fredag 2 november 2007

Myter och sanningar om Aspartam

Dr Steven Novellas blogg Neurologica tog häromdagen upp ett ämne jag själv undrat över länge. Frågan var hur farligt aspartam är och vad som är sant respektive falsk gällande dess dåliga rykte.

Aspartam är som de flesta vet ett sötningsmedel som man kan finna i en mängd lightprodukter som ersättning för socker.

Aspartam är också ett ämne som alla verkar ha åsikter om. Vissa tar alla rykten med en nypa salt medan andra bestämt hävdar att ämnet ökar risken för cancer, hjärntumörer och att den inte ska intagas när man ammar.

Men vad visar forskningen?

Här följer ett par citat från Livsmedelsverket:

"Tillsatsen aspartam är godkänd som sötningsmedel till fruktyoghurt, glass, saft, sylt, marmelad, mos, gelé, läskedrycker, konfektyrer, kosttillskott, naturmedel, desserter mm. Dessutom får aspartam användas i så kallat bordssötningsmedel."

"Den internationella expertgruppen JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) som bedömer livsmedelstillsatser gjorde sin senaste bedömning av aspartam och dess nedbrytningsprodukt diketopiperazin 1981 (2). JECFA ansåg då att de djur- och humanstudier som gjorts gav ett tillräckligt underlag för att fastställa ett acceptabelt dagligt intag (ADI-värde). ADI-värdet (med en säkerhetsfaktor på 100) fastställdes från djurdata till 40 mg/kg kroppsvikt och dag. Det innebär att en person som väger 60 kg kan konsumera 2,4 g aspartam/dag (40 mg/kg x 60 kg).
Aspartamsötade läskedrycker får innehålla högst 600 mg/l. Det betyder att en person som väger 60 kg kan dricka fyra liter aspartamsötad läsk/dag."

"Aspartam utsöndras inte i modersmjölk. Aspartamsötade livsmedel innebär inte någon risk för att foster eller spädbarn som ammas utsätts för förhöjda nivåer av fenylalanin."

"År 1983 undersökte expertorganet Centers for Disease Control (CDC) på begäran av Food and Drug Administration (FDA) ett antal misstänkta biverkningar som rapporterats av aspartamkonsumenter (5). Slutsatsen blev att det inte fanns några specifika symptom som var klart relaterade till konsumtion av aspartam. De rapporterade symptomen var milda och av sådan karaktär som är normalt förekommande bland befolkningen. Några nyare studier som skulle kunna ändra denna bedömning har inte presenterats. Risk för biverkningar finns dock hos personer som lider av fenylketonuri."

"Aspartam är en av de mest testade av alla livsmedelstillsatser."

"Resultat från djurförsök tyder på att aspartam inte heller är cancerframkallande. Sammantaget har man utfört tre carcinogenicitetsstudier på råtta. I samtliga studier handlar det om s k livslång exponering (två år för råtta) och med doser upp till 8 g aspartam/kg kroppsvikt och dag. Denna dos, omräknat till en vuxen människa, motsvarar cirka 2 400 burkar aspartamsötad läsk varje dag under en livstid. Utvärderingen av JECFA 1981 baserades på en tidig studie utförd på råtta. Slutsatsen blev att det inte fanns några fynd som talade för att aspartam skulle ha en cancerframkallande effekt. Efter denna studie har ytterligare två studier utförts och resultatet av dessa överensstämmer med den tidigare studien."

"Aspartam har inte varit cancerframkallande i djurförsök och epidemiologiska data talar emot en koppling mellan aspartamanvändning och hjärntumörer. Det finns således ingen grund för antagandet att aspartam kan orsaka hjärntumörer."

"Livsmedelsverket har inga speciella rekommendationer vad gäller konsumtion av aspartam, förutom de generella rekommendationerna att det av JECFA föreslagna ADI-värdet inte bör överskridas. En användning av begränsade mängder aspartam som sötningsmedel kan alltså betraktas som acceptabel från hälsosynpunkt."
Där har ni det. Det finns alltså inga kända kopplingar mellan aspartambruk och cancer, hjärntumörer eller andra sjukdomar.

Jag själv blev lite förvånad måste jag medge, då jag köpt aspartamhysterin till viss del. Detta belyser det faktum att man måste utmana sina egna åsikter titt som tätt. Och gärna genom att gå igenom den forskning som finns tillgänglig.

Varför är då alla dessa myter om t ex aspartam så "populära"? Jo, vi människor är av naturen dåliga på att bedöma och hantera risker. Detta gäller speciellt potentiellt stora hälsorisker där vi har dålig eller ingen koll på statistiken. Det är bl a därför vi tillskriver oproportionelig stora risker till mobilanvändning eller 3G-master medan vi knappt blinkar åt riskerna med bilkörning eller alkoholkonsumption. Många är livrädda för att flytta till en bostad nära kraftledningar samtidigt som de gladeligen sätter sig i bilen varje dag oavsett väder.

På samma grunder förklaras aspartamhysterin, åtminstone till viss del. Aspartamet sägs bära på stora hälsorisker samtidigt som de flesta inte är insatta i statistisken. Aspartamet uppfattas då som ett stort, dolt hot. Och ryktet sprider sig. Och knappt någon bryr sig om att titta på forskningen, vilket även gällde mig. Tills nu.

Andra bloggar om: ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

Man kanske ska undersöka varifrån dessa "experter" får sin avlöning. Livsmedelsverket arbetar för producenterna...inte konsumenterna. Det finns annan forskning som talar om motsatsen.
http://youtu.be/DJ0lEZQF1-Y

Anonym sa...

Instämmer med föregående talare. Här kan ni ävan ta del av detta: http://youtu.be/4WKEMU-3frs?list=UUA2W3T-G5egtVxBBdumQxHQ