torsdag 15 november 2007

Mp vill satsa på alternativmedicin i Västra Götaland

Anledningen till att jag tar upp denna nyhet är att jag själv bor i Västra Götalandsregionen.

Miljöpartiet, ett parti som tyvärr är känt för vissa alternativförespråkare, vill alltså att sjukvården i regionen ska satsa mer på alternativa / komplementära vårdmetoder. Till dessa räknar man bl a kiropraktik, zonterapi, naprapati och akupunktur.

Något ironiskt är pratet om att "
utveckla den kvalitativa komplementärmedicinen" och till dessa räknas "komplementära metoder som har en erkänd dokumenterad effekt". Om metoderna hade haft dokumenterad effekt skulle de troligtvis inte definieras som komplementära längre. Och de dokumenterade effekterna för komplementära behandlingar är ytterst knappa.
Det finns ett litet stöd för en begränsad användning av t ex naprapati och akupunkter, även om vidare forskning krävs för att bekräfta resultaten. Gällande t ex zonterapi är resultaten urusla. Detsamma gäller majoriteten av de alternativa / komplementära metoderna.

Om man alltså utgick ifrån erkänt dokumenterade effekter skulle de flesta metoderna behöva försakas samtidigt som ett fåtal endast skulle kunna användas i begränsad form.

Jag misstänker dock att skribenterna, Göran Larsson och Ingrid Bergman
, inte syftar till den vetenskapliga litteraturen när de talar om dokumentation. För i så fall vore knappast lite optimistiska. Istället verkar de syfta till dokumentation från enskilda sjukvårdsenheter. Sådana resultat kan vara väldigt intressanta, men sådant kan knappast värderas som erkänd dokumentation. Snarare kan sådana studier ligga till grund för mer omfattande undersökningar utifrån vilka man sedan kan dra bättre slutsatser.

Ett exempel som hävdas ha god dokumentation är Tomatismetoden, en ljudträningsmetod för barn med avancerade psykomotoriska problem (adhl). Dokumentationen är i detta fall statistik som först på barn- och ungdomspsykiatrin i Strömstad. Men frågan är givetvis hur tillförlitlig denna statistik är? Handlar det om välkontrollerade dubbelblindtester eller subjektiva bedömningar av personal eller föräldrar?

Om man söker på Pubmed (databas för medicinska publikationer) finner man endast ett fåtal publicerade experiment gällande Tomatismetoden. Här är citat från de någorlunda relevanta studier jag hittade.

Brief Report: The Effects of Tomatis Sound Therapy on Language in Children with Autism.
"The results indicated that although the majority of the children demonstrated general improvement in language over the course of the study, it did not appear to be related to the treatment condition."..."The results reflect a lack of improvement in language using the Tomatis Method for children with autism."


An historical commentary on the physiological effects of music: Tomatis, Mozart and neuropsychology.
"Since Dr. Tomatis opened this field in the mid 20th century, no fewer than a dozen offshoot and related systems of training have been developed. Though each new system of treatment makes claims of effectiveness, no research exists to substantiate their claims. Rather, each simplified system bases its "right to exist and advertise" on the claimed relationship to Tomatis and his complex Method. Research is desperately needed in this area. The 50 years of clinical experience and anecdotal evidence amassed by Tomatis show that sound stimulation can provide a valuable remediation and developmental training tool for people of all ages. Offshoot systems have watered down the Tomatis Method without research to guide the decisions of simplifying the techniques and equipment."

Alternative and controversial treatments for attention-deficit/hyperactivity disorder.
"There is no scientific evidence to support the validity of vision therapy, oculovestibular treatment, or sound training (Tomatis method) as treatment modalities for ADHD. However, auditory stimulation with individualized music may help to improve situational performance in cognitive tasks."

Auditory integration training and other sound therapies for autism spectrum disorders
"No trials assessing sound therapies other than AIT were found. Six RCTs of AIT, including one cross-over trial, were identified with a total of 171 individuals aged 3 to 39 years. Four trials had fewer than 20 participants. Allocation concealment was inadequate for all studies. Seventeen different outcome measures were used. Only two outcomes were used by three or more studies. Meta-analysis was not possible due to very high heterogeneity or presentation of data in unusable forms. Three studies (Bettison 1996; Zollweg 1997; Mudford 2000) did not demonstrate benefit of AIT over control conditions. Three trials (Veale 1993; Rimland 1995; Edelson 1999) reported improvements at three months for the AIT group based on improvements of total mean scores for the ABC, which is of questionable validity. Rimland 1995 also reported improvements at three months in the AIT group for ABC subgroup scores. No significant adverse effects of AIT were reported."
Studierna är alltså på tok för få och resultaten visar på inga eller möjligtvis marginella effekter. Metoden har i varje fall långt ifrån erkänd dokumenterad effekt.

Skribenterna vädjar även till andra länders förfaranden.
"Vi vill uppmärksamma om att man i många andra EU-länder hanterar komplementärmedicinen på ett helt annat sätt än vad vi gör. Där bryr sig politikerna om det faktum att befolkningen efterfrågar dessa behandlingar. Här i Sverige är det tydligen bara vi miljöpartister som har uppmärksammat behovet av att lyfta frågan."
Ska vi alltså se upp till dessa länder där beviskraven är lägre än i Sverige? Menar skribenterna att befolkningens ska få bestämma vilka metoder vi ska erbjuda inom vården? Är den medicinska vetenskapen en demokrati där lekmännens röster ska väga tyngre än forskningen?

Personligen förstår jag inte ens varför politiker ska blanda sig in i frågor av detta slaget. Låt experterna få bedöma vilken vård befolkningen lär ha störst nytta av. Se till att våra skattepengar läggs på erkända metoder istället för att slösa dem på placeboalternativ.

Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: