fredag 27 april 2007

Skeptiska begrepp - Logiska Argumentationfel

Logiska argumentationfel är felaktigheter i logiska resonemang.

Det finns två huvudgrupper av logiska argumentationsfel:

  • Formella argumentationsfel
  • Informella argumentationsfel
Formella argumentationsfel beskriver direkta brott mot logisk form. Informella argumentationsfel beskriver andra typer av svaga eller felaktiga argument.

För att illustrera skillnaden mellan dessa grupper ger jag här nedan några exempel ur varje, vilket i sig kan vara intressant!

Formella argumentationsfel
Denying the antecedent (~ Förnekande av försatsen)
I logisk form beskrivs felet på följande vis:

If p then q.
Not-p.
Therefore, not-q.

Mindre formell kan man uttrycka detta såhär:
Om P(premissen) gäller så innebär detta att Q(konsekvensen) gäller. P gäller inte, alltså gäller inte Q.

Och för att göra det mer konkret kan vi
ta detta exempel:
Om det regnar är där blött på gatan. Det regnar inte, alltså är det inte blött på gatan.

Jaha, men var ligger felet? Om vi tar och ändrar premissen och konsekvensen lite så blir problemet kanske mera uppenbart:
Om snigeln rör på sig så innebär detta att den lever. Snigeln rör inte på sig, alltså är den död.

Det som blir uppenbart nu är att konsekvensen q, att snigeln lever, kan gälla även om premissen p, snigeln rör på sig, inte gäller. Det vi har visat här är alltså att man inte kan dra slutsatsen att q är fel ifall p inte stämmer. Detta beror på att andra sakförhållande än just premissen p kan leda till konsekvensen q. Sniglar kan leva trots att de är stilla och det kan vara blött på gatan av annat än regn.
(vattenkrig?)

Ok, så nu ser vi varför denying the antecedent är ett logiskt argumentationsfel, men varför är det nyttigt att känna till sånt här? Tja, dessa fel är inte alltid lika uppenbara som i fallet med den levande/döda snigeln. Och om ett argument med denna, eller andra typer av argumentationsfel framförs något mer subtilt är det stor risk man inte märker det och därmed riskerar att förvillas.

Affirming the Consequent (~ Bekräftan av konsekvensen)
Detta argumentationsfel uttrycks såhär i logisk form:

If p then q.
q.
Therefore, p.

Detta argumentationsfel innebär att man felaktigt drar slutsatsen att p stämmer ifall q är sann. Låt oss gå direkt på ett exempel:
Om Fredrik Reinfeld är på bra humör kommer alkoholskatterna att sänkas. Alkoholskatterna sänktes, alltså var Fredrik Reinfeldt på bra humör!

Ett tydligare exempel:
Om snigeln rör på sig så innebär detta att den lever. Snigeln lever, alltså rör den på sig.

Problemen är relativt uppenbara eller hur? Skatterna kan sänkas av andra anledningar och snigeln kan vara stilla men ändå leva. Men återigen kan dessa slutledningsfel vara svårare att upptäcka i subtilare form. Ännu svårare kan det vara ifall de t ex förmedlas av karismatiska talare eller auktoriteter. Men det går vi inte in på här.

Informella argumentationsfel
Argument ad Hominem (~Personangrepp)
Precis som rubriken antyder innebär detta argumentationsfel att man försöker angripa argumentinnehavaren som person för att göra dennes argument mindre trovärdiga. Detta argumentationsfel fungerar förvånansvärt bra i och med att vi människor reagerar emotionellt (ofta på ett undermedvetet plan) och tar avstånd ifrån sådant som vi inte vill gillar eller inte vill förknippas med. Därmed riskerar vi att ta avstånd från giltiga argument på kuppen.

Här följer några exempel:
"Det är väl uppenbart att Nisse, som nazist, argumenterar för evolutionsteorin. Bör vi tro på teorier som presenteras av en nazist och därmed välkomnar argument för rasskillnader?"
"Reinfeldts moderata åsikter beror på hans överklassuppväxt och kan därmed förkastas!"
"Självklart är George W Bushs utrikespolitik uruselt. Karln kan ju knappt tala tydligt!"

Argument from Ignorance (~Argument från okunskap)
Här försöker man argumentera för eller emot någonting genom att vädja till bristande bevis för eller emot teorin. Faktum är att man inte kan bevisa eller motbevisa någonting utifrån bristande bevis. Frånvaro av bevis är inte bevis för frånvaro, så att säga.

Exempel:
"Det finns inga bevis för att ett mänskligt embryo inte har en själ, alltså har den det."
"Det finns inga bevis för att Gud existerar, alltså existerar han inte."
"Det saknas bevis för att mobiltelefoner är ofarliga, alltså är de farliga!"
"Det saknas bevis för att mobiltelefoner är farliga, alltså är de inte farliga!"

Gamblers Fallacy (~Spelarens argumentationsfel)
Detta är egentligen en missuppfattning om statistisk. Spelaren missbedömmer utvecklingen av slumpbaserat spel eftersom han tror att föregående spel har en påverkan på framtida.

Exempel:
"Om jag har kastat mynt och fått tre klave i rad så är sannolikheten för att jag får krona större än att få klave i nästa kast."

I verkligheten minns myntet givetvis inte hur den kastats gångerna innan. Sannolikheten för krona respektive klave är 50% för varje kast.

Post Hoc Ergo Propter Hoc (~
Efter detta, därför pga detta)
Detta argumentationsfel uppkommer när man drar slutsatsen att en företeelse är orsak till en efterföljande företeelse helt enkelt för att den föregick den andra. I verkligheten behöver inget sådant samband finnas av nödvändighet.

Exempel:
"Dagen efter att ha kelat med grannens hund fick jag en riktig förkylning. Den hunden ska jag inte klappa fler gånger."

"Problemen med mobbing och oreda i skolorna har blivit allt värre sedan kristendomsundervisningen och morgonbönen avskaffades. Det är alltså uppenbart att vi behöver återinföra dessa i läroplanen!"
"Jag hade ingen framgång på krogen förrens jag köpte mig dessa kalsonger med Batmanmotiv. Då fick jag plötsligt napp! Nuförtiden raggar jag aldrig utan dem!"

Equivocation (Ekvivokation)
Med Equivokation syftar man på ett argumentationsfel som grundar sig i en missledande användning av ord med flera betydelser eller nyanser. Man argumentera alltså för missvisande paralleller.

Exempel:
"Ateism innebär att inte tro på Gud. Om man inte tror på Gud tror man på något annat. Att tro är en religion. Alltså är ateism en religion."
"Alla är barn till sina föräldrar. Barn bör inte arbeta. Alltså bör ingen arbeta."
"Att ett 15-veckors foster är mänskligt går inte att förneka. Alltså bör den ha mänskliga rättigheter och bör därmed ej få mördas."

Slippery Slope (~Sluttande planet)
Detta argumentationsfel uppstår när man hävdar att skiljelinjen mellan två fenomen är otydligt och därmed riskerar man att glida från den ena till den andra. Detta är givetvis inget man kan förutsätta.

Exempel:
"Om vi tillåter abort kommer vi i slutändan att även tillåta dödsstraff."
"Om vi legaliserar homoäktenskap så närmar vi oss oundvikligen en legalisering av månggifte."

"Den som bryter mot någon av Guds tio bud lär ha lättare att bryta mot ytterligare en och så vidare. Det som börjar med en liten lögn kan lätt sluta i otrohet, mord och månggudadyrkan."

False Dichotomy (~Falskt klyvning)
Detta argumentationsfel kallas även för False Dilemma, dvs Falsk dilemma. Enkelt uttryckt handlar det om att felaktigt hävda att det endast finns två alternativ i en fråga, medan det i verkligheten kan finnas flera.

Exempel:
"Antingen är ni med oss eller så är ni emot oss."
"Om evolutionsteorin inte stämmer måste bibelns skapelseberättelse stämma."
"Att ljuga är alltid fel medan det alltid är rätt att tala sanning.

Sådär kan argumentationsfel se ut och förklaras. Jag har här endast presenterat några exempel bland många. Värt att notera är att mina förklaringar och exempel är väldigt enkla, medan argumentationsfel i verkligheten kan vara betydligt svårare att upptäcka och förklara. Men man måste ju börja någonstans!
I framtida poster kommer jag kanske presentera flera exempel mellan varven.

Ett avslutande citat:
There's a mighty big difference between good, sound reasons and reasons that sound good.
-
Burton Hillis
Källor:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Argumentationsfel
http://www.fallacyfiles.org/

Andra bloggar om: ,

torsdag 26 april 2007

Bisarra produkter


Om man vill hitta en riktigt udda present till en skojfrisk vän är alternativmedicin- och New Age-sajter heta tips. Besök t ex "Balans NU - Friskvård för kropp och själ".

Här kan man bl a hitta Musikmedicin som helar allt från tjocktarm till lever och Vattenvirvlare som "energibalanserar" kranvatten.

Uppfinnarna kan beundras för deras fantasi och entreprenörskap även om de tyvärr lurar människor på pengar - enligt min mening. Jag hoppas i varje fall att musikmedicinarna besöker en riktig läkare om de blir akut förstoppade, istället för eller i varje fall som komplement till att skruva upp stereon.

Källa:
http://www.balans-nu.se/miljobalansering.html

Andra bloggar om:

Intelligent Designer Contest

På Inkling Magazine kördes nyligen en tävling som gick ut på att utse nästa "Fisk-bildekal" till Darwinfishfamiljen.

Jag skickade in två bidrag, varav den ena slutade på en hedersam men snöplig andraplats. Det hade ju varit kul att vinna, då det vinnande bidraget läggs till sortimentet hos Ring of Fire Enterprises.

Mina bidrag: Källor:
http://www.inklingmagazine.com/articles/intelligent-design-your-own-darwin-fish/
http://www.inklingmagazine.com/articles/darwin-fish-design-contest-winner-announced/
http://www.rof.com/


Andra bloggar om:

Skeptiska begrepp - Confirmation Bias

Confirmation Bias
Confirmation bias (konfirmationsbias) är namnet på en så kallas Cognitive Bias, eller kognitiv fördom som det skulle kunna översättas till.

Kognitiva fördomar är något vi alla föds med. Med dessa syftar man på snedvridningar eller partiskhet i hur vi uppfattar verkligheten i kognitiv mening. Kunskap om vilka kognitiva fördomar som finns och förståelsen att vi alla har dessa är mycket användbart. Dessa insikter förbättrar vår förmåga att förstå varför andra tycker, tänker och agerar som de gör, samtidigt som vi blir mer ödmjuka och kritiska till våra egna övertygelser.

Vad menar man med konfirmationsbias?
Konfirmationsbias är en kognitiv partiskhet vi alla har som innebär att vi tenderar att söka eller tolka ny information på ett sätt som bekräftar det vi redan tror på, samtidigt som vi tenderar att avfärda information om motsatta förhållanden. I praktisken innebär detta att vi selektivt söker och tolkar information för att förstärka de övertygelser vi har. Denna tendens växer i styrka i propotion till den känslomässiga koppling/investering vi har till övertygelsen.
Tendensen till konfirmationsbias är relativt låg när vi t ex får information om olika behandlingsmetoder av vår läkare - vi är då relativt öppna för förslag så länge alternativen är lovande. Tendensen är desto mer påtagligt gällande information kring den ideologi, religion eller politik man är anhängare av - sådana övertygelser kämpar vi, medvetet och omedvetet, för att behålla då de är av stort emotionellt värde för oss.


Genom att känna till psykologiska tendenser som dessa kan vi mera objektivt utvärdera våra egna övertygelser. Dessutom kan vi vara mer medvetna om hur vi i vardagssituationer söker ny information och vilka källor vi vänder oss till för svaren.

Hur ofta söker vi svar på våra ideologiska frågor i motståndarnas litteratur? Hur ofta försöker vi undergräva våra egna åsikter till samma grad som vi attackerar meningsmotståndarnas? Hur ofta försöker vi rättfärdiga åsikter som vi inte står för i syfte att objektivt testa dem? Hur ofta avfärdar vi inte obekväma åsikter rakt av, samtidigt som vi godtroget tar till oss åsikter som ter sig vara kompatibla vår världsbild?

Ett avslutande citat:

“Most of our so-called reasoning consists in finding arguments for going on believing as we already do.”
- James Harvey Robinson
Källa:
http://en.wikipedia.org/wiki/Confirmation_bias

Andra bloggar om: ,

onsdag 25 april 2007

TV-SHOP

Som första exempel på hur kritiskt tänkande kan vara nyttigt i vardagen tänkte jag tipsa om hur man kan spara 499 kronor samtidigt som man slipper värmeutslag på mage eller rumpa.

På TV-SHOP säljs den mest fantastiska produkten efter den andra. Där finner man minst ett dussin olika magträningsredskap som alla är vetenskapligt testade och bäst i test. Där finner man köksmaskiner som gör hemmafruar arbetslösa och deras män till mästerkockar. Och där säljs Sauna Solution, en uppfinning som är för bra för att vara sann - bokstavligen.

Produktinformation enl TV-SHOP:

Svetta bort några extra kilo - hur enkelt som helst!
Den bärbara Sauna Solution kan du använda hemma i lugn och ro. Placera Sauna Solution på den del av kroppen där det känns som om du vill plocka bort några kilo. Samma sak om du besväras av celluliter eller har ont i någon viss muskel, Sauna Solution fungerar även vid dessa tillfällen. Tryck på knappen och Sauna Solution börjar att avge värme exakt på den del av kroppen som du valt. Utmärkt att använda t ex runt magen eller midjan, på ryggen och höfterna.

Sauna Solution sitter stadigt fast och gör sitt jobb - du behöver inte anstränga dig!
Det är dessutom ett billigt, effektivt och snabbt sätt att bli av med några oönskade kilon. Efter 50 minuter stänger Sauna Solution automatiskt av och du kan glädja dig åt resultatet.
Fantastiskt! Nä, tyvärr TV-Shop, såhär fungerar inte kroppen. För det första är punktförbränning en myt oavsett om man försöker stimulera avgränsade kroppsdelar med träning, krämer eller värme. Kroppsfettet tas från alla fettdepåer – inte specifikt där stimuleringen sker.

Och det är mycket tveksamt om den eventuella viktminskning man får genom Sauna Solution beror på fettförbränning. Det mest uppenbara är ju att man svettas och förlorar vätska denna väg. Att bantning genom vätskeförlust inte rekommenderas förstår nog de flesta. Hur kommer det sig att man kan avfärda denna produkten så som jag gör? Jo, för att vi redan vet en hel del om hur kroppen fungerar efter hundratals år av kontrollerade vetenskapliga studier. Den vetenskapliga metodiken går ut på att producera de bästa möjliga förklaringarna till den värld vi lever i. Förklaringarna är givetvis aldrig helt fullständiga, det kan de inte vara, men de är goda nog för att belysa modern biologi och medicin. Det Sauna Solution påstår går tvärtemot vad rigorös forskning pekar på om vår kropp. Detta bör sätta igång varningslamporna hos alla med minst en skeptisk neuron mellan öronen.

Men helt värdelös är produkten säkert inte. Enligt en användare fungerade prylen utmärkt i köket till att t ex tina mat. Nä, sätt er istället i en riktig vedeldad bastu med några goda vänner och gott om vätskeersättning efter egen preferens. Eller sätt sprätt på dessa 499 kronor på något roligare - kanske en säsong av CSI på DVD? Grissom är en av få kritiska tänkare i tv-världen.

Källor:

http://www.tvshop.com/index.phtml?set_country=SE&action=product&product_id=3423
http://netdoktor.passagen.se/default.ns?lngItemID=3653
http://www.vof.se/folkvett/20062sauna-solution-ar-inte-losningen
http://www.asa.org.uk/NR/rdonlyres/3FAC8F18-182F-4171-A484-F36E08D704A8/0/Broadcast_rulings_11May2005.pdf
http://www.nbc4.com/dirdt/9324445/detail.html

Andra bloggar om: ,

Första posten

Jag har sedan länge varit en förespråkare av skepticism och kritiskt tänkande. Jag är övertygad om att vi alla kan dra nytta av att en ökad förståelse av logik, kognitiva fällor, sannolikhetslära, vetenskaplig metodik, osv. Genom en ökad insikt i ämnen som dessa ökar vår kontroll över tillvaron och vi minskar risken för att bli bedragna av sluga skojare och karismatiska retoriker. Och kanske allra viktigast - vi minskar risken för självbedrägeri.

"Where we have strong emotions, we're liable to fool ourselves."
-Carl Sagan

Men tyvärr är kritiskt tänkande inget man lär sig bemästra en solig eftermiddag läsandes "Kritiskt tänkande for Dummies" i en mysig hängmatta. Visst, det är en bra början, men det kritiska tänkande är ett livslångt läroprojekt.

Både för att öva mig själv och möjligtvis upplysa eventuella läsare kommer jag på denna bloggen att belysa det kritiska tänkandet med fokus främst på exempel ur vardagen. Dessa kan t ex gälla reklam, tidningsnotiser, nyheter, tv-program/inslag, vidskeplighet, m.m.

Andra bloggar om: ,