måndag 21 juli 2008

Katolsk kardinal tror inte på kondomer

Katolska kyrkans inställning till kondomer och andra preventivmedel är en ytterst dyster historia. Med sin ihärdighet mot kondomanvändandet sätter kyrkan ständigt käppar i hjulen i kampen mot HIV-spridningen.

Nyligen visade en katolsk kardinal i Sydafrika återigen kyrkans irrationella inställning genom en rad desperata bortförklaringar.

Kardinalen menade att det inte skulle göra någon större skillnad ifall kyrkan förspråkade kondomanvändning. HIV-spridningen skulle ändå inte dämpas menade han. Detta stödde han på det faktum att kyrkans avrådan från utomäktenskaplig sex inte heller verkar ha fungerat.

Till att börja med undrar jag ifall kardinalen har någon koll på vilken effekt deras sex-inom-äktenskapet-predikan har haft? Självfallet kommer vissa att bryta mot rekommendationerna, men hur många haft utomäktenskaplig sex ifall kyrkan inte avrådde från det? Fler? Färre?

Sedan kan man ju undra varför de fortsätter med denna äktenskapsinställning ifall den inte heller har effekt? Menar de kanske att man bör fortsätta sin kamp trots motgångarna? Varför då inte göra likadant med kondomsituationen? Är det inte värt att kämpa för potentiellt goda konsekvenser trots svårigheterna?

Kardinalen informerade vidare att kondomspridningen i Sydafrika redan är rekordhög, men att detta ändå inte har haft önskad effekt. Tja, kanske hade effekten varit större ifall kyrkan inte stigmatiserade användandet och därmed framkallade skuldkänslor hos människorna?

Nästa bortförklaring var att man hade en tro på människornas egna förmåga att ta hand om sina liv.

"At the moment, if you go on a policy of condom distribution as the only solution to HIV and AIDS, you are telling people that they cannot take control of their own lives."

"And, therefore, I think you are doing them an injustice by saying: `You are so stupid. Even though this disease is a killer, you cannot take control of your own lives'."

För det första finns det inte något sådant här antingen-eller-scenario. Man kan faktiskt förespråka kondomanvändning tillsammans med monogami och avhållsamhet.

För det andra är kyrkan ändå inte konsekvent i denna tro på människors förmåga att ta hand om sina egna liv. Varför predikar man annars om helvetets eviga eldar i syfte att vända människor till gud? Klarar de inte detta själva? Är de för korkade trots att synden är en "killer"?

Det verkliga skälet är givetvis inte deras bristande tro på kondomförespråkandets effektivitet. Istället handlar det om kyrkans negativa inställning till preventivmedel i allmänhet.

Moder Theresa, den moderna katolicismens kanske mest beundrade person, var väldigt tydlig om att preventivmedel (och aborter) var av ondo.

"When love is destroyed by contraception the way is open to abortion. I know only too well that there are enormous problems and that many married persons do not love one another enough to exercise a regulation of births with the natural methods. But we do not encourage the destruction of love, which is the most serious problem, by inciting people to practise contraception and abortion."

Denna inställning till sexualitet och preventivmedel är enligt mig en av de största organiserade orsakerna till mänskligt lidande i modern tid. Och än värre är det när den katolska kyrkan vägrar erkänna sina lärors konsekvenser. Skulle de inte kunna vara ärliga istället? Vore det inte bättre ifall de bekänner att deras doktriner är grundade i religiös tro och att konsekvenserna ibland är hemska, men kanske nödvändiga? Bättre med lite HIV här på jorden än osämja med den högre makten?

Andra bloggar om: , , , , ,

10 kommentarer:

Geoffrey Goines sa...

Ska väl påpekas att den största kondomdistributören i Sydafrika fick ifjol vid flertal tillfällen återkalla kondomer pga dålig kvalitet.

Pekka S sa...

Hmm... Det hjälper ju inte direkt till heller. Tack för upplysningen!

Kraxpelax sa...

I den mån kondomer verkligen motverkar HIV får man såklart ge praktisk dispens. Upplysningsvis tycker jag personligen att preventivmedelsförbudet allra djupast sett är helt korrekt, men det är abstraherad teologi på långt avstånd till människornas konkreta liv. I praktiken skall man vara resonabel och tolerant. Dendär kardinalen är nog inte särskilt klyftig, tyvärr. :o(...

Pekka S sa...

Även om jag anser att preventivmedel inte ska förbjudas under några omständigheter så finner jag din inställning ganska sund. Det är viktigt att kunna se bortom sina ideologiska eller teologiska övertygelser och kunna sätta de enskilda människorna i centrum.

Hans Lundahl sa...

hvilken enskild menniska har laangsigtigt intresse i att sakna afkomma? bortsedt nu fraan munkar, som valt bort baade sex och välstaand

Pekka S sa...

De som inte vill ha avkomma ska heller inte behöva få det, oavsett om det handlar om ett lång- eller kortsiktigt perspektiv. Det kan väl knappast vara svårt att acceptera?

l_johan_k sa...

"hvilken enskild menniska har laangsigtigt intresse i att sakna afkomma?

Tja, de som kan få "försumlig afkomma som mycket öppet nonchalerar gamla föräldrars behof och värdighet"...

Kraxpelax sa...

Förbud och förbud, det backas inte upp med några som helst tvångsmedel, och så skall inte heller ske. Samvetsfrihet måste gälla.

Pekka S sa...

Krax: Låter bra. Men i viss mening råder kanske ett inofficiellt, moraliskt förbud i den mening att kyrkan klart uttryckt sitt ställningstagande.

Något förenklat och dramatiserat:
"Lagen förbjuder dig självklart inte från kondombruk, men är det himlen eller helvetet du vill till när du dör?"

Hans Lundahl sa...

johan var inne paa rätt stig:
Ingen och Inga är en väldigt försumlig afkomma