torsdag 17 juli 2008

Intressant artikelserie

Den kristet profilierade tidningen Dagen inledde igår en artikelserie om nyandlighet. Serien ser ut att bli mycket intressant.

"Nyandligheten - som inte längre vill kallas new age -har förändrat det religiösa Sverige. Men hur mycket? Nyandligheten är förvånansvärt lite kartlagd. Dagen har därför beställt en unik undersökning kring svenska folkets tro och om man praktiserar nyandliga fenomen. Vi har besökt utövare och talat med kritiker. Och ställt frågor till kyrkliga företrädare om hur man hanterar nyandligheten. "
Undersökning visar bl a att var tredje svensk tror på reinkarnation, dvs människans återfödelse. Detta förvånar mig eftersom Sverige i första hand är ett sekulariserat land med kristen bakgrund. Reinkarnationsläran är istället förknippad med österländska religioner. Bland de tillfrågade under 24 års ålder var siffran hela 42%.

En annan överraskning är att stor andel av gudstjänstbesökarna i undersökning erkänner att de gärna använder läror från olika religioner för att bilda sig en egen livsåskådning. De känner sig alltså inte strikt bundna till den egna religionen i sin sökan efter svar. Undrar om det finns många kristna som t ex tror på reinkarnation i buddistisk mening?

Tyvärr bekräftar undersökningen också vissa av mina fördomar gällande nyandligheten. T ex visar siffrorna tydligt att det främst är lågutbildade kvinnor som sysslar med tarotkort, spådomar och seanser. Detta har jag själv misstänkt, men det hade varit roligt om det visat sig vara fel. Men icke. Hela 10% av de lågutbildade kvinnorna hade gått på seans. Skojare som Terry Evans, Jörgen Gustafsson och Anders Åkesson verkar tyvärr ha hittat en ganska stor målgrupp att lura pengar av.

Kolla även in ett diagram över svenskarnas nyandlighet.

Lite intressanta siffor:
  • 35% tror att man kan komma i kontakt med de döda
  • 22% tror på astrologi
  • 71% tror på alternativa behandlingars effektivitet
  • 44% tror att det finns osynliga energier med helande potential
  • 38% tror att vissa kan förutsäga framtiden
  • 57% tror att slagrutor kan användas för att hitta vatten
  • 41% tror att siare kan hjälpa hitta borttappade föremål
Det magiska tänkande är verkligen utbrett bland befolkningen. Inte direkt överraskande, men jag hade väl hoppats på mer kritiskt tänkande där ute.

Jag ser fram emot de kommande artiklarna...

Andra bloggar om: ,

13 kommentarer:

Rolf sa...

Genom att vi skapades till Guds avbild inte utseendemässigt, då Gud är könlös och en andevarelse, men att som Gud ha friheten att välja utefter olika valmöjligheter.
Detta har fått till följd att många söker en spänning i tillvaron och bortom denna. Tron på återuppståndelse på yttersta dagen låter inte så spännande för många utan då blir återfödelse betydligt mer fantasieggande eller ett andeliv i direkt anslutning till detta. Kristendomen ses därför av många som tråkig och nyandlighet av skilda slag dyker upp och kallas för olika inriktningar med gemensamt namn som new age.
Tyvärr har en del kyrkor tagit till sig denna uppfattning och diskuterar utefter detta internt med människor utan att försöka ändra denna förvillning dock görs detta ej öppet i en gudstjänst ex.
Men detta visar att man inom kyrkorna är öppen för diskussion för att inte mista än fler medlemmar. Men då gör man sig själv en björntjänst. Kristendomen, bibelns ord är ej förhandlingsbara. De är tolkade en gång för alla och ligger fast.

Pekka S sa...

Personligen finner jag återuppståndelsen mer tilltalande än reinkarnation. Men jag håller med om att många säkert tycker att kristendomen är mindre spännande än de österländska religionerna. Troligtvis beror detta på att kristendomen är så bekant medan de andra religionerna är mer exotiska.

Att bibelns ord skulle vara färdigtolkade och fastlagda låter dock inte helt rätt. Men samtidigt ser jag inte heller att sådant som reinkarnation skulle kunna tolkas in i de kristna lärorna.

Gunvi sa...

Hej,jag tror att Gud är en energi och den agerar inte för eller mot oss. Däremot används den "Helige Ande" som Guds energiska hand och ger oss hjälp.Det är självklart att vi inkarneras. Det är bara att titta på resten av universum där intet går till spillo.

Rolf sa...

Intelligent energi kan mycket väl vara något som kan vara en bild av Gud. Man kan ju enligt bibeln inte möta Guds bild, se Gud utan att dö. Det är tankeväckande då att tänka sig en energi som vi inte kan möta ansikte mot ansikte. Inget går förlorat i universum men det innebär inte att återfödelsetanken är riktig. Vid döden åtevänder kroppen till sina beståndsdelar. Vad motsätter då att själen medvetandet sover till uppståndelsen. Att sova innebär inte att det försvinner. Man behöver inte inkarnationstanken för att få det att stämma med att inget går till spillo.

Pekka S sa...

Gunvi: Vad exakt menar du med att Gud är energi? Energi, i dessa rätta mening, syftar till en fysikalisk storhet med kapacitet att utföra arbete. Men troligtvis syftar du på någon annan typ av energi?

Att reinkarnation skulle vara en självklarhet är ett självsäkert påstående. Varför så övertygad? Att all materia och energi med tiden övergår till andra skepnader betyder på intet sätt att människan på något vis skulle återfödas eller ha levt tidigare liv. Onekligen består vi alla av atomer som tidigare ingått i andra varelser, men detta betyder ju inte att dessa nu återfötts.

Rolf: Vad är intelligent energi för något?

Rolf sa...

Intelligent energi har ingen bevisat att det finns. Men varför skulle det inte vara möjligt. Energi bör då kanske ses som en ande eller ett kraftfält med egen vilja och förmåga att besluta. Sience fiction ja inte mer än den strängteori man i dag ser mer och mer som möjlig och i denna betydligt fler dimensioner än de vi har lärt oss. Gud som jag tror finns ser jag som mycket möjlig som ett energifält. En utstrålande intelligens enligt ovan vilken vi ej kan se mäta eller ha kunskap om. Verkligheten är betydligt mer svårförståelig än vi anar. Bevis just strängteorin som säkert, tror jag, blir den nya paradigmen som än bättre passar ihop med verkligheten under en begränsad tid. Men jag upprepar ingen har visat eller bevisat att det finns någor som är intelligent energi. Det är enbart en tanke på att det kan vara en möjlighet att förklara ex Gud. Man måste se utanför materialismens ramar för att fundera i dessa banor.

Pekka S sa...

Kanske är intelligent energi möjligt. Men varför ska man tro på något sådant? Det finns en stor skillnad på möjligt och sannolikt.

Strängteorin befinner sig fortfarande på hypotesplanet och jag vet inte själv vad jag ska tycka om den. Dock finns denna teori väl beskriven i matematiska termer, vilket man inte kan säga om gud-som-intelligent-energi-teorin.

Rolf sa...

Helt riktigt. Vad Gud är eller kan vara handlar om tro ( en känsla) och kan knappast någonsin göras förståelig i matematiska formler. Mycket i världen handlar om tro och vetande. Gud och gudsbegreppet och vad Gud är handlar om tro inte om vetande. Det är inte fysik utan metafysik. Ett sökande efter svar som troligen aldrig kan mätas och vägas och därmed katalogiseras.

Pekka S sa...

Jag finner dock bruket av energibegreppet missvisande ifall man syftar till något som inte platsar i begreppets allmänna bruk.

Om gud faktiskt är energi, så är han fysisk och därmed mät- och testbar. Annars är han inte energi.

Rolf sa...

Jag tror däremot inte att allt är mätbart. Om man byter ordet energi mot ande eller andlighet kan man se andlig rörelse som något som kan benämnas energi utgången från en ande. Men däremot behöver det inte ses som energi av det slag vi brukar använda energibegreppet till. Jag tror inte vi kan se och förstå allt. Mörk materia är ännu inte sedd exempelvis men ändå ska det finnas mycket därute om det nu inte är något helt annat vi upplever som något av gravitationens fenomen som vi ännu inte förstår läste jag på någon länk nyligen.

Pekka S sa...

Jag hade dock inte velat kalla andlig rörelse för energi eftersom detta riskerar att leda till en massa missförstånd. Men vad man ska kalla det vet jag inte :)

Det är mycket riktigt att vi inte i visuell mening kan se mörk materia, men vi kan se dess effekter. Därmed kan vi detektera det och testa våra hypoteser gällande dess natur. Att göra en liknelse mellan "andlig energi" och strängteori eller mörk materia är alltså missvisande.

Du kan däremot ha rätt i att det kan finnas ting vi inte kan detektera eller förstå. Men då kan vi heller inte tala om dem. Det enda vi kan säga är att fenomen X kanske existerar och att det är ett mysterium bortom vår uppfattningsförmåga. X=?

Rolf sa...

Ja verkligheten och universums uppbyggnad är svår att förstå och teorier avlöser varandra. Tack för en intressant diskussion. Ha en bra dag. Vi Möts kanske i någon annan diskussion här eller på en annan blogg någon gång

Pekka S sa...

Tack själv Rolf.