fredag 26 oktober 2007

Tro på det paranormala i USA

Hittade nyss en purfärsk opinionsundersökning om amerikaners tro på paranormala fenomen.

Undersökningen gjorde av AP/Ipsos och presenterades den 25 oktober.

 • 34% av de svarande trodde på spöket medan 65% inte gjorde det.
  • 23% hade antingen sett eller varit känt närheten av spöket.
 • 19% trodde på häxkonster eller förhäxelser. 80% var skeptiska.
 • 48% trodde på ESP (Extra Sensorisk Perseption). ESP innefattar bl a telepati ochprekognition. 49% trodde ej.
 • 34% trodde på UFOn medan 63% inte var övertygade.
  • 14% hade sett ett UFO.
 • 5% hade sett ett monster i sin garderob.
 • 30% hade vaknat med känslan av en märklig närvaro i rummet. Hypnogogia?
Undersökningen berörde även vidskepelse hos de svarande.
 • 2% ansåg sig vara högst vidskepliga, 18% var något vidskepliga, 23% inte speciellt och 57% inte alls.
 • 17% var vidskepliga gällande fyrklöver, 13% för att gå under stegar, 11% gällande sprukna speglar och 10% för att öppna paraplyer inomhus.
Jag valde att inte ta med riktigt alla punkter, men kolla gärna in alla siffror här.

Lite förvånande, enligt mig, är att tron på det paranormala tycks vara så mycket mera utbredd än vidskepligheten. Kanske har jag för dålig koll på amerikanerna gällande detta. Jag skulle tro att sifforna skulle vara något annorlunda i Sverige. Mindre paranormaltro och något mera vidskepelse?

Jag tror dock att siffrorna speglar övertygelser som egentligen uppträder ganska spontant hos oss. Magiskt tänkande är helt enkelt en del av vår natur. Möjligtvis är UFOn något av ett undantag som till större grad är kulturellt betingat.

Men om man hade kunnat slänga i lite kritiskt tänkande och skepticism i denna kognitiva soppa så skulle nog sifforna börja se annorlunda ut.

Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: