiskt kan man hävda att det inte finns något att förlora om man antar att induktion är giltigt. Problemet är att du inte ens kan göra detta då din världsbild innehåller en stor epistemisk osäkerhet.

Som filosofisk naturalist har jag dock inga problem med att berättiga naturens regelbundenhet, den är nämligen en naturlig följd av identitetslagen (A är A): entiteter handlar i enlighet med sin natur.

Min fråga kvarstår: Om Gud kan utföra mirakel när som helst, var som helst och hur som helst (det alternativ du valde) hur kan du då berättiga induktion? Hur kan du berättiga att du över huvud taget skriver ett svar på detta? Gud skulle ju kunna plocka bort ditt svar genom ett mirakel...

Johan Karlsson sa...

Hans, du länkade till din recension. Du sade dock inget om att du skulle skriva ytterliga "svar" på din blogg.

l_johan_k sa...

Hans, triangeln är positivt definierad enligt (euklidisk rymd)

vinkel A + vinkel B + vinkel C = 180

sida A + sida B <= sida C

Du fortsätter dock att definiera mirakler negativt:

"All that is needed is knowledge of what natural causes are. If a medicine is not given, if a cure is too sudden to depend on the immunity system, if something has been destroyed which the processes of the body have no possibility to restore and is then suddenly restored - there is no natural explanation."

fetstil = Hans känner till alla naturliga orsaker, han är allvetande...
Resten är ett ignoransargument (något Tremblay har rett ut här.)

För övrigt ger inte din världsbild upphov till några geometriska satser, ty allt är kontingent beroende av Guds vilja. Vem vet, i morgon kanske A + B + C = 2, eller = 1000, eller = ljfidhfiodfosdhfuodh...?

Hans Lundahl sa...

men jag talar om definitionerna paa: naturligt tillfrisknande

jag känner till hvad immunsystemet m fl kända aspekter af menniskokroppen (som är en naturlig orsak till vissa verkningar, men intet andra) kan och intet kan förväntas aastadkomma

l_johan_k sa...

"jag känner till hvad immunsystemet m fl kända aspekter af menniskokroppen (som är en naturlig orsak till vissa verkningar, men intet andra) kan och intet kan förväntas aastadkomma"

Ahhh...
Du är bara allvetande då det gäller medicin...

Hans, det finns något som heter forskning. Under 1800-talet trodde man att vetenskapen hade kommit så långt att det inte fanns något mer att göra. Sen kom kvantmekaniken...

Du begår exakt samma fel som den ivrige 1800-tals forskaren (vars namn jag glömt).

Sammanfattning:

i) Du definierar ett övernaturligt fenomen som en negation av naturliga fenomen.

ii) Du påstår att du känner samtliga naturliga fenomen, d.v.s. du hävdar allvetande.

l_johan_k sa...

Hans, skälet till att jag inte vill sprida ut kommentarerna är att jag vill ha allt samlat på ett ställe (som jag enkelt kan länka till). Jag har nu lagt in länkar till orsakverkan på de blogginlägg du gjort som berör denna diskussion.

Hans Lundahl sa...

Trefligt, men det blir ändaa mer än ett ställe i o m att vi fortsatt här - och det hade ändaa räckt att länka till första i o m att du lagt till paa det att den fortsätter här, med länk.

Hans Lundahl sa...

och, för femtioelfte ggn:

nej, jag definierar intet öfvernaturligt fenomen negativt; jag utgaar fraan en positiv definition af det naturliga och fraan en positiv skildring af det intreffade och inser af kollationen att naturliga orsaker ej räcka till

om du anser att det möjligtvis i framtiden kommer att finnas en naturlig förklaring till att trasig väfnad helas plötsligt, eller att döda faa tillbaka lifvet, saa faar det staa för dig - det skulle i saa fall intet innebära ett nekande af miraklerna, bara af deras mirakulösa karakter - ngt som vanligt sundt förnuft intet skulle haalla med dig om

l_johan_k sa...

"nej, jag definierar intet öfvernaturligt fenomen negativt; jag utgaar fraan en positiv definition af det naturliga och fraan en positiv skildring af det intreffade och inser af kollationen att naturliga orsaker ej räcka till"

Hans, det du skriver ovan motsäger inte att du...

i) definierar ett mirakel som en negation av naturligt, samt
ii) utger dig för att vara allvetande.

Du motsäger dig själv.

Hans Lundahl sa...

enligt din oriktiga analys

l_johan_k sa...

Svårt att göra någon annan analys av detta...

"jag utgaar fraan en positiv definition af det naturliga och fraan en positiv skildring af det intreffade och inser af kollationen att naturliga orsaker ej räcka till"

Hans Lundahl sa...

tja, daa faar du nog paastaa att "flera" definieras negativt i mathematiken i o m att det innebär "saa maanga att en intet räcker till"

annars kan du ju taga och läsa paa litet logik (jo, det är en formel vetenskap) om hvad:
1 definition har för plats i resonnement
2 hvarföre en rent negativ definition är felaktig
och
3 hvarföre en definition som innehaaller en negation i en bisats intet är en negativ definition i felaktig mening

Hans Lundahl sa...

jag antar att alla utom johan upptäckt att han hakar upp sig paa ord i ett ur andra synpunkter än hans pseudologiska kritik oklanderligt resonnement

l_johan_k sa...

Hans, du behöver inte ösa på med massa svammel. Du uttryckte ju dig så klart för bara någon dag sedan.

"jag utgaar fraan en positiv definition af det naturliga och fraan en positiv skildring af det intreffade och inser af kollationen att naturliga orsaker ej räcka till"

Låt oss bryta ned det...

"jag utgaar fraan en positiv definition af det naturliga (...)"

...d.v.s. Hans definierar "övernaturligt" genom att ge fenomenet negationer till naturliga fenomen.

(...) inser af kollationen att naturliga orsaker ej räcka till

...d.v.s. Hans känner till alla möjliga naturliga förklaringar, både framtida och nutida. Hans är alltså en allvetande entitet.

Sen är det ju kul att någon som tror att jorden är i centrum av universum skall lära ut logik...

l_johan_k sa...

Förresten, hur var det nu med logiken? Var den kontingent beroende av din allsmäktiga Gud, eller var den absolut och objektivt berättigad?

l_johan_k sa...

Förresten tycker jag att Pekka borde behandla oss båda som spammare och stänga av oss. Vi skräpar ned hans blogg.

Pekka S sa...

:)

Så fort ni börjar göra reklam för billig Viagra eller falska universitetsintyg så orken ni dit. Men all annan debatt är givetvis tillåten.

Hans Lundahl sa...

nedbrytning funkar fint:
"jag utgaar fraan en positiv definition af det naturliga (...)"

...d.v.s. Hans definierar "övernaturligt" genom att ge fenomenet negationer till naturliga fenomen.


ditt d v s=du vill att det skall vara impliceradt, betyder intet att det är det

(...) inser af kollationen att naturliga orsaker ej räcka till

...d.v.s. Hans känner till alla möjliga naturliga förklaringar, både framtida och nutida. Hans är alltså en allvetande entitet.


ditt d v s missar huru det fölger af definitionen för naturligt att en fyra dagar död och begrafd menniskas uppvakande intet har en saadan

jag behöfver intet känna till hvarje enskild naturlig sak för att räkna ut en saadan fÖlgd af definitionen, och dermed göar jag heller intet anspraak paa att vara allvetande

ditt yttrande om allvetande är like klart genomtänkt, som en radikal skeptikers, hvilken kräfver antingen allvetande eller erkändt ovetande om fraagan huruvida foglar komma att sjunga haardrock om ett aar, utan öfvernaturlig inblandning

för oss andra räcker det med definitionerna paa fogelsaang och haardrock för att svara nekande, utan att ännu ha hört nästa aars fogelsaang

skulle de ändaa laata som "I can get no satisfaction" med elgitarr och dist, skulle jag intet tveka en sekund om att kalla det ett mirakel - dock ej nödvändigtvis gudomligt

Hans Lundahl sa...

angaaende logik, är det just paa grund af denna som jag vägrar kalla heliocentrismen optiskt bevisad

att kalla den kausalt bevisad funkar illa om man kan tänka sig Gud och englar som gängse orsaker till, icke blott mirakler, utan ocksaa alla naturliga händelser m e m direkt

l_johan_k sa...

Vilken tur då att Jesus inte uppstod...

l_johan_k sa...

"jag behöfver intet känna till hvarje enskild naturlig sak för att räkna ut en saadan fÖlgd af definitionen, och dermed göar jag heller intet anspraak paa att vara allvetande"

...d.v.s. du kan inte berättiga ett övernaturligt fenomen.

Angående "fåglar och hårdrock" handlar det om induktion, och inte om övernaturligt/naturligt. Du kan dock inte berättiga* att fåglar kommer att låta som fåglar i all framtid...

* jo, det är p.g.a. den allsmäktiga guden.

l_johan_k sa...

"ditt d v s=du vill att det skall vara impliceradt, betyder intet att det är det"

Hans, du får gärna argumentera för din sak i stället för att bara komma med substanslösa påståenden.

Hans Lundahl sa...

nu ramlade du i egen grop, grabben

"hvilken tur att Jesus intet uppstod daa"

det var i o f s Lazarus jag talade om (c:a en vecka innan) men du visar nu tydligt att det är du som gör anspraak paa allvetande i o m att du kategoriskt utesluter riktigheten af en belagd historisk händelse

Hans Lundahl sa...

och angaaende att Lazarus intet uppstod af naturliga orsaker, handlar det ocksaa om induktion angaaende hvad de kunna aastadkomma

l_johan_k sa...

Hans, Jesu (el. Lasaros, Alf Svensson, etc) uppståndelse är inte historiskt belagd.

För övrigt behöver vi endast utgå från Humes maxim...

"(...) no testimony is sufficient to establish a miracle, unless the testimony be of such a kind, that its falsehood would be more miraculous than the fact which it endeavours to establish."

...för att avfärda historierna. (Vilket i princip är vad naturalismens nödvändighet säger också [även om det är ett starkare argument].)

Du har inte heller berättigat följande:

"ditt d v s=du vill att det skall vara impliceradt, betyder intet att det är det"

Fortfarande endast ett substanslös påstående.

"och angaaende att Lazarus intet uppstod af naturliga orsaker, handlar det ocksaa om induktion angaaende hvad de kunna aastadkomma"

Ännu en gång påstår Hans att:
i) övernaturligt fenomen = negation av naturligt fenomen

samt

ii) att han är allvetande

För övrigt undergräver din mirakeltro alla induktiva slutledningar. Du använder dock induktion då du argumenterar för din sak, d.v.s. implicit förnekar du din kristna gud.

PS: Inressant att du använder trigonometri för att visa den geocentriska modellens berättigande. Rent epistemiskt kan du ju självklart inte berättiga matematik.*

* gissa varför...

l_johan_k sa...

Angående att man måste vara allvetande för att avfärda påstådda övernaturliga fenomen så är det ett missförstånd av naturalismens nödvändighet. Naturalismens nödvändighet säger:

"Vår kunskap om universum är begränsad, därför kan vi aldrig utesluta att X är sant, d.v.s. icke-X kan aldrig berättigas." /Tremblay

Hans Lundahl sa...

grabben, tag intet Tremblay som guru i logik, altsaa ...

sätt in "Lazarus uppstaandelse" i stället för X, och du har med dina egna ord motsagt det

l_johan_k sa...

Nej, jag har inte motsagt det eftersom en övernaturligt fenomen (icke-X) är en negation av det naturliga (X).

Hans Lundahl sa...

ett öfvernaturligt fenomen är intet negationen af ett naturligt, äfven om det innehåller en sådan negation

det är f o fr ett faktapåstående

ex:vis

"Lazarus uppväcktes" är ett positivt påstående, äfven om det innehåller negationen af "Lazarus förblef död" hvilket hade varit rent naturligt.

Hans Lundahl sa...

Historiskt fins inget belägg på att Lazarus skulle ha förblifvit död vid tillfället, i o m att enda sakuppgiften vi ha om det tvertom säger att han uppväcktes.

l_johan_k sa...

"ett öfvernaturligt fenomen är intet negationen af ett naturligt, äfven om det innehåller en sådan negation"

Hans, dina egna ord motsäger dig...

"nej, jag definierar intet öfvernaturligt fenomen negativt; jag utgaar fraan en positiv definition af det naturliga och fraan en positiv skildring af det intreffade och inser af kollationen att naturliga orsaker ej räcka till"

"jag känner till hvad immunsystemet m fl kända aspekter af menniskokroppen (som är en naturlig orsak till vissa verkningar, men intet andra) kan och intet kan förväntas aastadkomma"

I båda påståendena hävdar du:

i) att ett övernaturligt fenomen är en negation av det naturliga

samt

ii) att du är allvetande.

"Lazarus uppväcktes" är i detta fall "Lazarus uppväcktes och inga naturliga förklaringar kan förklara händelsen. Därför måste det ha varit ett övernaturligt ingripande." (= negation + allvetande).

Om du hävdar att övernaturligt inte är en negation av det naturliga blir ordet "övernaturligt" meningslöst.

Hans Lundahl sa...

du förvexlar ÄR med INNEHAALLER:
ett öfvernaturligt fenomen innehaaller paa naagon punkt en negation af väntad naturlig fölgd, det betyder icke att denna negation uttömmer dess definition

och du vidhaaller förvexlingen af allvetande med elementär slutsats af definitionen paa naturligt: den som häfdar att naturliga förklaringar paa uppväckelse fraan de döda saknas häfdar intet allavetande, bara vetandet om att döden, rent naturligt sedt är definitiv: hvilket du sjelf med kringelkrokar erkännt i o m att du nyss häfdade att denna uppväckelse icke egt rum - naagot som förutsätter allvetande fraan din sida, om fraan naagon

l_johan_k sa...

Nej, jag behöver inte vara allvetande för att berättiga en naturlig förklaring, t.ex. att berättelsen om Lasaros med största sannolikhet är fantasier. Det är ju den mest parsimoniska förklaringen, och därmed den mest berättigade eftersom den innehåller ett minimum av ad hoc-hypoteser.

"och du vidhaaller förvexlingen af allvetande med elementär slutsats af definitionen paa naturligt"

I sådana fall är det icke endast jag som gjort denna förväxling, ty det gäller i lika hög grad denna debattör:

"nej, jag definierar intet öfvernaturligt fenomen negativt; jag utgaar fraan en positiv definition af det naturliga och fraan en positiv skildring af det intreffade och inser af kollationen att naturliga orsaker ej räcka till"

"jag känner till hvad immunsystemet m fl kända aspekter af menniskokroppen (som är en naturlig orsak till vissa verkningar, men intet andra) kan och intet kan förväntas aastadkomma"

l_johan_k sa...

Angående allvetande i fallet "Lasaros återuppståndelse" kommer det in på följande sätt.

Vi kan (i princip) uppställa en oändlig mängd naturalistiska argument för "återuppståndelsen" (med ökande antal ad hoc-hypoteser):

- fantasier
- lögner
...
...
...
- Marsianer injicerade Lasaros kropp med mikrorobotar som satte fart på hans metaboliska processer
...
...
etc.

Samtliga dessa argument är mer parsimoniska (även om de är absurda) än det övernaturliga scenariot, och de måste alla uteslutas för att berättiga ett övernaturligt fenomen.

PS: Du har också ett problem i och med att du argumenterar för mirakler medan du utgår från att induktion är berättigat då du skriver dina svar...

Hans Lundahl sa...

Bortsedt fraan att Lazarus uppstaandelse bevittnades af systrarne, af lärjungarne, af motstaandarne (kallade judar af författaren, i o m att det ordet redan tagits i uteslutande bruk af dem när det evangeliet skrefs), samt att författaren är en af de lärjungarne, samt att mirakler fortsatte ske under hans lif och bevittnas af hans lärjungar (Johannes' altsaa), till och med vid hans afsomnande, samt att Lazarus likasaa är en bekant historisk figur som dog som biskop af nuv. Larnaca. Hvilket efter din förklaringsmodell skulle innebära ett antal olika lögner af högst allvarsamma och offervilliga personer. Och ifall du nu skulle vilja stempla deras lefnadshistorier som lögner, saa innebär detta ännu fler lögnare - saa att lögnförklaringen blir väldigt oekonomisk och fantasie-förklaringen direkt omöjlig. Att marsmenniskor skulle vara mer ekonomiska än Gud, faar du fÖrklara närmare om du har lust.

Johan Karlsson sa...

NT är en propagansdaskrift för kristendomen. (Det bör även påpekas att Bibeln skapades vid det första konciliet i Nicaea (325). Vid detta möte handplockade religiösa ledare de böcker som skulle vara en del av Bibeln. Man valde helt enkelt böcker som stämde väl överens.)

Marsmänniskor - utvecklade genom evolution med naturligt urval på planeten Mars.

PS: Varför utgår du från induktion, genom att skriva svar, då du argumenterar för mirakler? Din ontologi rymmer inte någon regelbundenhet i naturen.

Johan Karlsson sa...

En sak till...

Enligt legenden skall han [Lasaros] senare ha utsetts till biskop av Kition på Cypern.

Ref.

Med vissa reservationer för att det kommer från Wikipedia.

Henrik Gustafsson sa...

johan: egentligen var det väl först iom athanasios påskbrev år 367 som det slutgiltigt fastslogs vilka skrifter som skulle ingå i NT. Syftet med NT var naturligtvis att berätta om kyrkans vittnesbörd vilket gör att NT mycket riktigt driver en linje, möjligen gör detta NT till propaganda.

Henrik Gustafsson sa...

canon muratori från omkr. år 200 anger dock en kanon för NT som är ganska lik vår, petrusapokalypsen och hermas herden finns dock inte kvar idag, sen tror jag inte petrusbreven och jakobsbrevet är med i canon muratori.

Hans Lundahl sa...

propaganda behöfver intet betyda lögn och bluff

vid Nicea utgicks, för de fyra evangeliernas del, från hvad som var traditionnelt i olika lokala kyrkor - de vigtigaste af dem hade alla fyra, och nra af de andra hade olika utelemnanden, hvilket satte deras lika traditionnella auktoritet

men de anges redan af exvis Papias (år 150) och af Irenéus af Lyon (strax derefter, kring 200) hvilken var lärjunge till Polycarpus af Smyrna, och denne af Johannes sjelf

har du hört ngn kristen argumentera för att naturen saknar regelbundenhet?

l_johan_k sa...

Nej, inte direkt. Indirekt gör de dock de så fort de försöker att berättiga mirakler.

Hans Lundahl sa...

that's just the point - no

att det fins svarta svanor betyder intet ett nekande af induktionen att svanor vanligen äro hvita

att det fins riff med gitarrsolon nekar intet induktivt insedda/analyserade drag hos låtens vanliga rytm i vers och refräng

et c

och mirakler äro intet ett nekande af naturens regelbundenhet, de äro undantag

l_johan_k sa...

Svarta svanar (eller gitarrsolon) bryter inte mot någon naturlag, de falsifierar endast påståendet: "Alla svanar är vita". Ditt problem är att svanarna i morgon skulle kunna föda giraffer...*

"och mirakler äro intet ett nekande af naturens regelbundenhet, de äro undantag"

Hur kan du rent kunskapsteoretisk berättiga detta påstående? Enligt kristen teologi är ju Gud allsmäktig, vilket innebär att han kan utföra mirakler när som helst.

Du verkar sätt dig över din egen Gud, vilket ju är lite självmotsägande...

* Vilket bryter mot identitetslagen, d.v.s att allt som existerar har en bestämd och begränsad natur. Se där! Beviset för att du inte kan berättiga logik heller...

Hans Lundahl sa...

e o l

l_johan_k sa...

"e o l"

Problemet är du förutsätter identitetslagen (eol = eol) samt induktion (att "eol" står kvar så jag kan läsa det).

Inga av dessa antaganden kan du berättiga inom den kristna världsbilden.