måndag 25 februari 2008

Internet bekräftar våra fördomar

Informationsmängden på internet är ungefär en 12:a på en skala 1-10. Det finns korrekt information, felaktig information och information som är så dålig att den inte ens är felaktig.

Men om man är någorlunda källkritisk och försiktig kan man hitta svar på det mesta. Man kan hitta enkla recept på cocosbollar och man kan hitta djupgående och detaljerade förklaringar för hur ögats evolution kan ha gått till.

Så om man tar sig tid att läsa på ett ämne som man är intresserad av kommer man med hög sannolikhet lämna surfandet med nya och överraskande kunskaper? Njae... Det händer nog mer sällan än vi tror.

En nylig studie visade att studenter som sökte information på internet oftast gjorde det för att bekräfta övertygelser som de redan hade. Och detta är föga förvånande, eftersom detta redan varit ett känt faktum gällande våra tendenser att i allmänhet bedöma information. Vår grundhållning tenderar att vara sökan efter vidare belägg för det vi redan tror, snarare än sökan av belägg mot det vi tror. Detta kallas Confirmation Bias. Jag skrev om detta för nästan ett år sedan.

Studien i fråga visade t o m att tillhandlahållandet av relevant och korrekt information i sig inte räcker:

""Even if people read the right material, they are stubborn to changing their views," said one of the authors, UNSW Professor Enrico Coiera. "This means that providing people with the right information on its own may not be enough."

""Our research shows that, even if search engines do find the ‘right’ information, people may still draw the wrong conclusions – in other words, their conclusions are biased," Professor Coiera added."
Så trots att internet ofta innehåller mer än tillräckligt med god information för att vi ska kunna finna korrekta svar blir våra uppfattningar ofta oförändrade. Vi vill helt enkelt hålla fast vid våra emotionellt tillfredställande föreställningar. Förnuftet fungerar endast som ett bortförklaringsverktyg i emotionernas tjänst.

Detta går givetvis att kämpa emot även om det inte alltid är lätt. Medvetenheten om att man har dessa tendenser är viktig, men ytterligare kunskap om våra olika kognitiva bias lär inte skada. Dessutom måste man finslipa sina kritiska tänkande så gott det går. Det vill säga om man nu inte värderar sina övertygelser alltför högt.

Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: