måndag 17 december 2007

Vaccination och autism

Vacciner tillhör de främsta medicinska upptäckterna och uppfinningarna i modern tid. Tack vare dessa har vi radikalt reducerat dödligheten, speciellt hos små barn och gamla.

Men det florerar nuförtiden en massa missinformation och myter gällande vaccinationer. I huvudsak är det i USA, konspirationsteoriernas högsäte, som myterna frodas, men vi i Sverige och Europa har inte heller sluppit undan.

En av de mest vidspridda myterna är att barnvaccinationer tros vara en av huvudorsakerna till diverse neurologiska störningar som t ex autism och adhd.

Såhär står det bl a på antivaccinationssajten Vaccinfakta.com:

"Det är inte längre en hemlighet att det pågår epidemier av neurologiska sjukdomar hos barn; autism, ADHD etc. Lägg där till epidemier av autoimmuna sjukdomar som t.ex. Diabetes, MS, Artrit, Astma etc. Alla dessa är kända biverkningar av vaccin. Ändå kliar läkare sig i huvudet och säger ”vi vet inte vad som orsakar denna epidemi”.

Den rimligaste förklaring till dessa sjukdomar och att allt fler barn mår sämre och sämre är enligt åtskilliga vetenskapliga studier: Vacciner. Den ständigt ökande mängd vacciner som ges våra barn kombinerat med de erkänt farliga tillsatser som de innehåller har en klar och tydlig koppling till varför barn mår allt sämre."

Nu är jag inte insatt i alla dessa sjukdomar, men det är i varje fall långt ifrån klart att det finns autismepidemier. Såhär avslutas en nyligen publicerad artikel i Scientific American:

"It is still too early to exclude the possibility that autism’s prevalence is growing, but it is unlikely that it is growing as swiftly as many have suggested. As the late Eastern Michigan University sociologist Marcello Truzzi once said, extraordinary claims require extraordinary proof. The claim of an enormous epidemic of autism diagnoses is indeed extraordinary. Yet the evidence for this claim leaves much to be desired. "

Men den viktigaste frågan är kanske inte om det förekommer en epidemi eller inte, utan vad dessa störningar, som t ex autism beror på? Förklaringen, att det beror på vaccinationer, som Vaccinfakta.com menar är en mycket spridd åsikt. Men stämmer detta? Vad har man kommit fram till utifrån de mest rigorösa litteraturstudierna?

Här nedan är ett antal citat från väletablerade institut som undersökt fråga:

Cochrane Review:

"Measles, mumps and rubella are three very dangerous infectious diseases which cause a heavy disease, disability and death burden in the developing world. Researchers from the Cochrane Vaccines Field reviewed 139 studies conducted to assess the effects of the live attenuated combined vaccine to prevent measles, mumps and rubella (MMR) in children. MMR protects children against infections of the upper airways but very rarely may cause a benign form of bleeding under the skin and milder forms of measles, mumps and rubella. No credible evidence of an involvement of MMR with either autism or Crohn's disease was found. No field studies of the vaccine's effectiveness were found but the impact of mass immunisation on the elimination of the diseases has been demonstrated worldwide."
Centers for Disease Control and Prevention:
"CDC conducted the Infant and Environmental Exposures to Thimerosal and Neuropsychological Outcomes at Ages 7 to 10 Years study to investigate possible associations between prenatal and early childhood exposure to thimerosal-containing vaccines and/or immunoglobulins and deficits in neuropsychological functioning...

"The study found only a few statistically significant associations between exposure from thimerosal and neuropsychological functioning. The weight of the evidence from this study does not support an association between early ethyl mercury exposure from thimerosal-containing vaccines and/or immunoglobulins and neuropsychological functioning at ages 7 to 10 years."

"Groups of experts, including the American Academy of Pediatrics, agree that MMR vaccine is not responsible for recent increases in the number of children with autism. In 2004, a report by the Institute of Medicine (IOM) concluded that there is no association between autism and MMR vaccine, or vaccines that contain thimerosal as a preservative."
Institute of Medicin of the National Academies:
"The committee concludes that the body of epidemiological evidence favors rejection of a causal relationship between the MMR vaccine and autism. The committee also concludes that the body of epidemiological evidence favors rejection of a causal relationship between thimerosal-containing vaccines and autism. The committee further finds that potential biological mechanisms for vaccine-induced autism that have been generated to date are theoretical only."
FDA:
"In 2004, the IOM's Immunization Safety Review Committee issued its final report, examining the hypothesis that vaccines, specifically the MMR vaccines and thimerosal containing vaccines, are causally associated with autism. In this report, the committee incorporated new epidemiological evidence from the U.S., Denmark, Sweden, and the United Kingdom, and studies of biologic mechanisms related to vaccines and autism since its report in 2001. The committee concluded that this body of evidence favors rejection of a causal relationship between thimerosal-containing vaccines and autism, and that hypotheses generated to date concerning a biological mechanism for such causality are theoretical only."
World Health Organization:
"Some national public health authorities are striving to replace thiomersal-containing vaccines as a precautionary measure. There is currently no evidence of toxicity from mercury contained in vaccines. There are only a few tested, efficacious and safe alternatives to thiomersal-containing vaccines. Current production capacity for such vaccines is limited and insufficient to cover global needs."
American Academy of Pediatrics:
"An early CDC study suggested a possible weak connection between the amount of thimerosal given and certain neurodevelopmental disorders, such as ADHD, speech and language delays, and tics (but not autism). Further review by independent experts led many to feel this study was flawed in parts of its design that favored a connection when none may have existed. Later studies did not show any connection. Researchers will continue to look at this question."

Trots dessa institutioners kvalificerade slutsatser finns det många som fortfarande är tvärsäkra på att vacciner leder till sjukdomar och misär av diverse slag. Att övertyga dessa om motsatsen lär vara svårt, om det ens är möjligt. Men det är viktigt att lyfta fram god information för att förhindra missinformationens spridning. Den verkliga faran ligger trots allt inte i vaccinationen av våra barn, utan i avståendet av detta.

Andra bloggar om: ,

92 kommentarer:

mama! sa...

Kanske borde du åtminstone kommentera några av de tillgängliga studier som säger raka motsatsen?

Som en sann skeptiker håller man sig väl neutral och är villig att visa upp alla sidor av ett problem? Har det någonsin hänt förut att "vetenskapligt undersökta" preparat visat sig vara skadliga? Känner du till att flertalet vacciner faktiskt dragits tillbaka när det inte längre gick att dölja att de var skadliga?

Kanske har du fler saker att lära innan du förklarar ämnet avslutat?

Här är bara några få studier som visar på kopplingen vaccination/autism och det tog mig tre minuter att finna dom:


"Stemming from this evidence, we suggest that an inappropriate antibody response to MMR, specifically the measles component thereof, might be related to pathogenesis of autism. "
Singh, Vijendra K.,et al Abnormal measles-mumps-rubella antibodies and CNS autoimmunity in children with autism Journal of Biomedical Science Volume 9, Number 4 / 359-364 7/1/2002

"Results: There was a peak in the proportion of ND (Neurological Disorders) reports received by VAERS in 2001-2002 and in the proportion of ND reports by date of vaccine administration in 1998. There were significant reductions in the proportion of NDs reported to VAERS as Thimerosal was begun to be removed from childhood vaccines in the US from mid-1999 onwards."
Geier DA, Geier MR. An assessment of downward trends in neurodevelopmental disorders in the Medical Science Monitor; 12(6) 5/29/2006

"These complications include autism (measles vaccine), multiple sclerosis (hepatitis B vaccine), meningoencephalitis (Japanese encephalitis vaccine), Guillain-Barre syndrome and giant cell arteritis (influenza vaccine), and reactions after exposure to animal rabies vaccine. Seizures and hypotonic/hyporesponsive episodes following pertussis vaccination and potential risks associated with varicella vaccination, as well as vaccine-associated paralytic poliomyelitis following oral poliovirus vaccination, are also described."
Piyasirisilp, Sucheep a; Hemachudha, Thiravat b Neurological adverse events associated with vaccination Neurology. 15(3):333-338 6/1/2002

"Our results, and conclusions by the US Institute of Medicine, suggest an association between serious neurological disorders (life-threatening reactions, hospitalizations, disabilities, deaths, seizures, infantile spasms, encephalitis/encephalopathy, autism, Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) and speech disorders) and whole-cell pertussis immunization. "
Geier DA, and Geier, MR An evaluation of serious neurological disorders following immunization: a comparison of whole-cell pertussis and acellular pertussis vaccines. Brain Dev. 26(5):296-300. 8/1/2004

"CONCLUSIONS. The most recent National Survey of Children's Health mirrored results of previous surveys regarding rates of diagnosed emotional, developmental, and behavioral problems, including an escalating diagnosis of autism among children. "
Laura T. Blanchard, MD, MSPHa, Matthew J. Gurka, PhDb and James A. Blackman, Emotional, Developmental, and Behavioral Health of American Children and Their Families: A Report From the 2003 National Survey of Children's Health Pediatrics Vol. 117 No. 6 June 2006, pp. e1202-e1212(doi:10.1542/peds.2005-2606) 6/6/2006

"We were initially highly skeptical that differences in the concentrations of thimerosal in vaccines would have any effect on the incidence rate of neurodevelopmental disorders after childhood immunization. This study presents the first epidemiologic evidence, based upon tens of millions of doses of vaccine administered in the United States, that associates increasing thimerosal from vaccines with neurodevelopmental disorders. Specifically, an analysis of the Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) database showed statistical increases in the incidence rate of autism (relative risk [RR] = 6.0), mental retardation (RR = 6.1), and speech disorders (RR = 2.2) after thimerosal-containing diphtheria, tetanus, and acellular pertussis (DTaP) vaccines in comparison with thimerosal-free DTaP vaccines. "
Geier MR, et al Neurodevelopmental disorders after thimerosal-containing vaccines: a brief communication. Exp Biol Med (Maywood); 228(6): 660-4 6/1/2003

"The evidence presented here shows that the occurrence of neurodevelopmental disorders following thimerosal-containing childhood vaccines does not appear to be coincidental. "
Geier DA, et al An assessment of the impact of thimerosal on childhood neurodevelopmental disorders. Pediatr Rehabil; 6(2): 97-102 4/1/2003

"Thus autistic children have a hyperimmune response to measles virus, which in the absence of a wild type of measles infection might be a sign of an abnormal immune reaction to the vaccine strain or virus reactivation. "
Singh, Vijendra K., PhD, et al Elevated levels of measles antibodies in children with autism Pediatric Neurology, Volume 28, Issue 4, Pages 292-294 4/1/2003

"RESULTS: Phase one showed significantly increased risks for autism, speech disorders, mental retardation, personality disorders, and thinking abnormalities reported to VAERS following thimerosal-containing DTaP vaccines in comparison to thimerosal-free DTaP vaccines. CONCLUSIONS: This study showed that exposure to mercury from TCVs administered in the US was a consistent significant risk factor for the development of NDs. "
Geier DA, et al A two-phased population epidemiological study of the safety of thimerosal-containing vaccines: a follow-up analysis. Med Sci Monit; 11(4): CR160-70. Epub. 2005, Mar 24 4/1/2005


"Conclusion: Based upon extensive phenotype-parallels between autism and HgP, this review establishes the likelihood that vaccinal Thimerosol (TMS) is etiologically significant in Autistic Spectrum Disorders (ASD)."
Bernard S, et al / Autism: A Unique Type of Mercury Poisoning 6/27/2000

"… a limiting factor for its use is the development of nephrotoxicity."
Sabra R, et al Amphotericin B nephrotoxicity. Drug Saf. 1990 Mar-Apr;5(2):94-108. 3/1/1990

"3-4 weeks following an otherwise uncomplicated first vaccination against smallpox a boy, then aged 15 months and last seen at the age of 5 1/2 years, gradually developed a complete Kanner syndrome (autism)."
Eggers, C Autistic Syndrome (Kanner) And Vaccinations against Smallpox. Klin Paediatr, 188(2):172-180 3/1/1976

"3-4 weeks following an otherwise uncomplicated first vaccination against smallpox a boy, then aged 15 months and last seen at the age of 5 1/2 years, gradually developed a complete Kanner syndrome (autism)."
Eggers, C Autistic Syndrome (Kanner) And Vaccinations against Smallpox. Klin Paediatr, 188(2):172-180 3/1/1976

"Onset of behavioural symptoms was associated, by the parents, with measles, mumps, and rubella vaccination in eight of the 12 children. All 12 children had intestinal abnormalities, ranging from lymphoid nodular hyperplasia to aphthoid ulceration. Behavioural disorders included autism (nine), disintegrative psychosis (one), and possible postviral or vaccinal encephalitis (two)."
Wakefield, A.J., et al Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. Lancet; 351:637-641; 1998 1/1/1900

"Conclusions: The administration of live virus vaccines to a mother just before or during early pregnancy is inappropriate. Postpartum vaccination with MMR or rubella vaccines may not be safe or wise: Possible risks to both mother and child have been demonstrated. Alleged benefits seem to pale in the face of resulting problems. Maternal immunity is not assured. An antigenic insult from a live virus vaccine may be a factor in the development of the autistic syndromes. "
Yazbak, F.E. Autism: Is there a vaccine connection? Vaccination around pregnancy, the sequel, 2000 1/1/1900

"We identified 60 rubella-susceptible mothers who were revaccinated in the postpartum period with either the measles-mumps-rubella (MMR) or the monovalent rubella vaccine and whose children later received MMR vaccine. Forty-five of these women have children diagnosed with autistic spectrum disorder (ASD); another ten women have children with autistic symptoms, ADD/ADHD or other developmental delays; and four women have children with other health problems, mostly immunologic. These outcomes raise concerns about the practice of postpartum vaccination and suggest that an immune mechanism may increase children's susceptibility to ASD. "
F. Edward Yazbak, MD Adverse Outcomes Associated with Postpartum Rubella or MMR Vaccine Medical Sentinel, 2001 1/1/1900

Ett besök på denna sida kanske du finner upplysande: http://www.ageofautism.com/

Pekka S sa...

Hejsan Mama!

Jag ska ta en titt på studierna du refererar till men först vill jag påpeka ett par saker.

Man drar sällan några större slutsatser utifrån enstaka studier. Snarare ser man till hela litteraturen inom ett visst forskningsämne när man söker svar i en frågeställning som denna. Och det är precis detta institutionerna jag refererat till har gjort. Man gör alltså en sk review utifrån de bästa tillgängliga studierna. Och slutsatserna av dessa sammanfattningarna (reviews) citerade jag i mitt inlägg.

Det finns inom varje forskningsfält studier som pekar åt många olika håll och detta är att förvänta sig. Ingen enstaka studie är perfekt. I detta fallet fann jag det inte nödvändigt att peka ut enstaka studier åt något av hållen, eftersom det finns så omfattande reviews tillgängliga. Och sådana väger mycket tyngre.

En skeptikers mål är inte att vara neutral, utan snarare att vara försiktig och noggrann med sina slutsatser. En skeptiker får gärna ta ställning i en fråga om detta känns befogat utifrån den tillgängliga forskningen. Dock förklarar jag inget ämne som avslutat - så fungerar inte vetenskapen.

Nu korta kommentarer till dina studier.

Vijendra Sing & Co (2002) påstod inte att de har funnit bevis för en koppling mellan MMR och autism. De menade endast att det kunde finnas en koppling. Vidare studier har inte stärkt denna möjlighet.
http://www.library.nhs.uk/learningdisabilities/ViewResource.aspx?resID=66249

Geier+Geier tillhör inte de mest respekterade forskarna i fältet. Deras studier har ofta innehållit på stora brister och man har flertalet gånger påpekat att forskarna saknar adekvat expertis i detta området.

När det gäller den första av deras studier som du presenterar så finns det, utan förvåning, stora brister i utförandet. Databasen VAERS är t ex inte uppbyggt till forskningsunderlag. VAERS varnar specifikt för att:
"VAERS data are derived from a passive surveillance system and represent unverified reports of health events, both minor and serious, that occur after vaccination."
"While some events reported to VAERS are truly caused by vaccines, others may be related to an underlying disease or condition, to drugs being taken concurrently, or may occur by chance shortly after a vaccine was administered."
"Therefore, VAERS collects data on any adverse event following vaccination, be it coincidental or truly caused by a vaccine. The report of an adverse event to VAERS is not documentation that a vaccine caused the event."

Fader och son Geier har missbrukat denna databas innan och fått svidande kritik.

Du hänvisar även till några andraartikel där Geier & Co återigen tar till VAERS. Jag väljer att inte vidare kommentera dessa.

http://www.casewatch.org/civil/geier.shtml
http://www.library.nhs.uk/learningdisabilities/SearchResults.aspx?searchText=geier
http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Geier#Criticism

Artikeln av Piyasirisilp & Co (2002) hittar jag knappt någonting om. Vad är Current Opinion in Neurology för publikation? Är den ens peer-reviewad?

Artikeln av Laura T. Blanchard & Co (2006) verkar, till skillnad från Geier-artiklarna, vara av hög kvalitet. Men vad är slutsatserna i artikeln? Jo, att diagnoserna för ett antal problem inklusive autism verkar eskalera. Och det kan mycket väl stämma. Men frågan är om detta innebär att antalet barn med autism ökar eller om diagnoserna fångar fler barn? Några slutsatser om detta dras inte av forskarna.

Nästa artikel av VK Singh & Co (2003) visar att de undersökta autistiska svarade annorlunda på ett vaccin till skillnad från kontrollgruppen. Detta är givetvis mycket intressant. Men måste samtidigt vara försiktig med sina slutsatser av detta. Singh visar alltså här på en korrelation, men bevisar inte kausation. Denna artikel utgör alltså inte bevis för att vaccinen orsakar autism. Och detta har inte heller vidare forskning kunnat göra.

Bernards rapport från 2000 om kopplingen mellan Thimerosol och autism är inte ens publicerad i någon vetenskaplig tidskrift. Bernard är därtill en amatörforskare utan relevant medicinsk utbildning. Hypotesen om denna koppling har sedan 2000 testats om och om ingen med negativa resultat.

Vet inte riktigt varför du tar upp Sabra R (1990? Vilken koppling till autism har denna forskningen? Denna rapport handlar om njurarna, inte hjärnan.

Vidare presenterar du en studie från 1976 (Eggers). Detta är över 30 år gammal forskning. Mycket har hänt sedan dess...

Studien av Wakefield, A.J visade på en association mellan mag-tarmproblem och t ex autism. Några orsakssamband visar studien inte på. Senare har det även visat sig att Wakefields utförande av forskning var slarvig, med bland annat icke steriliserad (och därmed kontaminerad) utrustning.
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn4743

Vidare finns det andra tveksamheter kring Wakefields studie. Bl a var han "sponsrad" (£400000) av ett gäng advokater som ville få fram samband mellan vaccin och autism inför rättsprövningar.
http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2087-2524335,00.html

Han har också blivit åtalad för tjänstefel:
"According to the Independent newspaper today, the preliminary charges against Mr Wakefield will be that he published inadequately founded research, failed to obtain ethical committee approval for the work, obtained funding for it improperly, and subjected children to "unnecessary and invasive investigations"."
http://www.guardian.co.uk/medicine/story/0,,1795595,00.html

Wakefield, precis som fam Geier, ska alltså inte ses som goda referenser i något medicinskt sammanhang.

Och Wakefields hypoteser har på senare tiden visat också visat sig vara felaktiga:
http://www.rxpgnews.com/research/infectiousdiseases/article_2661.shtml

Yazbaks första studie är inte publicerad i någon vetenskaplig tidskrift. Dess kvalitét bör därmed ifrågasättas.

Andra studien (2001) är publicerad i Medical Sentinel (JPandS) som inte tillhör de mest tillförlitliga tidskrifterna. Artikeln dyker inte ens upp i en sökning på Pubmed. Hittar knappt någon information om slutsatserna.

---

Bloggen du refererar till, Age of Autism, verkar vara en i raden av godtrogna upprepare av missinformation. Ser inte en uns av skepticism i skrivandet - förutom mot god forskning. Dan Olmsted verkar vara allifrån objektiv i sin rapportering. Han rapporterar bl a att autism inte skulle finnas hos Amishfolket, vilket är ett direkt faktafel.

Och detta sammanfattar min titt på dina referenser. Jag hoppas att du fått ett litet hum om hur jag som skeptiker tänker.

Hälsningar
Pekka

mama! sa...

Att kalla kopplingen för en "konspirationsteori" anser jag vara lite magstarkt när det faktiskt finns mycket forskning på ämnet som pekar på ett samband, som du själv nu sett.

Nu är det kanske dags att ta en titt på de studier som anses ligga till grund för att utesluta en koppling till vaccinet.

Börja med dessa två: Negative Ecological Evidence From Danish Population-Based Data och de studier som använder denna data.
och
Vaerstratens VSD studier.

Se om du finner problemen med dessa. Jag kan berätta, men du verkar fullt kapabel att kritiskt granska en studie. Kanske blir det en "ögon-öppnare".

Ställ dig sedan frågan VARFÖR studier av denna typ tillåts publiceras och användas som det starkaste bevis man har för att förklara vaccin säkra.

I jämförelse är samtliga artiklar jag skrev tidigare långt mer trovärdiga. Läs så får du se!

Age of autism är FULL av skepticism mot exempelvis ovanstående exempel på missvisande studier. Gå dit igen får du se. Att anse någon vara oseriös bara för att de tar ett ämne på allvar verkar vara ett synnerligen svagt argument.

Berätta gärna mer om dina kunskaper om Amishfolket efter att du tagit dig en titt på ovan nämnda detaljer.

mvh/Mama!

Pekka S sa...

Hej igen Mama!

Att kalla kopplingen för konspirationsteoretisk var egentligen inte mitt syfte, men jag förstår att det framstår så.
Det jag istället syftar på är den nästan dogmatiska auktoritetsmisstroende kultur som frodas på många håll. Istället för att ha en viss (även om skeptisk) tillit till institutioner och myndigheter så litar man dubiösa forskare eller på sina egna ovetenskapliga åsikter. Detta tycker jag mig se mycket av hos antivaccinationsgrupperna.
En annan likhet till konspirationsteoretikerna ligger i accepterande av all forskning (oavsett hur bristfällig) som stödjer de egna åsikterna samtidigt som man förkastar all forskning med motsatta slutsatser (oavsett forskningens kvalitét).

Jag är väl medveten om att det finns god forskning som är kompatibel med hypotesen om att vacciner orsakar t ex autism. Men detta betyder inte att den forskningen även kan stödja andra hypoteser. Och i dagsläget saknar vaccin-autism-hypotesen bevisgrund gällande kausalsamband. Allt som finns är antydningar.

Vidare till den studie du tar upp.

Potentiella brister i studie är t ex att autismdiagnostiken utvecklats något under den långa tidsperiod som statistiken omfattar. Det kan därmed vara svårt att finna fullt jämförbara siffor för hela perioden. Jag uppfattar dock inte detta som speciellt signifikant.

Ett annat "problem" är att trots att studien visar att Thimerosal inte verkar ha en koppling till autism, så utesluter studien inte att andra komponenter i vaccinerna har det. Men för att kunna påstå att de andra komponenterna har inverkan måste man givetvis visa detta - vilket inte har gjorts.

Ett problem med studien är också att man efter 1995 började registrera patienter som inte behövde tas in för behandling över natt eller längre tid. Detta gällde alltså inte innan 1995. Detta verkar också vara det största problemet med studien.
Dock förändrades inte trenden nämnvärt när man exkluderade dessa patienter ur analysen, vilket är viktigt att poängtera. Och om Thimerosal var en betydande faktor till uppkomst av autism borde siffrorna efter 1995 ändå inte öka, eftersom ämnet var borta ur vaccinet.
Något som kritikerna av studien också verkar ha missat är det faktum att man i Danmark reducerade antalet vaccinationer och mängden Thimerosal 1970. Om ämnet vore orsak till autism borde detta visat sig i tabellen, men någon sådana korrelation syns inte. Alltså har ämnet inte en betydande effekt, i varje fall inte i Danmark.

Gällande den andra studien... Tyvärr är artikeln väldigt omfattande och detsamma gäller diskussionerna kring den. Jg hinner inte själv studera den mera ingående. Du får gärna framföra eventuell kritik så kan jag kolla på de specifika frågorna.

Men att kalla dessa två studier för mindre tillförlitliga än de gjorda av t ex Wakefield och Geier är ytterst magstarkt. W&G är trots allt diskrediterade forskare med föga förtroende i branschen. Det finns en anledning till att deras artiklar inte väger speciellt tungt i dessa frågor.

Och fortfarande kvarstår problemet med bevisning. Även om all forskning som visar på bristande korrelation mellan vacciner och autism skulle kunna refuteras, så finns det ingen forskning som har visat på motsatsen. Det räcker inte med antydningar och insinuationer. Det behövs god bevisning innan man drar några slutsatser - och förhastade slutsatser finns det gott om.

Gällande AgeOfAutism kan jag inte hålla med om att skribenten är skeptisk. Hans kritik är uppenbart enkelriktat. Han söker fanatiskt fel i studier som går emot hans åsikter samtidigt som han inte kommer med någonsomhelst kritik mot sådana som Wakefield och Geier, eftersom de bekräftar hans uppfattningar. Detta kallas för konfirmationsbias snarare än skepticism. En skeptiker ska i varje fall sträva efter att vara objektiv.

Jag har heller inte sagt att han ska ses som oseriös för att han är passionerad. I så fall skulle jag behöva kalla varenda forskare för oseriös.

Gällande amishfolket har du lite info här:
http://www.medpagetoday.com/Neurology/Autism/tb/2954
http://photoninthedarkness.com/?p=5

Det är sant att det inom Amishfolket finns färre fall av autism. Men att det inte skulle finnas alls är inte sant. Och att hävda, som Olmsted gör, att det endast beror på vaccinationer är ett oerhört simplistiskt tänkande. Amishfolket skiljer sig på många sätt från den generella populationen och alla dessa skillnader måste tas i beaktning. De lever på ett annat sätt, äter annan mat, tillhör en snäv genetisk population, osv, osv.

Hinner som sagt inte med ett mera uttömmande svar idag, men kom gärna med synpunkter så svarar jag på dem senare!

Hälsningar
Pekka

mama! sa...

Jag tror den auktoritetsmisstroende "kulturen" kommer sig av att

1. det finns studier som visar på en koppling till vaccin
2. de studier som säger att vaccinet är säkert är i stor utsträckning missvisande och presenteras som det slutgiltiga svaret trots de medvetna bristerna
3. tusentals föräldrar har fått "tillbaka" sitt barn som fått en autism-diagnos genom avgiftningsprogram för tungmetaller
4. ingen hörsammar den förälder som ser ett samband med vaccination och sjukdom(gäller alla typer av biverkningar, inte bara autism)
5. det är inga enstaka konspiratoriska föräldrar som kommer med dessa misstankar, de finns i tusental och åter tusental (för bara autism som biverkning)
6. ingen ansvarig vill göra en riktig studie som jämför vaccinerade mot ovaccinerade.
7. inga vacciner är godkända genom riktiga säkerhetsstudier som jämför vaccin mot ett placebo. Inte heller här jämförs vaccinerade mot ovaccinerade.
8. endast föräldern kan hållas som ansvarig för biverkning vid vaccination av barn eftersom vaccin-tillerkare m.fl är enligt nya lagar friskrivna från ansvar.

Det har gått så långt att om inte vaccinet själv erkänner så är det omöjligt att bevisa en orsakande verkan till 100%.

Vad häller amish så hänvisar du till en text som pratar om autism som genetisk orsak. Detta är inte på något sätt en vetenskaplig slutsats. "Genetiska epidemier" är väl en helt omöjlig företeelse?

Att säga att Amish också har autism är förvisso rätt men att en på 15,000 har autism jämfört med en på 166 är väl en häpnadsväckande skillnad? Att denna enda inom gruppen på 15,000 hade blivit vaccinerad får åtminstone mig som förälder att höja på ögonbrynen även om deras liv i övrigt skiljer sig stort.

Jag återkommer med mer input om de missvisande studier jag pratar om. Sök gärna vidare under tiden, Vaerstraten m.fl.

Angående "conflicts of interest":
Institute of Medicine IOM
In a poll of the 15 experts at the hearing, nine (9) felt there is a link between thimerosal and autism. None of the nine appeared to have conflicts of interest. Only four (4) of the six with succinct conflicts of interest, I.E. funding from pharmaceutical interests, could represent that they found no problem with the powerful additive, thimerosal (mercury).

http://www.universityofhealth.net/Press_release_2005_03.html

Har inte mer tid just nu men återkommer gärna snart!
mvh/ mama!

Pekka S sa...

Hejsan!

1. det finns studier som visar på en koppling till vaccin

Ja, det stämmer. Men det finns inte studier som visar att vaccinerna är orsaken. Det är stor skillnad. Tvärtom visar litteraturen i stort att vaccinernas innehåll (i varje fall Thimerosal) inte lär vara orsaken.

Ett stort problem ligger i att gemene man oftast inte är speciellt insatt i vetenskaplig metodik och källkritik. Och då lär man få problem med att skilja god forskning från dåligt. Jag menar inte att alla "antivaccinationister" är vetenskapligt okunniga, men många är det, precis som resten av befolkningen. Detta märkt bl a på valet av de studier som lyfts fram som "bevis" samt i den obalanserade vägningen mellan litteratursammanställningar vs enstaka studier.

2. de studier som säger att vaccinet är säkert är i stor utsträckning missvisande och presenteras som det slutgiltiga svaret trots de medvetna bristerna

Att de är missvisande i stor utsträckning är ett missvisande påstående. ;)

Trots sina brister har studierna stort värde om man tolkar dem rätt. Många vaccinationsmotståndare är också beredda att acceptera detta. T ex David Kirby, framstående antivaccinationist, har backat från att kvicksilverförgiftning skulle vara huvudorsaken till autism. Dock tror han fortfarande att vaccinerna är en stor del av orsaken till autism.

3. tusentals föräldrar har fått "tillbaka" sitt barn som fått en autism-diagnos genom avgiftningsprogram för tungmetaller

Jag förstår att detta är ett oerhört övertygande. Jag har full förståelse för föräldrar som tror att dessa program fungerar.

Men detta kan dock inte fungera som vetenskapligt belägg. Som individer är vi av naturen felbara och drar ofta felaktiga slutsatser om orsakssamband. Våra kognitiva bias och tendenser till logiska felslut är påtagliga. Vi har t ex mycket svårt att skilja på korrelation och kausation rent intuitivt. Post Hoc Ergo Propter Hoc är ett vanligt tankefel.

Dock ska man inte ta lätt på föräldrars rapportering! De kan ligga till grund för forskning och studier. Men än finns inga studier som stödjer dessa behandlingars effektivitet.

Ett problem med alla dessa behandlingar är att föräldrarna tyvärr inte alltid tänker (tillräckligt) på att autistiska barn också utvecklas. Autism skapar utvecklingsförseningar, men den stoppar ju inte utvecklingen. Om ett naturligt utvecklingssprång råkar komma efter en behandling är det lätt att dra felaktiga slutsatser. För alla barn utvecklas enormt! Även autistiska.

Dessutom har studier visat att upp till 19% av barn med mildare autism glider ut från autismspektrat innan deras 7:e födelsedag. Och en sådan naturlig process som detta kan misstolkas som behandlingseffektivitet. Och givetvis är det sådana föräldrar som hörs allra tydligast, medan de som misslyckas drar sig undan.

Läsvärt:
http://photoninthedarkness.com/?p=120
http://photoninthedarkness.blogspot.com/2007/03/listening-to-autism.html

Reportage om föräldrar vs forskningen:
http://www.nytimes.com/2005/06/25/science/25autism.html

19%:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=17924183&ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum

4. ingen hörsammar den förälder som ser ett samband med vaccination och sjukdom(gäller alla typer av biverkningar, inte bara autism)

Om det är så, så är det givetvis mycket olyckligt. Men det finns ju studier gällande bieffekter och den potentiella autismkopplingen, alltså bör man har tagit till sig informationen, i alla fall till viss del? Skulle det kunna vara så att föräldrarna egentligen är frustrerade över att studier inte bekräftar deras tolkningar? Och detta tolkas som dålig forskning eller ohörsammande?

5. det är inga enstaka konspiratoriska föräldrar som kommer med dessa misstankar, de finns i tusental och åter tusental (för bara autism som biverkning)

Tyvärr kan detta heller inte användas som argument. Miljoner tror att Bush-regeringen ligger bakom 9/11. Miljoner tror inte att människor har bidragit till klimatförändringarna. Osv. Det behöver inte handla om konspirationsteorier, men det är ju tydligt att folk av någon anledning inte tar till sig vetenskapen. Förstår dem den inte eller har de andra subjektiva motiv?

I dagens fria informationssamhälle är det ju inte konstigt om diverse idéer får tusentals eller miljoner anhängare. Gruppernas storlek växer snabbt, bl a tack vare nätet, och detta leder till att allt fler ansluter sig, på gott och ont.

Det är inte antalet övertygade som ska bestämmer orsaksamband. Det är upp till forskningen.

6. ingen ansvarig vill göra en riktig studie som jämför vaccinerade mot ovaccinerade.

Kan stämma. Inte ens Wakefield, Geier & Co gör detta. Det bedöms troligtvis som oetiskt.

7. inga vacciner är godkända genom riktiga säkerhetsstudier som jämför vaccin mot ett placebo. Inte heller här jämförs vaccinerade mot ovaccinerade.

Detta beror troligtvis på samma saker som förra punkten.

8. endast föräldern kan hållas som ansvarig för biverkning vid vaccination av barn eftersom vaccin-tillerkare m.fl är enligt nya lagar friskrivna från ansvar.

Om detta stämmer så är det ju extremt olyckligt. Tillverkarna bör givetvis ha ett ansvar över sina produkter.

Angående epidemier. Visst är genetiska epidemier omöjliga, i alla fall såvitt jag vet. Men det är ju inte ens bevisat att det finns en autismepidemi. Och en genetisk orsak, i alla fall delvis, är mycket troligt. Detta gäller även för vaccinationsteorin - varför skulle vissa barn som vaccineras få autism medan andra inte får det? 99,7% av alla barn får inte autism trots att alla vaccineras och äter i princip samma mat och andas samma luft. Och fler pojkar än flickor blir som bekant autistiska. Allt detta tyder alltså starkt på att autism (i varje fall delvis) orsakas av genetiska komponenter.

En studie gällande autismepidemier:
http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/abstract/117/4/1028

Två studier gällande genetik och autism:
http://www.pnas.org/cgi/content/full/104/31/12831
http://www.medpagetoday.com/Neurology/Autism/tb/4043

En artikel fr SciAm ang autismepidemin:
http://www.sciam.com/article.cfm?id=is-there-really-an-autism-epidemic&page=2

Det verkar stämma att den enda i den undersökta Amishgruppen som har autism har blivit vaccinerad, men har är givetvis inte den enda i gruppen som fått vaccin. Detta är oerhört viktigt att poängtera. Dan Olmsted skriver själv:

"The Amish have a religious exemption from immunizations, and traditionally only a minority has allowed children to receive the shots. That number has been increasing, however, and Wang said most Amish parents in the area he serves do vaccinate their children, although that varies greatly by community."

Sedan kan man ju undra hur Olmsteds studie gjordes. Fick han t ex fakta om alla i detta samhället?

Angående Conflict of Interest-grejen. Det viktiga var givetvis att de som utvärderade vittnesmålen inte var kunde misstänkas för partiskhet. Dessutom kan jag inte finna information om denna undersökning och tolkningar av den annat än hos ett fåtal aktivistgrupper.

Om vi inte hinner diskutera detta mera innan helgen önskar jag dig God Jul och God fortsättning!

Hälsningar
Pekka

mama! sa...

Hej, jag hinner med en snabbis....

I den ena autism-länken du visar menar skribenten att det borde vara TROLIGARE att amish, genom inavel, och av en slump, "tappat bort" en gen-detalj som skulle kunna vara orsaken till autism.(?) Fördomsfullt och extremt långsökt enligt Mama!

Den andra är enligt mig synnerligen orelevant för ämnet. Vad ska den bevisa hade du tänkt?

Jag ser att du gör fler länkar till denna skribent "prometheus". En mycket stelbent herre med vingliga argument. Kanske en gud inom skeptiker-kretsar men synnerligen kvasi-filosofisk enligt mig. Bara ord.

Autism är en diagnos på ett tillstånd, en läkare som ger diagnonsen autism vet inte vad som orsakat utan kan endast se till symptom. Kvicksilverförgiftning och annan tungmetall-förgiftning ger liknande symptom som autism. De föräldrar vars barn du menar tillfrisknar av en slump, har även tester gjorda med höga nivåer av kvicksliver i kroppen innan behandling och låga nivåer kvicksilver efter behandling mot tungmetall-förgiftning, med ett kraftigt förbättrat hälsotillstånd till följd.

Jag menar inte att jag VET vad som orsakar autism, däremot finns det tillräckligt med information & varningar för att genast sluta ge vaccin till barn innan man VET att det är säkert. Detta borde redan ha gjorts för länge länge sedan. Undrar du inte varför man inte studerat kvicksilvers eller aluminiums "säkerhet" innan man ger det till barn och varför man slår undan alla S-T-O-R-A tecken på att det kan vara skadligt? Om man till exempel vet att en viss dos kvicksilver är farligt för en fullvuxen man (och djur), varför TROR man att 20-40 gånger mer kvicksilver skulle vara säkert för barn? Speciellt när man inte ens gjort studier på det?

Skepticism i all ära men det känns som att den stora hemligheten och skillnaden är att du/ni har valt att lita på vissa källor och inte andra.
En osund "tro" på vetenskap, i mina ögon. Det kräver heller ingen egen research.

Bara tillit.

Det är därför jag vill att du tittar vidare på de studier som ligger till grund för de slutsatser du ställer dig bakom. Ta fram Skeptikern inom dig och sätt han i arbete!
Det är oerhört viktigt, för utan en förståelse för dessa kan du omöjligt kalla dig en skeptiker. Titta ordentligt på den handfull studier som finns som ska "bevisa" att vaccin är säkert. Grundligt. De är missvisande, medvetet. Börja med Vaerstraten.. Du säger själv att enstaka studier inte ska användas för att fatta beslut på. Varför har inte vaccinförespråkare tusentals studier vid det här laget att slänga fram på bordet. Varför så extremt få? Det vore väl det enklaste att göra eftersom man är väldigt rädd för de föräldrar som börjar ifrågasätta säkerheten med vaccin. Gör studierna som visar att det är säkert då!! Men inget...

Här är en till vilsledning du kan läsa om: http://www.ageofautism.com/2007/12/autism-prevalen.html
(Den sida som du tror är "oseriös". )
Men ge det en chans, dubbelkolla informationen om du är osäker. Det brukar jag göra. Det är inte Olmstead som skriver den här gången. Även om han ärmycket kompetent på området.

Här är lite mer info om de missvisande danska studier som används flitigt som "bevis" att vaccin är säkra....
http://www.jpands.org/vol9no3/goldman.pdf
http://www.vaproject.org/trelka/how-mercury-was-absolved-20070319.htm
http://www.nationalautismassociation.org/library/Danish%20Thimerosal-Autism%20Study%20in%20Pediatrics.pdf

Du vet väl om att alla som röker inte drabbas av lungcancer? Detsamma gäller vacciner. Alla drabbas inte. Bara många.

Får nuvarande tillvägagångssätt råda så skulle skadliga vacciner kunna administrerars för all evig tid.
Så länge "vetenskapen" inte tittar åt det hållet så finns det ju inte?

Bristen ligger i att vetenskapen nöjer sig med några få vingliga studier som "inte ser ett samband" istället för att på förhand grundligt och seriöst studera vaccinet med långtidsstudier och med riktiga placebo bevisa att vaccinet är säkert.
Detta har aldrig gjorts.

Vad jag tror är att de VET att det är en omöjlig uppgift att göra en säkerhets-studie med riktiga placebo som kontroll, det skulle bli alltför tydligt då vilka skador som vaccination medför.

Angående VAERS, så sattes den upp för att man skulle kunna övervaka misstänkta biverkningar av vaccin och finna problem med skadliga vaccin. När mängden rapporter sedan började slå rekord säger man att den inte är pålitlig (?). Varför satte man då upp en central som skulle kunna ta emot biverkningsrapporter om den inte är användbar till något?
Titta här då: 7578 dödsfall under 1460 dagar (fem döda av vacciner, varje dag, i USA) är väl ändå en liten fingervisning om att något inte står rätt till? http://www.vaccineawareness.org/VAERS/2001-2005/index.php?s=12

Jag anser att man har rätt att kräva en ordentlig korrekt utförd vetenskaplig undersökning där vaccinerade jämförs mot ovaccinerade. Där vacciner jämförs mot ett riktigt placebo. Men vetenskapen saknas och detta används som "bevis" för att det är säkert???

Du skrev : "Dessutom kan jag inte finna information om denna undersökning och tolkningar av den annat än hos ett fåtal aktivistgrupper."
Förvånad? Gäller detta även annan korrekt info kanske??

Återkommer snart igen!

Ha en God Jul och tack för att du tar dig tid.
mvh Mama!

Pekka S sa...

Hejsan!

Nej, Amishartikeln hävdar inte att de tappat en gendetalj utan att det har tillkommit en mutation, med vissa konsekvenser. Varför är detta långsökt? De har ju identifierat mutationen. Och fördomsfullt? Inavel är ett faktum bland geografiskt och socialt begränsade grupper.

Den andra artikeln är relevant i och med att den pekar ut ett antal alternativa, plausibla, förklaringar till det låga antalet fall av autism bland Amish.

Du har rätt i att kvicksilverförgiftning ger liknande symptom som autism. Men det jag märker vid läsning på antivaccinationssajter är att de är selektiva i sina jämförelser. Man väljer ofta att inte visa på de betydande skillnaderna. T ex är dessa mycket vanliga symptom vid kvicksilverförgiftning:

- Försämrad periferiseende
- Förkrypt huvud (hos småbarn)
- Stickningar / Myrkrypningar
- Muskelsvaghet
- Minnesförlust
- Blödande och missfärgat tandkött
- Tandlossning
- Hjärtproblem / oregelbunden puls
- Blodtrycksproblem
- Svettningar
- Röda kinder, läppar och näsa
- Hår- / Nagelbortfall
- Sömnproblem
- Huvudvärk
- Tinnitus
- Metallsmak i munnen

Gäller detta även för autistiska individer? Såvitt jag förstår är detta inte fallet.

Du skriver att många föräldrar fått sina barn avgiftade och att detta lett till lägre nivåer av tungmetaller och positiva förändringar hos barnen. Problemet är att man inte har gjort sådana behandlingar under kontrollerade former, med referensgrupper att testa emot. Som jag nämnde innan utvecklas även autistiska barn och vissa förflyttar sig t o m ur det autistiska spektrat. Men för att veta att detta verkligen fungerar måste man visa på statistiskt kontrollerbara effekter. Anekdotal bevisföring är otillförlitligt av många skäl. Bara det faktum att lyckade försök ofta leder till mycket högre väsen än misslyckade är ett stort problem.
Och även om (har inte sett några studier på detta) autistiska barn har större mängd tungmetaller i sig betyder detta inte att tungmetallerna är orsaken till autismen. Korrelation visar inte nödvändigtvis på kausation.

Du skriver vidare att du skulle vilja stoppa vaccination av barn. Detta anser jag vara en väldigt kontroversiell åsikt. Förstår du vad detta skulle innebära? Varför tror du att barnadödligheten är så låg i länder som Sverige?
För mig är det självklart att man fortsätter vaccinera barnen eftersom a) Man vet att vaccinerna radikalt reducerar spridningen av allvarliga sjukdomar b) Man vet inte att vacciner leder till t ex autism.

Sedan skriver du såhär: "Om man till exempel vet att en viss dos kvicksilver är farligt för en fullvuxen man (och djur), varför TROR man att 20-40 gånger mer kvicksilver skulle vara säkert för barn?

Skulle du vilja ge källor till detta? Påståendet låter märkligt. Hittar inga siffror som bekräftar ditt påstående.

Vidare skriver du: "Skepticism i all ära men det känns som att den stora hemligheten och skillnaden är att du/ni har valt att lita på vissa källor och inte andra.
En osund "tro" på vetenskap, i mina ögon. Det kräver heller ingen egen research.

Bara tillit.


Jag har helt klart mer tillit till vissa källor jämfört med andra, men detta är knappast något märkvärdigt. Men blind tillit har jag inte till någon och detsamma gäller för de flesta skeptiker jag känner.
Det är lite tråkigt att du tar till sådana här påståenden istället för att fokusera på sakfrågorna. Att det bara handlar om tillit är ett ytterst felaktigt påstående. En av skepticismens grundpelare är att aldrig lita till auktoriteter för deras auktoritets skull. Du borde vara försiktigare med att döma andra så snabbt.

Jag har ständigt framme skeptikern i mig och jag jobbar hårt för att nå förståelse. Varje svar till dig tar flera timmar för mig att skriva eftersom jag försöker utreda varje fråga och påstående så noggrant som möjligt. Jag söker igenom relevanta publikationer, läser diskussioner, officiella utvärderingar, blogginlägg, osv. Och jag läser båda parternas argument.
Men jag förstår att du inte upplever det så. För annars skulle jag komma fram till samma slutsats som du? Så känner vi alla när vi tror oss ha rätt - även jag. Men man ska akta sig för att dra slutsatser om andras tänkande allt för snabbt.
Får jag fråga hur mycket tid du lägger på att kolla upp mina referenser och argument? Jag upplever det som att du svarar väldigt snabbt med tanke på mängden text du hinner producera.

När det gäller Vaerstraten skulle jag vilja ha specifik kritik från dig, som jag kan titta på. Studien och diskussionen (med allt det innefattar) är för mycket för mig att läsa i detalj just nu.

Jag blir dock lite förbryllad när du skriver på följande vis: "Titta ordentligt på den handfull studier som finns som ska "bevisa" att vaccin är säkert. Grundligt. De är missvisande, medvetet."

1. Dessa studier går inte ut på att hitta bevis för vaccinernas säkerhet. De går ut på att hitta bevis för risker. Och sådana har inte hittats.

2. Att studierna är medvetet missvisande är ett allvarligt påstående. Detta måste du kunna bevisa innan du gör sådana anklagelser. Visa gärna källor på detta. Utan sådana verkar påståendet faktiskt lite konspirationsteoretiskt.

Du hänvisar mig sedan till denna adress:
http://www.ageofautism.com/2007/12/autism-prevalen.html

Skribenten presenterar i artikeln en hel del statistiska argument, men jag saknar tyvärr den kompetens som behövs för att bedöma statistiken. Artikeln har heller inte granskats av någon oberoende vilket gör den än svårare för mig att bedöma. Att skribenten inte är utbildad inom statistik eller medicin höjer dock inte artikelns trovärdighet, men jag förkastar den givetvis inte utan vidare. Jag vill gärna avvakta tills vidare information dyker upp i frågan.

Du skriver: "Du vet väl om att alla som röker inte drabbas av lungcancer? Detsamma gäller vacciner. Alla drabbas inte. Bara många.

Är det inte missvisande att jämföra med rökning? Rökare lever ett långt liv med stora skillnader mellan invidivider och därmed är ärftliga faktorer extremt svåra att kontrollera. Autistiska barn är en helt annan sak. Läs artikel jag länkade till:
http://www.pnas.org/cgi/content/full/104/31/12831

Och när du skriver sådant här vet jag inte vad jag ska tro:
"Vad jag tror är att de VET att det är en omöjlig uppgift att göra en säkerhets-studie med riktiga placebo som kontroll, det skulle bli alltför tydligt då vilka skador som vaccination medför.

Detta liknar allt mer konspirationsteoretikernas tankegångar.
Hurdan är din bild av det vetenskapliga etablisemanget? Är det ett sammanfogat gäng (de - som du uttrycker det) som konspirerar för att kunna presentera studier som glädjer deras herrar - läkemedelsindustrin? Eller vad menar du med "de"? Den bild av vetenskapen som du målar upp är fullständigt främmande för mig. Om det finns något sammanhang där hård, brutal kritik välkomnas så är det i vetenskapliga kretsar. Man håller inte sina kollegor om ryggen om man finner deras metoder eller tolkningar övertygande. Kan du förklara för mig varför du tror att kritiken bl a mot de danska studierna har varit så milt? För att alla kollegor är köpta av industrin? För att de är inkompetenta? För att de är kompisar? ;)

Ang VAERS. Detta är som sagt ett rapportsystem, men inte en databas för epidemiologiska studier. Detta pga att vem som helst kan rapportera in i systemet utan någon ordentlig faktakoll. Systemet varna när extrema avvikelser dyker upp. Dessa kan sedan studeras - men inte med VAERS-data! Och dödsfallen du refererar till korrelerar enligt rapporteringen med vaccinationer - De visar inte på kausation. Detta är som sagt inte systemets syfte!
Ursäkta om detta låter hårt, men jag säger det med all välvilja - Men var är din skepticism?

Mama: "Jag anser att man har rätt att kräva en ordentlig korrekt utförd vetenskaplig undersökning där vaccinerade jämförs mot ovaccinerade. Där vacciner jämförs mot ett riktigt placebo. Men vetenskapen saknas och detta används som "bevis" för att det är säkert???"

Återigen - Nej, detta är inte bevis för att det är säkert. Detta visar endast att det saknas indikationer på risker.

Och placebokontroll har vi diskuterat innan. Det ska extremt mycket till för att man ska stoppa vaccinering av barn för att användas som placebogrupp. Det är ett stort etiskt dilemma. Varken forskare för eller emot vaccination har utfört sådan forskning.

Men - Det finns vissa studier som kan ses som nästintill fullgoda substitut till placebokontroller. T ex i Yokohama (population 300000), Japan stoppade man MMR-vaccination från 1993 och framåt. Ingen blev alltså vaccinerad. Vad blev då effekten på autismstatistiken? Ingen. Varför?
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=15877763&ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=16865547&ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum

God fortsättning! Och tack själv för att du vill och orkar diskutera. Jag värderar det högt!

Pekka

PS. Ska ta en titt på länkarna du refererar till gällande de danska studierna. Detta tack dock en hel del tid och jag ville först replikera till huvuddelen av ditt svar.

Pekka S sa...

Hej igen!

Har tittat lite grann på de studier du refererade till.

Till att börja med måste jag åter påpeka att jag inte är utbildad inom varken medicin eller statistik och min åsikt är därmed högst amatörmässig. Andra skeptiker, med andra kvalifikationer, skulle kunna göra betydligt bättre bedömningar.

Vi börjar med:
http://www.jpands.org/vol9no3/goldman.pdf

Jag började med att kolla på vilka referenser Goldman och Yazbak använt sig av. Vi hittar tre referenser till Wakefield, en till Geier och flera till Yazbak själv. Detta är lite suspekt.

Varför skribenterna har lagt största fokus på en specifik åldersgrupp gällande denna studie vet jag inte. Därtill drar skribenterna till med en del statistisk analys som jag inte vågar tolka.

I slutsatsen konstateras dock att Goldman och Yazbak inte bestrider studiens slutsats om att Thimerosal inte verkar ha en verkan på autism. Istället menar de att de andra komponenterna i vaccinerna skulle kunna vara bovarna i dramat. Dock påstår de sig inte ha funnit något länk mellan MMR-vaccinet och autism, men de förespråkar större försiktighet och mera alternativ.

Dock skulle jag vilja se mer kompententa analys av rapporten, än mina egna, innan jag kommer med några riktiga slutsatser. Den enda analys jag hittade var en kort sammanfattning på National Library for Health där man bl a skriver:

"The findings of this type of study cannot be used to establish a causal relationship between MMR vaccination and the development of autistic spectrum disorder. Longitudinal data on potentially important factors that may have given further insight into any association (such as the annual MMR vaccination rates) were not presented, making it difficult to verify statements made by the authors on the relationship between MMR coverage and the prevalence of autism"

"It is not clear why the authors chose to calculate the risk of autism over time using only selected data points, rather than making use of all the available data. Similarly, the authors do not make it clear why they chose to base their regression line for the period prior to 'increased diagnostic awareness' on only three data points from 1990 to 1992, rather than the whole period of interest (after the introduction of MMR, but before the time when there was a potential for increased diagnostic awareness)."

"Finally, the approach taken in this study appears to assume that the change in classification that occurred between 1993 and 1994 would result in a sudden 'step up' in the number of people being diagnosed with autism. However, evidence from elsewhere indicates that an attempt to change practice of this nature results in a gradual process of change that more closely resembles the increase in autism diagnosis seen in the data (4,5)."

http://www.library.nhs.uk/childhealth/ViewResource.aspx?resID=66370


Den andra artikeln, av Blaxill, hade jag svårt för att tyda. Han har numrerat sina referenser i texten men inte i referensförteckningen. Det är därmed svårt att kolla upp hans påståenden. Detta var heller ingen artikel publicerad i någon journal vilket inte stärker dess objektivitet.

Artikeln av Jeffrey Allen Trelka är heller inte publicerad i någon journal. Siffrorna i den är något märkliga - det stämmer t ex inte alls med de tolkningar som Goldman och Yazbak gör i den andra artikeln du länkade till.

Därutöver drar skribenten till med några konspirationsteorier om mörkläggning, tack vare sina bristande insikter i den vetenskapliga peer-reviewprocessen. Han förstår inte att artiklar ofta får går flera vändor till publikationerna innan de accepteras av peer-review. Det handlar helt enkelt om en kvalitétskontroll som de mest respekterade journalerna håller hårt vid. Detta är alltså en granskning Trelka inte utsatt sig själv för.

Hälsningar
Pekka

Anonym sa...

Vill bara kort kommentera denna diskussion om thiomersal i vacciner.
För det första - är kvicksilver giftigt eller inte? Vad jag känner till anses kvicksilver som ett av jordens giftigaste ämnen, en forskare (Karen Wetterhahn) specialist på toxiska metaller har dött av en eller ett par droppar på latexhandsken i arbetet, detta trots intensiv sjukvård när man insåg att hennes dåliga hälsa efter händelsen berodde på kvicksilverförgiftning.

Med ett sådant giftigt ämne anser jag det borde vara självklart att inte ha det i vacciner med hänvisning till försiktighetsprincipen. Och enbart tillåta det först EFTER att man har bevisat att det är ofarligt.
Att som nu istället göra tvärtom, kräva bevis på dess farlighet och under tiden fortsätta spruta in det i små bebisar är för mej en stark indikation på avsaknad av empati och sunt förnuft som jag finner skrämmande. Precis samma debatt har länge förts om amalgamet där skeptiker har sett till att amalgamskadade än idag inte kan få adekvat sanering av munnen och resten av kroppen från detta nervgift som lagras bl.a i hjärnan.

Pekka S sa...

Hej Anonym

Kvicksilver är mycket giftigt. Ett av de giftigaste, precis som du påpekar.

Kvicksilver finns dock "överallt" redan som det är. I vattnet vi dricker, i luften vi andas, maten vi äter. Spädbarn får i sig kvicksilver via bröstmjölken. Osv.

Vi vet ungefär vilka nivåer av ämnet som visat sig vara skadliga eller inte. Därmed kan vi sätta gränser (med stor säkerhetsmarginal) för rekommenderat intag.

Ämnet är giftigt, men endast i viss mängd, precis som med alla ämnen.

Anonym sa...

Att kvicksilver dessutom finns överallt gör ju inte saken bättre, det gör saken sämre. Barnen får i sej ytterligare kvicksilver genom navelsträngen som foster och via bröstmjölken som spädbarn, det finns dessutom i luften. Allt sammantaget kanske gränsvärdena överskrids.
Sedan bygger ju gränsvärdena också på att varje barn kan göra sej av med kvicksilvret på normalt sätt och som bekant är vi alla olika, utanpå likväl som innuti.
Jag har också märkt att de tester som skolmedicinen gör verkar vara alltför grova. När jag själv mått pyton och tagit screeningblodprover har de aldrig visat på något fel trots att jag mått riktigt dåligt. Samma erfarenhet säger sej många andra också haft. Sådant har gjort mej misstänksam mot skolmedicinska tester, och här gäller det dessutom spädbarn som inte kan tala för sej och som är under utveckling. Jag tycker bara att skolmedicinen tar väl lätt på giftiga ämnen i sina mediciner, och litar alltför mycket på sina gränsvärden. Vi är alla olika och jag tror de skulle kunna använda ogiftiga metoder om de verkligen ville. Är t.ex inte joniserat silver betydligt mindre giftigt än kvicksilver? Silver är ju också en bred antibiotika men detta har vad jag vet inte använts i vacciner.
Och kan man sterilisera vatten med ultraviolett ljus borde detsamma gälla för vacciner. Finns säkert flera ogiftiga metoder, men nej, istället valde läkemedelsindustrin det tredje giftigaste ämnet (efter plutonium och uranium) som finns i naturen, kvicksilver.
Och glöm ej bort att amalgamet i många år hetskt har försvarats av samma skeptiker som nu försvarar thiomersal och fortfarande än idag amalgamet. Du kanske anser amalgam är bra också?

Pekka S sa...

Anonym:
Givetvis tar man med den naturliga exponeringen i kalkylen för gränsvärdena.

Sedan vet jag inte vad det är för screeningblodprover du syftar till. Man kan ju inte se allt i blodprover. Dessutom kollar man ju inte på allt vid varje test. Jag har svårt att se relevansen, men du kanske kan utveckla ditt resonemang?

Om joniserat silver skulle kunna ersätta kvicksilvret i vaccinerna så hade man gjort det för länge sedan. Jag tvivlar på att ämnet fungerar på samma vis som kvicksilver.

Vet heller inte om uv-strålning skulle kunna ersätta Hg.

Personligen menar jag inte att eller kvicksilver är bra. Men jag menar inte heller att de skulle vara dåliga i den grad de används. Detta finns det inga goda bevis för.

Enrik sa...

Hej Pekka,
Jag vill bara säga att jag är djupt imponerad av ditt engagemang och intresse, men än mer imponerad av ditt tålamod!

Pekka S sa...

Hej Enrik

Tack, tack! Tålamod är troligtvis ett måste om man är genuint intresserad av dessa ämnen och diskussioner. Utan tålamod kan man varken föra konstruktiva dialoger eller noggrant undersöka frågeställningarna.

Sen motiverar ju alla mutor från läkemedelsindustrin mig till att skriva och förvilla. ;)

Hälsningar
Pekka

Mama! sa...

Ursäkta dröjsmålet, jag har varit upptagen en tid...

Kom ihåg att diagnosen autism görs utan vetskap om inre orsaker. Ingen vet. Läkare går efter ett antal beteende-symptom. Därför kan vitt skilda orsaker klassas som autism. Personligen tror jag att det finns flera orsaker till autism-liknande tillstånd. Ett känt sådant är tungmetall-förgiftning. Vacciner är huvudmisstänkt. Även av de forskare du hänvisar till som bevis att vacciner är säkra.

Vad gäller din hänvisning till Japan-undersökning så kan jag upplysa dig om att MMR-vaccinet aldrig har innehållit kvicksilver. Samtliga i den studien är vaccinerade med precis samma mängd kvicksilver som tidigare. Problemet är ju att ingen vet vad som orsakar autism men många studier pekar på vacciner. Varför i hela världen tycker man då att det är okej att jämföra vaccinerade mot vaccinerade och förklara vaccinet säkert???

Istället för att sitta och bedöma vilka du tycker är värda att lita på och inte (bland annat genom att skjuta budbäraren), eller skylla på att du inte kan förstå hur de räknat ut talen (vilket du knappast kan göra för de studier du hänvisar till heller, eftersom grund-datan inte är officiell) kan du väl ta reda på fakta istället. Vad säger dom? Titta bakom. Om man bara litar på det som sägs utan att ifrågasätta så är man ett lätt byte. Sök reda på det du kan om de studier du står bakom. Granska de studier som Du använder som ”bevis” för att föräldrar med vaccinskadade barn bara är konspiratoriska.

Det är redan ett faktum att Tomas Verstraetens studie (som du framhäver som bevis för att kvicksilver är ofarligt ) ÄR manipulerad (av bla CDC) till att dölja de skadliga effekterna av vacciner. Han har till och med erkänt det själv.

I hans egna ord:
Dr. Verstraeten: “...we have found statistically significant relationships between the exposures and outcomes for these different exposures and outcomes. First, for two months of age, an unspecified developmental delay, which has its own specific ICD9 code. Exposure at three months of age, Tics. Exposure at six months of age, an attention deficit disorder. Exposure at one, three and six months of age, language and speech delays which are two separate ICD9 codes. Exposure at one, three and six months of age, the entire category of neurodevelopmental delays, which includes all of these plus a number of other disorders.”

Har du haft tid att kolla den än? Gör det. Även andra som läser detta.
Läs här till exempel: http://www.safeminds.org/legislation/foia/simpsonwood.html

Danska studien är redan uträknad. Den innehåller för mycket fel och missvisande data. Detta erkänner de själva som du själv sett.

Frågan man kan ställa sig är:
VARFÖR görs inga fler studier om vacciners säkerhet när till och med beslutsfattarna och läkare och tillverkare VET att något är galet?

Varför skrivs inget i tidningarna?

Varför har svenska läkare så fantastisk lite utbildning och kunskap om vacciner?

Vad gäller nivåer av kvicksilver, så finns inga säkra siffror. Det enda de har kunnat gå efter är en uppskattning gjord av EPA som tagit fram siffran 5.8ng/mL.

Från National Vaccine Information Center
” The dose thought to be safely allowed on a daily basis by EPA is 0.1mcg per kilogram of body weight per day. At 2 months of age my son had received 62.5 mcg of mercury from 3 infant vaccines. According to EPA criteria, his allowable dose was only 0.5mcg based on his weight. He had received 125 times his allowable exposure on that one day. These large injected bolus exposures continued at 4, 6, 12 and 18 months to a total mercury exposure of 237.5 mcg. I also discovered that the injections that I received during the first and third trimesters of my pregnancy and hours after the delivery of my son to prevent RH blood incompatibility also contained mercury.

Samtidigt som David Johnson (State Public Health Officer Michigan, ACIP -medlem) säger:
”The smarter we get, the lower the threshold.”

Min invändning mot din ursprungliga post är att de studier du visar upp inte är korrekt utförda och till och med medvetet manipulerade. Detta kommer du aldrig själv att upptäcka om du inte tar dig tiden att läsa om dem. Jag visste det inte heller innan jag läste dem. Jag trodde inte ens det var möjligt att vaccinations-förespråkarna kunde dölja och manipulera studier för att friskriva sig själv och sina dubbla poster ( de sitter inte bara på den posten att de bestämmer vilka vacciner medborgarna ska ta, de tjänar även pengar på det, inte heller detta får vi läsa om i tidningar trots att det är kända fakta). Nu vet jag bättre.

Mvh/ Mama! (inte arg, bara upprörd)

Pekka S sa...

Hej igen mama!

Jag skulle oxå tro att autism kan ha flera orsaker, men en gemensam nämnare är troligtvis en genetisk predisposition. Tungmetallförgiftning och vacciner är inte huvudmisstänkta, inte ens av de forskare som jag refererat till. Jag upplever snarare motsatsen, dvs att forskarna i fråga anser att man bör söka på annat håll.

Du skriver att MMR-vaccinet aldrig innehållit kvicksilver. Menar du i Japan eller generellt sett? Att MMR-vacciner innehållit Thimerosal, dvs oxå kvicksilver är ju ett faktum. Och såvitt jag vet var detta även fallet i Japan. Om du har andra uppgifter om detta får du gärna länka till någon god källa.

När det gäller statistiken måste jag ju erkänna mina begränsningar. Det vore extremt missledande och arrogant av mig att ge sken av kunnande i ett ämne som faktiskt är väldigt svårt. Och du har givetvis rätt i att mina begränsningar gäller för alla studier. Jag har däremot tittat på studierna rent generellt och tagit del av den kritik som framförts.

Skulle du vilja förklara vad du anser att Verstraeten syftar på i det citat du presenterar och vad detta har för signifikans i denna diskussion? Jag har sett många liknande citat, bl a på nomercury.com, men de verkar vara plockade ur sitt sammanhang (på gränsen till quote mining). Detta får citaten att verka viktigare än de är. Har du läst hela transkriptet (http://www.nomercury.org/science/documents/Simpsonwood_Transcript.pdf) och förstår du implikationerna? Hur kommer du fram till att det handlar om "manipulation"?

Du förhoppningsvis medveten om att studien man diskuterade i Simpsonwood var en sk phase 1 studie, dvs en inledande, grov studie för att undersöka intresset till vidare, mer djupgående studier. Resultaten i denna inledande studie visar endast på korrelationer, men är inte detaljerad nog för att kunna påvisa kausalitet. Om du läser transkriptet finner du t o m att det inte hittades någon korrelation mellan vaccinerna och autism, samtidigt som andra korrelationer kunde påvisas (språkproblem och adhd). Men det handlar alltså om en inledande undersökning. Och om du frågar vilken medicinsk forskare som helst så kan de intyga att korrelationer som påvisas i phase 1-studier ofta minskar eller försvinner helt i kommande fasers djupgående studier. Och detta betyder inte att man manipulerat sifforna eller lagt locket på phase 1-studien. Detta är grundkunskap inom medicinsk forskning.

Vad Safeminds verkar hålla på med är rent önsketänkande i och med sina konspirationshypoteser. Förstår de inte hur forskning går till eller vill de helt enkelt inte att andra ska veta det? De letar efter tvetydiga avvikelser och presenterar dem om bevis för fusk. Antingen är de oärliga eller okunniga.

Om du vill ta del av en publik, akademisk debatt kring forskningen kan du t ex ta en titt här: http://pediatrics.aappublications.org/cgi/eletters/112/5/1039

Bl a Geier & Co och Safeminds representeras vilket visar att kritiker inte tystas. De framför i sin kritik bl a vissa aspekter gällande Simpsonwooddiskussionerna, samt påpekar att Verstraetens varit anställd av GSK. Svar på allt detta finns i replikerna.

Du påstår: "Danska studien är redan uträknad. Den innehåller för mycket fel och missvisande data. Detta erkänner de själva som du själv sett."

Nej, något sådant har jag inte sett och en sådan tolkning borde inte du heller göra. Jag förstår faktiskt inte hur du kommer till denna slutsats. Baserar du slutsatsen på diskussionerna kring de inledande studierna så är du ute på hal is.

Du frågar: "VARFÖR görs inga fler studier om vacciners säkerhet när till och med beslutsfattarna och läkare och tillverkare VET att något är galet?"

Frågan är ställd utifrån felaktiga premisser. Beslutsfattare, läkare, tillverkare och forskare VET INTE att något är galet.

Siffrorna som du presenterar från EPA gällande kvicksilver gäller för sk metylkvicksliver, inte för etylkvicksliver, dvs den som finns i thimerosal. Etylkvicksilver bryts snabbare ner i kroppen och försvinner snabbare ur kroppen och därmed gäller inte samma säkerhetsnivåer. Därmed gäller heller inte kvinnans beräkningar och resonemang. Hade du kollat upp detta eller tog du argumentet rakt av från någon antivaccinationssajt?

Du skriver "Nu vet jag bättre" gällande inkorrekta studier, manipulation, osv. Är det verkligen så? Nu vet jag ju inte hur mycket du "visste" från första början, men inte verkar du "veta" speciellt mycket ju nu heller. Snarare verkar du ha blivit förledd. Detta menar jag inte som någon personlig attack av något slag. Jag misstänker att du tycker precis likadant om mig - att jag har dåliga argument och är förvillad. Kanske... Men jag har i princip hela det medicinska etablisemanget bakom mig. Och om det inte försigår en gigantisk konspiration gällande vaccinerna så har jag svårt att tänka mig att alla dessa har fel. De är minst lika insatta som du och jag. Troligtvis mycket mera insatta.

Hälsningar
Pekka (inte heller arg, men lite kaffesugen!)

mama! sa...

"Att MMR-vacciner innehållit Thimerosal, dvs oxå kvicksilver är ju ett faktum."
Här har du helt fel Pekka. MMR har aldrig innehållit kvicksilver då det skulle ha dödat de aktiva ingredienserna
http://www.fda.gov/cber/vaccine/thimerosal.htm

Verstraten presenterar på Simpsonwood-mötet sin VSD studie där han påvisar att vacciner innehållande kvicksilver ger en signifikant ökad risk för neurologiska biverkningar. Studien hemligstämplas sedan eftersom detta är inget man vill gå ut med. Studien omarbetas och släpps senare, nu med slutsatsen att kvicksilver inte är skadligt. Processen att få de signifikanta siffrorna att minimeras tog flera år. Detta är fakta.

"Vad Safeminds verkar hålla på med är rent önsketänkande i och med sina konspirationshypoteser."
Det är knappast Safeminds som skrivit Simpsonwood-dokumentet. Eller? De har med hjälp av Freedom of Information Act tvingat fram dessa uppgifter som CDC m.fl. önskade hålla hemliga. Detsamma gäller studien. Vem är det som önsketänker (eller konspirationsteoretiserar) egentligen?

Så till den danska studien. De ändrade kriteriet för studien på flera sätt under studiens gång. Så får man inte ens göra när man låtsas-forskar på gymnasiet. De är själva medvetna om studiens brister. De som använder denna studie som "bevis" far med osanning, vare sig de vet om det eller inte. En analys av datan visar istället att en tydlig koppling med när kvicksilver började plockades bort.

Pekka min vän, du fortsätter alltså att ignorera viktig information för att den inte kommer från en källa som du anser pålitlig.

"Frågan är ställd utifrån felaktiga premisser. Beslutsfattare, läkare, tillverkare och forskare VET INTE att något är galet."
Ok, jag ställer den igen, lite annorlunda: VARFÖR görs inga fler studier om vacciners säkerhet när Många beslutsfattare, läkare, tillverkare och forskare VET att något är galet. Se dig omkring.

"Siffrorna som du presenterar från EPA gällande kvicksilver gäller för sk metylkvicksliver, inte för etylkvicksliver, dvs den som finns i thimerosal."
Siffrorna jag presenterar är DET ENDA som finns att gå på. Jag tycker också det är märkligt. Varför har man inte studerat det bättre tror du Pekka? Varför finns inte tydligare riktlinjer?

"Etylkvicksilver bryts snabbare ner i kroppen och försvinner snabbare ur kroppen och därmed gäller inte samma säkerhetsnivåer."
Fel. Det man vet är att Etylkvicksilver försvinner snabbare från blodet och tas upp i hjärnan snabbare än Metylkvicksilver, det stannar där dessutom längre. Jag håller med om att detta radikalt ändrar säkerhetsnivåerna. Men inte åt det håll du pekar på. Etylkvicksilver är alltså skadligare för människan. (Detta är bara ett exempel på att vacciner är skadligare än vad man vetat om tidigare, bara för att man inte tittat där förut.)
Källa: http://www.ehponline.org/members/2005/7712/7712.pdf

Jag tycker kanske att du gör det lite bekvämt för dig själv genom att hela tiden svartmåla de som kommer med informationen. Jag tror inte du är så införstådd i dessa organisationer, forskare och läkare att du kan generalisera bort deras information på det sätt du gör. "Condemnation without investigation is the highest form of ignorance" -Albert Einstein

En nyfiken sista fråga: Finns det någon "officiell sanning" som du INTE håller med om?

Tack ändå för att du tagit dig tid Pekka, jag ska inte slösa din tid mer nu. Jag håller inte med dig, men jag respekterar det du väljer att tro på.

Om du någon gång önskar se flera sidor av en sak så måste du lägga fördomarna åt sidan och göra ditt bästa för att ta reda vad som är sant. Läkemedelsbolagen vet inte allt. De har heller inte alltid patientens bästa i åtanke. De har stort inflytande på de processer du förlitar dig på. Dessa slutord är fundamentala att förstå om du vill axla den mantel du försöker klä dig i.

mvh/ Mama!

Pekka S sa...

Hej igen!

"Att MMR-vacciner innehållit Thimerosal, dvs oxå kvicksilver är ju ett faktum."
Här har du helt fel Pekka. MMR har aldrig innehållit kvicksilver då det skulle ha dödat de aktiva ingredienserna


Detta har du helt rätt i. Min uppfattning byggde, felaktigt, på det faktum att MMR utpekats som orsak till autism av antivaccinationister. Men tydligen görs denna koppling av vissa trots att kvicksilver saknas. Mitt misstag!

"Verstraten presenterar på Simpsonwood-mötet sin VSD studie där han påvisar att vacciner innehållande kvicksilver ger en signifikant ökad risk för neurologiska biverkningar. Studien hemligstämplas sedan eftersom detta är inget man vill gå ut med. Studien omarbetas och släpps senare, nu med slutsatsen att kvicksilver inte är skadligt. Processen att få de signifikanta siffrorna att minimeras tog flera år. Detta är fakta."

Nej. Fakta är att det rörde sig om en inledande studie som man sedan byggde vidare efter att ha förbättrat metoder och utökat omfattning. Korrelationerna försvann eller försvagades i det slutliga resultatet. Detta är inte ovanligt i medicinsk forskning. Fas I vederläggs ofta i kommande faser. Konspirationsslutsatsen är grundlös.

"Det är knappast Safeminds som skrivit Simpsonwood-dokumentet. Eller?" Nej, men det är de som har plockat ut lösryckta citat ur transkriptet för att bygga konspiratoriska slutsatser på.

"Så till den danska studien. De ändrade kriteriet för studien på flera sätt under studiens gång. Så får man inte ens göra när man låtsas-forskar på gymnasiet."

Vilka kriterier ändrades?

"Pekka min vän, du fortsätter alltså att ignorera viktig information för att den inte kommer från en källa som du anser pålitlig."

Jag ignorerar inget så vitt jag vet. Jag läser alla argument som presenterats till mig. Dock håller jag inte alltid med slutsatserna. Men det är inte samma sak som att ignorera dem.

"VARFÖR görs inga fler studier om vacciners säkerhet när Många beslutsfattare, läkare, tillverkare och forskare VET att något är galet. Se dig omkring."

1. Nej, många VET fortfarande inte. De MISSTÄNKER detta, men att kalla det Vetskap är felaktigt.
2. Vilken typ av (möjliga) studier vill du se?

"Siffrorna jag presenterar är DET ENDA som finns att gå på. Jag tycker också det är märkligt. Varför har man inte studerat det bättre tror du Pekka? Varför finns inte tydligare riktlinjer?"

Vet faktiskt inte.

"Fel. Det man vet är att Etylkvicksilver försvinner snabbare från blodet och tas upp i hjärnan snabbare än Metylkvicksilver, det stannar där dessutom längre. Jag håller med om att detta radikalt ändrar säkerhetsnivåerna. Men inte åt det håll du pekar på. Etylkvicksilver är alltså skadligare för människan. (Detta är bara ett exempel på att vacciner är skadligare än vad man vetat om tidigare, bara för att man inte tittat där förut.)

Nja, detta är väl en sanning med modifikation? Mängden kvicksilver i hjärnan var mindre hos aporna som givits etylkvicksilver. 3 ggr mindre enligt din källa (9-14ng/mL mot 30-46ng/mL). Dock var en större mängd av kvicksilvret icke-organiskt hos etylaporna (16ng/mL mot ~7ng/mL). Det icke-organiska kvicksilvret bryts dock ner långsammare i hjärnan vilket troligtvis innebär att metylreferensen underskattar mängden icke-organisk kvicksilver i hjärnan hos vaccinerade (givna thimerosal). Men detta behöver inte betyda att etylkvicksilver är farligare än metylvarianten, eftersom denna variant når hjärnan i högre koncentration, om än i kortare tid.

Den enda riktiga slutsats man kan dra av studien är att metylkvicksilver inte är en god referens för riskbedömning av etylkvicksilver eftersom dessa två ämnen inte uppträder likadant i kroppen.

Men, jag måste medge att jag inte kände till denna studie och dess implikationer! Därför är diskussioner av detta slag väldigt nyttiga!

"Jag tycker kanske att du gör det lite bekvämt för dig själv genom att hela tiden svartmåla de som kommer med informationen."

Jag "svartmålar" ingen som inte verkar förtjäna det. Wakefield och Geier kritiserar jag på goda grunder, medan jag låter bli dylik personkritik gällande många andra. Jag gör det endast om det är relevant. Detta kan knappast ses som något jag konsekvent gjort mot alla. Eller?

"Jag tror inte du är så införstådd i dessa organisationer, forskare och läkare att du kan generalisera bort deras information på det sätt du gör."

Har jag gjort det menar du? Har jag inte försökt möta deras argument och metoder snarare än deras person? Einsteincitatet är närmast en förolämpning med tanke på vilken tid jag lägger ner på undersökning. Detta svar har jag hittills ägnat flera timmar på gällande sökning, läsning och skrivning.

"En nyfiken sista fråga: Finns det någon "officiell sanning" som du INTE håller med om?"

"Officiella sanningar" är väldigt vagt. När det gäller vetenskap motsätter jag mig i princip inga starkare konsensus. Men när det gäller t ex politik så är det ofta jag är misstänksam mot officiella uttalande. Om du vill ha ett mera specifikt svar kan du kanske ge mig några exempel att bedöma.

"Tack ändå för att du tagit dig tid Pekka, jag ska inte slösa din tid mer nu. Jag håller inte med dig, men jag respekterar det du väljer att tro på."

Tack själv! Du är troligtvis den som lagt ner mest tid på diskussioner av mina inlägg. Det uppskattar jag! Och jag slösar inte tid på frågor jag inte har intresse av, så skriv gärna vidare om du själv orkar.

Hälsningar
Pekka

Mama! sa...

Hej igen Pekka, en liten nyhet som du kanske är intresserad av:

http://www.huffingtonpost.com/david-kirby/government-concedes-vacci_b_88323.html

Min förhoppning är att de nu kanske kan börja undersöka på riktigt vad som orsakar autism, varför vissa drabbas och andra inte. Varför vacciner kan vara den troliga orsaken.

mvh/ mama!

Cecilia sa...

Hej på er.
Jag har skummat igenom alla dessa kommentarer, och jag undrar varför ingen av er tar upp en sak: varför började man vaccinera från första början? Jo, för att undvika att smittas av dödliga och allvarliga sjukdomar. Att bara tvärsluta med vacciner innebär ju en ökad risk för att drabbas av dessa sjukdomar, och ju fler som slutar vaccinera sina barn desto större blir risken för att bli smittad. Visst, autism är allvarligt, men i mina ögon är det ett val mellan att vaccinera, med en eventuell risk för autism, och att inte vaccinera, och riskera att barnet får någon av dessa allvariga sjukdomar, och eventuellt dör. Och som sagt: den risken blir ju bara desto större ju fler som struntar i att vaccinera.

Pekka S sa...

Cecilia: Såhär börjar huvudinlägget: "Vacciner tillhör de främsta medicinska upptäckterna och uppfinningarna i modern tid. Tack vare dessa har vi radikalt reducerat dödligheten, speciellt hos små barn och gamla."

Så helt har jag inte missat att nämna detta. Men jag håller med om att vaccineras enorma fördelar knappt kan poängteras tillräckligt! De flesta av oss har aldrig levt i en tid då alla dessa, numera vaccinerade, sjukdomarna härjade. Det är viktigt att se frågan i ett större perspektiv.

Mama: Hej igen! Ska ta en närmare titt på Kirbys artikel. Vill inte kommentera artikeln utan att ha kollat upp Kirbys påståenden först.

Pekka S sa...

Mama: Har läst på lite mer gällande Kirbys artikeln och det ser ju inte direkt ut att vara något solklart argument för att vacciner är huvudorsaken till autism. Domslutet som diskuteras gäller ett barn med en sällsynt (2/10000 ind) genetisk sjukdom som kan ha skadats av vacciner till den grad att denne utvecklat autismliknande symptom. Domslutet kan vara juridiskt signifikant men något övergripande medicinskt bevis är det knappast.
Men jag tycker att detta är värt att studera närmare. Kanske skulle detta kunna vara ett exempel på en mycket sällsynt orsakskälla till autism. Det är dock alltför tidigt att dra några klara slutsatser.

Sof sa...

Jag har en kommentar. Har inte läst hela tråden men ni kan inte jämföra Nordiska och Amerikanska vacciner. Thimerosa(Hg) var borttagit och förbjudet i Sverige för åratla sedan. Autism ÄR en epedimi i USA!!! 1 av 150 barn eller 1 av var 90 pojke. Om detta skulle vara någon annan sjukdom så skulle det ha funnits ett svar för länge sedan. Men här i USA är detta en MYCKET kommerciell och politisk fråga. Mycket farmacutical företag som tillverkar vaccinet är lobbyister i Washington....fint och för CDC att bekfäfta att Vaccin skulle orskaka Autism skulle vara en ekonomisk katastrof för läkermedels företagen med hundra tusentals lawsuits. Det är ren politik här i USA. Kolla också vem som är financiellt ansvarig för studierna ni refererar till, intressant va?

Pekka S sa...

Sof:
- Det finns är långt ifrån klartgjort att autism skulle vara en epidemi i USA.

- Att CDC skulle manipulera sin forskning i syfte att behaga läkemedelsföretagen är en konspirationsteori du gärna får lägga fram bevis för.

Anonym sa...

Bara en tanke...

Visst är det väl läkemedelsföretagen som tillverkar både vaccinen och medicinerna till diverse biverkningar?
Vilka alla biverkningar är kommer så småningom fram, precis som biverkningarna till vissa läkemedel.

Ska vi inte kunna ge våra barn vaccin utan att riskera att de får allvarliga biverkningar?

mvh/anonym

Pekka S sa...

Jo, läkemedel utan biverkningar vore verkligen kanonbra. Men tyvärr har alla läkemedel biverkningar eftersom de aktiva substanserna påverkar en komplex icke-statisk organism (människan). T o m Alvedon har sina biverkningar.

Om man helt vill undvika biverkningar får man vända sig till t ex homeopatika (eftersom sådant är fullständigt overksamt fysiologiskt).

Men jag håller ändå med dig. De läkemedel som finns tillgängliga bör ha så lite biverkningar som möjligt.

Anonym sa...

Hej Pekka!

Visst kan vi acceptera att vaccin och läkemedel har biverkningar men om man kan bli allvarligt sjuk eller tom riskera sitt liv. Det tycker jag inte ska få hända.

Nu anser inte jag att Alvedon är farligt. Tänkte mer på tex Vioxx, visst håller du med om att det inte ens borde ha fått komma ut på marknaden? Det är ett bra exempel på att bara för att ett läkemedel är FDA approved så är det inte safe.

Jag vet att det inte finns någon forskning som säger att vaccin kan vara orsaken till autism men är det helt omöjligt?

mvh/anonym

Pekka S sa...

Håller med om att mediciner med allvarliga biverkningar inte ska få finnas såvida fördelarna inte överväger i det stora hela.

Är lite dåligt insatt gällande Vioxx, så jag kan inte bedöma det läkemedlet.

"Jag vet att det inte finns någon forskning som säger att vaccin kan vara orsaken till autism men är det helt omöjligt?"

Givetvis är det inte omöjligt. Det är heller inte omöjligt att autism beror på dålig föräldraanknytning. Men är det sannolikt? Det är den viktiga frågan. Och att svaret är nej ter sig väldigt sannolikt.

Anonym sa...

Jag vet inte om du missat Polling fallet. Där familjen Polling just vann i Federal Vaccine Court. Där dom bevisade att vaccin var orsaken till deras barns Autism. självklart sa nekar CDC men kolla in denna intervju on CNN.
http://adventuresinautism.blogspot.com/2008/03/julie-gerberding-admits-on-cnn-that.html

Anonym sa...

Dålig föräldra anknytning och kylsåps mammor är lite fossilt att prata om år 2008. Det har vetenskapen lagt ner för ca 30 år sedan.

Pekka S sa...

"Dålig föräldra anknytning och kylsåps mammor är lite fossilt att prata om år 2008. Det har vetenskapen lagt ner för ca 30 år sedan."

Japp, det vet jag. Men det är fortfarande inte omöjligt. Det var detta jag vill märka på. Att kalla något "inte omöjligt" säger alltså väldigt lite.

"Jag vet inte om du missat Polling fallet. Där familjen Polling just vann i Federal Vaccine Court. Där dom bevisade att vaccin var orsaken till deras barns Autism."

Jag är mycket medveten om fallet. Någon vaccin/autismlänk har inte bevisats. Detta var ett juridiskt beslut där man endast behövde framställa en biologisk möjlighet för att vaccinerna lett till flickans tillstånd. Man behövde inte visa att detta var ett 100%igt faktum. Beslutet var juridiskt, inte medicinskt/vetenskapligt.

Kommentarer från fallets Special Master, dvs beslutsfattare:
http://leftbrainrightbrain.co.uk/?p=764

Videon du presenterar har är sannerligen märkligt. Man stoppar ständigt klippet för att lägga in mer eller mindre missvisande information. Definitionerna och statistiken är långt ifrån vedertagna. Kolla bara på källan (Kirby).

Antalet missuppfattningar i videon är nedslående.

Utfrågaren Sanjay Gupta förstår hennes svar betydligt bättre med tanke på att han själv är neuroläkare.

Anonym sa...

Hej Pekka!

Ok, så du är iaf öppen till att vaccin möjligen kan vara orsaken till autism men vill ha bevis genom vetenskaplig forskning? Det respekterar jag och hoppas att vi får ett svar snart.

I inledningen hänvisar du till FDA som en "kvalificerad institution", låt mig bara påpeka att detta är samma FDA som godkände Vioxx. Ett praktexempel på att FDA "släpper genom" mediciner som är mer skadliga än hjälpsamma.

So my point is,
Kan vi verkligen lita på forskningen?
Forskades det inte om Vioxx innan det kom ut på marknaden?
Visste Merck redan innan att det skulle orsaka hjärtattacker och stroke? Men att vinsten skulle bli större än skadestånden och med hjälp av lobbyister fick man Vioxx godkännt?
Kan vi lita på FDA?

Inte f*n vet jag men det är mycket som inte make sense to me about all this!

Jag vill att mina barn ska kunna vaccineras utan att jag ska behöva för en sekund oroa mig att de ska råka ut för autism.

BTW, här i USA rekommenderas 36 vaccinationer, hur många är det i Sverige?

mvh/anonym

Pekka S sa...

Givetvis är jag öppen för möjligheten. Men jag ser inte den hypotesen som speciellt sannolik i dagsläget.

Jag anser fortfarande att FDA är en generellt sett tillförlitlig organisation. De gjorde kanske en miss gällande Vioxx (sett i backspegeln) men misstag görs väl av alla organisationer? Man kan heller inte dra generella slutsatser utifrån enstaka avvikelser. Det kallas för Hasty Generalization.

Dessutom är FDA endast en av flertalet stora oberoende organisationer som betraktat forskningen i detta område.

"Jag vill att mina barn ska kunna vaccineras utan att jag ska behöva för en sekund oroa mig att de ska råka ut för autism."

Håller helt med. Jag har en son på 2,5 år och han har fått alla sina vaccinationer. Jag är inte orolig.

"BTW, här i USA rekommenderas 36 vaccinationer, hur många är det i Sverige?"

Vet faktiskt inte. Räknar du antalet sprutor eller antalet vacciner i dem? 13 st kanske? Antalet beror givetvis på var man bor...

Anonym sa...

Ett litet tillagg angaende vaccinationer, i Sverige tog man ut Thimerosal for manga manga ar sedan. Har i USA borjade men ta bort Thimerosal 2001 men anda fram till idag sa ges barn vaccinationer innehallande det pga det langa hallbarhets datumet pa dem.

Anonym sa...

Hur menar du att FDA och jag antar att du även inkluderar CDC när du påstar att "FDA är en generellt sett tillförlitlig organisation"
Kan du förklara för mig hur dom är enligt dig "en kvalificerad organisation" Ur vems ögon? Från The Federal Govenment, sjalvklart. Men i den generella populationen här i USA har nog inte lika mycket tillförtrolighet till dessa myndigheter som du har...Synd men efter upprepade skandaler som kommit ut i media blir folk mycket skeptiska här.
Kolla in detta document som talar om Confllict of interest då det gäller vacciner i USA. http://www.generationrescue.org/pdf/3.5.pdf

A recent study was published in the Journal of the American Medical Association touting the safety of flu vaccine. Nine of the studies authors had stated financial ties to vaccine manufacturers, and an additional four authors worked for the CDC. The study also stated: "It is also important to note that there is scant data on the efficacy and effectiveness of influenza vaccine in young children."

Anonym sa...

36 vaccinationer, de kanske kombineras sa det är mindre sprutor men de har iaf gått upp från 10 till 36 vaccinationer och även autism är mer vanligt.

Det var över 100 000 människor som dog av Vioxx och det bara i USA. Ja vi kan väl kalla det en "miss" och sopa det under mattan men det var bara ETT exempel och om du tycker att det är "Hasty Generalization" kan jag ta upp fler "misstag" gjorda av FDA.

Det jag har problem med är att många läkare dumförklarar föräldrar som ens nämnar att vaccinet kan vara orsaken till deras barns autism. De som sedan får hjälp av alternativa metoder och barnet blir friskare, inte helt bra bara bättre. Då säger de hellre att barnet fick fel diagnos till att börja med.

Anonym sa...

Jag är mycket medveten om fallet. Någon vaccin/autismlänk har inte bevisats. Detta var ett juridiskt beslut där man endast behövde framställa en biologisk möjlighet för att vaccinerna lett till flickans tillstånd. Man behövde inte visa att detta var ett 100%igt faktum. Beslutet var juridiskt, inte medicinskt/vetenskapligt.

Hannah Poling fick 9 vaccinationer samma dag. Förklara gärna för mig hur vaccinen i detta fall inte var anledningen till hennes autism. Vad var det isf?

Skulle också vilja veta en sak, om det kom ut nya vacciner helt utan kvicksilver, aluminium, formaldehyd eller andra tillsatser och man fick välja. Vilket skulle du välja och varför?

Pekka S sa...

Jag förstår att man är skeptiska till myndigheterna i USA, men organisationer som FDA och CDC är fristående i den mening att deras åsikter inte styrs av landets ledare.

Generellt sett brukar organisationer av detta slag vara mycket kompetenta, men visst gör även de snedsteg. Och i detta fallet stöds deras åsikter av så gått som alla. Vetenskapliga tidskrifter håller med dem, WHO håller med dem, Svenska smittskyddsinstitutet håller med dem, osv.

Jag har föga tillit till organisationer som t ex Generation Rescue, som för övrigt är långt ifrån neutralt. Den organisationen har en historia av grundlösa påståenden bakom sig.

"Det var över 100 000 människor som dog av Vioxx och det bara i USA..."

Jag är tyvärr inte insatt i den frågan, så jag kan inte diskutera det närmare utan att behöva göra ogrundade påståenden.

"Det jag har problem med är att många läkare dumförklarar föräldrar som ens nämnar att vaccinet kan vara orsaken till deras barns autism. De som sedan får hjälp av alternativa metoder och barnet blir friskare, inte helt bra bara bättre. Då säger de hellre att barnet fick fel diagnos till att börja med."

Det hör till god sjukvård att ta föräldrars oro på allvar, så jag gillar inte förlöjligande av föräldrar. Men jag misstänker att föräldrar också kan misstolka läkarnas skeptiska reaktioner som "dumförklaring" ibland.

Sen är det ju ett känt faktum att föräldrars aningar inte är ett medicinskt/vetenskapligt bevis för verkliga fenomen. Anekdotal bevisföring har stora brister. Dock ska föräldrarnas oro tas på allvar och vidare undersökningar göras, vilket man även gjort.

Felaktiga diagnos förkommer tyvärr också, vilket man måste ta som möjlighet. Sedan bör man tillägga att ett antal (~15% tror jag) av barn inom autismspektrat med tiden förflyttar sig ut ur spektrat pga naturlig utveckling.

"Hannah Poling fick 9 vaccinationer samma dag. Förklara gärna för mig hur vaccinen i detta fall inte var anledningen till hennes autism. Vad var det isf?"

Jag kan inte bevisa ett negativ för dig. Jag är inte neuroläkare så jag kan heller inte förklara hennes autism.

Jag får förlita mig på mer kunniga individer inom fältet. Jag låtsas inte veta mer än jag gör. Att dra till med intuitiva svar utifrån min begränsade kunskap vore ansvarslöst av mig.

"Skulle också vilja veta en sak, om det kom ut nya vacciner helt utan kvicksilver, aluminium, formaldehyd eller andra tillsatser och man fick välja. Vilket skulle du välja och varför?"

Förutsatt att vaccinerna var likvärdiga skulle jag välja vaccinet utan tillsatserna - Eftersom de då är uppenbart onödiga.

Anonym sa...

Hej!


FDA är inte fristående!

www.fda.gov

Why so ignorant?

Pekka S sa...

Jag förnekar väl inte att de tillhör de statliga myndigheterna?

Jag menar endast att deras forskning och slutsatser inte bestäms av politiker.

Vissa menar kanske på motsatsen, men det är i så hos dem bevisbördan ligger.

Mama! sa...

En länk att läsa som känns relevant för ämnet.

http://sydsvenskan.se/sverige/article315239.ece

mvh / mama!

Pekka S sa...

Virapens påståenden måste givetvis tas på allvar. Men frågan är hur långt man ska gå med skuld- och misstankemålandet. Man får alltså vara försiktig med att dra alltför långtgående och generella slutsatser utifrån de enstaka fall Virapen tar upp.

Dock tycker jag personligen att sådant här är mycket tråkigt. Samma gäller rapporten om att Merck ska ha använt sig av spökskrivare i sina Vioxx-rapporter. Sånt ökar knappast deras förtroendekapital.

mama! sa...

"Man får alltså vara försiktig med att dra alltför långtgående och generella slutsatser utifrån de enstaka fall Virapen tar upp."

Själv tycker precis tvärtom. Jag tycker man ska vara mycket försiktig med att dra slutsatsen att detta skulle vara det enda som läkemedelsbolagen manipulerat,dolt & ljugit om.

Att Virapen nu skulle ha avslöjat ALLT som finns dolt om Merck, Eli Lilly m.fl. DET känns fanatiskt naivt. De har ju faktiskt visat klart och tydligt att patientens säkerhet INTE kommer först, eller hur? De har också visat att de granskande instanser som ska förhindra sådant här är chanslösa & maktlösa att upptäcka ett fuskande läkemedelsbolag, eller hur?

En till länk (den du skrev om, kanske): http://www.dagensmedicin.se/(RoxenUserID=55b36f0dc9d347917858795607a7c6bd)/nyheter/2008/04/16/kritik-mot-spokskrivna-art/index.xml

mvh/ mama!

Pekka S sa...

Fast vi tycker nog inte riktigt tvärtom. Jag menar inte att detta måste vara de enda fallen. Absolut inte. Jag är övertygad om att det finns flera fall. Men får ändå vara försiktig med att misstänkliggöra alla. Menar bara att misstankar alena inte räcker för att bli övertygad gällande specifika, obevisade fall.

"De har också visat att de granskande instanser som ska förhindra sådant här är chanslösa & maktlösa att upptäcka ett fuskande läkemedelsbolag, eller hur?"

De har åtminstone visat att fusket är svårupptäckt.

"länken"

Ja, den jag syftade på!

Hälsningar
Pekka

Zedgirl sa...

Mycket intressant att läsa. Jag står just i begrepp att bestämma mig för om mitt barn ska vaccineras eller inte och nu har jag definitivt bestämt mig för att inte göra det. Det var bra att läsa era argument för och emot. Det är som Mama skriver - så länge man inte vet att det INTE är riskfritt så avstår jag hellre. Dessutom tänker jag "ingen rök utan eld". Jag är väl helt enkelt den försiktiga typen. Faktum är att jag hellre väljer homeopatisk behandling. (Jag är naturvetare med lång högskoleutbildning och jag vet att det inte finns vetenskapliga bevis för att homeopati fungerar. Dock har homeopati fungerat på mina och mina bekantas tidigare kroniska sjukdomar, trots att jag inte vet varför eller har vetenskapliga bevis. Ibland får man lita på sin egen erfarenhet.)

Pekka S sa...

Zedgirl: "så länge man inte vet att det INTE är riskfritt så avstår jag hellre."

Man kan aldrig veta att något är helt riskfritt. I samma anda borde du avstå från bilkörning, laga mat i mikron, ta homeopatiska preparat, använda mobiltelefon (eller trådlös), gräva i trädgården, äta potatis, prata med eller titta på främlingar, använda knivar eller saxar, osv.

Frågan är i stället hur sannolik en risk är relativt en annan. Å ena sidan har vi ett påstående - att vacciner leder till autism - som saknar vetenskapliga belägg. Å andra sidan vet vi vad avstående från vaccinationer kan leda till. Förrutom att riskera de egna barnens hälsa ökar man riskerna för barnets kamrater.

Qi fick du sa...

"Å andra sidan vet vi vad avstående från vaccinationer kan leda till. Förrutom att riskera de egna barnens hälsa ökar man riskerna för barnets kamrater."

..Vet vi? Vi har ju inte något dagsfärskt facit för det. ...och barnets kamrater riskerar väl inget om de nu är vaccinerade?

Om man undertrycker immunförsvaret så som vaccinerna gör (och "skyddar" mot enstaka sjukdom) så har man en ganska lång period efter vaccineringen som man är disponibel för allehanda sjukdomar tills man har återuppbyggt immunförsvaret. 70% av immunförsvaret sitter i tarmsystemet. Då kan man tänka sig att en dysbios(systemet i obalans) inte bara kan bidra till autism utan den ökade känsligheten kan ge "sjukt" mycket andra symtomer/sjkd.
Bägaren rinner över och ger olika besvär beroende på varochens svaga länk. yep!

Pekka S sa...

Qi fick du: Gillar till att börja med din alias. Fyndigt! :)

Men visst vet vi vad utebliven vaccination kan leda till. Det ser vi i alla fattiga länder där barn inte vaccineras i samma grad.

Sedan är ju inte vacciner 100% effektiva. Därför kan även vaccinerade drabbas ifall vissa kamrater inte vaccineras. Risken för smitta reduceras mycket kraftigt ifall alla är vaccinerade.

Att vacciner skulle "undertrycka" immunförsvaret låter märkligt. Tvärtom är det en aktivation av immunförsvaret som sker. Om du har källor som påstår motsatsen tar jag gärna emot dem.

http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/109/1/124

Det kan stämma att 70% av immunförsvaret finns i tarmsystemet men vad har det för betydelse i denna frågan? Vaccinernas effekt på immunförsvaret är extremt små. I det stora hela sker väldigt lite förändring i immunförsvaret. Tänk på att barnet ständigt utsätts för antigener av diverse slag. Immunförsvaret är hela tiden igång. Kalla detta för "obalans" om du vill, men det vore i så fall missvisande.

Hälsningar
Pekka

Rasea sa...

Hej, det var upplysande att läsa allt detta! Känner flera personer i min omgivning som inte har vaccinerat sina barn, tex min kusin som har 4 stycken och de är helt friska! Har själv vaccinerat mitt barn 2 gånger men har börjat ångra mig ang. framtida vaccinerig. Det finns risker med allting så klart men det är mest argumenten från den sidan som förespråkar vaccinerig som gjort at jag ändrat uppfattning. Jag tycker att detta handlar mycket om vem man har förtroende för, eftersom det saknas tillräckligt med bevis och mina erfarenheter och studier inom beteendevetenskap säger mig att jag gör rätt val!

Pekka S sa...

Rasea: Du föredrar allstå att utsätta dina och andra barn för ökad smittorisk p g a de närmast obefintliga riskerna som vaccinationerna medför? Det får du givetvis göra, men jag rekommenderar att du funderar vidare...

Qi fick du sa...

PEKKA:”Men visst vet vi vad utebliven vaccination kan leda till. Det ser vi i alla fattiga länder där barn inte vaccineras i samma grad.”
KAN DET INTE VARA SÅ ATT LIVSFÖRHÅLLANDENA (NÄRING/RENHET) KAN VARA BOVEN?
Läs förslagsvis om tidsintervallerna för sjukdomar i historien i förhållandet till när vaccinationsprogrammen startade.
Vart tog alla gamla sjukdomar vägen - och var kommer alla vacciner ifrån? Rapport av Roman Bystrianyk
http://www.klokast.se/Nyhet/Vaccin0303.pdf


GlaxoSmithKline gjorde ett förfärligt misstag/experiment i Norge. Samma tillverkare som nyss erbjöd min 10-åring DTP-vaccin.
Inger noll förtroende. http://www.youtube.com/watch?v=H6JiUwkrTNk

2008-05-26
Sverige är det enda EU-land där vacciner kan marknadsföras till allmänheten utan att någon myndighet förhandsgranskar innehållet.
Läkemedelsindustriföreningen, LIF, inför en obligatorisk förhandsgranskning av vaccinkampanjer.
http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=9614
http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=9613
Lite sent?

”Vetenskapsradion rapporterade flera gånger under vecka 9, 2003 om en artikel i Science, där calici-viruset (vinterkräksjukan) studerats på möss – eller rättare sagt mössens reaktion på viruset studerades. De frågor man ställts sig är bl.a. varför detta virus inte tycks ge någon immunitet – man kan insjukna flera gånger i snabb följd, och kroppen tycks inte bilda några antikroppar. Förklaring – det når aldrig det långsamma immunförsvaret utan tas om hand av det snabba immunförsvaret.
Alltså:
personer kan uppvisa praktisk immunitet utan påvisbara antikroppar.
personer kan insjukna trots antikroppar i blodet.
vaccinerade kan drabbas av ”atypiska” infektioner som inte följer den välkända sjukdomsbilden.
För att vaccinerna ska nå till det långsamma/antikroppsbildande immunförsvaret måste därför vaccinerna innehålla starka gifter” (aluminium, formaldehyd och en del annat skräp kan man ana). Lite omformulerat från artikel av Ulf Brånell:
http://www.naringsmedicinsktidskrift.se/ Nr 4/2008 VACCINATIONER (lösnr. går att beställa)

Utdrag ur Unvaccinated Children Richard Moskowitz M.D.
"If the vaccines conferred a true immunity, as the natural illnesses do, then the unvaccinated people would pose a risk only to themselves. Children recovering from the measles or polio or whooping cough need never fear getting them again, no matter how often they are reexposed in the future. So, the reports of large-scale pertussis outbreaks in the United Kingdom since the vaccine was made optional seem to me a convincing argument against vaccinating anybody, even those who desire it, because if the vaccine produces authentic immunity, then this rebound phenomenon should not occur."

Hur det ligger till med denna f d LM-utvecklaren ”Mark” kan jag inte säga men jag litar definitivt inte på en industri som styrs av ekonomiska intressen.
http://www.whale.to/v/rapp.html Där nämns hur otroligt mkt föroreningar som vaccinerna kan innehålla och att det är mkt slumpen som avgör vaccinets ”renlighet”..

”Vaccinernas effekt på immunförsvaret är extremt små.”
INGEN KAN SÄGA ATT DE FÖRSTÅR IMMUNFÖRSVARET TILL SIN HELHET – SORGLIGT ATT DU GÖR DET.

Anonym sa...

MYCKET bra skrivet, intressant och fakta baserat!

Pekka S sa...

Qi: Återkommer snart med svar.

Anonym: Vilket text syftar du på? Mitt huvudinlägg eller Qis kommentar?

Anonym sa...

Jag syftade pa Qi s kommentar!! Gillar inte huvudtexten speciellt mycket.

Pekka S sa...

Anonym: Ok, tack för klargörandet!

Pekka S sa...

Qi: Något som Bystrianyk har rätt i är att vaccinerna knappast är de enda anledningarna till att vissa sjukdomar reducerats. Förbättrad hygien i samhälle och sjukvård har troligtvis haft stor effekt. Bättre mat, introduktionen av antibiotika, osv har också varit viktigt. Detta betyder dock inte att vacciner helt saknar effekt. Sedan ställer jag mig lite tveksam till de siffror som presenteras i graferna. De verkar inte stämma med andra siffror, t ex från CDC:

http://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/6mishome.htm#Diseaseshadalready

Man kan även titta på vad som händer när vaccinationsfrekvensen minskar drastiskt:

"Finally, we can look at the experiences of several developed countries after they let their immunization levels drop. Three countries - Great Britain, Sweden, and Japan - cut back the use of pertussis vaccine because of fear about the vaccine. The effect was dramatic and immediate. In Great Britain, a drop in pertussis vaccination in 1974 was followed by an epidemic of more than 100,000 cases of pertussis and 36 deaths by 1978. In Japan, around the same time, a drop in vaccination rates from 70% to 20%-40% led to a jump in pertussis from 393 cases and no deaths in 1974 to 13,000 cases and 41 deaths in 1979. In Sweden, the annual incidence rate of pertussis per 100,000 children 0-6 years of age increased from 700 cases in 1981 to 3,200 in 1985. It seems clear from these experiences that not only would diseases not be disappearing without vaccines, but if we were to stop vaccinating, they would come back.

Of more immediate interest is the major epidemic of diphtheria which occurred in the former Soviet Union from 1989 to 1994, where low primary immunization rates for children and the lack of booster vaccinations for adults have resulted in an increase from 839 cases in 1989 to nearly 50,000 cases and 1,700 deaths in 1994. There have already been at least 20 imported cases in Europe and two cases in U.S. citizens working in the former Soviet Union."

Moskowitz uttalande är märkligt. Är han verkligen läkare? Självfallet är vaccinationer viktiga även om de inte ger 100%-igt skydd. Vid hög vaccinationsfrekvens stoppas virusen effektivt även om skyddet "bara" är 90-99%-igt. Det borde inte vara svårt att inse.

Anonym sa...

Hej!

Har du nagon asikt till anledningen till att pharmacutical foretagen ar de som spenderar mest av alla pa lobbying i Washinghton? Och ar det nagot samanhang melllan CDC och lobbyister?

Pekka sa...

Anonym: Läkemedelsbranchen är onekligen stora inom lobbying. Detta förvånar kanske inte med tanke på brachens storlek. Men en lobbys storlek behöver ju inte per automatik betyda något negativt. Eller positivt. Allt hänger på vad de får igenom eller inte. Sedan undrar jag om de verkligen är störst? Det beror nog på hur man räknar:

* http://www.opensecrets.org/lobby/top.php?showYear=a&indexType=s

* http://www.opensecrets.org/lobby/top.php?showYear=a&indexType=i

* http://www.opensecrets.org/lobby/top.php?indexType=u

* http://www.opensecrets.org/lobby/top.php?indexType=c

* http://www.opensecrets.org/orgs/list.php?order=A

Om det finns någon koppling mellan lobbyister och CDC vet jag inte. Det tvivlar jag på. CDC är precis som Läkemedelsverket i Sverige statligt men oberoende i den mening att de utgör en expertinstans. Politiker styr varken CDCs eller Läkemedelsverkets resultat.

Om man är av en annan åsikt gäller det att ha något konkret att lägga på bordet. Annars håller man på med ogrundat konspirationstänkande.

Qi fick du sa...

People generally think the same about a broad range of issues because companies have spent billions of dollars in media marketing to make sure that this is so.

att svara eller inte svara på fågor .... är kruxet....
Ta dig 10 minuter ..... CDC Chief Admits that Vaccines Trigger Autism
http://www.youtube.com/watch?v=Dh-nkD5LSIg

Jag har tröttnat – Sorry! vi som kommenterat din blogg är de som står för det kritiska tänkandet.
Att endast jämföra (med ditt låsta läge) de olika informationskällorna ger inte mycket till dialog. Att svara eller inte svara...som jag skrev ovan gäller även dej! Det får mig att fundera över vari ditt egentliga intresse ligger?
Positivt ändå att sidan syns för dem som kan granska innehållet kritiskt.

rasea: Hej, det var upplysande att läsa allt detta!.Jag tycker att detta handlar mycket om vem man har förtroende för, eftersom det saknas tillräckligt med bevis och mina erfarenheter och studier inom beteendevetenskap säger mig att jag gör rätt val!
Zedgirl: "så länge man inte vet att det INTE är riskfritt så avstår jag hellre."

Däremot ditt svar till Zedgirl understryker din enkelspårighet.
Pekka: Man kan aldrig veta att något är helt riskfritt. I samma anda borde du avstå från bilkörning, laga mat i mikron, ta homeopatiska preparat, använda mobiltelefon (eller trådlös), gräva i trädgården, äta potatis, prata med eller titta på främlingar, använda knivar eller saxar, osv.

Pekka S sa...

Qi: Jag har sett denna innan. Det är grovt redigerad propagandavideo där en hel del felaktigheter och subjektiva tolkningar presenteras. Att gå igenom alla påståenden och tolkningar i videon har jag tyvärr inte tid till nu. Men om du vill ha länkar till rekommenderad läsning gällande ämnet kan jag fixa det.

Jag har full förståelse för att du finner mig och mina åsikter enkelspåriga och okritiska. Jag i min tur menar att antivaccinationisterna är fel ute.

Jag vet dock inte vad du finner enkelspårigt i det citat du presenterar? Jag konstaterar endast faktum att ingenting kan uteslutas som riskfritt. Och att därmed vädja till denna osäkerhet är alltså ett svagt argument. Det är helt enkelt en form av argument from ignorance.

Mikko sa...

Hejsan hejsan allihopa!

Det har sagts ett par gånger i denna tråd, men jag skulle vilja understryka det ytterligare:

Mässling, polio, difteri, kikhosta och vad det nu är man brukar vaccinera mot är allvarliga sjukdomar som kan leda till att ditt barn får men för livet eller dör!

Jag vill också poängtera att jag inte har något som helst förtroende för läkemedelsföretagen. De är aktiebolag vars enda funktion är att tjäna pengar åt sina ägare. Ett aktiebolag kan förstås göra bra saker om detta också sammanfaller med vinstmaximering, till exempel genom att man beräknat att goda gärningar ger bra pr, men läkemedelsföretagen skulle säkert göra heroin obligatoriskt om de hade möjlighet till det.

Men jag hoppas och tror att det finns tillräckligt många engagerade ärliga människor inom medicinsk forskning, inom media och i bloggosfären (hehe, skitord) på Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen med mera, så att vi får så bra information som möjligt.

I detta fallet väger jag (den icke styrkta) risken för autism mot riskerna med t.ex. mässling och väljer att vaccinera.

Tack för en bra tråd, allihopa.
/Mikko

Anonym sa...

Hej Mikko,
Jag håller med dig om att läkemedels företag inte är vetenskaps styrda utan snarare marknads och vinst stydra.
Det finns många studier som påvisar ett samband mellan Autism och MMR vaccinet. Det finns även 1000 tals läkare i USA som stöder den teorin. Även för ett par veckor sedan gjorde CDC det oväntade uttalandet att autism har till viss del miljö faktorer som sk triggers. Jag tror att de flesta som har sett det ske med sina egna ögon. hända för sina egna barn väljer att inte vaccinera nästa. Detta är vetenskap nog för dessa föräldrar. Och vad är vetenskap föresten? Ett lälemedels företag som säljer vaccinet finansierar en studie som visar inget samband, är det vetenskap?
Jag tror den dag ditt barn faller in i autism efter en spruta får dig att ändra dig, och du kommer antagligen INTE att vaccinera ditt nästa barn. Eerfarenhet är även vetenskap för vissa och vi behöver ej lobbyister betalade av läkemedells företagen för att bevisa motsatsen. Vi vet.
M

Mikko sa...

...och den förälder vars barn får utvecklingsstörning eller dör av mässling kanske vaccinerar nästa barn.

Pekka S sa...

Mikko: Tack för kommentarerna. Håller med om att man ska vara skeptisk till läkemedelsbolagen som företag. De drivs givetvis av ett vinstintressen. Men precis som du poängterar består företag av en mängd individer varav många drivs av ett genuint intresse att göra gott. Men det finns givetvis mycket mer att säga om detta.

Anonym: Även om läkemedelsföretagen är vinstdrivna måste deras forskning vara av hög vetenskaplig kvalitét. Annars blir deras studier snabbt avfärdade. Men givetvis finns det problem, t ex i att många läkemedelsföretag undanhållit negativa studier. Detta kommer dock att förbättras i och med ett tvång att registrera alla studier redan vid planeringsstadiet.

Sedan har du rätt i att det finns studier som tycks visa på ett samband mellan vaccin och autism. Problemet är att dessa studier är väldigt få och ofta har stora metodologiska brister. Forskningslitteraturen i sin helhet visar dock på en avsaknad av koppling. Om detta råder det en klar konsensus inom relevanta fält.

Forbo sa...

Jag ska inte ge mig in i "Studie-bombandet" här eftersom det uppenbarligen inte leder till några ändrade positioner för någon. Men några tankar som kanske kan nå fram till de "Vaccin-skeptiska" kan vara på sin plats:

Fråga dina mor och farföräldrar hur många av deras syskon som dog innan de fyllt 10. jag kan garantera att minst 1 barn i den skaran kommer nämnas som offer för någon av de sjukdomar som vi vaccinerar mot idag. Gör motsvarande förfrågning i fyra familjer, äh..ta 10 familjer när du ändå håller på...

Vi har mer eller mindre utrotat de gamla barnsjukdomarna genom vaccinering i samhället genom de senaste 50 åren...det är enbart därför vissa familjer idag undkommer sjukdomarna trots att de valt att inte vaccinera sina barn.

Det man ska vara ****** medveten om som förälder som väljer att inte vaccinera sina barn är att man dömer dem till ett liv där de inte kan umgås med vissa djur, riskera att skära sig på rostiga spikar, arbeta med någon ur vissa invandrarkretsar, eller ens resa längre bort än till delar av väst-europa utan att riskera livet. De allra flesta sjukdomar smittar mellan människor..sjukdomarna ligger inte i dammtussar som kan sugas upp eller tvättas bort.

Det är inte riskfritt att leva, så är det. Man får göra en sannnolikhetsbedömning om sitt risktagande... i mitt fall, även om jag hade trott att det var en ökad risk för autism via vaccinering skulle jag fortsatt vaccinera mina barn, detta av den enkla anledningen att autism uppstår även i ovaccinerade barn, men polio, stelkramp etc uppstår inte i vaccinerade barn. Och risken för en smittosjukdom är ohyggligt mycket större än att utveckla autism.

Anonym sa...

Hej!
For det forsta sa ar de sjukdomar du talar om nasta utrotade, forutom kaske i Afrika.
For det andra sa angaede risken, sa ar i USA 1 av 150 barn drabbade av autism. Sa stor ar inte risken att fa en dodlig vaccinerbar sjukdom, langt ifran. bland de folk i USA tex Amish som inte vaccinerar 10000 tals manniskor, sa hor man knappast om nagon tex polio epedimi.
For det tredje, sa skriver du att fraga sina morforaldrar hur manga dog i sjukdomar. Jag skulle ocksa vara intresserad att fraga dem hur manga de kande som hade Autism. Jag kan ta ett exempel min mor, fodd pa 30-talet i Stockholm kannde INGEN i hela hennes uppvaxt eller yrkesamma liv som varken hade Autism eller dog i polio. Sa jag finner inget forsvar i det resonemanget.
Till sist nar du raddar upp alla de saker man begransar sina barn ifran via att inte vaccinera du skriver"Det man ska vara ****** medveten om som förälder som väljer att inte vaccinera sina barn är att man dömer dem till ett liv där de inte kan umgås med vissa djur, riskera att skära sig på rostiga spikar, arbeta med någon ur vissa invandrarkretsar, eller ens resa längre bort än till delar av väst-europa utan att riskera livet. De allra flesta sjukdomar smittar mellan människor..sjukdomarna ligger inte i dammtussar som kan sugas upp eller tvättas bort."
JAG sager bara EN sak OM du drabbas av Autism sa kan jag radda listan BERYDLIGT langre i saker du gar miste om eller inte kan gora pga dina handikapp. Din lista pa ting gar att kontrollera, du kan aldrig kontrollera eller bota Autism.
S

Anonym sa...

Pekka, Ja der rader en konsensus inom de lakare som ar hjarntvattade av CDC och tvingade att folja DCD riktlinjer och tala efter CDCs manuscript.
SEN finns det ett 1000-tal lakare av en annan konsensus, dar man menar att de barn som utloser autism via miljo och framforallt vaccin, har en helt annan biokemi och skulle aldrig ha vaccinerats just da for deras immunforsvar kunde inte hantera live virus just da. Men CDC vagrar att lata dessa barn med bevisad annorlunda biokemi, skjuta pa vaccinering. Det blir dyrt for samhallet att tillfredstalla CDC och lakemedelsforetagen.

S

Forbo sa...

Anonym:
1. Med tanke på att vi hade kraftiga polio-epedemier i Sverige fram till 1957 med tusentals fall varje år så tror jag din mor lider av antingen dåligt minne eller är uppvuxen i en sluten verkstad... Autism var för övrigt inte diagnostiserat på den tiden...diagnosen brukade snarare heta "Efterbliven" eller liknande..

PRO: http://pensionaren.pro.se/default.asp?a=2&lngItemID=3383

2. Ja, de allra flesta av barnsjukdomarna som vi vaccinerar mot är borta från Sverige..pga vaccinet. Däremot är samtliga av sjukdomarna på väg tillbaks nu pga ökad invandring från länder där sjukdomarna florerar kraftigt. Tror du dina barn inte umgås med barn på dagis som kommer från länder med höga grader av mässling, polio, tbc osv?

3. Polio är bara ett exempel. Mer vanligt idag är difteri, mässlingen, stelkramp, HIB, Påssjuka, etc.
Vårdguiden: http://www.vardguiden.se/templates/Article.aspx?c=2544

4.I Sverige drabbas ungefär 2 barn av 1000 av autism. Ytterligare 5-6 barn diagnostiseras med Aspergers och andra autismrelaterade sjukdomar. Detta är lätt kontrollerade fakta.
Autismforum i Sverige:
http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Generella_sidor/faq/category_a/index.html#hur_vanligt_aspergers.html

Hur det är i USA kan ju diskuteras, men en sak är fakta...i USA vaccineras betydligt färre barn än i Sverige..och Sverige har färre fall av autism per tusen invånare, enligt dina uppgifter. Du kan ju dra dina egna slutsatser där, Einstein..

Pekka S sa...

Anonym: Det är bra att du är medveten om det konsensus som råder. Men att alla forskarna skulle vara hjärntvättade marionetter i CDC:s regi är ett påstående du får lägga fram en hel del bevis på. Konspirationer av den graden lär inte vara lätta att koordinera på den öppna, tävlingsinriktade, vetenskapliga arenan.

Skulle du vilja producera listan på de 1000 forskare som motsätter konsensus? Hur många är ens forskare och verkar de inom relevanta fält? Sådana listor brukar spreta åt alla möjliga håll gällande utbildning, befattningar, forskningsområden, osv.

Den enda lista jag kan hitta är denna:
http://www.whale.to/m/critics.html

Gustav H sa...

Pecka
Dubbelblind studie är lätt att göra, varför har det inte gjorts?
Vaccinering görs ex 14-18 månader efter födseln, ta ett antal barn 14 månader ge hälften saltlösning vänta 4 månader vaccinera en gång till men byt saltlösning till vaccin och vaccin till saltlösning,(alla blir vaccinerade etiskt ok) MAN FÅR 4 MÅNADER PÅ SIG ATT SE OM DET FINNS BIVERKNINGAR.

Behandlande läkare är blind, men vissa individer kan förstå att dom fått vaccinet (normal och ofarlig reaktion) det går att ta bort dom, och kvar har vi beviset FARLIGT OFARLIGT DET KAN FÅ VI FÅ SVARET PÅ.

Pekka S sa...

Biverkningar kollar man ju för vid utvecklingen av vaccin. Då görs det på testgrupper, innan vaccinet släpps.

"To develop a candidate vaccine, scientists first test preparations in cell-culture or tissue-culture systems. If initial results are promising, the candidates are further tested in laboratory animals such as mice, guinea pigs or even monkeys. In some cases, computers can help researchers visualize the vaccine candidates in three dimensions to predict how vaccines will interact with the immune system. If the vaccine candidate performs well throughout these preclinical evaluations, it can become an investigational vaccine for use in human volunteers in clinical trials."
- CDC

Mer om en sådan process:
www.nature.com/nm/journal/v11/n4s/full/nm1218.html

Gustav H sa...

Pecka
Dubbelblind studie är lätt att göra, varför har det inte gjorts?
Vaccinering görs ex 14-18 månader efter födseln, ta ett antal barn 14 månader ge hälften saltlösning vänta 4 månader vaccinera en gång till men byt saltlösning till vaccin och vaccin till saltlösning,(alla blir vaccinerade etiskt ok) MAN FÅR 4 MÅNADER PÅ SIG ATT SE OM DET FINNS BIVERKNINGAR.

Behandlande läkare är blind, men vissa individer kan förstå att dom fått vaccinet (normal och ofarlig reaktion) det går att ta bort dom, och kvar har vi beviset FARLIGT OFARLIGT DET KAN FÅ VI FÅ SVARET PÅ.

Pecka
Som dom nu testar får dom inga bevis, det måste du hålla med om.
Dubbelblint så får det ett stort vetenskapligt värde, och att antalet deltagare är högt, en testgrupp på ca 100-1000 deltagare kan missa en biverkan på en av 5000 vaccinerade, testgruppens utvalda deltagare kan också ge fel resultat, den som utvärderar får inte ha koppling till bolaget.

Pecka VARFÖR HAR MAN INTE GJORT SOM JAG SA?
Är det ofarligt så kan man bevisa det, varför inte göra det då?

Anonym sa...

Hej!
VEM skulle låta sitt barn ingå i din studie????
För övrigt ogenomförbar. Det är MMR vaccinet som utlöser autism i dessa barn med nedsatt immunförsvar. Deras kroppar kan inte hatera det levande virus som sprutas in.Du får ingen andra chans så din teori med saltlösning går ej att utvärdera.

Självklart har läkemedelsföretagen redan gjort massa tester.
MEN det svåra är att i sitt urval fånga upp ett testgrupp rom verkligen represtnterar befolkningen. En bubbelblind skulle aldrig fånga det jag anser utlöser autism om man nu inte söker reda på riskmålgruppen och test vaccinerar dom. MEN vilken förälder skulle frivilligt låta sitt barn ingå i en sådan studie??? antagligen ni som är av min motsatta åsikt, Pekka tex. Om ditt ban hade autoimmun disorder och du visste att det har vaccinet i många fall givit barnen Autism. Skulle du låta ditt barn ingå i en sådan studie??

S

Anonym sa...

Pekka- OK du anmöler ditt barn med nedsatt immunförsvar frivilligt till denna studie antar jag, eller??? Hellre autism än polio var det väl argumentet var.
Det är mycket lätt att sitta här och ha en åsikt men när allt kommer till kritan, skulle du låta ditt barn vara del av studien verkligen?

S

Anonym sa...

Forbo-
Du säger följande-
”Hur det är i USA kan ju diskuteras, men en sak är fakta...i USA vaccineras betydligt färre barn än i Sverige..och Sverige har färre fall av autism per tusen invånare, enligt dina uppgifter. Du kan ju dra dina egna slutsatser där, Einstein..”

Jag vet inte var du hämtar din information ifrån om att Svenaka barn vaccineras mer än Amerikanska.... Hur kan det vara färre barn då man inte får ens får gå på dagis i USA utan att ha bevis om att du har alla vacciner som CDC reglerar ? I Sverige är det absolut inget krav, ingen kontrollerar med BVC eller kräver intyg på vaccination för att börja på dagis. Där är det betydligt lättare att vara ovaccinerad om du vill.
Och det gäller även antalet vacciner varje barn får.
Får verkligen Svenska barn 32 vacciner innan de är 18 månader gamla? Jag trodde man gav MMR senare i Sverige, inte vid 4 och 12 månader och sen igen före 5 år...men jag kan ha fel.
MEN det är egentligen orelevant, VAD som är den stora diskussionen här i USA är innehållet i vacciner, kvicksilver och aliminium. Det är det de flesta vill ha bort. I Sverige var konserveringsmedlet Thimerosal/kvicksilver(Hg) borttaget och förbjudet i vacciner sedan 1991 och i hela EU ett par år senare. I USA så finns det fortfarande kvar, därav det högre antalet barn med Autism. Sen CDC ändrade vaccinations schedule och la till 16 vacciner i början på 1990 talet har antalet barn med autism ökat med 100 tals procent.

BTW Forbo - Jag tar det som en komplimang att bli kallad Einstein, Tack! MEN finner förövrigt det inte nödvändigt med personliga kommentarer då vi alla här diskuterat en åsikt och sakfråga. Men det är up till dig hur du diskuterar, ”no offence taken” från mig. Men jag väljer att vara anständig och argumentera min åsikt.

Pekka-
Jag sa läkare inte forskare. Trots att många av dessa läkare bedriver forskning och har fått flera papper publicerade. De läkare kallas DAN! Läkare, Defeat Autism Now. Den bästa platsen för forsknings resultat och info är http://www.autism.com/
Men eftersom det inte faller under CDCs reglemente så får de inte mycket funding. Angående att vara emot CDC och AAP så varför blir dessa läkare hotade om att bli av med sin licens mm mm försäkringen täcker inte dessa läkare etc är inte detta en form av häxjakt?
Jag uppskattar din lista över vaccinations aktivister i UK. Intressant.

Jag uppskattar verkligen allas inlägg och tycker det är en hälsosam ventil denna websida!

Det är även intressant att nämna i denna diskussion att i Norge har man via deras landsting anställt en sk DAN läkare för att hjälpa dessa barn med Autism genererat från miljön och vacciner. Det är ju ett slags erkännande att inte autism är enbart. genetiskt.

S

Anonym sa...

Detta är det Svenska vaccinations protokollet
För barn födda 2002 eller senare gäller följande:

Tre månader: ett kombinationsvaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, Hib (Haemophilus influenzae typ B), polio och eventuellt hepatit B.
Fem månader: två månader efter första dosen ges en andra dos av samma vaccin.
Ett års ålder: den tredje dosen ges tidigast ett halvår efter den andra dosen.
Ett och ett halvt års ålder: ett kombinationsvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund.
Fem till sex års ålder: en fjärde dos mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio ges i ett kombinationsvaccin.
Sex till åtta års ålder: Den andra dosen mot mässling, påssjuka och röda hund.
14 till 16 års ålder: Den femte och sista dosen mot difteri, stelkramp och kikhosta.
http://www.vardguiden.se/templates/Article.aspx?Articleid=3555
__________
Vilket jag får till 4 vacciner innan 18 månaders ålder ges i Sverige.
___________________

Detta är det Amerikanska vacinations protokollet.

25 st. vacciner innan 18 månaders ålder.

http://www.cispimmunize.org/IZSchedule_Childhood.pdf
_____________
Lite skillnad på 4 och 25 tycker jag speciellt eftersom de Amerikanska vaccinerna innehåller aluminuim och kvicksilver.

Vänligen förtydliga vad du menar med att "färre barn vaccineras i USA" ???? Gärna med en källa som hänvisning till din information. TACK!!

S

gustav h sa...

Anonym s

Du kan inte ändra på vaccinationerna förrän det kommer bevis, dom PÅGÅENDE VACCINATIONERNA kunde bli dubbelblinda, inga nya studier bara granska vaccinationerna som pågår.
Du förstod inte vad jag sa saltlösning ges till hälften vaccin till den andra hälften.

”En bubbelblind skulle aldrig fånga det jag anser utlöser autism om man nu inte söker reda på riskmålgruppen och test vaccinerar dom.”
Alla vaccineras då är ”riskgruppen” med (hur ska du kunna förhindra att riskgruppen vaccineras i dag?)

”Testgrupper” måste bestå av slumpvist utvalda personer, tar man bara friska så blir urvalet helt felaktigt, (vi gör en studie om allergi mot äpple, men ni som har allergi får inte vara med)

Anonym sa...

Problemet med slumpvis är att det just är SLUMP och man har ingen kontroll på vilka det blir. Vad jag förstår då man gör ett urval i en studie är att man INTE skall fråga något innan utan det skall vara rent slumpmässigt. Om man istället i denna studie valde att BARA se vaccinets effekter på barn med nedsatt immunförsvar så håller jag med om att man kan göra typ sockerpiller-saltlösning testen. MEN jag tror ALDRIG en sådan studie kan äga rum pga ingen förälder kommer att låta sitt barn ingå i denna studie, inte ens de som är pro-vaccin. Jag kan ha fel...

gustav h sa...

Anonym s
Först måste man se att en biverkan finns, det skulle en dubbelblind studie kunna visa, sen kan man leta efter varför vissa drabbas och inte alla.
Barn med nedsatt immunförsvar vad är det?
Hur många föräldrar förstår sig på immunförsvaret?
En defekt i immunförsvaret behöver inte vara känt av läkaren föräldern.

Nyfiken i en strut sa...

Hej Pekka,
varför är du så intresserad och insatt i ämnet autism?

Pekka S sa...

Om det nu är som Anonym menar att bara vissa barn är i riskzonen för t ex autism vid vaccinering lär det vara extremt svårt att få tag på många barn att testa. Men sådana studier, om man nu kunde genomföra dem, skulle inte ens behöva blindade eftersom autism inte är en diagnos man drar på sig genom placeboeffekten.

När det gäller andra biverkningar så skulle man givetvis kunna testa dem i en dubbelblindstudie av den typ som Gustav H föreslår, givet att föräldrar går med på det. Studien förutsätter dock att det finns en seriös hypotes om att vacciner ger väldigt snabba biverkningar. Jag vet t ex inte om Anonym m fl hävdar att symptomen av autism uppträder just inom de 4 månaderna eller om tidsperspektivet kan variera. Vet ej om sådana studier gjorts eller inte. Har dock inte hört talas om sådana. Men som sagt - om det är autism studien riktas mot så behöver den inte ens vara blindad.

Jag håller dock inte med om att förstudierna i nuvarande form är värdelösa. En hög frekvens av specifika biverkningar kan upptäckas utan dubbelblinda test. Man kan helt enkelt jämföra med populationen i stort eller med tidigare vacciner. Sedan får jag poängtera att du förutsätter att de kliniska förstudierna inte är blindade, vilket inte behöver stämma. Vidare skriver du att en testgrupp på 100-1000 inte räcker, men var står det att det är just detta intervall som gäller? Enligt CDC handlar det om tusentals deltagare.

Ett problem med denna typen av studier på barn är de etiska. Även om man inte tror att vaccinerna har allvarliga biverkningar, så vet man vad avstående från vacciner kan innebära. Det är alltid problematiskt att i studier fördröja verksamma mediciner.

Som jag uppfattat läget finns det precis som Anonym menar barn som är extra känsliga för immunologisk påverkan. Ibland avråds sådana barn från vaccination ifall man känner till deras utsatthet. Dock känner jag inte till några studier som visat att dessa barn är benägna att få autism från vacciner. Personligen skulle jag följa läkarnas rekommendationer när det gäller vaccinationer för mitt barn, även om denne hade en nedsättning. Kanske vore det än viktigare att skydda sig i ett sådant läge?

Anonym - Ber om ursäkt för att jag missade att du skrev "läkare". Borde ha sett det. Men en lista på läkare är tyvärr inte lika övertygande som på forskare inom relevanta fält. Känner sedan innan till DAN!-läkarna.

Nyfiken i en strut: Är intresserad kritiskt tänkande rent generellt och detta har lett mig till ett antal områden där det sätts på prov. Vaccinationsfrågan är ett viktigt område med tanke på implikationerna av människors övertygelser gällande riskerna. Om vacciner orsakar autism, m.m. så måste detta givetvis tas på allvar. Samtidigt är det extremt olyckligt om föräldrar låter bli att vaccinera på dåliga grunder.

Anonym sa...

Gustav H, autoimmun dysfunction eller autoimmundisorder inneb'r defekter på immunförsvaret. Det kan även vara mitochondria som är problemet. Detta är oftast inte något man söker eller testar för på så unga barn som då de blir vaccinerade utan upptäcks oftast senare. Dessa barn kan inte hantera de levande virus som MMR vaccinet ble består av. De innehåller även Thimerosal och aluminuim, vilket inte är en bra kombination för dessa barn. Jag menar INTE att vaccin rakt av är orskaen till Autism i alla barn, inte alls men att dessa barn som redan är utsatta blir vaccinerade tar dom "over the edge". Neurotoxiner bildas och passerar bloodbrain barrier och resten vet vi. Jag håller även absolut med Pekka att bara sluta vaccinera alla barn är ingen bra lösning, och inte heller vad jag förespråkar. Jag förespråkar att rensa upp alla vacciner på onödiga tillsatser som är giftiga, dels att ändra vaccinations schedule, speciellt i USA, och att testa immunförsvaret INNAN vaccin ges. Och att läkare ine skall slarva med att ge vacciner då barn redan har en infektion i kroppen, vilket händer mer ofta än inte.

Anonym sa...

Pekka,
"Jag vet t ex inte om Anonym m fl hävdar att symptomen av autism uppträder just inom de 4 månaderna eller om tidsperspektivet kan variera."
Autism som är triggat av MMR vaccinet yttrar sig nästan omedelbart, definitivt inom 4 månader märker föräldern att utvecklingen i barnet avstannat.
S

gustav h sa...

Pecka
Pecka sa ”Anonym menar att bara vissa barn är i riskzonen för t ex autism vid vaccinering lär det vara extremt svårt att få tag på många barn att testa.” vilka avråd från vaccinering nu? Pecka sa ”Kanske vore det än viktigare att skydda sig i ett sådant läge?” då vaccineras ju alla om läkarna får som dom vill.

Pecka sa ”När det gäller andra biverkningar så skulle man givetvis kunna testa dem i en dubbelblindstudie av den typ som Gustav H föreslår, givet att föräldrar går med på det”
Föräldrarna TVINGAS ATT VACCINERA BARNEN i dag, då kunde man studera eventuella biverkningar under pågående vaccinationsprogram.

Pecka sa ”Det är alltid problematiskt att i studier fördröja verksamma mediciner.”
Nu vaccineras barn mellan 14-18 månader vaccinera hälften vid 14månader resten vid 18 månader, hur kan du få det till ett problem?

Pecka sa ”Samtidigt är det extremt olyckligt om föräldrar låter bli att vaccinera på dåliga grunder.”
HÅLLER HELT MED DÄR, men när man inte verka vilja undersöka eventuella biverkningar så förstår jag föräldrarna, rapporterar verkligen läkare en upptäckt autism som biverkan? Jag har en känsla av att läkaren inte vill göra sig till åtlöje bland sina kolleger.

Pecka
Anser man att autism är så osannolikt biverkan så man inte ens undersöker det?


En biverkan jag ser som möjlig är ME/CFS se http://www.rme.nu/
Man misstänker att sjukdomen kan bryta ut vid virusinfektioner varför skulle inte då vacciner kunna få sjukdomen att bryta ut? Se länken
http://www.youtube.com/watch?v=H6JiUwkrTNk
men skulle en sådan biverkan rapporteras? En del läkare tror fortfarande att ME beror på psyket.

Pecka
Jag vill tacka dig för att du vill diskutera vacciner.

Anonym12 sa...

Intressant läsning. Som Apotekare så måste jag säga att många kommentarer här saknar grunder. Visst skall man minimera riskerna för barnen, men då det här med vaccination kontra autism har blivit så ofantligt mediafokuserat så har det ju studerats i ett flertal studier och INGEN koppling mellan de båda har setts. Tror mer det handlar om att man (föräldrarna) vill ha något att beskylla (vaccinering) för att ens barn blivit sjukt.

Pekka S sa...

Anonym: Du skriver lite väl självsäkert om att "dessa barn inte kan hantera levande virus..." som om det vore en vedertagen sanning. Samma sak gäller din slutsats om att aluminium och Thimerosal är bovarna. Och precis samma sak gäller att "neurotoxiner bildas och passerar bloodbrain barrier och resten vet vi". Nej, något sådant vet vi inte såvitt jag vet. Har du referenser som skulle kunna belysa saken?

Gustav H: Nej, läkarna vill inte vaccinera alla. Det finns vissa som bör avstå.

- Vem som inte ska vaccineras enl CDC

Sedan undrar jag om föräldrar verkligen tvingas vaccinera sina barn?

När det gäller ditt studieförlag på 14-18 månader undrar jag var du fått de månaderna ifrån? Enligt mina sökningar är det 18 månader som gäller och inget annat.

- Vaccinationsschema

Kanske är det så att vissa vaccineras redan vid 14 månader ändå? Och om det är ok att vaccinera så tidigt skulle man givetvis kunna göra studien du syftar till. Men som Anonym påpekar innehåller inte svenska vaccin Thimerosal så dess (bi)effekt kan inte testat ändå.

Sedan är det ju så att läkare faktiskt rapporterar många former av symptom som uppkommer efter medicinering. Detta finns ingen skam i. Läkaren fastställer ju inte att det är en faktiskt biverkning, utan bara att ett symptom följer efter en behandling. Läkaren drar inte nödvändigtvis slutsatser om kausalsamband. Sådant är för övrigt svårt att fastställa i enskilda fall. Därför måste man leta efter generella tendenser i större statistiska underlag. Och i sådana undersökningar har man inte funnit att vaccinationer leder till autism.

ME/CFS har jag för dålig koll på för att kunna kommentera.

Tack själv för viljan att diskutera! Debatter är viktiga.

gustav h sa...

Pecka
Vad kan orsaka en biverkan?
Jag är tveksam till att kvicksilver och andra konserveringsmedlen är grundorsaken, förgiftning tror jag att man kan utesluta, om konserveringsmedlen skulle orsaka något så tror jag att det måste ske via en retning av immunförsvaret.

Det kan vara så simpelt att immunförsvaret stimuleras av vaccinet (ex dödat virus) på ett inte önskat sätt, biverkningarna skulle kunna vara en kronisk felfunktion i immunförsvaret, det går inte att se sådant i ett blodprov.

Anonym sa...

Hej!

Statens beredning för medicinsk utvärdering:
"Barnvaccinering säkert och effektivt".

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=1440032

Jag föreslår att de som tror på ett samband mellan vaccination och autism tar och ställer sig utanför riksdagen med plakat och kräver svar, för om de har rätt, är det väl en sjuhelvetes politisk och vetenskaplig skandal, eller hur?

Pekka S sa...

Absolut. Misstänker dock att demostranterna inte skulle vara allt för många och att de inte skulle få något större gehör.

Pål Bergström sa...

Några intressanta länkar som kan vara av intresse.

http://www.cbsnews.com/stories/2008/05/12/cbsnews_investigates/main4086809.shtml

http://www.spectator.co.uk/melaniephillips/3346281/the-witchhunt-against-andrew-wakefield.thtml

http://www.msnbc.msn.com/id/3036677/vp/29148912#29148912

Pekka S sa...

Pål: Smutskastningen av Deer var en väntad motreaktion från antivaccinationisterna. Vi får se vad rättegången kommer fram till.

Känner även till Healys åsikter. Hon vill ha mer forskning vilket kan diskuteras. Det är ju en prioriteringsfråga. Men hon verkar inte påstå att det finns en koppling mellan vacciner och autism, bara att det inte än kan uteslutas i undantagsfall.