onsdag 24 oktober 2007

Mer AIDS-spridning tack vare katolska kyrkan

Den katolska kyrkans dogmatiska hållning till preventivmedel är rent ut sagt ett humanitärt hot.

Om och om igen kommer det rapporter om att kampen mot HIV/AIDS-spridning hämmas av katolska intressen. Och varje gång hoppas jag att vi ska slippa se fler sådana nyheter. Men icke.

Denna gång är det i Latinamerika som katolska influenser skapar misär. En ämbetsman från FN rapporterar att katolska kyrkans kamp mot kondomanvändning har lett till en ökad virusspridning.

Alberto Stella, UNAIDS-koordinator på Honduras, Nicaragua och Costa Rica:

"In Latin America the use of condoms has been demonized, but if they were used in every relation I guarantee the epidemic would be resolved in the region."
På grund av sitt avståndtagande till preventivmedel förespråkar den katolska kyrkan i stället för avhållsamhet som preventionsmetod i regionen. Avhållsamhetsundervisning har dock visat sig vara en uddlös metod, vilket jag även skrivit om i ett annat inlägg. Ofta leder denna undervisning också till ett allmänt dåligt sexualkunnande hos ungdomarna vilket ytterligare försvårar läget.

Vilket värde har egentligen religiösa läror som notoriskt leder till mänskligt lidande? Det är heller inte om någon obskyr liten sekt utan världens största och mäktigaste kyrka som är skyldig.
Och allt detta lidande orsakas av något så bisarrt som en fobi mot kondomanvändning. Vilket är egentligen värre - att låta någon klä sin snopp med ett tunt lager latex eller att öka risken för spridningen av ett dödligt virus?

Man blir ju förbannad.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Inga kommentarer: