onsdag 7 november 2007

Vettigt inslag i debatten på Dagen.se

Jag har de senaste dagarna kommenterat ett par mindre klarsynta debattartiklar om evolutionsteorin från Dagen.se. Men nu kan jag med glädje lyfta fram en betydligt bättre exempel.

Det är Roland Sennerstam som den 6/11 belyser den breda samsynen på evolutionsteorins giltighet i naturvetenskapliga forskarsamhället.

Han punktar även upp några hinder för samsyn mellan kreationister och "evolutionister".

"1) Tidsfaktorn är en. Många skapelsetroende lever fortfarande kvar i de sju skapelsedagarna och att Gud skulle arbetat i miljontals år för att nå fram till människan i en lång evolutionär skapelseprocess är en omöjlig tanke.

2) Djurartsevolution är en definitiv skiljelinje.

3) Att de stora klimatsvängningarna skulle favoriserat överlevare är en för grym tanke, när man tror på en kärleksfull Gud. Ändå har vi nyligen upplevt flera kraftiga orkaner, som dödat många och främst de som inte orkat ta sig ur farozonen, varit sjukliga eller inte kunnat simma.

4) Skapelseberättelsen med Adam och Eva och syndafallet har lagt grunden för både den kristna och muslimska teologin, och måste tolkas om till ett evolutionärt perspektiv, för att nå samsyn och det ter sig omöjligt.

5) Kreationister ser också evolutionstanken som en övergående teori och den ska man inte behöva anpassa sig till."
Dessa hinder anser han troligtvis vara omöjliga att överbrygga, vilket jag håller med om.

Sennerstam menar i artikeln att debattering och "bufflande" inte leder någonvart och att man istället får hitta sätt att samexistera med varandra. Detta är troligtvis sant även om det alltid finns undantag. Viss debattering kan troligtvis ha ett syfte, även om jag är tveksam till muntliga debatter mellan kreationister och evolutionister. Skriftliga debatter kan dock vara av nytta, speciellt för individer som än ej har tagit ställning i frågorna.

Men rent generellt sätt har Sennerstam tyvärr rätt. Det är svårt att få folk att ändra åsikter, speciellt förnekare som är immuna mot goda argument. Jag har kört huvudet i väggen såpass många gånger att jag nu förstår att fakta och logik helt enkelt inte biter på alla. Sorgligt men sant.

Andra bloggar om: ,

Inga kommentarer: