onsdag 26 mars 2008

Helbrägdagörelse bakom barnadöd

En 15 månader gammal flicka dog i början av mars eftersom hennes föräldrar avstod från att ge henne medicinsk vård mot lunginflammation och bakteriell infektion. Med sjukvård hade barnet med all sannolikhet klarat sig.

Föräldrarna tillhör ett fundamentalistiskt samfund, Followers of Christ, som flertalet gånger rapporterats för att ha undanhållit barn adekvat sjukvård. Istället använder sig föräldrarna av bön och helbrägdagörelse för att "bekämpa" sjukdomar.

"The Followers of Christ Church came to Oregon early in the 20th century. According to church tradition, when members become ill, fellow worshippers pray and anoint them with oil. Former members say those who seek modern medical remedies are ostracized by the group."

Enligt tidningsartikeln kan upp till 21 barn i församlingen ha dött pga sjukvårdsbrist sedan 1950-talet. Dock har inga åtal väckts än så länge.

Stackars barn som får lida för sina föräldrars vanförställningar och förvridna värderingar. Det är trots allt bara de döda som syns. De andra barnen, som klarar sig, lär få lida onödigt länge av sina sjukdomar och vissa får kanske men för livet.

Det är något riktigt fel i läror som får föräldrar att värdera traditioner och trosuppfattningar mer än sina barns hälsa.

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: