tisdag 6 november 2007

Expressen om Jehovas dårskap

Expressen har idag publicerat ett antal artiklar om Jehovas inställning till blodtransfusioner.

En av artiklarna beskriver hur en nybliven mamma dör av komplikationerna efter en tvillingfödsel eftersom varken maken eller hennes föräldrar ger klarttecken åt läkarna att rädda henne.

Detta är enligt mig vansinne. På grund av vissa tolkningar av urgamla texter dör människor då de ej tillåts ta del av medicinsk hjälp som med all sannolikhet hade räddat dem. Vilken människosyn har egentligen en religion som på detta vis låter människor dö i hopp om att vara sin gud till lags? De flesta religioner innehåller i och för sig anti-humanistiska inslag men Jehovas är ju extrema.

"Att vara trogen mot sin skapare är viktigare än att leva, säger vittnet Ulf Johansson"

"Vi tror att den bästa medicinska vården är utan blod, annars skulle skaparen aldrig säga så"
Vanvettigt. Det är ju uppenbart att deras gud inte känner till den bästa vården.
"Många har inte alls samma värderingar om vad som är viktigast i livet. För dem kanske det är viktigast att leva, säger han (Ulf Johansson)"
Damn right! Vi vet med säkerhet endast att vi har detta livet att leva. Och det livet bör man värna om man uppskattar sin existens. Sannolikheten är enligt mig mycket stor att mamman i Expressens artikel ej längre existerar. Hennes enda chans att leva är för alltid förbi.

Och varför? För att det står såhär i en "helig bok":
1 Mos 9:3-4
Allt som lever och rör sig skall vara er föda; allt detta ger jag er så som jag gav er de gröna örterna.
Men kött som har liv, det vill säga blod, i sig får ni inte äta.

3 Mos 17:10-14
Om någon av israeliterna eller invandrarna äter något med blod i, skall jag vända mig mot den som gjort det och utstöta honom ur hans folk.
Ty varje varelses liv är dess blod, och jag har gett er blodet för att ni skall stänka det på altaret och bringa försoning åt er själva. Blodet ger försoning, eftersom det är livet.
Därför har jag sagt till israeliterna att ingen av dem får äta något med blod i. Inte heller en invandrare får göra det.
Om någon av israeliterna eller invandrarna under jakt fäller ett djur eller en fågel som får ätas, skall han tappa ut dess blod och täcka över det med jord.
Ty om varje varelses liv gäller att blodet är dess liv. Därför har jag sagt till israeliterna att de inte får äta någon varelses blod, ty varje varelses liv är dess blod; var och en som äter av det skall utstötas.

Apg 15:19-20
Därför anser jag att vi inte skall göra det svårt för de hedningar som omvänder sig till Gud
utan bara skriva till dem att de måste avhålla sig från sådant som har orenats genom avgudadyrkan och från otukt, köttet av kvävda djur och blod.

Apg 15:28-29
Den heliga anden och vi har beslutat att inte lägga någon börda på er utöver följande oeftergivliga krav:
att ni avhåller er från kött som offrats till avgudar, blod, kött från kvävda djur och otukt. Om ni undviker allt sådant handlar ni rätt. Allt gott!”

Andra bloggar om: , ,

3 kommentarer:

Anonym sa...

For det første: Hvis du ikke ser noen grunn til at folk er religiøse, da er du utrolig sneversynt.

For det andre: Dette er ikke noe riktig bilde av Jehovas vitner. Jeg går ut i fra at det er skrevet av en eller annen som gjør alt for å kritisere Jehovas vitner.

Les om Jehovas vitners syn på blodoverføring her:
http://www.watchtower.org/z/medical_care_and_blood.htm

Pekka S sa...

1: Jodå, jag förstår många av anledningarna till att folk blir religiösa. Jag håller bara inte med. Om du vill kalla icke-religiösa för "otroligt snävsynta" så får det stå för dig.

2: Jag förstår Jehovas åsikter men håller inte heller med dem. Visste du förresten att blodtransfusioner inte sågs som något oetiskt förrän 1945. Detta trots att Jehovas funnits sedan 1870-talet.

Kan även konstatera att Watchtowers sidor om blod och blodtransfussioner är späckade med en massa skrämselpropaganda och vilseledande information.
T ex överdrivs riskerna med att komma i kontakt med blod, man visar avskräckande bilder, man använder missvisande citat: ""Det finns få, om ens några, [medicinska] artiklar som stöder tanken på att transfusioner verkligen förbättrar utsikten för patienten. -professor Bruce Spiess", osv.

För en utomstående är det uppenbart att det handlar om indoktrinering.

Anonym sa...


Använd inte ordet "Jehova" om "Jehovas vittnen".

Grundläggande misstag. Lär dig den enorma skillnaden.
Där kan du börja, men du har kanske fullt upp på grundvux.