fredag 25 juli 2008

Katolsk vädjan till påven

50 grupper från världen över vädjade via ett öppet brev till påven att han skulle avlägsna förbudet mot preventivmedel.

Katolikerna i fråga menade att förbudet haft förödande konsekvenser speciellt i kampen mot AIDS.

Bravo!

Uppdatering 080730: Artikel i Dagen

Andra bloggar om:

11 kommentarer:

Kraxpelax sa...

Ja, jag måste ju säga emot, eftersom jag stöder vatikanen odelat på denna punkt. De teologiska skälen är alldeles för komplexa för att gå in på här. I frågaom praktisk tillämpning skall man hursomhelst vara mycket liberal. Kyrkan skall under inga omständigheter lägga sig i världens angelägenheter genom tvångsmedel. Det har jag tidigare framhållit på denna blogg, nu behövdes en upprepning. I Sverige är detta inte alls någon stor fråga.

Pekka S sa...

Anonym: Din kommentar är tyvärr svår att förstå. Jag har svårt att finna en röd tråd bland alla dessa korta punkter.

Pekka S sa...

Kraxpelax: Jag tycker, som jag sagt innan, att du verkar ha en sund inställning. Men nu är det ju så att vatikanens ord har enorm makt över miljoner människor, även om förbuden inte finns i juridisk form. Sen är det säkert som du säger att de teologiska skälen är komplexa och därmed kan påven inte hur som helst ändra kyrkans inställning.

Pekka S sa...

Sorry Anonym, dina kommentarer går knappt att tyda. Det känns som rent svammel i punktform. Jag tar bort kommentarerna, men du är välkommen att publicera något mera sammanhängande, förståeligt och relevant.
Hälsningar, Pekka

Kraxpelax sa...

Pekka: jomenvisst, en alldeles för primitiv inställning är vida utbredd inom vårat lilla samfund. Vi är väl runt miljarden nu. Den katolska religionen är en ytterst sammansatt historia, från det allra högsta till det allra lägsta.

Här har du två informativa länkar:

http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_256183.svd

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=796170

Om humanae vitae inte är stor fråga för svenska katoliker, kan det samma sägas om HIV-eåpidemin i Sverige för svenskar i allmänhet. Motsatsen borde vara fallet. Därför är jag mycket pessimistisk.

Pekka S sa...

Mycket intressant och tänkvärd läsning! Särskilt SvD-artikeln. Ändrar förvisso inte min syn på kondomernas viktighet, men man ser ju att problem skapas från flera håll.

Pekka S sa...

Allotetraploid diskuterar motiven bakom vatikanens preventivmedelsavrådan.

Hans Lundahl sa...

ironien är intet öfvertygande:
1 candida albicans torde ha fått utvecklas efter syndafallet, som straff för detta, medan menniskans fruktsamhet är en del af paradisets välsignelse
2 att somliga prelater varit olydiga katholsk moral strider intet mot dennas grunder, som ju äro andra än deras personliga auktoritet: de facto visade sig mkt riktigt att otrohet och skiljsmässor, samt kortvariga fÖrhållanden ha Ökat.
3 qvinnor utsättas också mkt riktigt för mindre aktning än på den tid komedien "Les Jumeaux Vénétiens" (Carlo Goldoni) skildrar. En rôle med litet spelrum är intet nödvändigtvis vanhedrande (att qvinnor blifvit poliser, soldater och bödlar sednaste århundradet har knappast ökat aktningen för dem).

Pekka S sa...

Hans: Jag betvivlar att mäns syn på kvinnor förändrats pga preventivmedel.

Hans Lundahl sa...

nähä du ...
scen a:
Hurru tjejen, ska vi hoppa upp paa höskullen?
Nä, du vore ingen god far aat ett barn
Ä, ok daa


scen b:
Hurru tjejen, ska vi hoppa upp paa höskullen?
Nä, du vore ingen god far aat ett barn
Ä, larfva dig intet, jag har kaadis.


med derpaa fölgande skilnader i allmänt uppträdande

Pekka S sa...

Men i båda fallet kan mannens syn på kvinnan vara exakt den samma. Skillnanden ligger endast i samlagets potentiella konsekvenser. Kille B har råd att fortsätta sitt raggande, medan kille A ger upp.