torsdag 15 november 2007

Tvivelaktig cancervård hos antroposoferna

Antroposofiska Vidarkliniken i Järna erbjuder en fullständigt grundlös cancerbehandling med mistelpreparat.

Behandlingen ska ha utförts på tusentals patienter med cancer. Metoden saknar alltså helt bevisgrund och kan i värsta fall t o m förvärra läget för de drabbade.

Många läkare är mycket kritiska:

"Att ge sig på en svag grupp i samhället; personer som i sin förtvivlan är beredda att pröva nästan vad som helst. Att ljuga en patient rakt i ansiktet, det tycker jag är fel, säger Gunnar Eckerdahl, överläkare Västra Götaland."
Se reportaget av Kalla Fakta på TV4 ikväll, den 15/11 kl 20.30.

Ikväll är även Insiders reportage om ockultism inom socialen. Det blir alltså en helkväll för intresserade! Förbered med mat, dryck och en tålig kudde att rikta eventuella aggressioner på.

Uppdatering efter sändningen (15/11 Kl 21:46):

Tänkte ge några kommentarer efter programmet.

Något som var intressant är hur märkligt Vidarklinikens representater agerar i sin uttalanden. Till en början lovordas preparatet Iscador och påstås förminska eller t o m utrota cancertumörer. Efter ett tag vill ingen tala med Kalla Fakta, för att sedan ångra sig och då påstå att man aldrig sagt att Iscador har verkan på tumörer.

Maj-Len Sundin, VD för Vidarkliniken, menar upprört att Läkemedelsverkets medicinska beviskrav är för höga och att preparat som Iscador är svåra att testa. Men varför skulle detta gälla för just Iscador? I välgjorda kliniska studier borde man väl kunna se om patienter blir bättre, sämre eller är oförändrade av preparatet? Vari ligger problemet? Kanske i Sundins villfarelser?

En annan intressant grej är att experterna som framträder i programmet inte på något sätt kan ses som någonslags ideologiska motståndare till antroposofi eller deras preparat. Ibland är det ju tyvärr så att bara de mest extrema positionerna kommer till tals i TV. Men experternas åsikter är väl i linje med framstående cancersamfunds bedömningar. Både National Cancer Institute och American Cancer Society menar att mistelterapi saknar vetenskaplig grund.

NCI:
"Clinical trials using mistletoe to treat cancer have been done in Europe with unclear results. Most study results have been published in German. Although many of these trials have reported mistletoe to be effective, there are major weaknesses in almost all that raise doubts about their findings. Weaknesses have included small numbers of patients, incomplete patient data, lack of information about mistletoe dose, and problems with study design.

Much research about using mistletoe to treat cancer has focused on its effects on the immune system. Although there is evidence that mistletoe can boost the immune system, there is no evidence that this enhanced immunity helps the body to fight cancer cells."

ACS:
"Researchers have completed numerous studies of mistletoe and its effects on cancer. Review of evidence from carefully conducted controlled human clinical studies indicates that mistletoe does not have any significant anti-tumor activity. Most of the studies that have found positive results from mistletoe extract in the treatment or prevention of cancer are not considered scientifically dependable. For example, in a review of 11 clinical studies, only one showed that mistletoe extract had no effect. However, that one was the only study in the group that was considered scientifically reliable. A few scientifically sound clinical trials of mistletoe have been done and found it did not improve length or quality of life among people with lung cancer, melanoma, or head and neck cancers."
Dessa bedömningar är i grunden samma som Ernst, Eggermont och Eckerdahl framförde i Kalla Fakta.

På Vidarklinikens egen hemsida kan man under rubriken "Korrekta fakta om cancerbehandling" läsa en helt en annan tolkning av de kliniska studierna. Här verkar man istället ha valt att fokusera på vissa studier som motsvarar deras egna uppfattningar. Sådant godtyckligt selekterande är typiskt hos pseudovetenskapliga förespråkare.

Något som också upprörde mig var det faktum att preparatet Iscador inte blivit godkänt av Läkemedelsverket utifrån standardkraven utan att beslutet istället kommit ifrån regeringen. Godkännandet bygger alltså på politiska krafter, inte på forskningsresultat. Sådant förfarande borde inte få existera! För en gångs skull är läget bättre i USA där preparatet är förbjudet.

Intressant program om än något för kort. Ska ta en titt på hela intervjun med Maj-Len Sundin och eventuellt kommentera den framöver.

Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: