torsdag 13 december 2007

Grymheter i ateismens namn

Ett standardargument emot ateismen är att hänvisa till all grymhet och ondska som utförts av ateistiska ideologier.

Man hänvisar bl a till Stalin, Mao, Pol Pot, Hitler, m fl och hävdar att deras vansinnesdåd kan eller ska skyllas på ateismen. Man nämner dock inte att dessa dåd aldrig gjorts i ateismens, utan snarare i de totalitära, dogmatiska ideologiernas namn. Jag tänker inte gå djupare in på detta, utan hänvisar istället till en talande serieteckning som jag hittade. Klicka på bilden här nedan för att se den i sin helhet.


Här finns några exempel på denna form av argumentation:

Tro&Tänk: "Hur många religiösa dör i Kina, varje år, på grund av ateistiskt förtryck?"
Gluefox: "Ateismen har mördat oräkneligt fler människor än vad religionerna någonsin har gjort..."
Lars F Eklund: "Det är därför dags att vi påminner oss om, att just ateismen som tillämpad livsåskådning är den åskådning som har i särklass flest oskyldiga människors liv på sitt samvete, och en modern historia kantad av besinningslösa angrepp på de mänskliga rättigheterna."

Andra bloggar om:

4 kommentarer:

Henrik Gustafsson sa...

Håller helt med, en dylik argumentationsteknik får aldrig några konstruktiva effekter, det blir bara pajkastning

Pekka S sa...

Ja, såvida det inte är sant.

Men i princip vore det omöjligt att i ateismens namn motivera någon som helst värdeställning, eftersom ateismen endast implicerar en frånvaro av tro. Av samma skäl kan man inte avgöra värdefrågor utifrån generell teism.

Däremot skulle man mycket väl använda "pajkastningsargument" mot sekulär humanism, kommunism, kristendom eller islam, eftersom dessa faktiskt står för något.
Våldsdåd med humanistiska motiv skulle alltså kunna användas som argument emot humanismen. Men än har jag inte hört talas om något sådant - om man nu inte räknar t ex aborter som våld.

Henrik Gustafsson sa...

Dock bör man ändå vara försiktig med "pajkastningsargumentet" enligt mig eftersom det säkerligen finns exempelvis kommunister som inte använder sin ideologi till att motivera våld

Pekka S sa...

Givetvis, men det kan vara svårt att träffa 100% rätt individer med varje form av kritik. Ibland kan kritiken vara legitim i viss mening trots att vissa tycker sig bli felaktigt utpekade.

T ex skulle vissa av Marx centrala teser kunna uppmana till kränkning eller undanröjning av motståndare för att helga de större målen. Då bör kommunisterna som inte uppmuntrar till våld och förtryck förklara varför de inte följer teserna men ändå vill kalla sig anhängare. Varför denna inkonsekvens? Kommer möjligtvis deras moraliska grunder från annat håll än de tror eller påstår? Osv.

Det kan allså finnas ett syfte med att generellt kritisera både fundamentalistiska såvälsom liberala kommunister för att ifrågasätta deras respektive antaganden.

Men man ska givetvis inte köra fram som en bulldozer i varje diskussion. Man måste välja sina strider utifrån varje situation.

Det kan dock vara en svår balansgång.

[Rättelse gjord 071118]