onsdag 5 mars 2008

Moses högre än Sinai berg?

En professor i kognitiv psykologi från Israel hävdar att Moses upplevelser på Sinai berg kan ha varit resultatet av hallucinogena droger.

Professior Benny Shanon har själv upplevt hallucinationer med religiösa inslag vid förtäring av vissa växter i samband med religiösa ritualer. Växter med liknande psykoaktiva substanser finns i Sinaitrakten och tydligen ska bruket av sådana substanser ha varit vanligt hos israeliterna under bibliska tider.

""As far Moses on Mount Sinai is concerned, it was either a supernatural cosmic event, which I don't believe, or a legend, which I don't believe either, or finally, and this is very probable, an event that joined Moses and the people of Israel under the effect of narcotics," Shanon told Israeli public radio on Tuesday."
Jahapp, då var det väl avgjort - Moses hade helt enkelt rökt på lite väl mycket? Nja, men det är helt klart en möjlighet. Men några slutgiltiga bevis åt något håll lär vara svåra att erhålla.

Man kan dock undra vad som verkar vara den mest sannolika hypotesen (av dessa två):

A) Att Moses nyttjade diverse substanser, som fanns i trakten, i en religiös kontext där detta bruk var vanligt förekommande. Dessa substanser har dokumenterade effekter som korresponderar med de beskrivningar som ges av Moses upplevelser.

B) Moses kommunicerade med ett övernaturligt väsen som manifesterade sig i en buske som brann men inte förtärdes.

Hypotes A överenstämmer med vår samlade kunskap om hur världen fungerar medan hypotes B bryter mot de flesta av naturens lagar, så som vi förstår dem. Detta betyder inte i sig att hypotes A måste vara sann och B falsk, utan endast att A ter sig mera sannolik. Ockham och Bayes skulle troligtvis hålla med. Men man kan samtidigt inte ställa upp dessa alternativ i en falsk dikotomi. Det kan mycket väl finnas andra hypoteser att ta ställning till.

Andra bloggar om: ,

6 kommentarer:

Henrik Gustafsson sa...

Om man måste välja så väljer jag nog A och B, men det vore kanske girigt

Pekka S sa...

Ja, knark är vägen till gud!

Det blir dock statistiskt sett än mindre sannolikt eftersom man då måste multiplicera sannolikheten A med B.

Henrik Gustafsson sa...

vad synd, kanske bäst att följa Ockham då. I filosofilexikonet står:
"Enl. Ockham skall man inte anta något som nödvändigt för att förklara ett faktum, om det inte är etablerat i kraft av klara erfarenheter eller klar härledning, eller är krävt av trosartiklarna"(2003, sid 404).
Jag antar att trosartiklarna kräver hypotes B, aldrig får man knarka i fred

Pekka S sa...

Trosartiklarna finns på H&Ms damavdelning. Det enda som krävs av dessa är en rumpa.

Du kan alltså gott knarka ifred!

Henrik Gustafsson sa...

haha ok

Pekka S sa...

Artikeln finns nu online:
Mosesartikeln