onsdag 19 mars 2008

MPR-vaccinet säkert enligt ny studie

En nylig studie avfärdar återigen misstanken om att MPR(MMR)-vaccinet skulle vara en orsak till autism.

Det har länge funnits en hypotes som går ut på att MPR-vaccinet skulle skada tarmarna, vilket i sin tur skulle medföra problem med matsmältningen, vilket i sin tur skulle leda till en produktion av peptider som gör skada på hjärnan. Detta kallas för övrigt för "läckande tarm".

Den aktuella studien gick ut på att leta efter denna typ av peptider i urinen hos barn med autism kontra kontrollgrupper utan autism. Man fann dock ingen signifikant skillnad mellan grupperna.

Som ett resultat av tarmproblemshypotesens popularitet har många föräldrar ändrat om sina barns diet till att utesluta gluten och kasein, för att motverka den påstådda peptidproduktionen. De ansvariga bakom studien är dock skeptiska till detta dietbehov.

"Many families are driven to try out interventions which currently have no scientific basis.

"For example, advocates of the leaky gut hypothesis offer children a casein and gluten-free diet which as yet lacks an evidence base.

"Our research throws serious doubt on the putative scientific basis of that diet and indicates that further work is needed to understand the role and outcomes of dietary intervention."

Eftersom man inte hittat några korrelationer mellan peptidnivåer och autism menar författarna att sådana mätningar inte bör användas som diagnostisk kriterie för autism eller som indikator på att man måste ändra till gluten-/kaseinfri diet.

Många laboratorier erbjuder just denna form av mätningar till föräldrar med autistiska barn. Här är ett exempel.

Även om studien visade att de granskade barnen visade inte hade förhöjda halter av peptider så kan detta problem givetvis finnas hos några barn med autism. Men problemet verkar i varje fall inte vara vanligt. Och att MPR-vaccinet skulle vara en orsakskälla till autism känns allt mindre troligt.

Andra bloggar om: ,

Inga kommentarer: