fredag 27 juni 2008

Kyrkobesök och kreationism

Gallup genomför med jämna intervall en undersökning som rör amerikaners inställning till evolution och kreationism.

Siffrorna från i år visar knappt någon förändring från föregående år. Faktum är att siffrorna har varit relativt stabila sedan första undersökningsåret, 1982.

  • 44% tror att människan skapades inom de senaste 10000 åren. (1982: 44%)
  • 36% tror att människan utvecklades genom evolutionen, som guidades av gud. (1982: 38%)
  • 14% tror att människan utvecklades genom evolutionen, utan guds inverkan. (1982: 9%)
Några siffror jag inte sett innan rör tron på kreationism kontra frekvens av kyrkobesök. Dessa siffrorna visar på ett tydligt samband mellan aktivt kyrkgående och tro på kreationism. Se figuren här nedan.

Bara 1% av frekventa kyrkobesökare tror på en icke-guidad evolution samtidigt som 70% tror att människan som art är mindre än 10000 år gammal. Jag misstänker dock att frekvensen av kyrkobesökande inte behöver vara direkt knutet till graden av religiositet, även om kopplingen lär finnas i viss grad. Istället kan frekvensen vara beroende av vilken kyrklig gren och församling man tillhör, eftersom dessa kan ha olika syn på kyrkobesökandet.

Siffrorna är trots detta väldigt intressanta. Vilken koppling finns mellan kyrkobesökande och kreationistiska övertygelser? Handlar det om grad av religiositet, om församlingstillhörighet eller annat? Bakom korrelationen bör det trots allt finnas ett lärorikt orsaksamband.

Andra bloggar om: , ,

8 kommentarer:

5°16'48 sa...

Skriver ganska mycket om EVOLUTIUONEN "i förening" med GUD i min blogg..

Pekka S sa...

Intressant... Skulle du vilja länk till några specifika inlägg?

Hans Lundahl sa...

om en procent gaar till kyrkan hvarje vecka utan att tro paa Gud alls, är det kanske folk som trots det äro gifta med ngn kyrksam eller som sjunga i kören.

Notera ordet kanske, försöker intet leka profet om det.

Pekka S sa...

Visst lär det finnas ateister som går till kyrkan. Samtidigt lär det finnas djupt religiösa som inte gör det.

Hans Lundahl sa...

jag hajar intet uttrycket "djupt religiös"

är det ett poängsystem med antal afvikelser fraan modern atheism som afgör i fall man platsar der, eller?

Pekka S sa...

En individs religiositet kan "bedömas" utifrån religionens betydelse och inverkan på dennes liv.

Jag känner många som kallar sig för kristna vars liv innehåller väldigt lite religiösa inslag. De går sällan till kyrkan, ber inte ofta, läser sällan bibeln, resonerar inte kring etik, vetenskap eller värderingar utifrån bibliskt perspektiv, osv.

Sedan finns det andra som ofta går till kyrkan, ber dagligen (kanske t.o.m. flera gånger), studerar bibeln, har bibliska svar på etiska och vetenskapliga frågor, osv.

Någon poängskala finns givetvis inte, men man kan inte bortse ifrån att det finns olika grad av religiositet. Därmed kan man tala om mer eller mindre djup religiositet.

Hans Lundahl sa...

men att gaa till kyrkan hvarje söndag, be dagligen och resonera kring ethik och annat ur kristet - bibliskt/patyristiskt/kyrkligt - perspektiv är normalt för kristendomen

det är inget "djupt religiöst" med det!

Pekka S sa...

men att gaa till kyrkan hvarje söndag, be dagligen och resonera kring ethik och annat ur kristet - bibliskt/patyristiskt/kyrkligt - perspektiv är normalt för kristendomen

det är inget "djupt religiöst" med det!

Sett ur ett modernt, svenskt perspektiv är en sådan "normal" religiositet relativt djupt. Men givetvis finns det ännu mer dedikerade individer (t ex munkar/nunnor/präster) längre ut på den skalan. Jag tror dock inte att den genomsnittligt kristne i Sverige kvalar in i din normalgrupp. Det ser man, om inte annat, på kyrkobesöksstatistiken.