måndag 12 november 2007

Mats Molén först ut

Precis som jag förutsade var det endast en tidsfråga innan någon skulle utnyttja den finska skolmördarens manifest till att attackera evolutionsteorin.

Och vem var först till kvarn? Det verkar vara Mats Molén, kreationist och årets förvillare 2001.

"Den här personen är således klart påverkad av evolutionsteorin, och tror sig göra rätt. Sedan har tankarna förstärkts av kopplingen till våld samt ett förvirrande beteende. Liknande beteende och underliggande tankegångar låg bakom dödskjutningarna på skolan i amerikanska Columbine för ett antal år sedan"

"Evolutionsteorin lärs ut i alla skolor. I många läromedel står även mer eller mindre klart att livet är en slump och/eller att livet är meningslöst. Läroplanen i biologi menar att man skall lära sig att se sig själv i ett evolutionsperspektiv. De politiska system som byggts utifrån denna teori har varit de mest hänsynslösa av alla system, som till exempel nazismen och kommunismen."

"
Den förlorade tron på Gud som Skaparen får människor att tappa meningen med livet och snedvrider deras moral."
Visst är vi ateister riktiga moraliska vrak med snedvriden moral. Men vi är sluga också! För vi åker sällan fast för våra illdåd, vilket även syns i statistiken. T ex i USA är 83,7% av alla i fängelse kristna, samtidigt som endast 0,2% av dessa är ateister. Och icke troende utgör ändå ca 10% av USA befolkning. Hur stor del av dessa som är ateister är svårt att säga, men det lär vara mer än 0,2%.

Jag kommer så väl ihåg dagen då jag blev ateist.
Jag satt i skolbänken och tänkte fromma tankar och skrev små kärleksmeddelanden till Jehova. Då steg vår biologilärare in i salen med tunga steg och ögon som glödde av ondska. I ena handen hade han Om arternas uppkomst och i andra en fjärrkontroll till diaprojektorn. Ljuset släcktes i salen och i tystnaden hördes endast projektorns mekaniska brummande.
Under 45 minuters tid bombaderades vi av bilder, diagram och fakta gällande något som kallades för evolutionen. Jag minns inte speciellt mycket av denna lektion, förutom att den tycktes vara i en evighet samtidigt som den var över på ett ögonblick.
Ljuset tändes när lektionen var slut, men ljuset i min själ var som bortblåst. Jag och mina klasskompisar stirrade med livlösa ögon på varandra och förstod att nu var vi inte längre människor. Vi var djur. Jag kände plötsligt ett irrationellt begär efter kött. Blodigt kött. På väg ut ur lektionsalen såg jag dock att några av klasskompisarna var annorlunda. De hade blundat under hela lektionen med knäppta händer omslutandes små kors. De hade en aura av oskuld kring sig. De utstrålade livsmening och värdighet. Jag förstod att själv jag hade varit som dem för 45 minuter sedan. Men den lilla pojken var nu död. För alltid förlorad.

Suck! ;)

Andra bloggar om: ,

10 kommentarer:

Anonym sa...

Hur definierades "kristen" i undersökningen du refererar till?

Att inte alla, ja, att långt ifrån alla som tror på evolutionismen tycker att mord är ok och går ut och mördar beror på samvetet. Samvetet - samt fruktan för straff - gör att människor beter sig bättre än den evolutionism de tror på implicerar.

Varför tror så många på evolutionismen? En viktig orsak är att man med hjälp av den i sina tankar kan fly undan Gud.

/Hermanni

Pekka S sa...

Jag utgår ifrån att de som räknas som kristna i undersökningen är de som identifierar sig själva som kristna. Sedan tillhörde de ju olika grenar av kristendomen, dvs katoliker, protestanter, osv.

Evolutionismen som "vi" tror på implicerar ingenting etiskt. Evolutionsteorin är deskriptiv, inte preskriptiv.

Varför tror så många på evolutionsteorin frågar du dig? För att den bygger på god vetenskaplig logik och evidens.

Att det skulle handla om flykt från Gud är en märklig förklaring med tanke på antalet troende som är övertygade om teorins giltighet.
Personligen flyr jag lika lite från Gud i mina tankar som jag flyr jultomten. Och min "framgångsrika" jultomteflykt beror inte på att jag lyckas bortrationalisera jultomten som en osannolik evolutionär produkt.

Pekka

mats sa...

Det är ju roligt att någon är lite seriös och dessutom har lite humor!

Tyvärr är det du skrev i huvudinlägget ganska sant. Många människor blundar och det är svårt att få dem att öppna ögonen. "Pröva allt och behåll det som är gott". Men en del tror det står "blunda och tro".

Men, ibland är inte allt man ser sant. När jag slutade läsa skolböcker och började se vad forskarna visste, inte vad de trodde, då tändes ett ljus för mig.

Men, inte många vågar sig på en seriös debatt om detta, utan då blit det i stället "förvillardebatt".

Se mer om förvillardebatten på www.matsmolen.se

Jag hinner tyvärr inte med en blogg-debatt, men jag läser hela tiden artiklar skrivna av ateister. Tänk om ateister kunde läsa lika mycket av dem som inte är ateister?

Men - ditt inlägg var tillräckligt seriöst och roligt, jämfört med många av de andras bloggar, för att jag skulle vilja skriva!

Mats

Pekka S sa...

Hej Mats

Poängen med min lilla ateistsatir var egentligen inte att vissa blundar för fakta. Istället försökte jag förmedla det besynnerliga i att koppla evolutionsövertygelse med moraliskt förfall. Visst kan vantolkningar av evolutionsteorin ge moraliska konskvenser, men sådana tolkningar är på inget vis logiskt nödvändiga, tvärtom.

Gällande förvillardebatten så har jag läst utbytet mellan dig och Dan Larhammar och är därmed hyfsat insatt. Jag anser däremot att den debatten har varit högst informativ och seriös.

När det handlar om vetenskapliga frågor borde det väl vara irrelevant vilken religiös åskådning skribenterna har privat? Om artikeln är skriven av Kenneth Miller, Francis Collins, Richard Dawkins eller Svante Pääbo ska inte spela någon roll.
Att du läser artiklar skrivna av ateister syftar då kanske till andra, t ex religiösa spörsmål? Och när det gäller sådana frågor försöker jag också att läsa artiklar från olika åskådningsperspektiv. Annars riskerar man ju att missa relevant kritik och spännande infallsvinklar.

Tack för kommentaren och välkommen åter!

Pekka

Mats sa...

Läs gärna ett par av inläggen på www.matsmolen.se

Har tyvärr (?) inte tid med bloggar, men det går att få kontakt genom den sidan för intresserade.

M.v.h.

Mats

PS. Din lilla atieistsatir liknar en del som jag skrivit i "Evolutionslåset", men det jag skrivit är inte satir. Jag skämtar mest i verkligheten, hemma, på jobbet, och när jag håller föredrag. (Alla gillar inte det ...)

Pekka S sa...

Hej igen.

Jo, jag har läst en hel del av inläggen och de sidor som länkas till i dessa (t ex hela korrespondensen mellan dig och Larhammar).

Dessutom har jag vid ett tillfälle läst igenom din bok, "Vårt Ursprung?".

Så jag känner till debatten och tror mig vara relativt väl insatt i båda sidornas argument.

"Evolutionslåset" har jag dock inte läst. Det är möjligt att den boken innehåller argument som stärker de åsikter du presenterade i Dagenartikeln, men artikeln alena var föga övertygande. Det är därför jag skrev min lilla satir.

Men det mest väsentliga är väl egentligen att denna vädjan till de potentiella konsekvenser av evolutionsövertygelse är irrelevant för den vetenskapliga frågan. Evolutionsteorins giltighet hänger inte på dess konsekvenser om så tron på den skulle resultera i mänsklighetens utrotning. Formellt kallas detta för appeal to consequences, men det känner du säkert till.

Pekka

Anonym sa...

Pekka S sa:
Jag utgår ifrån att de som räknas som kristna i undersökningen är de som identifierar sig själva som kristna.
---Så du vet inte?
Och du tycker att alla som identifierar sig som kristna är kristna?

Evolutionismen som "vi" tror på implicerar ingenting etiskt. Evolutionsteorin är deskriptiv, inte preskriptiv.
---Evolutionismen förklarar våld och utrotning av mindre anpassade som naturligt, inte som onaturligt. Den är inte värdeneutral.

Varför tror så många på evolutionsteorin frågar du dig? För att den bygger på god vetenskaplig logik och evidens.
---Där är vi oense. Evolutionsteorin är en obevisad och förkastlig världsförklaring.

Att det skulle handla om flykt från Gud är en märklig förklaring med tanke på antalet troende som är övertygade om teorins giltighet.
---Hur definierar du "troende"?

Personligen flyr jag lika lite från Gud i mina tankar som jag flyr jultomten. Och min "framgångsrika" jultomteflykt beror inte på att jag lyckas bortrationalisera jultomten som en osannolik evolutionär produkt.
---Skulle du vilja utveckla ditt resonemang? Vad har jultomten med Gud att göra?

/Hermanni

Pekka S sa...

Anonym: Så du vet inte?
Och du tycker att alla som identifierar sig som kristna är kristna?


Det vanliga förfarandet i sådana här undersökningar är att helt enkelt fråga vilken övertygelse deltagaren bekänner sig till.
Jag vet faktiskt inte om alla som identifierar sig som kristna, ska definieras som just kristna. Det beror på om det finns en vedertagen definition att jämföra med. Någon sådan känner jag dock inte till.

Anonym: Evolutionismen förklarar våld och utrotning av mindre anpassade som naturligt, inte som onaturligt. Den är inte värdeneutral.

Att kalla någonting naturligt är inte detsamma som att kalla det etiskt. Det slutledningsfelet kallas förövrigt för det naturalistiska slutledningsfelet. Raseri, våld, svartsjuka, m.m. är naturliga även enligt biologi, psykologi, sociologi, antropologi, osv men med detta medföljer givetvis inte ett etisk erkännande.

Anonym: Evolutionsteorin är en obevisad och förkastlig världsförklaring.

Ja, då är vi oense. Och en av oss måste ha fel. Varför du blandar in "världsförklaringar" vet jag inte, då det inte har något med den vetenskapliga frågan att göra.

Anonym: Hur definierar du "troende"?

Någon som tror på Gud/Gudar. Muslimer är troende, protestanter är troende, katoliker är troende, hinduer är troende, judar är troende, osv...

Anonym: Skulle du vilja utveckla ditt resonemang? Vad har jultomten med Gud att göra?

Jultomten är en mytisk varelse som belönar vår godhet, precis som Gud. Jag känner inget behov av att fly från någon av dem, eftersom jag inte ens tror på deras existens. Jag lägger heller ingen energi på att skydda mitt barn från häxor eller troll och jag tror inte att djävulen lurar i mina hårdrocksplattor.

Anonym sa...

Anonym: Så du vet inte?
Och du tycker att alla som identifierar sig som kristna är kristna?

Det vanliga förfarandet i sådana här undersökningar är att helt enkelt fråga vilken övertygelse deltagaren bekänner sig till.
Jag vet faktiskt inte om alla som identifierar sig som kristna, ska definieras som just kristna. Det beror på om det finns en vedertagen definition att jämföra med. Någon sådan känner jag dock inte till.
---Så vagt! Kom igen när du har fakta och klara ställningstaganden.

Anonym: Evolutionismen förklarar våld och utrotning av mindre anpassade som naturligt, inte som onaturligt. Den är inte värdeneutral.

Att kalla någonting naturligt är inte detsamma som att kalla det etiskt. Det slutledningsfelet kallas förövrigt för det naturalistiska slutledningsfelet. Raseri, våld, svartsjuka, m.m. är naturliga även enligt biologi, psykologi, sociologi, antropologi, osv men med detta medföljer givetvis inte ett etisk erkännande.
---Slå upp ordet "naturligt" i en ordbok, så märker du hur öppet det är mot nyanser som "självklar". Och därmed är det naturalistiska misstaget gjort. Evolutionstroende förklarar våld och död som naturligt. De borde förklara sådant som onaturligt, d.v.s. fel (låt vara vanligt förekommande).

Anonym: Evolutionsteorin är en obevisad och förkastlig världsförklaring.

Ja, då är vi oense. Och en av oss måste ha fel. Varför du blandar in "världsförklaringar" vet jag inte, då det inte har något med den vetenskapliga frågan att göra.
---Evolutionismen är en världsförklaring kring en (förkastlig) teori, evolutionsteorin. Den som är evolutionist måste hämta sin moral någonstans utanför evolutionismen - eller köpa konceptet djungelns lag. Auvinen valde djungelns lag före samvetet. Och vi påpekar det, liksom han gjorde, Vi som inte är evolutionister är emot evolutionistisk etik, han var för den. Vilken sida väljer du?

Anonym: Hur definierar du "troende"?
Någon som tror på Gud/Gudar. Muslimer är troende, protestanter är troende, katoliker är troende, hinduer är troende, judar är troende, osv...
---Evolutionsteorin kan stå ihop med vissa typer av gudstro, om man rensar bort naturalistiska inslag ur den (slumpen, det onda som något naturligt).

Anonym:Skulle du vilja utveckla ditt resonemang? Vad har jultomten med Gud att göra?
Jultomten är en mytisk varelse som belönar vår godhet, precis som Gud. Jag känner inget behov av att fly från någon av dem, eftersom jag inte ens tror på deras existens. Jag lägger heller ingen energi på att skydda mitt barn från häxor eller troll och jag tror inte att djävulen lurar i mina hårdrocksplattor.

---Du definierar "mytisk figur" med "en som belönar godhet" och menar dig på detta sätt ha visat att Gud är en mytisk figur för att han belönar godhet. Men bevisa den definitionen. Du kan inte kräva att man ska tro på slutsatsen när premisserna är obevisade.
Gud är den personliga intelligens som står bakom världsalltet inklusive människan, vilka sistnämnda är spåren av honom, "hans handstil", som det står i Romarbrevet: 1,18-20: "Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt."
Att välja att inte tro att någon/något existerar trots att det gör det kan mycket väl bero på att man vill fly den/det.
Du tror inte på andevarelser eller deras inverkan, skriver du. Jag har noterat det.

/Hermanni

Pekka S sa...

Hermanni: Så vagt! Kom igen när du har fakta och klara ställningstaganden.

RELIGIOUS PREFERENCES §548.10 (c) [The Bureau of Prisons
does not require an inmate to profess a religious belief. Aninmate may designate any or no religious preference at his/her
initial team screening. By notifying the chaplain in writing, an inmate may request to change this designation at any time, and
the change will be effected in a timely fashion.]


Statistiken bygger alltså på individernas egen trosidentifikation.

Hermanni: Slå upp ordet "naturligt" i en ordbok, så märker du hur öppet det är mot nyanser som "självklar". Och därmed är det naturalistiska misstaget gjort. Evolutionstroende förklarar våld och död som naturligt. De borde förklara sådant som onaturligt, d.v.s. fel (låt vara vanligt förekommande).

Nu försöker du uppenbarligen leka med ord i syfte att motivera din felaktiga slutsats. Om du vill ha en replik får du läsa mitt förra svar igen.

Hermanni: Evolutionismen är en världsförklaring kring en (förkastlig) teori, evolutionsteorin. Den som är evolutionist måste hämta sin moral någonstans utanför evolutionismen - eller köpa konceptet djungelns lag. Auvinen valde djungelns lag före samvetet. Och vi påpekar det, liksom han gjorde, Vi som inte är evolutionister är emot evolutionistisk etik, han var för den. Vilken sida väljer du?

Jag står inte för socialdarwinistisk etik och det bör ingen logiskt tänkande göra. Det bygger som sagt på slarvigt logiskt tänkande och brist på medkänsla.

Hermanni: Evolutionsteorin kan stå ihop med vissa typer av gudstro, om man rensar bort naturalistiska inslag ur den (slumpen, det onda som något naturligt).

Ja, evolutionsteorin är uppenbarligen kompatibel med många religioner eller tolkningar av dem. T ex Michael Behe, frontfiguren för Intelligent Design, är anhängare av teorin om gemensamt ursprung. Något som också kan vara intressant gällande det här med "ondska" är att t ex malaria enligt Behe är irreducibelt komplext, dvs skapat av den intelligenta designern. Och ändå anser Behe att detta är kompatibelt med en moraliskt god designer. Hur han kommer till den slutsatsen förstår dock inte jag personligen.

Hermanni: Du definierar "mytisk figur" med "en som belönar godhet" och menar dig på detta sätt ha visat att Gud är en mytisk figur för att han belönar godhet. Men bevisa den definitionen. Du kan inte kräva att man ska tro på slutsatsen när premisserna är obevisade.

Nej, du missuppfattade mig helt. Jag hävdade helt enkelt att Gud och jultomten är mytiska figurer som belönar gott beteende.

Påståendet att båda är mytiska figurer behöver jag knappast bevisa då jag endast belyser faktum. Även om Gud faktiskt existerade kan man kalla honom mytisk då han förekommer i mängder av myter, sagor och legender. Det är endast i denna bemärkelse jag använder det begreppet. Även tomten kan vara verklig och mytisk på samma gång. Precis som flygande spagettimonster, som för övrigt oxå skapade universum - enligt myten.