måndag 7 april 2008

Kommun godkänner frikyrklig indoktrinering

Föräldrar i den frikyrkliga sekten Maranata vill inte att deras barn ska gå i den allmänna skolan. Istället undervisas barnen hemma med kommunens godkännande.

"Vi passar inte in i samhället. Samhället har sin människosyn och bibeln har sin människosyn och det kolliderar ibland."
- Tage Johansson, äldste inom Maranata

Maranata tror inte på evolutionsteorin, de är emot kvinnans rätt till abort, anser att homosexualitet är en synd och att barnaga är en vettigt uppfostringsmetod, ser feminismen som något ondskefullt. Maranata har ej tillstånd för att starta en friskola eftersom de inte är beredda att följa skollagen eller läroplanen. Och det är alltså i en sådan miljö barnen får sin hemundervisning.

Maranata om...

Feminism:
"Feminismen står bakom att sjuhundratusen människoliv under de senaste decennierna har släckts redan i moderlivet. Så fientligt, så primitivt, så vidrigt att det finns ingen möjlighet för vår hjärna eller vår känsla att omfatta det. . Det är feminismen som uttalat sitt djupa förakt för aga och som är upprinnelsen till den nya agalagstiftningen."
Hemundervisning:
"Skolverket informerar om att: “En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas.” Den har även godkända friskolor skrivit under på. Under rubriken “Grundläggande värden” fastslås att “Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell.” Det finns ingen sund troende förälder som kan skriva under på den parollen då Bibeln uppmanar att inskärpa dess ord hos sina barn."
Barnaga:
"Det finns inget barn på denna jord som inte behöver korrigeras. I naturen ser vi både i den högre och lägre skapelsen att det sker korrigering, bland annat genom tuktan. Om man inte klipper bort vildskotten på ett träd, så blir det vildfrukt.Det heter i Guds Ord att Herren agar var son som han har kär. Här nämns agan tillsammans med kärleken. Det är kärlekslöst att inte fostra och korrigera sina barn. Genom sina ständiga ingrepp gör samhället det fullständigt omöjligt för normala föräldrar att fungera i föräldrarollen."
Homosexualitet:
"Den homosexuella rörelsen är ett alarmerande tidsfenomen med många oöverskådliga konsekvenser för alla normala mänskliga relationer. Den är ingenting mindre än ett generalangrepp mot själva urcellen i ett fungerande samhälle."
Varför i all världen har kommunen godkänt hemundervisningen för dessa barn?

Här finns ett nyhetsinslag gällande nyheten: http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=1105995

Ta även en titt på kvällens avsnitt av Existens som handlar om bl a Maranata. 7/4-08 kl 20 på SVT2.

Uppdatering (080408):

En till Dagenartikel:
"Till Dagen säger en av rörelsens företrädare, Tage Johansson, att man tänker fortsätta att undervisa sina barn på sitt sätt oavsett hur lagen ser ut och att barnaga är en del av Guds bud."

Artikel i DN.

Andra bloggar om: ,

21 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tycker det finns goda skäl att kritisera Maranata på dom områden du nämner. Samtidigt tycker jag dom utgör ett viktigt alternativ till main-streamsamhället genom sitt sätt att leva enkelt och i gemenskap i konsumistiskt och individualistiskt samhälle. Jag tror vi behöver grupper som experimenter med en alternativ livsstil.

Jag undrar också hur du ser på "indoktrinering". Vill du definiera? Är den svenska skolans undervisning inte indoktrinering?
/Jonas Lundström
http://blog.bahnhof.se/wb938188

Pekka S sa...

Jag har inget emot deras enkla, antikonsumeristiska livsstil. Jag har dock något emot folk som systematiskt slår sina barn.

Indoktrinering handlar om att banka in vissa värdeingar utan att tillåta eller uppmuntra eget, fritt tänkande. Maranata går t ex så långt att de inte vågar ha sina barn i de kommunala skolorna eftersom de inte vill exponera dem för idéerna där. På samma sätt danas många unga i hemundervisningens USA.

Anonym sa...

Pekka. Kritiskt tänkande är viktigt, "fritt" tänkande är jag mer skeptisk till. Jag tror inte individen är så autonom som modernismen fått oss att tro. Det torde väl vara ännu mer påtagligt när det gäller barn.

Den kommunala skolan indoktrinerar också eleverna. Vi kanske inte ser detta eftersom vi tycker saker som lärs ut i skolorna är självklara, eller också tycker vi detta är en bättre indoktrinering, men är verkligen elever i den svenska skolan fria i sitt tänkande?

Jag tycker också det är korkat att slå sina barn eller sprida homohets, men jag tycker också det är korkat att leva i lyx och överflöd samtidigt som människor svälter ihjäl...
/Jonas Lundström

Pekka S sa...

Menar du att man kan vara en kritisk tänkare utan att få tänka fritt? Jag håller med om att barn inte är några genier, men de ska få möjligheten att själva fundera kring allt. Det ska uppmuntras! Vi ska föräldrar ska finnas till hands för att vägleda dem, utan att för den sakens skull sätta på dem skygglappar.

På vilket sätt indoktrineras barnen i den kommunala skolan? Vilka felaktigheter får de lära sig utan att få ifrågasätta?

Anonym sa...

-Jag menar att människans "frihet" kan ifrågasättas på filosofiska grunder. Är inte människan alltid en produkt av historiska och sociala förhållanden? Att tro på en fristående individ som kan förhålla sig "objektivt" till omgivningen med bas i ett fritt svävande subjekt är väl en myt?

-På vilken grund menar du att Maranatas elever har skygglappar eller inte får fundera kring allt?

-Formuleringen "vilka felaktigheter får de lära sig" klingar lätt komiskt i mina öron. Om vi alla var överens om vad som är rätt och fel när det gäller människans historia, värderingar osv så skulle vi väl inte ha det här samtalet? Det man kan däremot kan påvisa är att man i den svenska skolan får lära sig som en självklarhet vissa ideologiska dogmer som sett ur ett globalt och historiskt perspektiv är en sekterisk minoritetshållning, tex att tillvaron bäst tolkas utan berättelser om gudar.

-Jag vill samtidigt betona igen att jag delar din kritik av vissa av Maranatas uppfattningar.
/Jonas Lundström
http://blog.bahnhof.se/wb938188

Pekka S sa...

Du har rätt i att vi alla är barn av vår tid och omgivning. Men det innebär inte att vi inte ska få sträva efter så fritt tänkande som möjligt.

Maranatas elever har skygglappar i den mening att de pådyvlas sina föräldrar (församlings) idéer och inte får ta del av resten av samhället. Huruvida de får tänka fritt eller inte kan jag egentligen inte bedöma, men jag vet vilka tendenser som brukar finnas i sådana här grupper. Men Maranata kan givetvis vara ett undantag, även om jag betvivlar det (t ex utifrån deras skrifter).

"Formuleringen "vilka felaktigheter får de lära sig" klingar lätt komiskt i mina öron. Om vi alla var överens om vad som är rätt och fel när det gäller människans historia, värderingar osv så skulle vi väl inte ha det här samtalet? Det man kan däremot kan påvisa är att man i den svenska skolan får lära sig som en självklarhet vissa ideologiska dogmer som sett ur ett globalt och historiskt perspektiv är en sekterisk minoritetshållning, tex att tillvaron bäst tolkas utan berättelser om gudar."

Skolan är helt enkelt sekulär, vilket innebär att man inte favoriserar några religioner eller gudar. Religionen undervisas dock inom religionsämnet.

Påpekandet av meningsskiljaktigheter säger egentligen ganska lite. Bara för att vissa tror på astrologi betyder det inte att astrologi inte är en felaktig lära. Folk har förmågan att tro en massa grundlösa saker.

Jag är nyfiken på vilka ideologiska dogmer du syftar till?

Anonym sa...

Man får tex lära sig:
-en humanistisk grundsyn, människan som centrum.

-en sekulär ideologi som förutsätter en berättelse om mänsklighetens mognad som bygger på upplysningstänkandets vurmande för rationalitet och utveckling.

-"Demokrati" ett begrepp som blir alltmer fluffigt och ogreppbart och tycks kunna fyllas med det mesta.

-Vidare lär själva den moderna skolans struktur ut en syn på människa och utbildning som skiljer teori från praktik.

Jag menar att det finns vetenskapliga skäl att i grunden ifrågasätta hur funktionabla/sanna alla dessa antaganden är. Överhögheten i dessa ideologiska grundantaganden krackelerar eller vacklar åtminstone när dom måste konfronteras med historiens världskrig och miljöförstöring, naturvetenskaplig människosyn och post-modern och post-kolonial kritik av modernismen. Ändå indoktrineras skolbarnen under hela grundskoletiden i dessa dogmer och blir oförmögna att granska och kritisera det hela. Är inte det indoktrinering?
/Jonas Lundström

Pekka S sa...

"Man får tex lära sig:
-en humanistisk grundsyn, människan som centrum."


Det har jag inte märkt av, men jag kan ju ha missat det. Skulle du kunna ge exempel på detta?

"-en sekulär ideologi som förutsätter en berättelse om mänsklighetens mognad som bygger på upplysningstänkandets vurmande för rationalitet och utveckling."

Ja, den värderingen av rationalitet, lärande och utveckling lär ju finnas i skolan. Menar du att detta är olyckligt? Är rationalitet inte önskvärt?

"-"Demokrati" ett begrepp som blir alltmer fluffigt och ogreppbart och tycks kunna fyllas med det mesta."

Kan du ge mig exempel?

"-Vidare lär själva den moderna skolans struktur ut en syn på människa och utbildning som skiljer teori från praktik."

Kan du ge mig exempel även här?

"Jag menar att det finns vetenskapliga skäl att i grunden ifrågasätta hur funktionabla/sanna alla dessa antaganden är. Överhögheten i dessa ideologiska grundantaganden krackelerar eller vacklar åtminstone när dom måste konfronteras med historiens världskrig och miljöförstöring, naturvetenskaplig människosyn och post-modern och post-kolonial kritik av modernismen. Ändå indoktrineras skolbarnen under hela grundskoletiden i dessa dogmer och blir oförmögna att granska och kritisera det hela. Är inte det indoktrinering?"

Jag har lite svårt för att greppa det hela utan mer konkreta exempel. Skulle du kunna ge något exempel där du pekar på vissa läror eller dogmer och deras konsekvenser?

Ber om ursäkt om jag verkar lite "clueless", men denna kritik är ganska ny för mig. Men jag vill gärna undersöka den!

Pekka

Anonym sa...

Jag tycker läroplanen (LPO 94) (skolverkets hemsida) illustrerar vilka dogmer man vill bygga på. I vilken mån det efterlevs kan förstås diskuteras.

Två exempel:

Om man inte som i modernistiskt tänkande betraktar människan dualistiskt (själ/förnuft - kropp) utan holistiskt, så blir det märkligt att dela upp tillvaron i "teoretisk" utbildning vid skolbänk som sedan ska tillämpas i "praktiken". I många andra kulturer är lärandet mer reflektion över och i samband med praxis än "skola". Och har inte både naturvetenskap och humaniora visat att människan inte går att dela upp i kropp/drifter och själ/rationalitet?

Det moderna samhället med dess kapitalism och utvecklingstänk har lett mänskligheten fram till något som kan vara avgrundens rand (miljöhotet). Detta borde i grunden få oss att omvärdera och fundera över om upplysningens vilja att sätta människan i centrum verkligen var en så god idé när allt kommer omkring.
/Jonas Lundström
http://blog.bahnhof.se/wb938188

Pekka S sa...

Är dina exempel frågor skrivna av dig eller citat från läroplanen? Hittar varken "dualism" eller "modernism" i det dokumentet...

Kan du ge exempel ur läroplanen på dogmer?

Pekka S sa...

Såhär står det i läroplanen gällande värdegrund:

"Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och
västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell.

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet."


Ser du något negativt i dessa värden?

Pekka S sa...

Vidare: "Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den skall framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen skall vara saklig och all sidig. Alla föräldrar skall med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen."

Anonym sa...

Det står också att alla som verkar i skolan ska "hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem" och "Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner[...]". I dina citat låter det som väldigt mycket frihet, men ibland låter det definitivt mer som indoktrinering!

Jag har svårt att se något direkt negativt i läroplanens vackra ord, det känns mest som floskler ärligt talat, som alltid i den här typen av dokument. Dom ord som används är ju alla positivt laddade, ungefär som att säga att det är viktigt att alla försöker vara goda och tar avstånd från all ondska. Orden betyder inget förrän dom definieras genom praxis. Om jag ändå skulle problematisera något så är det att man fortsätter använda begreppen "kristen tradition" och "västerländsk humanism". Jag har också svårt för formuleringen "individens frihet och integritet" eftersom den känns som ett försvar för västerländsk individualism.

Hur som helst så är det väl tydligt att skolan verkligen vill fostra eleverna in i vissa värderingar och tänkesätt som inte är självklara för alla människor i alla kulturer?

Pekka S sa...

"Det står också att alla som verkar i skolan ska "hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem"

Detta gäller för de som verkar i skolan, dvs lärare och personal. De ska alltså verka för de värden jag citerade.

...och "Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner[...]". I dina citat låter det som väldigt mycket frihet, men ibland låter det definitivt mer som indoktrinering!"

Såhär ser hela citatet ut:

"Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till
nästa. Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen."

Det handlar alltså om ett samarbete med föräldrarna. Detta uttrycks på flera ställen i texten.

Jag kan hålla med om att det handlar om en överföran i den mening att vi gärna vill föra vidare samhällets accumulerade kunskap och värden. Men indoktrinering blir det endast om dessa värden inte får ifrågasättas.

Men visst påverkar vi barnen, det är ju oundvikligt. Men om man likställer påverkan med indoktrinering förlorar det senare begreppet med ens mycket av sin innebörd.

"Orden betyder inget förrän dom definieras genom praxis."

Håller med. Du får gärna komma med konkreta exempel på speciellt dålig praxis. Jag betonar "speciellt" eftersom inga system är felfria.

"Jag har också svårt för formuleringen "individens frihet och integritet" eftersom den känns som ett försvar för västerländsk individualism."

Ser du problem med individuell frihet och integritet?

"Hur som helst så är det väl tydligt att skolan verkligen vill fostra eleverna in i vissa värderingar och tänkesätt som inte är självklara för alla människor i alla kulturer?"

Ja, det håller jag med om! Skolan är anpassad efter det samhälle och den samtid vi bor och lever i.

Men vi råkar leva i ett fritt samhälle, där fritänkande, kritiskt tänkande och medmänsklighet uppmuntras. Det är sådana värden man gärna vill att barnen ska ta del av. Ser du detta som problematiskt?

Men du har rätt i att det inte ser likadant ut överallt. T ex i den Saudiarabiska skolplanen ingår inlärning av Islams överlägsenhet och värdet av Jihad.

Anonym sa...

Det vi diskuterar är väl om skillnaden mellan den svenska skolan och Maranatas skola är så stor att undervisningen i det ena fallet är "undervisning" och i det andra "indoktrinering"? Håller du med om detta sätt att beskriva diskussionen?

Eftersom du är den som påstår att Maranata sysslar med indoktrinering medan den svenska skolan sysslar med legitim påverkan så menar jag att bevisbördan ligger på dig.

För mig framstår det som om båda enheterna sysslar med medveten ideologisk påverkan där man inte vill ge samma legitimitet till konkurrerande perspektiv, något som tex i skolans fall syns i formuleringen "klart ta avstånd från". Individens frihet och mannens och kvinnas jämställdhet tex får inte ifrågasättas. Eller?

Jag tycker därför inte dikotomin indoktrinering - påverkan är fruktbar. Det finns ingen värdefri, objektiv undervisning. Varje ideologi är specifik och rotad i en viss kontext osv.

Du säger att vi lever i ett fritt samhälle. Jag håller inte med. Kapitalet och konsumismen håller detta samhälle i ett järngrepp.
/Jonas Lundström

Anonym sa...

Din länkadress till:
Philosophers Zone
innehåller ett http för mycket.

Pekka S sa...

"Din länkadress till:
Philosophers Zone
innehåller ett http för mycket."

Tackar för påpekan!

Pekka S sa...

"Det vi diskuterar är väl om skillnaden mellan den svenska skolan och Maranatas skola är så stor att undervisningen i det ena fallet är "undervisning" och i det andra "indoktrinering"? Håller du med om detta sätt att beskriva diskussionen?

Eftersom du är den som påstår att Maranata sysslar med indoktrinering medan den svenska skolan sysslar med legitim påverkan så menar jag att bevisbördan ligger på dig."


För det första vet jag inte till 100% att de håller på med indoktrinering, vilket jag skrev innan:

"Huruvida de får tänka fritt eller inte kan jag egentligen inte bedöma, men jag vet vilka tendenser som brukar finnas i sådana här grupper. Men Maranata kan givetvis vara ett undantag, även om jag betvivlar det (t ex utifrån deras skrifter)."

Såhär beskrivs indoktrination på Wiki:

"Indoctrination is the process of inculcating ideas, attitudes, cognitive strategies or a professional methodology. It is often distinguished from education by the fact that the indoctrinated person is expected not to question or critically examine the doctrine they have learned."

Och jag misstänker starkt att det är såhär Maranatas undervisning ser ut. Detta baserar jag dock på en slags generaliserad bild av sektmetodik. Detta är en viss svaghet i mitt resonemang.

Sedan ser jag lite olika på Maranata och Skolan. Eftersom Maranatas undervisning sker i "hemmiljö" betraktar jag deras undervisning som en del av deras uppfostran i helhet. Jag anser att det troligtvis rör sig om indoktrination eftersom att barnen upplever är Maranata och deras tro. Andra skolbarn har en annan uppdelning mellan hem och skola. Skolundervisningen kan då ses som mer "fristående".

Här är ett citat från Maranata som enligt mig visar på sektkaraktäristiskt tänkande gällande skolan:

"Svenskt skolväsende är format av, och även förmedlare av, den i tiden vedertagna människosyn och gudssyn som förnekar en levande och skapande Guds existens. Dess strävan är att fördunkla Kristus och göra till intet kunskapen om honom för det uppväxande släktet, och så söka omintetgöra Guds stora frälsningsplan. Antikrists ande står alltid i strid mot det Guds folk som inte låter sig kuvas av gudsfientlig lagstiftning och skrämselpropaganda, utan som med frimodighet håller fast vid tro och övertygelse, därom talar historien sitt tydliga språk. Den brännande punkten är Guds skapande Ords suveränitet, den kristna trons absoluta fundament."
- http://midnattsropet.se/?visatext=484

Tidigare citerade jag detta:
"“Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell.” Det finns ingen sund troende förälder som kan skriva under på den parollen då Bibeln uppmanar att inskärpa dess ord hos sina barn."
- http://midnattsropet.se/?visatext=365

En Maranatamedlems tankar kring barnen:
"Det finns människor som har backat därför att de har varit rädda för att barnen inte skulle passa in i samhället, i världen. Man är så rädd för att bli udda och annorlunda. Men jag förstår inte det där att vara angelägen om att våra barn ska passa i den här världsordningen som ska gå mot sitt slut. Det är väl oerhört mycket viktigare att våra barn passar i den eviga världen, att våra barn får den grund som håller för att komma in i det rike som evigt består."
- http://midnattsropet.se/?visatext=370

Ett annat citat:
"Gud visar sitt folk i varje tid vad som är nödvändigt att göra. Vi har i vår tid en särskilt svår situation för barnen. Hur kan vi rädda dem? Vad gör du förälder för ditt barn? Böner räcker inte, ett handlande måste till. Gud har visat oss en väg genom hemundervisningen i församlingens hägn. Där kan vi ”dölja” barnen under deras första tid, för att gudslivet ska kunna gro och spira till förberedelse för konfrontationen med världens krafter."
- http://midnattsropet.se/?visatext=40

Och det finns mycket mer. Gå bara in på Midnattsropet och sök. Vissa texter har jag inte kunnat citera eftersom budskapet byggts upp t texterna som helhet.

"För mig framstår det som om båda enheterna sysslar med medveten ideologisk påverkan där man inte vill ge samma legitimitet till konkurrerande perspektiv, något som tex i skolans fall syns i formuleringen "klart ta avstånd från". Individens frihet och mannens och kvinnas jämställdhet tex får inte ifrågasättas. Eller?"

Ja, du har rätt i att vissa värden bör anammas av de verksamma i skolorna. Men skoleleverna måste få ifrågasätta dessa värden. Det är upp till lärarna att förklara varför de anser att dessa värden är värdefulla. Det är i alla fall målsättningen.

"Jag tycker därför inte dikotomin indoktrinering - påverkan är fruktbar. Det finns ingen värdefri, objektiv undervisning. Varje ideologi är specifik och rotad i en viss kontext osv."

Jag håller med om att ingen undervisning är värde- eller kontextoberoende. Men det betyder inte att begreppet indoktrinering förlorar sin användbarhet. Vissa värden och kontexter tenderar att leda till indoktrination mer än andra.

"Du säger att vi lever i ett fritt samhälle. Jag håller inte med. Kapitalet och konsumismen håller detta samhälle i ett järngrepp."

Jag syftar till ett fritt samhälle gällande press-, åsikts- och religionsfrihet.

/Pekka

Anonym sa...

Intressant samtal, detta. Jag har följt Maranatas skrifter rätt så ingående under en längre tid (och andra avvikande kristna rörelser), så jag är rätt bekant med rörelsen. Det är helt klart så att dom försöker undvika "världslig" påverkan i väldigt hög utsträckning och är konservativa på ett sätt som även jag tycker är destruktivt (även om jag själv samtidigt också följer Jesus och är en stark förespråkare för att Jesus efterföljare mer ska vara en alternativ minoritetsgemenskap än en etablerad kyrka).

Så vi kanske är hyfsat överens om Maranata, men troligen mindre överens om det svenska samhället och den svenska skolan och därför inte om hur Maranata-fenomenet ska utvärderas i relation till samhällets skolor. Jag menar som sagt att även den svenska skolan har vissa grundläggande värderingar som man inte förväntas ifrågasätta ("demokrati", "jämställdhet", "individens frihet") osv. För mig finns det ingen grundläggande skillnad på om en sekt är stor (Sverige) eller liten (Maranata), om enheterna strukturellt uppvisar liknande drag. Här menar jag nog tom att Sverige är mer sekteriskt än Maranata.

Måhända kommer vi inte så mycket längre i det här samtalet just nu?
/Jonas Lunström
http://blog.bahnhof.se/wb938188

Pekka S sa...

Jonas: Håller med om att samtalet varit intressant! Uppskattar verkligen den tid och energi du lagt ner.

Våra åsikter skiljer sig gällande vissa frågor, vilket kanske är oundvikligt.

Men vi håller med gällande annat, vilket är bra!

Tack för denna gång! Du är välkommen att kommentera mera när som helst!

Hans sa...

Intressant diskussion