tisdag 6 november 2007

Babydödsfall kopplad till homeopati

Gloria Thomas, led sedan 4 månaders ålder av allvarlig eksem och dog 9 månader gammal, troligtvis pga bristande vård.

Flickans pappa som är homeopat behandlade själv den eksem som flickan led av utöver den medicinska behandlingen hon fick. Men familjen verkar ha prioriterat den homeopatiska behandlingen före den skolmedicinska. Familjen gjorde t ex en resa till Indien för homeopatisk behandling och under denna vistelse missade flickan två behandlingar hos riktiga hudspecialister.

Flickan dog till slut av flertalet infektioner som orsakade blödningar i hennes luftvägar och lungor. Enligt den rättsmedicinska undersökning led flickan även av undernäring och vitamin-, mineral- och proteinbrist.

Rättegången är i full gång och jag hoppas att den leder till en undersökning av alternativmedicinens roll i Australien. Jag hoppas också , men tror inte, att pappan får upp ögonen för sina pseudovetenskapliga övertygelsers brister.

Nyheter som denna visar tydligt vilka grava effekter medicinska irrläror kan få. Hur många fler barn måste dö innan folk vaknar ur sina villfarelser och börjar inse värdet i evidensbaserad medicin?

Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: