torsdag 1 november 2007

Bloggen Hälsa om komplementärmedicin och vetenskap

Såhär skriver Lotta på sin blog Hälsa under rubriken "Komplementärmedicin - vetenskap":

"Ett ämne som med jämna mellanrum kommer upp i bland annat medierna är att komplementärmedicinen inte är tillräckligt vetenskapligt bevisad.
Vad är då egentligen vetenskap, exakt?
Slår man upp Norstedts svenska ordbok så står det "system av beprövade metoder som används för att så noggrant som möjligt undersöka, beskriva och förklara verkligheten".
Vetenskapen skattas högt i vårt samhälle. Den styrker riktigheten i ett påstående. Det är det närmaste sanningen man kan tycka sig komma.
Det tycker inte jag.
Vetenskapen har sina fördelar och brister precis som allting annat. Ibland kan den till och med snarare vara ovetenskaplig. Jag ska ta ett exempel. 28 februari 2007 hade Svenska Dagbladet en artikel med rubriken "Multivitaminer gav ökad dödlighet". Det var en stor dansk studie som sträckte sig över 30 år där man hade konstaterat att bland människor som fått tillskott av antioxidanter syntes en tydlig total ökad dödlighet. När jag sedan läste artikeln så visade det sig att doserna som de här människorna hade fått låg tio till flera hundra gånger över rekommenderad dagsdos. Dessutom hade studien till större delar gjorts på människor som hade behandlats för olika svåra sjukdomar.
Då undrar jag, vad har man vetenskapligt bevisat med det här?
Det finns en rekommenderad dagsdos för de flesta vitaminer och mineraler för att det har konstaterats vara nyttigt för oss på den nivån. Varför skulle någon då till exempel ta hundra gånger högre dos? Hur kan det finnas någon rimlig parallell mellan att ge personer med till exempel muskelsjukdomen ALS en tvåhundra gånger högre dos än rekommenderat av vitaminer och sedan säga att resultatet bevisar att tillskott av antioxidanter ökar dödligheten?
För mig blir det hela lite absurt och inte alls vad jag tycker kan kallas vetenskapligt.
Man kan ju leka med tanken att översätta det till vanliga läkemedel. Vad skulle till exempel hända med en patient med högt blodtryck om den fick en tvåhundra gånger högre dos av sin medicin? Vad skulle rubriken i Svenska Dagbladet bli då, kanske "Blodtrycksmedicin dödar"?
Så, vetenskap är inte lika med sanningen för mig utan en del av att försöka se helheten av en komplicerad verklighet."

Jag har skrivit ett svar till henne på bloggen men publicerar den även här då jag anser att svaret tar upp några viktiga aspekter gällande medicinska bevisgrunder:

Pekka S: Alla vetenskapliga studier håller givetvis inte samma kvalitét. Man ska i princip aldrig dra några generella slutsatser utifrån enstaka studier såvida de inte är extremt omfattande och välutförda.

Man ska även vara medveten om att medierna generellt sett inte är duktiga på att handskas med sådana ämnen. De, om några, lägger överdriven tyngd åt "nya studier" som visar dittan eller dattan. Det är egentligen ett ganska okunnig och oansvarligt agerande. Det man istället SKA kunna dra slutsatser från är den sammanfattade litteraturen gällande det ena eller det andra. Det är alltså inte de enstaka studierna utan ALLA studierna (i varje fall alla av hög kvalitét) man ska basera sin slutsatser på. Men detta är givetvis för jobbigt för kvällstidningar som med spännande rubriker vill sälja lösnummer.

Men det ovanstående förringar på intet sett vetenskapen i sig. Det visar bara på bristande insikt hos många om hur den vetenskapliga processen fungerar. Vetenskapliga studier ÄR det absolut bästa sättet att komma fram till god kunskap om verkligheten.

Allt vetenskap egentligen går ut på är att testa saker på ett så objektivt sätt som möjligt. Den vetenskapliga metodiken handlar om att eliminera alla potentiella felkällor (logiska felslut, subjektiva bias, kognitiva bias, placeboeffekter, störande variabler, brist på falsifierbarhet, osv).
Forskning med denna metodik som bas är grunden till all vetenskaplig utveckling vi gjort de senaste hundratals åren. Ingen vettig själ kan väl förneka den moderna sjukvårdens hög kvalitét rent historiskt sett?

Gedigna, flertalet gånger upprepade och välkontrollerade studier kan ge oss väldigt bra koll på vad som fungerar eller inte. Därför är den evidensbaserade medicinen att föredra långt före alternativ- eller komplementär sådan.
Detta helt enkelt för att de alternativa modaliteterna saknar god bevisning. Man köper grisen i säcken med alla dess för- och nackdelar. Det spelar ingen roll om modaliteten har en 3000-årig tradition. Ålder bestämmer inte vad som fungerar eller inte, speciellt med tanke på att dessa modaliteter uppkommit och fortlevt i förvetenskapliga kulturer/samhällen där man saknat kunskap om god testning, placeboeffekter, osv.

Detta betyder dock inte att jag förnekar möjligheten att några alternativa modaliteter i framtiden kommer att vinna god bevisgrund. Det är fullt möjligt. Men tills dess ska man inte ha överdrivet förtroende för dem, då det helt enkelt inte finns några goda skäl till det.

Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: