torsdag 7 februari 2008

DN uppmärksammar amerikansk vaccindebatt

I USA har debatten kring vaccinernas roll gällande autism hållit på i årtionden, men forskningen har allt tydligare visat att vaccinerna är oskyldiga.

Nu har en ny tv-serie, Eli Stone, startat i USA som handlar om en advokat som tar sig an svåra fall som han anser sig vara moraliskt viktiga. I sitt första fall tar han sig an en kvinna som påstår att hennes son blivit autistisk pga barnvacciner. Och advokaten vinner givetvis.

Vad är då problemet? Det är väl bara en fiktiv tv-serie? Ja, men så enkelt är det inte. Vi människor påverkas även av fiktiva program ifall de framställs på trovärdigt vis. Framför allt förstärks övertygelserna hos de redan troende, men även andra påverkas. I det långa loppet glömmer vi var vi fått diverse information från, men slutsatserna blir ofta kvar hos oss. I detta fallet felaktiga slutsatser med potentiellt fatala konsekvenser.

Vaccinet i fråga är den sk MPR-vaccinet (MMR i USA), dvs mot mässling (morbilli), påssjuka (parotit) och röda hund (rubella). Sjukdomarna är sällan dödliga men ju fler som låter bli att vaccinera sig desto större är risken att någon eller några till slut stryker med.

"I Holland rapporterades 3 300 mässlingsfall under 1999-2000. Tre tidigare väsentligen friska barn avled och sju fick hjärninflammation. Året efter rapporterades från Irland cirka 1 200 fall, varav två barn avled. 2002 har en större epidemi drabbat Italien. Man beräknar att uppemot 24 000 personer insjuknade enbart i Campania-området under januari-maj. Tre barn avled och 368 personer sjukhusvårdades på grund av mässling, varav 13 för hjärninflammation (samtliga under 20 år)."
- www.smittskyddsinstitutet.se

Läs gärna Kjell Häglunds utmärkta artikeln i DN.

Andra bloggar om: ,

3 kommentarer:

Petitessnisse sa...

Hedlund? Häglund!

Pekka S sa...

Va? Det stod aldrig Hedlund. Du såg fel! ;)

anneli sa...

kram mamma