söndag 9 mars 2008

Visste ni att... (dödstraff)

  • De gamla romarn använde en märklig avrättningsmetod för personer som var skyldiga till fadersmord. Dödstraffet bestod i att den dömde placerades i en säck med en tupp, hund och huggorm och sedan dränktes allihop tillsammans.
  • 1734 kom Sverige rikes lag. Dödstraff kunde utdömas för ett sjuttiontal brott. Brott som kunde leda till döden var bl a mord, rån, gudsförnekelse och trolldom.
  • Under medeltiden var bödlarna de stora underhållarna. I staden Hannover i Tyskland gjorde man ett långsammare sorts dödstraff genom getingbett. Sedan utvecklade man en ännu mer utradgen dödsmetod med hjälp av myror och flugor.
  • Assyrierna införde dödstraff för felparkering i början av 600-talet f.v.t. Om någon person parkerade sin vagn vid processionsgatan i huvudstaden Ninive skulle ha avrättas genom att spetsas på en påle.
(Från boken 3000 otroliga fakta)

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: