måndag 23 juni 2008

George Carlin har börjat förmultna

George Carlin, en personlig favoritkomiker, har avslutat sitt varande.

Carlin var en obarmhärtig kritiker av oförnuft och han var aldrig rädd för att ta sig an tabubelagda ämnen. Han lämnar efter sig en provokativ komedisamling vars relevans och träffsäkerhet kommer att bestå så länge det finns dårskap i världen.


Media: DN

Andra bloggar om: ,

Inga kommentarer: