tisdag 4 december 2007

Mats Molén i Västerbottens-Kuriren

Mats Molén har den sista tiden fått ordentlig fart på pennan. Han har synts en del i tidningen Dagen och nu även i Västerbottens-Kuriren.

I sin insändare till VK är Molén upprörd över en del beslut som gjorts på den senaste tiden av Europarådet, Skolverket, med flera. Det handlar i huvudsak om beslut om att förbjuda undervisning av religiösa övertygelser som vetenskap i skolorna.

"Vetenskap är till för att man skall ifrågasätta, i motsats till vissa former av politik och religion.
Det är därför ytterst underligt att Europarådet, Skolverket samt en del vetenskapliga institutioner (och nu kanske även den svenska regeringen), angivit restriktioner när det gäller att ifrågasätta evolutionsteorin. Ingen annan vetenskaplig teori skyddas av påbud på detta sätt. Problemet i detta fall är kanske att evolutionsteorin är den enda teori som religiösa ateister kan godta. Andra religiösa riktningar kan ha olika ståndpunkter om vårt ursprung, men inte ateismen.

Tankar om vårt ursprung leder alltid till religion av något slag. I ovanstånde fall har en mängd ateister, uppbackade av många andra - även kristna - börjat beskriva sina religiösa åsikter i vetenskapliga termer eller till och med kallat dem för vetenskap.
"

För det första har inga restriktioner satts på att ifrågasätta evolutionsteorin eller andra vetenskapliga teorier. Det får man givetvis göra i skolorna, men man ska inte lära ut religiös pseudovetenskap som om det vore vetenskap. Det är detta man har beslutat.

För det andra handlar det inte om regler som endast gäller för evolutionsteorin. Religiösa alternativ till geologi, astronomi, fysik, osv påverkas av samma beslut. Men det är just evolutionsteorin som hamnat i fokus pga kreationismens frammarsch.

Och för det tredje handlar detta inte om ateism vs religion. Det handlar helt enkelt om vetenskap vs religiös pseudovetenskap. Och häri ligger också problemet. Mats Molén verkar nämligen inte kunna greppa att hans övertygelse klassas som pseudovetenskap. Och eftersom han ser sin övertygelse som välgrundat kan problemet inte ligga i vetenskapen och måste därmed ligga på annat håll - ateismen. Men då är det väl märkligt att evolutionsteorin även förespråkas av kristna, precis som Molén själv skriver. Ser han inte inkonsekvensen i sitt tänkande?

Molén övergår efter detta till att selektivt plocka lösryckta citat för att stödja sina argument.

"Ernst Mayr sade redan på 1960-talet, när man upptäckte grundläggande problem med evolutionsteorin, att han inte brydde sig om vilka vetenskapliga resultat man fick fram, utan tyckte i stället att:
"Vi är nöjda med att veta att evolutionen skett."
För knappt tio år sedan skrev en annan biolog i tidskriften Nature:
"Även om alla fakta pekar mot en intelligent skapare, är en sådan hypotes utesluten från vetenskapen därför att den inte är naturalistisk."
Professor William Provine skrev följande 1989, om dem som kombinerade en gudstro med den vanliga evolutionsteorin:
"Och, enligt vad jag kan se... är de i verkligheten ateister utan att de märkt det...
Men den sortens Gud som då kommer i min tanke är i verkligheten inte annorlunda än ren ateism."
Richard Dawkins, Steven Weinberg och många andra ledande forskare hade i november 2006 ett "väckelsemöte" där man diskuterade hur man skulle omvända människor till ateismen. Många "predikanter" framträdde, och många "uttalanden" om "religionens plågor" framfördes.
Man får ju tro vad man vill, så länge man inte vill tvinga på någon annan sin åsikt. Men, här är det påtvingande."

Jag skulle vilja ha exakta källor till alla dessa citat. Jag har sökt men inte hittat ett enda av dem. Många av dem luktar quote mining på lång väg.

Vidare skriver Molén:

"Problemet är att dessa beslut torde strida mot såväl den grundlagsskyddade religionsfriheten som mot europakonventionens skydd av de mänskliga rättigheterna, som utgör svensk lag, och som ger ett skydd för såväl religions- som yttrandefriheten, samt skolans grundläggande läroplan om detta.
Dessa lagar har kommit till bland annat för att inte samhället skall bli totalitärt. Man kan inte tvinga andra att godta en ateistisk grundsyn, inte ens om man kallar denna syn för vetenskap."

Besluten har inget med religionsfrihet eller europakonventionen att göra, vilket borde vara uppenbart. Det handlar inte om ateism. Det handlar om vetenskapsundervisning.

"Men nu kommer det alltså att bli förbjudet att berätta att naturvetenskaplig forskning visat att livet inte kan ha uppkommit av sig självt. Och detta bara därför att ateister inte kan tro det och inte vill kalla dessa resultat för vetenskap?
Det blir förbjudet att visa att man inte kan förklara hur något komplicerat uppkommit, hos något djur eller någon växt, bara därför att en del ateister inte vill veta det?"

Om naturvetenskaplig forskning skulle komma fram till att livet inte kunnat komma till av sig självt måste detta givetvis få undervisas. Men att den skulle kommit fram till detta stämmer inte. Och det är givetvis inte förbjudet att diskutera komplexa system som än ej har förklarats. Men intelligent design ska inte undervisas i skolorna, något som Molén här vill propagera för.

"Det blir förbjudet att visa att alla huvudgrupper av växter och djur uppkommit färdiga till sina huvuddrag, trots att detta är vad fossilen visar.
Det blir förbjudet att ta fram resultat från DNA-forskningen som motsäger evolutionsteorins tankar om uppkomsten av information.
Det blir förbjudet att framföra de resultat som visar att "apmänniskan Lucy" såg ut som en variant av den nu levande dvärgschimpansen (och att Lucy dessutom förmodligen var en han). Likaså att samma sorts skallform som fanns hos så kallade Homo erectus finns hos många helt normala nu levande människor. (De nu levande människorna skulle således kallas "apmänniskor" om man hittade deras skallar begravda någonstans.) Och så vidare
"

Ja, allt detta blir faktiskt förbjudet eftersom det är pseudovetenskap. På samma grunder ska vi heller inte lära ut att pyramiderna byggdes av utomjordingar, att planeterna påverkar våra liv eller att jorden är 6000 år gammal.

Molén avslutar såhär:

"Många ateister ser dock gärna en öppen diskussion. Men, speciellt Europarådets dokument är oerhört tendentiöst och verklighetsfrämmande, nästan som om de vill skrämma människor till tystnad. Däremot kan man diskutera hur ursprungsfrågor skall undervisas. Personligen ser jag gärna mer naturvetenskap i undervisningen, och då inte bara de fakta som ateister vill se.
Nej - fram för mer öppenhet! Och låt inte dem med religiösa föreställningar lära ut sin tro som vetenskapliga fakta! Man kan inte tvinga någon att tro, och alla borde få höra olika åsikter!"

Molén vill alltså se mera kreationism i undervisningen. Med öppenhet syftar han också på öppenhet mot kreationism.

Men sedan slår han huvudet på spiket. Låt inte religiös tro läras ut som vetenskap bara för att vissa inte kan se skillnaden. Precis! Det är just detta Skolverkets och Europarådets beslut handlar om! Lär ut vetenskap i skolorna, ta gärna upp vetenskapliga dispyter och förklara varför dessa förekommer inom den vetenskapliga världen. Men lär för Guds skull inte ut religiösa myter som fakta.

Detta tror jag att Molén håller med om. Problemet är bara att jag och han inte har samma åsikter om vad som är religiösa myter och vad som är vetenskap.

Andra bloggar om: , , , , ,

9 kommentarer:

Anonym sa...

Men lär för Guds skull ut att Han skapat världen.

Pekka S sa...

... i kyrkan. Inte i skolan.

Roger S sa...

Evolutionsteorin är vår tids "platta jord".

Pekka S sa...

...eller inte.

Mats Molén sa...

Julhälsning!

Till främst alla besvikna, arga och desillusionerade. (Men detta gäller även alla andra ...)

Ja - du har rätt att vara arg, besviken.och desillusionerad. Människor gör fel omedvetet eller ibland medvetet (ibland kanske även du gör fel).

Men, du är INTE ett ingenting, du är INTE en illusion och livet saknar INTE mening!

En besvikelse gör inte att man för alltid måste kasta bort allt det positiva man hade (eller trodde man skulle få) innan något blev fel.

Läs gärna mer på: http://www.matsmolen.se/index.php?sida=24

Julhälsningar från Mats Molén

Pekka S sa...

Jodå, även jag gör fel, precis som alla andra. Och jag håller med dig - Jag är någonting, jag är verklig och mitt liv har en mening. Tur är väl det.

I din artikel säger du "Förlåt för att du inte är kristen". Du behöver inte be om ursäkt till mig, för jag känner inget behov av att vara troende. Men om jag ska vara ärlig gör du och andra kreationister kristendomen än mindre lockande för många. Ateister, agnostiker, humanister, osv värderar ofta vetenskap väldigt högt och då lockar inte religiösa alternativ som saknar vetenskapligt stöd. Tvärtom. Sådana som Kenneth Miller, Francis Collins och John Shelby Spong skulle ha betydligt större chans att omvända mig.

Men jag kan ju inte be dig förkasta din skapelsetro bara för att kunna omvända fler ateister. Övertygelser kan man ju inte välja hur som helst.

God jul och trevlig fortsättning!

Mats Molén sa...

Hej!

Tack för den fina kommentaren! (Och - din blogg kom högst upp på sökningarna, så du har bra "kontakt" med Google!)

Jag kollade din profil, och den var ju inte så dålig ... (Jag såg flera egna favoriter där).

Jag är glad att du håller med mig att du är värd någonting och att du finns (etc).

Men, för ateister och hinduer blir den slutliga tanken att man inte finns utan bara är en illusion (ja - Dawkins verkade positiv till det också - men i filmen Expelled var han bara ateist till ca 99%, så han kanske förstår att människan är något mer än bara materia ...)

Frågan om att vara troende eller inte, är INTE ett "behov" - men många människor gör det till ett behov. Det är frågan om vad som är verkligheten,, antingen man "känner" något eller inte. Det är så dumt att göra det till en känsla, även om det finns känslor med. (Magnethjälmar hjälper inte ...)

Med den vrångbild man gör av "kreationism" (en del gör fel, en del hittar på, och en del tar bara efter) så vill jag verkligen inte vara kreationist heller. (Det var länge sedan jag kallade mig kreationist här i Sverige, men uttrycket är lite "bredare" utomlands. När ordet började användas i Sverige kallade även teistiska evolutionister sig för kreationister.)

Vad tror du då om f.d. ateisten Anthony Flew? (Det finns mer om honom, men denna kom upp först - jag vet inte om den är bäst.)
http://www.arn.org/blogs/index.php/2/2008/01/01/antony_flew_god_and_the_evidence_a_revie

Om man bara är övertygad för att man skall vara övertygad - ja då kan man inte ändra sig hur som helst. Men, det är mycket obibliskt, för enligt Bibeln skall man pröva vad som är rätt. Och, i Bibeln står det klart att man inte kan tro på den om den inte är sann - den är alltså "självprövande" (även om många inte vågar/vill kolla vad och hur det stämmer eller inte stämmer - här tänker jag faktiskt mest på dem som är kristna, och som borde veta bättre - inget typ "sluta tänka", som en del kör med ...).

Om du skall förkasta min "skapelsetro", då skall du t ex visa hur livet uppkom av sig självt. Med min "skapelsetro", där jag använder den kunskap och de fakta vi har om livet, ser jag att vetenskapen/kemins och fysikens lagar motverkar de reaktioner/"informationsinhämtningar" som behövs för att icke-liv skall bli till liv. Detta är således inte en tro utan vanlig vetenskap, men använd på en ursprungsfråga.

Jag hinner inte gå in och läsa alla bloggar, så vill någon ha mer seriös direktkontakt får det ske genom mail och min hemsida.

God fortsättning på det nyblivna året!

Camilla Grepe sa...

Mats Molén skriver /...Med min "skapelsetro", där jag använder den kunskap och de fakta vi har om livet.../

Vilka "fakta" och vilka "vi"?
Är det den samlade kunskapen inom området som åsyftas, blir jag imponerad.

Har Molén så mycket tid till sitt förfogande förstår jag inte varför han inte satsat på en egen vetenskapskarriär för att kunna presentera "det stora avslöjandet" inifrån.

Pekka S sa...

Hej igen Mats!

Vill börja med att fråga varför du generaliserar så oerhört och påstår att ateister måste komma till slutsatsen att "man inte existerar"? Jag vet att t ex Susan Blackmore menar att jaget är en typ av illussion, men jag har aldrig hört Dawkins påstå något sådant? Det är viktigt att komma ihåg att det enda som förenar oss ateister är en bristande tro på gudars existens. Allt annat finns det tusentals åsikter om och det gäller även för filosofiska frågor om medvetandet, jaget, osv.

Anthony Flew känner jag inte till speciellt mycket, men som jag förstår det var han en relativt känd filosof och uttalad ateist under sina glansdagar (vilket var före min tid). På senare år har han glidit åt det mera deistiska/teistiska hållet bl a efter att ha läst Michael Behes böcker. Flew har även skrivit (eller i alla fall låtit någon annan skriva) en bok om hans väg från ateismen. Det är vad jag vet.

Du skriver:

"Om du skall förkasta min "skapelsetro", då skall du t ex visa hur livet uppkom av sig självt."

Jag vet inte hur livet uppstod. Kanske skedde det spontant eller kanske via guds hand. Dock vet jag hur livet utvecklades. Och på den punkten är din skapelsetro motbevisad enligt mig. Och det är denna evolutionsförnekan jag syftar till när jag menar att skapelsetroende stöter bort snarare än lockar till kristendomen.

God fortsättning själv!