tisdag 17 juni 2008

Att snubbla på lyckan

Underhållande, frustrerande, provocerande, lärorik, fascinerande, humoristisk, förbryllande, kontraintuitiv och högst läsvärd.

Det är några ord som väl beskriver min upplevelse av Daniel Gilberts bok Stumbling on Happiness (Snubbla på lyckan). Boken har legat på New York Times bästsäljarlista och vann 2007 Royal Society Prize for Science Books. Boken finns på svenska men jag "läste" den själv som engelsk ljudbok, uppläst av författaren själv.

Stumbling on Happiness tar sig an något vi alla människor värderar väldigt högt och ständigt strävar efter - Lycka. Daniel Gilbert, som är professor i psykologi på Harvard, har ett särskilt intresse för just lyckoforskningen och hans insikter har resulterat i en oerhört spännande bok.

Lycka är nämligen något vi alla vill uppnå och vi tror oss ha bra koll på hur vi ska gå till väga. Men så är inte fallet. I verkligheten faller vi ständigt i osynliga mentala fällor utan att på något sätt märka det. Vårt minne spelar systematiskt spratt för oss och detsamma gäller fantasin i vår strävan att försöka förutse framtiden. Samtidigt agerar vi efter en rad undermedvetna fördomar, förvrängningar och bias i nutiden. Och vi har enligt forskningen svårare att lära oss av våra misstag än vi skulle vilja tro.

Lyckoforskningen är den röda tråd Gilbert utgår ifrån, men boken berör mycket mer än så. Genom en presentation av vetenskapliga experiment, exempel från verkligheten och kontraintuitiva tankeexperiment (som läsare ofta får deltaga i) introduceras läsarna för psykologiska tendenser som vi alla påverkas av men sällan uppmärksammar. Av denna anledning ser jag faktiskt boken som en utmärkt introduktion till kritiskt tänkande och skepticism ur ett psykologiskt perspektiv. För en kritiskt tänkare gäller det nämligen inte bara att vara faktakunnig, källkritisk och en god logisk tänkare. Minst lika viktigt är det att känna till människors (framför allt sina egna) psykologiska styrkor och svagheter. Och den typen av insikter är boken fullständigt överfull av.

Men huvudfokus ligger som sagt på lyckan. Vad är lycka? Hur minns vi lycka och hur träffsäkra dessa minnen? Hur duktiga är vi på att förutsäga vad vi kommer att bli lyckliga och olyckliga av? Hur hanterar vi den lycka eller olycka vi upplever i nuet? Påverkas vår uppfattning av lyckan av våra uppfattningar om hur vi borde påverkas av den?

Om sådana frågor intresserar er så kan jag absolut rekommendera boken. Jag kan garantera er att ni kommer att finna läsningen mycket intressant. Och provocerande, underhållande, förbryllande, lärorik, frustrerande, kontraintuitiv...

Andra bloggar om: , ,

2 kommentarer:

Forbo sa...

Låter spännande. Kan själv rekommendera Ben Eltons nya bok "Blind faith" som ligger i nivå med "A Brave new World" och "1984" fast med en skrämmande vision om en framtid där pseudovetenskap är lag och riktig vetenskap bannlyst av kyrkan...

Pekka S sa...

Blind Faith verkar klart intressant!